Marktonderzoeker: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Marktonderzoeker: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Marktonderzoeker. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Marktonderzoeker nodig heeft.Wat doet een Marktonderzoeker? Lees de functieomschrijving.

Wat is een Marktonderzoeker?

Een Marktonderzoeker doet onderzoek naar verschillende (potentiële) markten of klanten. Hij onderzoekt producten, trends, klanttevredenheid, de onderliggende behoeften van klanten en het imago van het bedrijf; dus alle factoren die de vraag naar een product beïnvloeden. Het doel is het maken van een betrouwbare objectieve analyse. Een Marktonderzoeker kan in dienst zijn van een marktonderzoeks- of reclamebureau en onderzoek uitvoeren in opdracht van verschillende bedrijven. Hij kan ook werkzaam zijn op een marketing- of onderzoeksafdeling van een bedrijf en de afzetmarkt, producten of diensten van zijn eigen werkgever onderzoeken.

Bij het begin van een marktonderzoek legt de Marktonderzoeker contact met de opdrachtgever. Naar aanleiding van dit gesprek formuleert hij een onderzoeksvraag en komt hij met een onderzoeksvoorstel. De Marktonderzoeker kiest dan de beste onderzoeksmethode, bijvoorbeeld een telefonische of schriftelijke enquête. Vervolgens bekijkt hij wat een geschikte, representatieve onderzoekspopulatie is. Daarna zal hij een vragenlijst (laten) opstellen.

De Marktonderzoeker beoordeelt de verkregen onderzoeksinformatie en beschrijft deze met behulp van tabellen en grafieken. Deze analyse verwerkt hij in een rapport, evenals zijn conclusies en aanbevelingen. Deze zal de Marktzonderzoeker bespreken met zijn opdrachtgevers of de marketingafdeling van zijn bedrijf. Het bedrijf of de opdrachtgever kan er vervolgens voor kiezen om marketingplannen aan te passen.

De Marktonderzoeker is ook verantwoordelijk voor de financiële kant van het onderzoek. Hij moet een inschatting van de kosten maken en de begroting in de gaten houden.


 

Past het beroep Marktonderzoeker bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Andere namen het beroep Marktonderzoeker

Andere namen die voor dit beroep gebruikt worden zijn: Marktanalist, Market Researcher, Market Analist


Vacatures Marktonderzoeker

Op zoek naar een nieuwe baan als Marktonderzoeker? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Marktonderzoeker. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vindt zal je doorklikken naar onze vacaturepartner.

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...

Vacatures Marktonderzoeker per ervaringsniveau

junior Marktonderzoeker vacatures startend Marktonderzoeker vacatures senior Marktonderzoeker vacatures beginnend Marktonderzoeker vacatures trainee Marktonderzoeker vacatures leidinggevend Marktonderzoeker vacatures medior Marktonderzoeker vacatures aankomend Marktonderzoeker vacatures ervaren Marktonderzoeker vacatures leerling Marktonderzoeker vacatures vacatures omscholen tot Marktonderzoeker vacatures opleiding tot Marktonderzoeker

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Marktonderzoeker

Wat verdient een Marktonderzoeker?

Als Marktonderzoeker verdien je in het begin nog niet zoveel. Het startsalaris ligt tussen de €1800 en €2400 bruto per maand. Na een aantal jaren ervaring groeit het salaris mee naar €5000 per maand. Er wordt binnen de sector soms gewerkt met een bonussysteem, maar dit is afhankelijk van de organisatie waar men terecht komt.

Hetzelfde geldt voor overige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een auto van de zaak, laptop enz.

Salarisschaal Marktonderzoeker

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Marktonderzoeker

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Marktonderzoeker


Bekijk het salaris Marktonderzoeker per ervaringsniveau

Salaris junior Marktonderzoeker Wat verdient een startend Marktonderzoeker? Wat is het loon senior Marktonderzoeker? beginnend Marktonderzoeker salaris Maximaal salaris trainee Marktonderzoeker Hoeveel verdient een leidinggevend Marktonderzoeker? Wat is het salaris van een medior Marktonderzoeker? Salaris aankomend Marktonderzoeker Wat verdient een ervaren Marktonderzoeker? Welk salaris krijgt een leerling Marktonderzoeker?


Marktonderzoeker worden: Opleidingen tot Marktonderzoeker

Wil je Marktonderzoeker worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Marktonderzoeker.

Hoe word je een Marktonderzoeker? 

Opleidingen zijn er in vele soorten en maten. Enkele mogeljikheden zijn: Marketing Mangement (HBO), Commerciële Economie (HBO) en uiteraard de opleidingen Marketing of Marketing Management (WO). Er bestaat ook de cursus marktonderzoek bij NIMA- opleidingen.

Opleidingen Marktonderzoeker

MARKTONDERZOEKER / MARKTONDERZOEK / MARKET RESEARCH
Algemene informatie: Met een commercieel marktonderzoek breng je de trends en ontwikkelingen op de markt in kaart. Ook inventariseer je de concurrenten die zich op de markt bevinden en de …
MARKTONDERZOEKER / MARKTONDERZOEK / MARKET RESEARCHMarktonderzoeker worden: Omscholen tot Marktonderzoeker

Als je je wilt omscholen tot Marktonderzoeker is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Marktonderzoeker zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Marktonderzoeker dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Marktonderzoeker

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Marktonderzoeker

Als je Marktonderzoeker wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Marktonderzoeker zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Marktonderzoeker

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Marktonderzoeker?


Competenties en Vaardigheden Marktonderzoeker:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Marktonderzoeker.

Welke competenties heeft een Marktonderzoeker nodig?

Een Marktonderzoeker heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Financieel bewustzijn
Financieel bewustzijn

Steekwoorden: cijfers, onderhandelen, geld, bewustzijn, creativiteit

Omschrijving

Deze mensen hebben een goed beeld van de cijfers. Zij weten bijvoorbeeld wat de inkomsten en uitgaven zijn van de organisatie. Zij kunnen de waarden van geld realistisch schatten en weten ook hoe ze dit toe kunnen passen in hun werkzaamheden. Ze weten hoe ze de financiële situatie kunnen verbeteren.

Sterke punten
Mensen die financieel bewust zijn, zijn vaak ook creatief. Zij weten de waarde van geld en wat ze daarvoor kunnen krijgen. Op een creatieve manier proberen zij zoveel mogelijk voor een bepaald bedrag te krijgen. Bij deze competentie passen ook de competenties ‘overtuigen’ en ‘onderhandelen’. Over geld wordt altijd gepraat en deze personen willen zoveel mogelijk waar voor hun geld. Ze willen onderhandelen en de ander overtuigen van hun standpunten. Ook weten ze waar ze op kunnen besparen en waar winsten te behalen zijn. 

Zwakke punten
Mensen die teveel met cijfers bezig zijn, kunnen de aandacht voor andere zaken verliezen. Zo kan het gebeuren dat zij geen ruimte meer overlaten voor andere creatieve ideeën. Ook kunnen zij zodanig streven naar winst, dat bijvoorbeeld het welzijn van de werknemers wordt ondergesneeuwd.

Flexibiliteit
Flexibiliteit

Steekwoorden competentie Flexibiliteit:

aanpassingsvermogen, assertiviteit, inlevingsvermogen, luisteren, omgaan met verandering

Omschrijving

Deze mensen passen zich aan aan veranderende omstandigheden. Een verandering in de werkzaamheden wordt vlot geaccepteerd door deze personen. Zij kunnen hun eigen denkpatronen loslaten en zich inleven in de gedachten van anderen. Tijdens discussies zijn flexibele personen vaak objectief en proberen ze de standpunten helder te krijgen.

Sterke punten
Deze mensen kunnen zich goed inleven in personen en zich aanpassen aan situaties. Verder zijn deze mensen assertief, zij hebben zelf een bepaald doel, maar kijken ook naar de doelen van anderen. Luisteren en analyseren zijn ook eigenschappen die passen bij de competentie flexibiliteit. Flexibele personen proberen te luisteren naar de meningen van anderen en kunnen deze vervolgens analyseren.

Zwakke punten
Iemand die te flexibel zijn, wordt ook weleens besluiteloos genoemd. Zij vinden alles goed en gaan overal mee akkoord. Er wordt dan snel vanuit gegaan dat deze persoon geen mening heeft en hij kan hierdoor buitengesloten worden.

Plannen en organiseren
Plannen en organiseren

Steekwoorden: structureel, kritisch, resultaat- en taakgericht, prioriteiten

Omschrijving

Voordat deze mensen beginnen aan de uitvoer van een bepaalde taak, hebben zij een goede werkplanning gemaakt. De complete opdracht staat structureel uitgewerkt in een plan van aanpak. Hierbij gebruiken deze mensen het doel van de opdracht als uitgangspunt, vervolgens hangen zij hier de verschillende taken aan op plus de daarbij behorende prioriteiten.

Sterke punten
Deze mensen werken structureel en kunnen hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Deze mensen zijn zowel resultaat- als taakgericht. Prioriteiten worden hierbij scherp in de gaten gehouden. Deze mensen zijn dan ook vaak kritisch en kijken afzonderlijk naar de verschillende deeltaken.

Zwakke punten
Mensen die teveel plannen en organiseren verliezen soms hun spontaniteit, hierdoor kan ook de creativiteit achteruit gaan. Het kan voor deze mensen moeilijk zijn om hun eigen ideeën los te laten en ook anderen input te laten geven. Daarnaast kunnen sommige mensen die van plannen en organiseren houden niet goed tegen verandering. Zij laten zich dan nog weleens van de wijs brengen. 

Stressbestendigheid
Stressbestendigheid

Steekwoorden: structureel werken, zakelijk en kalm, energie

Omschrijving

Deze personen kunnen blijven presteren in zware tijden. Ze laten zich niet aan de kant zetten door extra werk, tijdsdruk of tegenvallende resultaten. Het maakt deze personen niet uit hoeveel taken ze nog moeten doen, ze hebben doorzettingsvermogen om de taken af te ronden. Deze personen communiceren duidelijk over hun werkzaamheden en over wat zij wel/of niet willen.

Sterke punten
Ondanks de vele werkzaamheden en taken blijven deze personen rustig. Zij kunnen goed relativeren en hun energie goed verdelen over de verschillende werkzaamheden. Deze personen handelen vaak zakelijk en kalm en op deze manier weten zij ook het overzicht te bewaren. Ook structureel werken valt binnen deze competentie. Op die manier kunnen zij veel werkzaamheden naast elkaar uitvoeren. In zware tijden laten deze stressbestendige personen doorzettingsvermogen zien, ze willen graag de verschillende doelen behalen. Het resultaat staat bij deze personen dan ook centraal.

Zwakke punten
Er bestaat een gevaar dat deze mensen stress niet onderkennen. Hierdoor kan het gebeuren dat zij zichzelf voorbij lopen en lopen zij een verhoogd risico op gezondheidsklachten. De eigenschappen ‘zakelijk’ en ‘kalm’ kunnen ook een zwak punt zijn, deze personen kunnen afstandelijk overkomen naar hun omgeving.

Vaardigheden Marktonderzoeker

 • Methodisch werken
 • Analytisch vermogen
 • Kritisch denken
 • Voorbereiden
 • Prioriteiten stellen
 • Budgetteren
 • Onderhandelen
 • Rekenen
 • Inlevingsvermogen
 • Wendbaarheid
 • Flexibel gedrag
 • Vasthoudendheid
 • Zelfkennis
 • Rustig blijven

Persoonlijkheid en Eigenschappen Marktonderzoeker

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Marktonderzoeker passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Marktonderzoeker nodig? 

Een Marktonderzoeker moet leergierig zijn en onderzoekend en beschikken over een analytisch vermogen. Hij moet ook mensenkennis hebben (Waarnemer). Daarnaast moet een Marktonderzoeker grondig en betrouwbaar te werk kunnen gaan. Marktonderzoek moet immers onafhankelijk worden gedaan (Perfectionist).

Bekijk de persoonstypen voor Marktonderzoeker


Eigenschappen Marktonderzoeker

 • Idealistisch
 • Gedisciplineerd
 • Punctueel
 • Waarnemend
 • Gedetailleerd
 • LeergierigArbeidsmarktperspectief Marktonderzoeker

Wat zijn de baankansen voor een Marktonderzoeker?

Hoewel de sector een klap heeft gekregen door de economische crisis krijgen Marktonderzoekers een steeds belangrijkere rol en worden ze steeds vaker ingezet door bedrijven. Consumentengedrag is lastig te voorspellen en Marktonderzoekers zijn daarom vaak overal nodig.

Een Marktonderzoeker kan doorgroeien naar de functie van senior Marktonderzoeker of als Commercieel Directeur van een onderzoeksbureau. Ook kan hij zijn eigen bureau starten.

De actuele kans op werk voor een Marktonderzoeker

Het beroep Marktonderzoeker is onderdeel van de beroepsfamilie Marktonderzoekers en marketeers. De kans op werk voor de beroepsfamilie Marktonderzoekers en marketeers is in de huidige periode zeer goed

Huidige aantal vacatures

4

Baankans Marktonderzoeker

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Wil je weten wat jouw arbeidsmarktwaarde is?

Ben je benieuwd hoe (andere) werkgevers jou waarderen? Zet heel eenvoudig jouw CV op Monsterboard en wordt benaderd voor nieuwe banen!

Plaats je CV nu direct op Monsterboard

Doorgroei mogelijkheden Marktonderzoeker

Je kunt als Marktonderzoeker een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Marktonderzoeker is onderdeel van de beroepsfamilie Marktonderzoekers en marketeers. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Marktonderzoeker

Verwante beroepen Marktonderzoeker


Organisaties waar een Marktonderzoeker werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Marktonderzoeker meestal werkt.

Waar werkt een Marktonderzoeker?

Een Marktonderzoeker kan werkzaam zijn binnen een marktonderzoeksbureau. Sommige bedrijven hebben echter zelf Marktonderzoekers in dienst. Dit kunnen heel uiteenlopende bedrijven zijn.

Meer weten over werken in de Marketing & Product?

Bekijk werken in Marketing & Product

Netwerk Marktonderzoeker

Met wie werkt een Marktonderzoeker samen? 

Een Marktanalist of -onderzoeker komt uiteraard in contact met opdrachtgevers. Daarmee bespreekt hij de trends. Hetzelfde geldt hier voor de relatie met marketing medewerkers. De Marktonderzoeker kan tevens de laatste vakontwikkelingen op de voet volgen door hierover te communiceren met collega Marktonderzoekers.
Als Marktonderzoeker ben je tevens vaak face to face ofwel via de pc aan het communiceren met enquêteurs. Tenslotte kom je dagelijks de administratieve afdeling tegen om een en ander af te stemmen.


 • Opdrachtgever
 • Marketing Medewerker
 • Marktonderzoeker
 • Enquêteur
 • Secretaresse
Marktonderzoeker

Interview met een Marktonderzoeker

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Marktonderzoeker:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Marktonderzoeker verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Marktonderzoeker?

De beroepen die verwant zijn aan Marktonderzoeker zijn:
Sales Manager
Salaris: €2500 tot €6500
Opleiding: Cursus / Bijscholing HBO
Baankans: Goed

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.
Marketing Manager
Salaris: €3700 tot €6500
Opleiding: HBO WO
Baankans: Goed

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Marktonderzoeker in één oogopslag

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Opdrachtgever
 • Marketing Medewerker
 • Marktonderzoeker
 • Enquêteur
 • Secretaresse

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €1807 tot €5194

Baankans:

Aantal vacatures:

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

4Ga direct naar