Gedeputeerde provincie Worden Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Wat doet een Gedeputeerde provincie? Lees de functieomschrijving.

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Gedeputeerde provincie, zoals: "Wat doet een Gedeputeerde provincie?", of "Wat verdient een Gedeputeerde provincie? of "Hoe word je een Gedeputeerde provincie?".

Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Gedeputeerde provincie nodig heeft.Wat is een Gedeputeerde provincie?

De Gedeputeerde Staten is een bestuursorgaan in Nederland. Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van een provincie. De leden van de Gedeputeerde Staten worden gedeputeerden van de provincie genoemd. Als gedeputeerde van een provincie wordt je voor een periode van vier jaar gekozen door de Provinciale Staten. De gedeputeerden van de provincie worden door middel van het systeem van getrapte verkiezingen gekozen. Als gedeputeerde van de provincie ben je de bestuurder van een provincie wat betreft een bepaald vakgebied of meerdere vakgebieden, bijvoorbeeld economische zaken of mobiliteit. Gedeputeerde Staten voeren een groot aantal regelingen van de rijksoverheid uit en zij houden toezicht op de gemeentebesturen. De gedeputeerden van de provincie zijn verplicht over alle onderdelen van hun beleid inlichtingen te geven aan Provinciale Staten. De positie van een gedeputeerde van een provincie is vergelijkbaar met die van een wethouder in het gemeentebestuur. Sinds 2003 is een gedeputeerde van de provincie geen lid meer van de Provinciale Staten. 

Past het beroep Gedeputeerde provincie bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Andere namen het beroep Gedeputeerde provincie

Andere namen die voor dit beroep gebruikt worden zijn: Gedeputeerde, Bestendig afgevaardigde


Vacatures Gedeputeerde provincie

Op zoek naar een nieuwe baan als Gedeputeerde provincie? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Gedeputeerde provincie. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vindt zal je doorklikken naar onze vacaturepartner.

De top 5 Gedeputeerde provincie vacatures

Vacature Pedagogisch Medewerker | BSO Gedeputeerdenlaan 45A en 49 Zwolle
Partou
Over de locatie Onze buitenschoolse opvang is te vinden aan de Gedeputeerdenlaan 45a. Wij zijn gevestigd in de Christelijke Basisschool De Ark. De jongste kinderen van 4 en 5 jaar …

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Gedeputeerde provincie

Wat verdient een Gedeputeerde provincie?

Als gedeputeerden van de provincie krijg je een salaris en onkostenvergoeding. Een gedeputeerde van de provincie krijgt een eindejaarsuitkering en een vakantie-uitkering gelijk aan die van het personeel van de sector Rijk. De gedeputeerde krijgt van de provincie een vaste vergoeding voor de onkosten die hij voor zijn functie maakt.  Als de gedeputeerde van de provincie 65 is, heeft hij recht op ouderdomspensioen.

 

Salarisschaal Gedeputeerde provincie

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Gedeputeerde provincie

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Gedeputeerde provincie


Gedeputeerde provincie worden: Opleidingen tot Gedeputeerde provincie

Wil je Gedeputeerde provincie worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Gedeputeerde provincie.

Hoe word je een Gedeputeerde provincie? 

Als gedeputeerde van de provincie heb je vaak een opleiding gevolgd dat een arbeidsperspectief biedt binnen het openbaar bestuur. Denk hierbij aan opleidingen zoals Bestuurskunde (Public Administration) of Politicologie. Minder gerelateerde opleidingen die hetzelfde arbeidsperspectief kunnen bieden zijn onder andere de opleiding sociologie en de opleiding rechten.

Opleidingen Gedeputeerde provincie

Het Woningbouw Congres
Verbinding tussen woningbouw, retail en gebiedsontwikkeling De woningmarkt staat enorm onder druk. De komende jaren moeten er ongeveer een miljoen extra woningen gebouwd worden. De groei van de woningvoorraad brengt …
Het Woningbouw CongresGedeputeerde provincie worden: Omscholen tot Gedeputeerde provincie

Als je je wilt omscholen tot Gedeputeerde provincie is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Gedeputeerde provincie zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Gedeputeerde provincie dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Gedeputeerde provincie

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Gedeputeerde provincie

Als je Gedeputeerde provincie wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Gedeputeerde provincie zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Gedeputeerde provincie

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Gedeputeerde provincie?


Competenties en Vaardigheden Gedeputeerde provincie:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Gedeputeerde provincie.

Welke competenties heeft een Gedeputeerde provincie nodig?

Een Gedeputeerde provincie heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Besluitvaardigheid
Besluitvaardigheid

Steekwoorden: beslissingen, argumenten, overtuigen, durf

Omschrijving

Deze personen durven beslissingen te nemen. Dit doen ze bijvoorbeeld door een bepaalde actie uit te voeren of een regel in te stellen. Deze besluitvaardige personen stellen hun beslissingen niet uit tot ze alle informatie hebben, zij proberen zo snel mogelijk de knoop door te maken. Bij eventuele consequenties kan hij terugkomen op de beslissing en een andere keuze maken. De persoon weet de beslissingen op een goede manier te onderbouwen.

Sterke punten
Deze personen weten anderen te overtuigen van hun besluit, ze gebruiken hierbij verschillende argumenten die passen bij hun standpunt. Voor het nemen van besluiten is lef nodig, hierover beschikt deze besluitvaardige persoon dan ook.

Zwakke punten
Aan het nemen van beslissingen zitten risico’s en deze risico’s kunnen gevolgen hebben. Op het moment dat deze persoon te snel teveel beslissingen neemt, kan hij roekeloos worden en zijn oog voor het resultaat verliezen. Het is dan ook van belang dat deze persoon op het juiste moment de juiste beslissing neemt en goed nadenkt over de voor- en nadelen ervan.

Integriteit
Integriteit

Steekwoorden: discipline, betrouwbaar, structureel, loyaal

Omschrijving

Integere mensen voeren zorgvuldig hun taken uit. Ze houden hierbij rekening met de geldende sociale en ethische normen ten aanzien van gevoelige informatie, contact met anderen en posities en belangen. Deze mensen houden zichzelf verantwoordelijk voor hun werkzaamheden. Moraliteit staat hoog in het vaandel bij deze mensen.

Sterke punten
Deze mensen zijn eerlijk, betrouwbaar en bekijken alles vanuit een moreel oogpunt. Verder zijn integere mensen vaak erg gestructureerd en raken ze bij tegenslag niet van hun stuk. Bovendien zijn deze mensen vaak erg beheerst. Deze mensen worden ook wel vaak loyaal genoemd.

Zwakke punten
Integere mensen hebben vaak moeite met zeggen wat ze bedoelen. Ze hebben moeite met de informatie helder en duidelijk te verspreiden. Verder laten zij zich snel afleiden van hun werkzaamheden. Sommige integere mensen zijn goed in het manipuleren van anderen. Ze houden bewust informatie achter, of ze zijn loslippig met betrekking tot vertrouwelijke informatie. Dit gebeurt vaak met het oog op het eigenbelang.

Leiderschap
Leiderschap

Steekwoorden: delegeren, luisteren, overtuigen, taken verdelen

Omschrijving

Deze mensen kunnen individuen en groepen aansturen. De leiders maken een goede balans tussen delegeren en bijvoorbeeld regels opleggen. Deze personen leggen anderen uit wat er van hen wordt verwacht. Op die manier kunnen zij een project sturen. Daarbij kunnen leiders de verantwoordelijkheden bij anderen neerleggen.

Sterke punten
Een goede leider kan luisteren, iemand opfleuren, maar ook overtuigen. De leider maakt beslissingen en probeert ervoor iedereen het beste uit te halen. Een goede leider laat dingen los, maar probeert ook overzicht te houden. Ook kan een goede leider anderen inspireren en motiveren om gezamenlijk een doel te bereiken. Hij neemt hierbij het resultaat als uitgangspunt.

Zwakke punten
Sommige leiders willen teveel zelf doen, hierdoor krijgen werknemers niet de kans om zich te ontwikkelen. Ook kan dit voor frustratie en stress zorgen. Ook kunnen leiders het resultaat zo voorop stellen dat de omgeving wegvalt. 

Plannen en organiseren
Plannen en organiseren

Steekwoorden: structureel, kritisch, resultaat- en taakgericht, prioriteiten

Omschrijving

Voordat deze mensen beginnen aan de uitvoer van een bepaalde taak, hebben zij een goede werkplanning gemaakt. De complete opdracht staat structureel uitgewerkt in een plan van aanpak. Hierbij gebruiken deze mensen het doel van de opdracht als uitgangspunt, vervolgens hangen zij hier de verschillende taken aan op plus de daarbij behorende prioriteiten.

Sterke punten
Deze mensen werken structureel en kunnen hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Deze mensen zijn zowel resultaat- als taakgericht. Prioriteiten worden hierbij scherp in de gaten gehouden. Deze mensen zijn dan ook vaak kritisch en kijken afzonderlijk naar de verschillende deeltaken.

Zwakke punten
Mensen die teveel plannen en organiseren verliezen soms hun spontaniteit, hierdoor kan ook de creativiteit achteruit gaan. Het kan voor deze mensen moeilijk zijn om hun eigen ideeën los te laten en ook anderen input te laten geven. Daarnaast kunnen sommige mensen die van plannen en organiseren houden niet goed tegen verandering. Zij laten zich dan nog weleens van de wijs brengen. 

Sociabiliteit
Sociabiliteit

Steekwoorden: sociaal, netwerken, luisteren, spontaan, inzicht in omgeving

Omschrijving

Deze personen bewegen zich gemakkelijk in groepen mensen. Ze zijn dan ook vaak in het gezelschap van veel mensen en stappen gemakkelijk op ombekende mensen af. Deze mensen hebben over het algemeen een groot netwerk, dat ze inzetten voor verschillende doeleinden. Vaak zijn deze mensen lid van een vereniging of commissie.

Sterke punten
Een competentie die in verband staat met sociabiliteit is de competentie netwerken. Deze mensen hebben vaak een groot netwerk en vergroten dit netwerk met gemak. Daarnaast zijn deze mensen vaak spontaan, ze spreken onbekenden gemakkelijk aan en luisteren met gemeende interesse naar deze mensen.

Zwakke punten
Een zwak punt van deze mensen kan zijn dat ze zich teveel bemoeien met anderen. Zij willen zo graag in contact komen met anderen dat ze zich opdringen.

Vaardigheden Gedeputeerde provincie

 • Beslissen
 • Keuzes maken
 • Zelfvertrouwen
 • Betrouwbaar
 • Verantwoording
 • Geheimhouding
 • Leiding geven
 • Plannen
 • Motiveren
 • Voorbereiden
 • Methodisch werken
 • Prioriteiten stellen
 • Luisteren
 • Effectief communiceren
 • Openheid

Persoonlijkheid en Eigenschappen Gedeputeerde provincie

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Gedeputeerde provincie passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Gedeputeerde provincie nodig? 

Als gedeputeerde van de provincie vorm je samen met  de andere gedeputeerden het dagelijk bestuur van de provincie. Als gedeputeerde van de provincie moet je mensen kunnen aansturen en over leiderschap vaardigheden beschikken. Je moet het voortouw durven nemen in soms complexe situaties.

Verder moet je als gedeputeerde van de provincie ook goed kunnen bemiddelen. Als gedeputeerde van de provincie werk je met veel verschillende partijen en bemiddeling is hierbij van groot belang. De gedeputeerde van provincie moet proberen de belangen van de verschillende partijen bij elkaar te brengen en de verschillende partijen tevreden te stellen.

 

 

Bekijk de persoonstypen voor Gedeputeerde provincie


Eigenschappen Gedeputeerde provincie

 • Overwicht
 • Gedrevenheid
 • Zelfverzekerd
 • Empathie
 • Diplomatiek
 • ZorgzaamheidArbeidsmarktperspectief Gedeputeerde provincie

Wat zijn de baankansen voor een Gedeputeerde provincie?

Als gedeputeerde van de provincie heb je eerst vaak andere functies vervuld voordat je gedeputeerde van de provincie wordt. Aangezien je als gedeputeerde van de provincie werkt in het openbaar bestuur is het arbeidsmarktperspectief redelijk en zijn er verschillende doorgroeimogelijkheden. Een van de doorgroeimogelijkheden voor de gedeputeerde van de provincie is de functie van commissaris van de Koningin.

De actuele kans op werk voor een Gedeputeerde provincie

De kans op werk voor het beroep Gedeputeerde provincie is op dit moment onbekend.

Huidige aantal vacatures

1

Baankans Gedeputeerde provincie

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Doorgroei mogelijkheden Gedeputeerde provincie

Je kunt als Gedeputeerde provincie een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Gedeputeerde provincie is onderdeel van de beroepsfamilie Politieke bestuurders. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Gedeputeerde provincie


Organisaties waar een Gedeputeerde provincie werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Gedeputeerde provincie meestal werkt.

Waar werkt een Gedeputeerde provincie?

Als gedupteerde van de provincie werk je bij één van de twaalf provincies in Nederland. De provincie valt onder de Nederlandse overheid (non-profit sector).

Meer weten over werken in de Beleid & Organisatie?

Bekijk werken in Beleid & Organisatie

Netwerk Gedeputeerde provincie

Met wie werkt een Gedeputeerde provincie samen? 

Als gedeputeerde van de provincie werk je samen met de andere gedeputeerden van dezelfde provincie. Met deze gedeputeerden vormt de gedeputeerde van provincie het dagelijks bestuur. Daarbuiten werk je ook samen met de gedeputeerden van andere provincies. De commissaris van de Koningin staat boven de gedeputeerde van provincie en de gedeputeerde van de provincie moet dus verantwoording afleggen aan de commissaris van de Koningin. De leden van de Provinciale Staten controleren de gedeputeerden van de provincie. Als gedeputeerde van de provincie werk je geregeld samen met de leden van


 • Gedeputeerde Staten
 • Provinciale Staten
 • Commissaris van de Koningin
Gedeputeerde provincie

Interview met een Gedeputeerde provincie

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Gedeputeerde provincie:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Gedeputeerde provincie verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Gedeputeerde provincie?

De beroepen die verwant zijn aan Gedeputeerde provincie zijn:
Wethouder
Salaris: €1561 tot €9098
Opleiding: Geen Cursus / Bijscholing
Baankans: Onbekend

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s, zoals: "Wat doet een %1$s?", of "Wat verdient een %1$s? of "Hoe word je een %1$s?". Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Gedeputeerde provincie in één oogopslag

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Gedeputeerde Staten
 • Provinciale Staten
 • Commissaris van de Koningin

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €5943 tot €7899

Baankans:

Aantal vacatures:

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

1Ga direct naar