Faculteitsdirecteur Salaris, Taken, Vacatures, Opleiding, Toekomst & Skills

Wat doet een Faculteitsdirecteur? Lees de functieomschrijving.

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep faculteitsdirecteur. De functieomschrijving, over het loon, de baankans en hoe je faculteitsdirecteur wordt.

 

Wat is een Faculteitsdirecteur?

Een Faculteitsdirecteur staat aan het hoofd van een faculteit op een Hogeschool. Tot zijn aandachtsgebieden horen o.a. facultair beleid (de ontwikkeling van de faculteit en samenwerking met andere faculteiten) en de facultaire organisatie; het onderhouden van externe betrekkingen, overleg met facultaire medezeggenschapsraad en het opstellen van een faculteitsreglement. Daarnaast is er het onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Ook het vaststellen van onderwijsbeleid, onderwijsprogramma's en examenreglementen, het zorgdragen voor stagemogelijkheden, de samenstelling van een facultaire commissie van advies, de afgifte van diploma's en het verzorgen van contacten met 'beroepenvelden' heeft zijn andacht .

De Factulteitsdirecteur ziet verder toe op de ontwikkeling en uitvoering van het personeels-, studenten-, en informatiebeleid en het financieel beleid. De Faculteitsdirecteur is dus een allround manager die op alle terreinen van de factulteit, van begroting tot studentenvoorzieningen, actief is en bovendien verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Hij geeft leiding aan het (onderwijzend) personeel van de faculteit. Samen met andere Faculteitsdirecteuren en het college van bestuur voert hij overleg over instellingsbreed beleid.

Hij legt verantwoording af aan het college van bestuur.

Normaliter bestaat de faculteitsdirectie uit één persoon: de Faculteitsdirecteur. Wanneer een faculteitsdirectie uit meerdere personen bestaat is de Voorzitter van de Faculteitsdirectie het hoofd van de faculteit en komt zijn takenpakket overeen met dat van de Faculteitsdirecteur.

Past het beroep Faculteitsdirecteur bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Andere namen het beroep Faculteitsdirecteur

Andere namen die voor dit beroep gebruikt worden zijn: Voorzitter Faculteitsdirectie

Wil je werken als Faculteitsdirecteur?

Werk je al als Faculteitsdirecteur en zoek je een nieuwe baan? Of wil je Faculteitsdirecteur worden? Wil je het gemiddelde salaris weten? Op nationaleberoepengids.nl staat alles wat je nodig hebt. Hieronder vind je de vacatures en de opleidingen voor Faculteitsdirecteur, maar ook informatie over het salaris, de baankansen, de beste werkgevers en nog veel meer!


Alles over het beroep Faculteitsdirecteur in één oogopslag

Sector:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Docent
 • Lector
 • Faculteitsdirecteur

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €5014 tot €6473

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0


Salaris en Arbeidsvoorwaarden Faculteitsdirecteur

Wat verdient een Faculteitsdirecteur?

Een Faculteitsdirecteur zit in schaal 15 (CAO HBO). Zijn bruto maandinkomen ligt hiermee tussen de €5014 en €6473. De doorloopsnelheid naar het maximum van de schaal is afhankelijk van functioneren. Een dertiende maand en vakantietoeslag maken deel uit van het voorwaardenpakket en er is een gunstige levensloopregeling. Hogescholen mogen een deel van de arbeidsvoorwaarden zelf invullen.

In geval van een meerkoppige faculteitsdirectie is er een Voorzitter Faculteitsdirectie die in schaal 16 zit. Dit komt neer op een bruto maandinkomen van tussen de €5435 en €7114.

Salarisschaal Faculteitsdirecteur

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Wil je jouw salaris verhogen?

Bekijk dan welke banen echt bij jouw passen met onze tool BaansuggestieVacatures Faculteitsdirecteur

Er zijn geen vacatures Faculteitsdirecteur aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Faculteitsdirecteur in werkt.

Meer weten over de sector waar een Faculteitsdirecteur in werkt

Bekijk werken in Onderwijs

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden Faculteitsdirecteur

Wat zijn de baankansen voor een Faculteitsdirecteur?

Door stijgende studentenaantallen en toenemende vergrijzing neemt de wervingsbehoefte van Hogescholen toe. Dit is voornamelijk van toepassing voor lesgevend en ondersteunend personeel. Er zijn momenteel weinig vacatures beschikbaar voor Faculteitsdirecteuren. De Faculteitsdirecteur zit aan de top van de managementladder op Hogescholen. Het enige hogere orgaan is het college van bestuur.

De actuele kans op werk voor een Faculteitsdirecteur

Het beroep Faculteitsdirecteur is onderdeel van de beroepsfamilie Managers wetenschappelijke educatie en onderzoek. De kans op werk voor de beroepsfamilie Managers wetenschappelijke educatie en onderzoek is in de huidige periode matig

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Faculteitsdirecteur

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Faculteitsdirecteur worden: Opleidingen tot Faculteitsdirecteur

Wil je Faculteitsdirecteur worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Faculteitsdirecteur.

Hoe word je een Faculteitsdirecteur? 

Een Faculteitsdirecteur heeft een (HBO of) WO opleiding gedaan, bij voorkeur in een richting die past bij de faculteit. Managementervaring en/of onderwijservaring en/of praktijkervaring in het vakgebied wordt vrijwel altijd gevraagd.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Faculteitsdirecteur

Er zijn geen opleidingen Faculteitsdirecteur aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Faculteitsdirecteur in werkt

Bekijk alle opleidingen Onderwijs

Omscholen tot Faculteitsdirecteur

Als je je wilt omscholen tot Faculteitsdirecteur is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Faculteitsdirecteur zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Faculteitsdirecteur dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Faculteitsdirecteur

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Faculteitsdirecteur

Als je Faculteitsdirecteur wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Faculteitsdirecteur zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Faculteitsdirecteur

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Faculteitsdirecteur?

Competenties en Vaardigheden Faculteitsdirecteur

Naast de interesse is het belangrijk dat je de competenties hebt die een Faculteitsdirecteur nodig heeft om succesvol te zijn. Sommige competenties zal je van nature hebben en andere hebben misschien training nodig? Hieronder vind je cursussen en trainingen voor de ontwikkeling van de competenties die een Faculteitsdirecteur nodig heeft.

Competentiegerichte cursussen en trainingen voor de Faculteitsdirecteur

Trainingen & cursussen Leiderschap
Leiderschap
Trainingen & cursussen Netwerken
Netwerken
Trainingen & cursussen Plannen en organiseren
Plannen en organiseren
Trainingen & cursussen Resultaatgerichtheid
Resultaatgerichtheid
Trainingen & cursussen Samenwerken
Samenwerken

Persoonlijkheid van een Faculteitsdirecteur

Voor ieder beroep is het belangrijk dat het bij jou als persoon past. Hieronder vind je de twee belangrijkste persoontypen voor het beroep Faculteitsdirecteur. Als Faculteitsdirecteur wilt worden moet minimaal één van de persoonlijkheidstypen sterk bij je passen, het tweede persoonstype moet in ieder geval herkenning geven.

De persoonstypen Faculteitsdirecteur:


zie volledige beschrijving persoonstype Faculteitsdirecteur

Vakkennis voor een Faculteitsdirecteur

Het is voor een Faculteitsdirecteur ook erg handig en vaak ook vereist om de specifieke vakkennis en inhoud te snappen. Veel vakgerichte opleidingen tot Faculteitsdirecteur zijn een combinatie van theoretische achtergrond en praktijkgerichte kennis en vaardigheden.

Online Trainingen & Opleidingen Faculteitsdirecteur


Werkervaring Faculteitsdirecteur

Het is voor een startend Faculteitsdirecteur die net van school komt minder belangrijk dat ze de nodige ervaring heeft. Maar voor iemand die zich wil omscholen of doorgroeit tot Faculteitsdirecteur is het cruciaal dat er wel relevante ervaring is. Dit kan ervaring zijn in een beroep dat overeenkomsten vertoont, zoals Adjunct-faculteitsdirecteur .

Iets anders leren?

Is Faculteitsdirecteur het misschien toch niet voor je? Je kan via deze zoekbalk ruim 30.000 opleidingen, trainingen en cursussen vinden van zeker 1000 onderwerpen.


Doorgroei mogelijkheden Faculteitsdirecteur

Je kunt als Faculteitsdirecteur een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Faculteitsdirecteur is onderdeel van de beroepsfamilie Managers wetenschappelijke educatie en onderzoek. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Faculteitsdirecteur

Doorgroei beroepen voor een Faculteitsdirecteur


Hoofd beroepsgroep Faculteitsdirecteur

Het beroep Faculteitsdirecteur valt binnen de hoofdberoepsgroep Managers

Managers leiden ondernemingen, organisaties en overheden. Managers bepalen de doelstellingen, de strategie en het beleid van de organisatie of de afdeling. Daaropvolgend zorgen Managers ervoor dat de juiste activiteiten worden uitgevoerd en zorgen ze ervoor dat de benodigde middelen hiervoor beschikbaar zijn. Ze evalueren de resultaten en bepalen of de strategie, het beleid en de activiteiten de doelstellingen behalen. Op basis daarvan wordt het beleid, de activiteiten en de budgetten doorgezet, herzien of aangepast. Een manager is vaak de eindverantwoordelijke voor het resultaat en de werkwijze van de organisatie.

Veelvoorkomende taken en verantwoordelijkheden van de hoofdgroep Managers

 • het formuleren en/of adviseren van beleid, budgetten, wet- en regelgeving
 • het bepalen van de doelstellingen, de normen en prestatie indicatoren
 • zorgen voor beleid, procedures en systemen om de resultaten te evalueren
 • het autoriseren van materiële, personele en financiële middelen om de activiteiten te kunnen uitvoeren
 • het monitoren en evalueren van de prestaties van de organisatie, de afdeling en de medewerkers 
 • het selecteren of goedkeuren van de selectie van personeel
 • zorgen voor naleving van gezondheids- en veiligheidseisen 
 • plannen en aansturen van de dagelijkse werkzaamheden
 • vertegenwoordigen van de organisatie of afdeling tijdens vergaderingen of bijeenkomsten

 

Beroepen binnen de hoofdgroep Managers worden ingedeeld in de volgende subhoofdgroepen:

 • 11 Topbestuurders, leden wetgevende instanties, beleidvoerende functies
 • 12 Managers op administratief en commercieel gebied
 • 13 Managers productie en gespecialiseerde dienstverlening
 • 14 Managers horeca, detailhandel en overige diensten

 
Netwerk Faculteitsdirecteur

Met wie werkt een Faculteitsdirecteur samen? 

De Faculteitsdirecteur is bij de dagelijkse gang van zaken op de hele faculteit betrokken. Hij geeft leiding aan onderwijzend en ondersteunend personeel, lectoren leggen aan hem verantwoording af. Hij voert bovenfacultair overleg met andere Faculteitsdirecteuren en legt verantwoording af aan het college van bestuur.


 • Docent
 • Lector
 • Faculteitsdirecteur
Faculteitsdirecteur


Organisaties waar een Faculteitsdirecteur werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Faculteitsdirecteur meestal werkt.

Waar werkt een Faculteitsdirecteur?

Een Faculteitsdirecteur werkt bij een instelling voor Hoger Beroepsonderwijs. Dit betekent dat hij werkzaam is in de non-profit sector.

Meer weten over werken in de Beleid & Organisatie?

Bekijk werken in Beleid & Organisatie

Best beoordeelde werkgevers Faculteitsdirecteur

Waar kun je het beste werken als Faculteitsdirecteur? Hieronder vind je de best door de Faculteitsdirecteur beoordeelde bedrijven, en/of die met de meeste vacatures.

Op dit moment zijn er geen bedrijven gevonden voor het beroep Faculteitsdirecteur.

Competenties, Skills en Vaardigheden Faculteitsdirecteur:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Faculteitsdirecteur.

Welke competenties heeft een Faculteitsdirecteur nodig?

Een Faculteitsdirecteur heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.


Persoonstypen Faculteitsdirecteur

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Faculteitsdirecteur passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Faculteitsdirecteur nodig? 

De Faculteitsdirecteur is vooral leidinggevende. Hij is zelfverzekerd en gedreven, gemotiveerd en weet anderen te motiveren. Hij is assertief en initiatiefrijk, toont weinig twijfel en weet mensen zo makkelijk aan zich te binden (Baas). Hij heeft een duidelijk doel voor ogen en gaat daar recht op af, waarbij hij efficiënt te werk gaat. Hij drukt zich makkelijk uit en weet anderen te overtuigen (Succesvolle werker).

Bekijk de persoonstypen voor Faculteitsdirecteur


Baas


Lees meer

Succesvolle werker


Lees meer

Interview met een Faculteitsdirecteur

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Beoordeling van het beroep Faculteitsdirecteur

Bekijk hoe onze bezoekers dit beroep beoordelen. Nog geen beoordeling? Help onze bezoekers en geef jouw beoordeling of mening over het beroep Faculteitsdirecteur

Functie inhoud:
Salaris en arbeidsvoorwaarden:
Doorgroeimogelijkheden:
Arbeidsmarktperspectief:
Bedankt voor uw feedback.

Solliciteren op de functie Faculteitsdirecteur

Wanneer je gaat solliciteren voor een baan als Faculteitsdirecteur dien je te letten op welke zaken er voor dit beroep specifiek gelden. Per beroepsgroep en functie verschilt bijvoorbeeld het taalgebruik en zijn bepaalde vaardigheden voor Faculteitsdirecteur belangrijker dan voor een ander beroep. Bij een sollicitatie is jouw CV een van de belangrijkste punten waar naar wordt gekeken, naast ook jouw motivatiebrief. Sta je op het punt te gaan solliciteren als Faculteitsdirecteur. Bekijk dan onze tips.

Bekijk onze CV en sollicitatietips

Is het beroep Faculteitsdirecteur iets voor je?

Zou je graag Faculteitsdirecteur willen worden? Of weet je nog niet welk beroep bij jou past? Als je wilt weten hoe je jouw eigenschappen en competenties kunt gebruiken op de arbeidsmarkt, vul dan onze beroepskeuze test in en kom erachter of een baan als Faculteitsdirecteur bij jou past.

Doe de gratis beroepskeuzetest

Actuele blogposts


reacties op Faculteitsdirecteur

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.


Ga direct naar