Lead Engineer: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Lead Engineer: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Lead Engineer. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Lead Engineer nodig heeft.Wat doet een Lead Engineer? Lees de functieomschrijving.

Wat is een Lead Engineer?

Een Lead Engineer ontwerpt en ontwikkelt volledige constructies, machines en deelsystemen. Meestal werkt een Lead Engineer in een projectteam met opdrachten van wisselende omvang voor een diversiteit aan klanten, voornamelijk in de lichte- en zware machinebouw, vliegtuig-, rail- en retail industrie binnen Nederland.

Een Lead Engineer is verantwoordelijk voor de coördinatie van projecten en de spil in de uitvoering van een project. De Lead Engineer vertaalt wensen van klanten in technische oplossingen. In die hoedanigheid stuurt de Lead Engineer projectmedewerkers aan. Daarbij hoort het begeleiden van het teken- en constructiewerk, het plannen van de benodigde capaciteit en het bewaken van de voortgang zodat het project gerealiseerd kan worden binnen de gestelde tijd en budget, en conform de gewenste kwaliteit.

Dit betekent concreet dat de Lead Engineer zelf de planning doet, medewerkers begeleidt en zelf ook ontwerpen opzet en uitwerkt. Tevens maakt de Lead Engineer begrotingen voor aanbiedingen betreffende de engineeringwerkzaamheden. Bovendien onderhoudt de Lead Engineer contacten met de opdrachtgevers en is de Lead Engineer binnen de afdeling of het bedrijf het aanspreekpunt en klankbord voor eventuele andere engineers. Alleen de directeur of vestigingsmanager staat nog boven de Lead Engineer.

Past het beroep Lead Engineer bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Vacatures Lead Engineer

Op zoek naar een nieuwe baan als Lead Engineer? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Lead Engineer. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vindt zal je doorklikken naar onze vacaturepartner.

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...

Vacatures Lead Engineer per ervaringsniveau

junior Lead Engineer vacatures startend Lead Engineer vacatures senior Lead Engineer vacatures beginnend Lead Engineer vacatures trainee Lead Engineer vacatures leidinggevend Lead Engineer vacatures medior Lead Engineer vacatures aankomend Lead Engineer vacatures ervaren Lead Engineer vacatures leerling Lead Engineer vacatures vacatures omscholen tot Lead Engineer vacatures opleiding tot Lead Engineer

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Lead Engineer

Wat verdient een Lead Engineer?

Het loon van een Lead Engineer ligt tussen de € 3.000 en € 4.600, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de opdracht (het project), ervaring en opleiding.

Mogelijke secundaire voorwaarden zijn: een vakantietoeslag van 8% op het gemiddelde maandinkomen, studiedagen, studiekostenregeling, een collectief pensioen en een collectieve ziektekostenverzekering met eventueel aanvullende verzekeringen.
 

Salarisschaal Lead Engineer

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Lead Engineer

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Lead Engineer


Bekijk het salaris Lead Engineer per ervaringsniveau

Salaris junior Lead Engineer Wat verdient een startend Lead Engineer? Wat is het loon senior Lead Engineer? beginnend Lead Engineer salaris Maximaal salaris trainee Lead Engineer Hoeveel verdient een leidinggevend Lead Engineer? Wat is het salaris van een medior Lead Engineer? Salaris aankomend Lead Engineer Wat verdient een ervaren Lead Engineer? Welk salaris krijgt een leerling Lead Engineer?


Lead Engineer worden: Opleidingen tot Lead Engineer

Wil je Lead Engineer worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Lead Engineer.

Hoe word je een Lead Engineer? 

Een Lead Engineer is een verantwoordelijke functie die meestal minimaal HBO werk- en denkniveau vereist, bijvoorbeeld in de richting HTS Elektrotechniek, Electrical Engineering, Industriële Automatisering of Besturingstechniek. Maar ook de opleiding Werktuigbouwkunde past bij het beroep Lead Engineer.

Naast een algemene HBO- of WO-opleiding wordt vaak kennis van specifieke industriële hard- of compuetersoftware gevraagd, zoals kennis van PLC, HMI, SCADA, netwerken en databases (Siemens S7, S5, WinCC, WinCC Flex, Profibus/ProfiNet en Industrial Ethernet).
 

Opleidingen Lead Engineer

Werktuigbouwkunde
Let op: Deze opleiding valt onder het wettelijk collegegeld. Schrijf je voor deze opleiding ook in via Studielink (www.studielink.nl/) Doel In de opleiding Werktuigbouwkunde leert u apparaten en machines te …
WerktuigbouwkundeLead Engineer worden: Omscholen tot Lead Engineer

Als je je wilt omscholen tot Lead Engineer is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Lead Engineer zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Lead Engineer dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Lead Engineer

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Lead Engineer

Als je Lead Engineer wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Lead Engineer zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Lead Engineer

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Lead Engineer?


Competenties en Vaardigheden Lead Engineer:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Lead Engineer.

Welke competenties heeft een Lead Engineer nodig?

Een Lead Engineer heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Accuratesse
Accuratesse

Steekwoorden Competentie Accuratesse:

precies, netjes, oog voor detail, kritisch, perfectionisme

Omschrijving

Deze mensen leveren werk waarin geen fouten naar voren komen. Deze mensen werken gestructureerd en corrigeren meerdere malen het werk. In het werk van anderen, zien deze personen ook vaak de fouten. Deze personen hebben vaak oog voor detail en zien snel verbanden tussen zaken. Ook onder werkdruk blijven deze mensen accuraat werken.

Sterke punten
Hun oog voor detail zorgt voor foutloze documenten en goed voorbereide taken en gebeurtenissen.

Zwakke punten
Accuraat werken zorgt voor foutloos werk, maar kan ook veel tijd kosten. Dit kan voor de omgeving frustrerend zijn. Daarnaast wordt deze competentie weleens gekoppeld aan de term ‘muggenziften’.

 

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Conceptueel denken
Conceptueel denken

Steekwoorden: creativiteit, analytisch vermogen, legt verbanden, concepten

Omschrijving

Deze mensen hebben het vermogen om in concepten te denken. Bij een probleem zien zij vrijwel meteen verschillende oplossingen en vormen ze hierbij een duidelijk beeld. Zij bekijken het probleem vanuit verschillende oogpunten en komen met die informatie tot de beste oplossing. Naderhand evalueren zij deze oplossing grondig en kijken ze wat er eventueel nog meer mogelijk is. Ze bedenken constant nieuwe concepten voor verschillende problemen.

Sterke punten
Een sterk punt van deze mensen is hun creativiteit. Daarnaast hebben ze over het algemeen een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Zij bekijken het probleem vanuit verschillende hoeken en komen dan met meerdere creatieve oplossingen.

Zwakke punten
De creatieve ideeën die deze mensen hebben, kunnen onpraktisch zijn. Zij hebben veel verschillende oplossingen en concepten in hun hoofd, maar deze zijn niet altijd uitvoerbaar. Deze creativiteit kan ook er ook voor zorgen dat deze mensen ‘zweverig’ overkomen.

Financieel bewustzijn
Financieel bewustzijn

Steekwoorden: cijfers, onderhandelen, geld, bewustzijn, creativiteit

Omschrijving

Deze mensen hebben een goed beeld van de cijfers. Zij weten bijvoorbeeld wat de inkomsten en uitgaven zijn van de organisatie. Zij kunnen de waarden van geld realistisch schatten en weten ook hoe ze dit toe kunnen passen in hun werkzaamheden. Ze weten hoe ze de financiële situatie kunnen verbeteren.

Sterke punten
Mensen die financieel bewust zijn, zijn vaak ook creatief. Zij weten de waarde van geld en wat ze daarvoor kunnen krijgen. Op een creatieve manier proberen zij zoveel mogelijk voor een bepaald bedrag te krijgen. Bij deze competentie passen ook de competenties ‘overtuigen’ en ‘onderhandelen’. Over geld wordt altijd gepraat en deze personen willen zoveel mogelijk waar voor hun geld. Ze willen onderhandelen en de ander overtuigen van hun standpunten. Ook weten ze waar ze op kunnen besparen en waar winsten te behalen zijn. 

Zwakke punten
Mensen die teveel met cijfers bezig zijn, kunnen de aandacht voor andere zaken verliezen. Zo kan het gebeuren dat zij geen ruimte meer overlaten voor andere creatieve ideeën. Ook kunnen zij zodanig streven naar winst, dat bijvoorbeeld het welzijn van de werknemers wordt ondergesneeuwd.

Leiderschap
Leiderschap

Steekwoorden: delegeren, luisteren, overtuigen, taken verdelen

Omschrijving

Deze mensen kunnen individuen en groepen aansturen. De leiders maken een goede balans tussen delegeren en bijvoorbeeld regels opleggen. Deze personen leggen anderen uit wat er van hen wordt verwacht. Op die manier kunnen zij een project sturen. Daarbij kunnen leiders de verantwoordelijkheden bij anderen neerleggen.

Sterke punten
Een goede leider kan luisteren, iemand opfleuren, maar ook overtuigen. De leider maakt beslissingen en probeert ervoor iedereen het beste uit te halen. Een goede leider laat dingen los, maar probeert ook overzicht te houden. Ook kan een goede leider anderen inspireren en motiveren om gezamenlijk een doel te bereiken. Hij neemt hierbij het resultaat als uitgangspunt.

Zwakke punten
Sommige leiders willen teveel zelf doen, hierdoor krijgen werknemers niet de kans om zich te ontwikkelen. Ook kan dit voor frustratie en stress zorgen. Ook kunnen leiders het resultaat zo voorop stellen dat de omgeving wegvalt. 

Oordeelsvorming
Oordeelsvorming

Steekwoorden: analytisch vermogen, structureel, zelfkennis, visie

Omschrijving

Deze mensen kunnen zuiver en helder redeneren. Deze personen houden rekening met feiten en gebruiken verschillende perspectieven om een oordeel te vormen over bijvoorbeeld een werksituatie. Daarnaast beoordelen zij bijvoorbeeld de haalbaarheid en de planning van een opdracht.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak erg gestructureerd en scheiden dan ook de hoofd- van de bijzaken. Verder hebben deze mensen over het algemeen vaak een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Zij bekijken zaken vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast beschikken deze mensen vaak over een goede zelfkennis, ze bekijken hun eigen presteren ook vanuit verschillende visies.

Zwakke punten
Wanneer er teveel wordt geoordeeld, kan dit demotivatie oproepen. Dit gebeurt met name dan bij anderen. Deze mensen oordelen dan overal over, ook wanneer het hen niet wordt gevraagd. Dit kan zorgen voor onderlinge irritaties. Als laatste kunnen deze mensen hun eigen oordeel op nummer één zetten, hierdoor kan het zijn dat de omgeving zich achtergesteld voelt.

Plannen en organiseren
Plannen en organiseren

Steekwoorden: structureel, kritisch, resultaat- en taakgericht, prioriteiten

Omschrijving

Voordat deze mensen beginnen aan de uitvoer van een bepaalde taak, hebben zij een goede werkplanning gemaakt. De complete opdracht staat structureel uitgewerkt in een plan van aanpak. Hierbij gebruiken deze mensen het doel van de opdracht als uitgangspunt, vervolgens hangen zij hier de verschillende taken aan op plus de daarbij behorende prioriteiten.

Sterke punten
Deze mensen werken structureel en kunnen hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Deze mensen zijn zowel resultaat- als taakgericht. Prioriteiten worden hierbij scherp in de gaten gehouden. Deze mensen zijn dan ook vaak kritisch en kijken afzonderlijk naar de verschillende deeltaken.

Zwakke punten
Mensen die teveel plannen en organiseren verliezen soms hun spontaniteit, hierdoor kan ook de creativiteit achteruit gaan. Het kan voor deze mensen moeilijk zijn om hun eigen ideeën los te laten en ook anderen input te laten geven. Daarnaast kunnen sommige mensen die van plannen en organiseren houden niet goed tegen verandering. Zij laten zich dan nog weleens van de wijs brengen. 

Resultaatgerichtheid
Resultaatgerichtheid

Steekwoorden: doorzetters, zorgvuldig, eigenwijs, ambitieus

Omschrijving

Bij deze mensen staat het resultaat centraal. Zij spannen zich in om dit resultaat te behalen. Zij laten zich niet van de wijs brengen door extra werk, tegenvallers of tijdsdruk. Onderweg weten ze problemen op te lossen en daarbij het resultaat voor ogen te houden.

Sterke punten
Deze mensen gaan net zo lang door totdat ze hun doel behaald hebben. Ze werken accuraat en zorgvuldig. Deze mensen hebben vaak ook veel discipline en doorzettingsvermogen, ze voelen zich goed wanneer het beoogde doel behaald is. Deze personen hebben een bepaalde mate van prestatiedrang, hierdoor kunnen ze zowel zichzelf als anderen goed motiveren.

Zwakke punten
De manier waarop deze mensen tot het resultaat komen is niet zo belangrijk. Hierdoor kunnen er wel fouten gemaakt worden. Andere mensen kunnen door deze persoon ook benadeeld worden. Deze resultaatgerichte mensen zijn teveel met het resultaat bezig, zodat ze hun omgeving vergeten. Maar ook bij henzelf kan de prestatiedrang leiden tot problemen. Zij willen zo graag presteren dat ze een verhoogd risico lopen op bijvoorbeeld een burn-out. 

Samenwerken
Samenwerken

Steekwoorden: samenwerken, resultaten, assertiviteit

Omschrijving

Goed samenwerken is bijdragen aan het samenwerkingsproces, de resultaten en de harmonie binnen een team. Deze personen willen niet alleen een goede bijdrage leveren aan de opdracht, maar ook aan de sfeer binnen het team. Onder deze competentie vallen verschillende aspecten: respect hebben voor andere groepsgenoten, elkaar helpen met taken en meedenken.

Sterke punten
Een sterk punt is dat deze personen vaak een goede mensenkennis hebben, zij kunnen anderen goed inschatten en houden daarbij het resultaat en de taken in het achterhoofd. Deze mensen zijn vaak assertief, zij houden hun persoonlijke doel en het doel van de ander goed in de gaten. Ook goed kunnen netwerken is te benoemen als sterk punt.

Zwakke punten
Mensen die teveel samenwerken, kunnen hun onafhankelijkheid verliezen. Ze vinden het moeilijk om nog alleen te werken, omdat ze altijd reactie/feedback krijgen van groepsgenoten. Ook zijn de relaties van deze mensen soms belangrijker dan de werkzaamheden. Het moet vooral gezellig zijn.

Vaardigheden Lead Engineer

 • Methodisch werken
 • Analytisch vermogen
 • Inlevingsvermogen
 • Aandacht voor details
 • Punctueel
 • Kritisch denken
 • Prioriteiten stellen
 • Voorbereiden
 • Afwegen
 • Bemiddelen
 • Sensitiviteit
 • Ambitie
 • Vasthoudendheid
 • Doelgericht
 • Plannen
 • Motiveren
 • Leiding geven
 • Rekenen
 • Onderhandelen
 • Budgetteren
 • Verbeeldingskracht
 • Creatief denken
 • Verbanden leggen
 • Gezamenlijk resultaat
Bekijk meer Bekijk minder

Persoonlijkheid en Eigenschappen Lead Engineer

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Lead Engineer passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Lead Engineer nodig? 

Een Lead Engineer moet leiding geven aan een groep en veel kennis hebben om over de inhoud te meepraten en beslissingen te nemen. Een Lead Engineer is een gezaghebbend en onafhankelijk iemand die deze beslissingen kan en wil nemen.

De Lead Engineer heeft ook een sterke behoefte om een succesvol werknemer te zijn. De Lead Engineer heeft veel verantwoordlijkheden en zal energiek en zelfverzekerd aan de slag moeten gaan om iets te kunnen bereiken.

Bekijk de persoonstypen voor Lead Engineer


Eigenschappen Lead Engineer

 • Zelfverzekerd
 • Overwicht
 • Gedrevenheid
 • Enthousiast
 • Ondernemend
 • Idealistisch
 • Gedisciplineerd
 • PunctueelArbeidsmarktperspectief Lead Engineer

Wat zijn de baankansen voor een Lead Engineer?

Het perspectief op de arbeidsmarkt voor een Lead Engineer is normaal gesproken goed, alleen door de economische crisis wel minder. Omdat een Lead Engineer hoger is opgeleid dan andere engineers, zal de Lead Engineer makkelijker een baan kunnen vinden maar wellicht op een wat lager niveau.

De doorgroeimogelijkheden voor de Lead Engineer zijn uitstekend. De Lead Engineer geeft normaal gesproken al leiding aan een groep werknemers en kan zich daarin verder ontwikkelen en doorgroeien. Daarnaast kan een Lead Engineer zich meer verdiepen in het ontwerpen en grotere projecten voor zijn verantwoordelijkheid nemen.

De actuele kans op werk voor een Lead Engineer

Het beroep Lead Engineer is onderdeel van de beroepsfamilie Onderzoekers, ontwerpers en constructeurs werktuigbouw. De kans op werk voor de beroepsfamilie Onderzoekers, ontwerpers en constructeurs werktuigbouw is in de huidige periode zeer goed

Huidige aantal vacatures

107

Baankans Lead Engineer

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Wil je weten wat jouw arbeidsmarktwaarde is?

Ben je benieuwd hoe (andere) werkgevers jou waarderen? Zet heel eenvoudig jouw CV op Monsterboard en wordt benaderd voor nieuwe banen!

Plaats je CV nu direct op Monsterboard

Doorgroei mogelijkheden Lead Engineer

Je kunt als Lead Engineer een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Lead Engineer is onderdeel van de beroepsfamilie Projectleiders werktuigbouw. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Lead Engineer

Verwante beroepen Lead Engineer

Doorgroei beroepen voor een Lead Engineer

Constructeur machines / gereedschappen

constructeur industriële machines

machinebouwer

constructeur gereedschappen

constructeur fijnmechanische techniek

constructeur landbouwwerktuigen

constructeur machinebouw

constructeur matrijzen

stempelconstructeur

constructeur machines, motoren (geen elektrische)

Laspraktijkingenieur

lascoördinator (hoger)

Wetenschappelijk onderzoeker vliegtuigbouwkunde

assistent in opleiding (aio) vliegtuigbouwkunde

onderzoeker in opleiding (oio) vliegtuigbouwkunde

promovendus vliegtuigbouwkunde

Hoofdconstructeur installatietechniek

Ontwerper machines / gereedschappen

ontwerper fijnmechanische techniek

ontwerper machinebouw

ontwerper industriële machines

Ontwerper pijpleidingsystemen

ontwerper piping

schema ontwerper pijpleidingsystemen

ontwerper pijpleidingen

Hoofdconstructeur pijpleidingsystemen

hoofdconstructeur piping

Hoofdconstructeur scheepsbouw

Hoofdconstructeur voertuigbouw

Ontwerper-constructeur machines / gereedschappen

ontwerper-constructeur gereedschap

ontwerper-constructeur machines, motoren (geen elektrische)

ontwerper-constructeur industriële machines

Ontwerper-constructeur pijpleidingsystemen

ontwerper-constructeur piping

pipeline engineer

Ontwerper-constructeur scheepsbouw

ontwerper-constructeur scheepswerktuigkunde

ontwerper-constructeur scheepsmotoren

Ontwerper-constructeur voertuigbouw

voertuigtechnicus: ontwerper-constructeur

ontwerper-constructeur autotechniek

Hoofdconstructeur machines / gereedschappen

hoofdconstructeur fijnmechanische machinebouw

hoofdconstructeur fijnmechanische techniek

hoofdconstructeur machinebouw

Constructeur voertuigbouw

autoconstructeur

constructeur voertuigtechniek

autotechnicus: construeren

constructeur autobouw

constructeur autotechniek

voertuigtechnicus: constructeur

Ontwerper scheepsbouw

scheepsbouwkundig ontwerper

ontwerper scheepsmotoren

ontwerper schepen

Ontwerper voertuigbouw

auto-ontwerper

ontwerper autotechniek

Constructeur kernreactortechniek

Constructeur pijpleidingsystemen

constructeur piping

Constructeur vliegtuigbouw

ingenieur vliegtuigbouw

ontwerper-constructeur vliegtuigbouw

ontwerper vliegtuigbouw

aeronautisch ingenieur

ontwerper vliegtuigen

vliegtuigbouwkundig ontwerper

Gasturbinetechnicus

Wetenschappelijk onderzoeker scheepsbouwkunde

assistent in opleiding (aio) scheepsbouwkunde

onderzoeker in opleiding (oio) scheepsbouwkunde

promovendus scheepsbouwkunde

Wetenschappelijk onderzoeker werktuigbouwkunde

assistent in opleiding (aio) werktuigbouwkunde

onderzoeker in opleiding (oio) werktuigbouwkunde

promovendus werktuigbouwkunde

Constructeur scheepsbouw

constructeur scheepsmotoren

scheepswerktuigkundig constructeur

constructeur scheepswerktuigkunde en -motoren

Maintenance engineer

maintenance engineer mechanica/werktuigbouwkunde

maintenance engineer elektro(techniek)

maintenance engineer installatietechniek

maintenance engineer mechatronica

Ontwerper installatietechniek

ontwerper airconditioning, koel-, warmte-, ventilatietechniek

ontwerper koudetechniek

ontwerper leidingsystemen (utiliteit)

ontwerper gebouwinstallaties

ontwerper koeltechnische installaties

Constructeur installatietechniek

constructeur liftinstallaties

constructeur koel-, lucht- en verwarmingstechniek (apparatuur)

constructeur airconditioning

constructeur luchttechniek, luchtbehandeling

constructeur koudetechniek

constructeur ventilatietechniek

Ontwerper-constructeur installatietechniek

ontwerper-constructeur leidingsystemen

luchttechnicus: ontwerper-constructeur

ventilatietechnicus: ontwerper-constructeur

koeltechnicus: ontwerper-constructeur

ontwerper-constructeur ventilatietechniek

ontwerper-constructeur koudetechniek

ontwerper-constructeur airconditioning

ontwerper-constructeur luchttechniek, luchtbehandeling

ontwerper-constructeur koel-, warmtetechniek

Projectleider installatietechniek

projectleider airconditioning/centrale verwarming (hvac)

projectleider heating, ventilation, airconditioning (ac/cv)

projectleider luchtbehandelingstechniek

Bekijk meer beroepen Bekijk minder beroepen

Organisaties waar een Lead Engineer werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Lead Engineer meestal werkt.

Waar werkt een Lead Engineer?

Een Lead Engineer werkt voor een profitorganisatie. Afhankelijk van zijn specialiteit werkt hij bijvoorbeeld bij een softwarebedrijf of een ontwerpbureau.

Meer weten over werken in de Beroepsgroep Bouw?

Bekijk werken in Beroepsgroep Bouw

Netwerk Lead Engineer

Met wie werkt een Lead Engineer samen? 

Een Lead Engineer heeft zowel intern als extern een uitgebreid netwerk. Intern geeft de Lead Engineer leiding aan een team van engineers en andere technici of ontwerpers. De directe leidinggevende van de Lead Engineer is de directeur of vestigingsmanager van het bedrijf. Daarnaast heeft de Lead Engineer contact met managers van andere afdelingen om zaken op elkaar af te stemmen.

Extern heeft de Lead Engineer vooral te maken met de klant die met zijn of haar wensen bij de Lead Engineer terecht komt. Het is de taak van de LEad Engineer om goed te luisteren en te communiceren wat de mogelijkheden zijn om vervolgens de overeengekomen wensen om te zetten in een praktisch haalbaar resultaat.


 • Directeur
 • Engineers
 • Ontwerpers
 • Managers andere afdelingen
 • Klant
Lead Engineer

Interview met een Lead Engineer

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Lead Engineer:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Lead Engineer verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Lead Engineer?

De beroepen die verwant zijn aan Lead Engineer zijn:
Manager
Salaris: €2800 tot €6500
Opleiding: Cursus / Bijscholing MBO HBO WO Postdoc MBA
Baankans: Onbekend

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.
Technisch Ontwerper
Salaris: €1866 tot €5284
Opleiding: HBO
Baankans: Onbekend

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Lead Engineer in één oogopslag

Netwerk:

 • Directeur
 • Engineers
 • Ontwerpers
 • Managers andere afdelingen
 • Klant

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €3000 tot €4600

Baankans:

Aantal vacatures:

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

107Ga direct naar