Directeur Organisation Worden Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Wat doet een Directeur Organisation? Lees de functieomschrijving.

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Directeur Organisation, zoals: "Wat doet een Directeur Organisation?", of "Wat verdient een Directeur Organisation? of "Hoe word je een Directeur Organisation?".

Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Directeur Organisation nodig heeft.Wat is een Directeur Organisation?

 

De directeur Organisation  leidt de Organisation  afdeling in een bedrijf. De directeur Organisation  is verantwoordelijk dat zijn/haar werknemers de deadlines halen die nodig zijn om winst te maken. Deze werknemers houden zich bezig de Organisation binnen het bedrijf.  De directeur Organisation  heeft verschillende taken. Ten eerste stuurt de directeur Organisation  de mensen aan die onder hem werken zodat het team goed functioneert. Het is mogelijk dat de directeur Organisation  hier iemand opzet die een aantal zaken van hem of haar overneemt. Echter, de directeur Organisation  is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het team op de Organisation  afdeling dus het is aan hem of haar om het team zelf aan te sturen of er iemand voor in dienst te nemen.
Daarbij is het van het grootste belang dat de directeur Organisation  goed is in het maken en halen van bedrijfsplannen. Het is aan de directeur Organisation  om inzicht te hebben in de markt waarop gewerkt wordt en de lat dusdanig hoog te leggen dat er plannen gehaald kunnen worden maar het wel een uitdaging blijft.  De directeur Organisation  bestudeert daarbij ook de concurrenten op de markt en neemt dit mee in zijn bedrijfsstrategie. Deze zal de directeur Organisation  dan ook van tijd tot tijd moeten aanpassen. Ook is het aan de directeur Organisation  om snel in te zien wanneer iemand of een team op de Organisation  afdeling niet goed functioneert. De directeur Organisation  wil ten alle tijden voorkomen dat het niet goed functioneren van iemand invloed heeft op de gang van zaken en zal dus voortijdig in moeten grijpen door iemand te waarschuwen, te instrueren of te ontslaan.
Tevens moet de directeur Organisation  verstand hebben van de afdeling waarop hij/zij werkzaam is. De directeur Organisation  moet zelf ook ervaring hebben opgedaan in de Organisation  zodat hij/zij precies weet wat de valkuilen zijn en hoe iemand op de afdeling zich dient te ontwikkelen tot een goede werknemer. De directeur Organisation  neemt ook mensen aan en moet snel kunnen merken of iemand de potentie heeft om goed te worden in de Organisation . Tot slot overlegt de directeur Organisation  veel met andere leidinggevende in het bedrijf waar de Organisation  bij hoort. 

Past het beroep Directeur Organisation bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Andere namen het beroep Directeur Organisation

Andere namen die voor dit beroep gebruikt worden zijn: Baas Organisation, Hoofd Organisation, Leider Organisation


Vacatures Directeur Organisation

Er zijn geen vacatures Directeur Organisation aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Directeur Organisation in werkt.

Meer weten over de sector waar een Directeur Organisation in werkt

Bekijk werken in Marketing & Communicatie

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Directeur Organisation

Wat verdient een Directeur Organisation?

 

Het salaris is afhankelijk van ervaring, leeftijd en het aantal mensen dat de directeur Organisation  onder zich heeft werken. Uitgaande van tussen de 50 en 500 mensen in dienst, verdient een directeur Organisation  tussen de E 4500 en de E 6500  bruto per maand. Echter, dit salaris kan ook beginnen met minder en stijgen naarmate er goed werk wordt afgeleverd en de ervaring groeit.

Salarisschaal Directeur Organisation

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Directeur Organisation

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Directeur Organisation


Directeur Organisation worden: Opleidingen tot Directeur Organisation

Wil je Directeur Organisation worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Directeur Organisation.

Hoe word je een Directeur Organisation? 

De directeur Organisation  heeft meestal een hbo of universitaire opleiding genoten in de richting van Economie, Bedrijfskunde of Organisation. Er is geen specifieke opleiding die aan sluit bij dit beroep maar een directeur Organisation  dient wel kennis van zaken te hebben en in staat te zijn een bedrijfsstructuur te kennen en daarbij ook de markt waarop gewerkt wordt. Een economische achtergrond is dus wel een vereiste. Daarbij dient de directeur Organisation  verstand te hebben van het gebied waar hij/zij leiding in geeft, namelijk de Organisation . Het is van belang dat de directeur Organisation  een opleiding heeft genoten waarin hij/zij deze tak goed heeft leren kennen.
Echter, om een goede directeur te kunne zijn, zijn bepaalde eigenschappen het meest belangrijk. Het goed kunnen leiden en inzicht kunnen hebben in een bedrijf en de markt. Deze kwaliteiten kan iemand ook van nature in zich hebben. Dit is nog meer een vereiste dan de opleiding. Zonder hoge opleiding in de juiste richting maar met de juiste ervaring en kwaliteiten maakt de directeur Organisation  een kans. Met een goede studie maar zonder ervaring en kwaliteiten niet. 

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Directeur Organisation

Er zijn geen opleidingen Directeur Organisation aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Directeur Organisation in werkt

Bekijk alle opleidingen Marketing & Communicatie


Directeur Organisation worden: Omscholen tot Directeur Organisation

Als je je wilt omscholen tot Directeur Organisation is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Directeur Organisation zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Directeur Organisation dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Directeur Organisation

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Directeur Organisation

Als je Directeur Organisation wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Directeur Organisation zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Directeur Organisation

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Directeur Organisation?


Competenties en Vaardigheden Directeur Organisation:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Directeur Organisation.

Welke competenties heeft een Directeur Organisation nodig?

Een Directeur Organisation heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Anticiperen
Anticiperen

Steekwoorden: analytisch vermogen, initiatief ontplooien, inzicht in omgeving, inlevingsvermogen

Omschrijving

Deze personen lopen vaak voorop en herkennen situaties. Ze weten vervolgens hoe ze deze het beste kunnen aanpakken. Deze personen leggen verbanden tussen verleden, heden en proberen hier in de toekomst op in te spelen.

Sterke punten
Deze personen hebben over het algemeen een sterk ontwikkeld analytisch vermogen. Ze leggen verbanden en scheiden hoofd- en bijzaken. Daarnaast nemen deze personen vaak initiatief en proberen ze zich in te leven in de situatie en andere personen.

Zwakke punten
Doordat deze personen veel van te voren weren, kan ze voorspelbaar overkomen. Door sommige mensen wordt dit als saai ervaren. Verder kan deze competentie de creativiteit beperken. Doordat veel zaken van tevoren vast liggen, is er minder ruimte voor creatieve oplossingen.

Leiderschap
Leiderschap

Steekwoorden: delegeren, luisteren, overtuigen, taken verdelen

Omschrijving

Deze mensen kunnen individuen en groepen aansturen. De leiders maken een goede balans tussen delegeren en bijvoorbeeld regels opleggen. Deze personen leggen anderen uit wat er van hen wordt verwacht. Op die manier kunnen zij een project sturen. Daarbij kunnen leiders de verantwoordelijkheden bij anderen neerleggen.

Sterke punten
Een goede leider kan luisteren, iemand opfleuren, maar ook overtuigen. De leider maakt beslissingen en probeert ervoor iedereen het beste uit te halen. Een goede leider laat dingen los, maar probeert ook overzicht te houden. Ook kan een goede leider anderen inspireren en motiveren om gezamenlijk een doel te bereiken. Hij neemt hierbij het resultaat als uitgangspunt.

Zwakke punten
Sommige leiders willen teveel zelf doen, hierdoor krijgen werknemers niet de kans om zich te ontwikkelen. Ook kan dit voor frustratie en stress zorgen. Ook kunnen leiders het resultaat zo voorop stellen dat de omgeving wegvalt. 

Organiseren
Organiseren

Steekwoorden: netwerken, communicatief vaardig, plannen, informatie beheren, gestructureerd 

Omschrijving

Mensen die goed kunnen organiseren, bereiden een evenement, presentatie, personeelsuitje of een andere gebeurtenis nauwkeurig voor. Zo regelen zij de dag en tijd, maar ook de spullen die nodig zijn, de mensen die nodig zijn enzovoort.

Goede punten
Personen die goed kunnen organiseren, kunnen goed plannen en efficiënt en gestructureerd werken. Ook stellen ze prioriteiten en weten ze via welke kanalen ze wat kunnen regelen. Ze zijn vaak ook goed in communiceren en netwerken.

Zwakke punten
Mensen die dingen regelen, kunnen soms niet goed samenwerken. Zij hebben al precies in hun hoofd wat er moet gebeuren en vinden dan soms vervelend als een ander zich ermee komt bemoeien. Ook vergt het organiseren van dingen vaak veel energie en dit kan uiteindelijk leiden tot een burn-out.

Stressbestendigheid
Stressbestendigheid

Steekwoorden: structureel werken, zakelijk en kalm, energie

Omschrijving

Deze personen kunnen blijven presteren in zware tijden. Ze laten zich niet aan de kant zetten door extra werk, tijdsdruk of tegenvallende resultaten. Het maakt deze personen niet uit hoeveel taken ze nog moeten doen, ze hebben doorzettingsvermogen om de taken af te ronden. Deze personen communiceren duidelijk over hun werkzaamheden en over wat zij wel/of niet willen.

Sterke punten
Ondanks de vele werkzaamheden en taken blijven deze personen rustig. Zij kunnen goed relativeren en hun energie goed verdelen over de verschillende werkzaamheden. Deze personen handelen vaak zakelijk en kalm en op deze manier weten zij ook het overzicht te bewaren. Ook structureel werken valt binnen deze competentie. Op die manier kunnen zij veel werkzaamheden naast elkaar uitvoeren. In zware tijden laten deze stressbestendige personen doorzettingsvermogen zien, ze willen graag de verschillende doelen behalen. Het resultaat staat bij deze personen dan ook centraal.

Zwakke punten
Er bestaat een gevaar dat deze mensen stress niet onderkennen. Hierdoor kan het gebeuren dat zij zichzelf voorbij lopen en lopen zij een verhoogd risico op gezondheidsklachten. De eigenschappen ‘zakelijk’ en ‘kalm’ kunnen ook een zwak punt zijn, deze personen kunnen afstandelijk overkomen naar hun omgeving.

Vaardigheden Directeur Organisation

 • Analytisch vermogen
 • Methodisch werken
 • Plannen
 • Kritisch denken
 • Initiatief
 • Voorspellen
 • Leiding geven
 • Motiveren
 • Prioriteiten stellen
 • Vasthoudendheid
 • Zelfkennis
 • Rustig blijven

Persoonlijkheid en Eigenschappen Directeur Organisation

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Directeur Organisation passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Directeur Organisation nodig? 

 

De directeur Organisation  dient een goed leidinggevende te zijn. Vaak heeft een directeur Organisation  veel mensen onder zich werken en dient hij/zij een bepaald overwicht te hebben en uit te stralen zodat mensen hem of haar serieus nemen. De directeur Organisation  moet deze leidinggevende rol ten alle tijden opzich nemen zodat het voor iedereen duidelijk is aan wie ze verantwoording af moeten leggen.
Tevens is het belangrijk dat de directeur Organisation  een perfectionist is. Hij/zij moet als directeur perfect willen functioneren en moet ook willen dat iedereen waar de directeur verantwoordelijk is perfect functioneert. Dit dient dan ook het streven te zijn van de directeur Organisation . Uiteraard gaan er dingen mis die opgelost moeten worden maar het streven is om ten alle tijden perfect werk af te leveren. Zowel in het maken van bedrijfsplannen , als het halen ervan, als het aansturen van het team dat praktiseert. 

Bekijk de persoonstypen voor Directeur Organisation


Eigenschappen Directeur Organisation

 • Overwicht
 • Gedrevenheid
 • Zelfverzekerd
 • Waarnemend
 • Gedetailleerd
 • LeergierigArbeidsmarktperspectief Directeur Organisation

Wat zijn de baankansen voor een Directeur Organisation?

 

De directeur Organisation  moet zich eerst heel erg bewijzen om voor deze baan in aanraking te komen. Er van uitgaande dat de directeur Organisation  dit heeft gedaan en op verschillende plekken relevante ervaring heeft opgedaan, is het alsnog moeilijk om een dergelijke functie te bekleden. Dit omdat de concurrentie zeer groot is en deze functie binnen een bedrijf maar voor een of twee mensen is weggelegd.
Het is niet echt mogelijk om door te groeien omdat de functie van directeur Organisation  al de hoogste functie is binnen de Organisation . Wel zou het kunnen dat de directeur Organisation  begint met 50 mensen die onder hem of haar werken en dat dit na een tijd een groter aantal wordt als de directeur Organisation  zich heeft bewezen. Het salaris zal dan ook stijgen. 

De actuele kans op werk voor een Directeur Organisation

Het beroep Directeur Organisation is onderdeel van de beroepsfamilie Managers organisatieadvies en projecten. De kans op werk voor de beroepsfamilie Managers organisatieadvies en projecten is in de huidige periode gemiddeld

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Directeur Organisation

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Organisaties waar een Directeur Organisation werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Directeur Organisation meestal werkt.

Waar werkt een Directeur Organisation?

 

De directeur Organisation  zal bijna altijd voor een profit organisatie werken aangezien het bedrijf is gericht op winst als deze tak bestaat. 

Meer weten over werken in de Beleid & Organisatie?

Bekijk werken in Beleid & Organisatie

Netwerk Directeur Organisation

Met wie werkt een Directeur Organisation samen? 

 

 

Ten eerst heeft de directeur te maken met werknemers omdat de directeur Organisation  deze werknemers aan neemt of ontslaat als dit nodig is. Er is dus ten alle tijden een contact moment met de werknemers op de afdeling. Daarbij is de directeur Organisation  verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk van zijn/haar werknemers. Dit kan betekenen dat de directeur Organisation  de werknemers zelf aanstuurt. In dat geval is er nog meer contact tijdens de werkuren.
Ook kan het zijn dat er leidinggevenden aangewezen worden die elk een team werknemers aansturen. In dat geval zal er veel contact zijn met de leidinggevenden op de afdeling.
Tot slot heeft de directeur Organisation  contact met andere directeuren van het bedrijf. Zo zullen er dagelijks vergaderingen plaatsvinden waar de directeur Organisation  aan deel zal nemen om zijn/haar afdeling te vertegenwoordigen. Het is goed mogelijk dat de directeur Organisation  een secretaresse heeft die zaken voor de directeur Organisation  regelt. Als dit het geval is, zal er veel contact zijn met hem of haar. 


 • Werknemers
 • Leidinggevenden
 • Andere directeuren
 • Secretaresse
Directeur Organisation

Interview met een Directeur Organisation

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Directeur Organisation:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Directeur Organisation verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Directeur Organisation?

De beroepen die verwant zijn aan Directeur Organisation zijn:
Directeur verkoop
Salaris: €4500 tot €6500
Opleiding: Geen Cursus / Bijscholing HBO WO MBA
Baankans: Gemiddeld

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s, zoals: "Wat doet een %1$s?", of "Wat verdient een %1$s? of "Hoe word je een %1$s?". Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.
Directeur Organisation
Salaris: €4500 tot €6500
Opleiding: Cursus / Bijscholing HBO WO MBA
Baankans: Gemiddeld

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s, zoals: "Wat doet een %1$s?", of "Wat verdient een %1$s? of "Hoe word je een %1$s?". Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Directeur Organisation in één oogopslag

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Werknemers
 • Leidinggevenden
 • Andere directeuren
 • Secretaresse

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €4500 tot €6500

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Ga direct naar