U bevindt zich hier: Home » Beroepen » Arts-onderzoeker

Arts-onderzoeker worden: Competenties, Opleidingen, Vacatures en Salaris

Wat doet een arts-onderzoeker? Lees de functieomschrijving.

De Arts-onderzoeker is betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwste generatie geneesmiddelen. Hij zorgt voor een medisch-wetenschappelijke voorbereiding, uitvoering en evaluatie van geneesmiddelenstudies. De Arts-onderzoeker doet dit ten aanzien van vrijwilligers, klinische faciliteiten en paramedisch personeel. De Clinical trial arts, zoals de Arts-onderzoeker ook wel genoemd wordt, heeft een spilfunctie in de organisatie en uitvoering van geneesmiddelenonderzoek. Hij houdt zich bezig met de werving en selectie van deelnemers, evenals het anamnese (uitvoerige ziektegeschiedenis), lichamelijk onderzoek, functieonderzoek. Dit alles staat onder leiding van de Arts-onderzoeker en hij is verantwoordelijk voor de logistiek van het onderzoek. 

De Arts-onderzoeker zorgt er ook voor dat een protocol medisch-inhoudlijk is uit te voeren. Hij documenteert en rapporteert over alle medische aspecten van dit protocol. Belangrijk voor de Clinical trial arts is dat hij het onderzoek dusdanig uitvoert dat de wetenschappelijke vraagstelling van het studieonderwerp volledig en adequaat beantwoord wordt. Daarnaast moet hij er voor zorgen dat de veiligheid van de vrijwilligers gewaarborgd wordt en de verwachtingen van de klant worden nagekomen. Om de veiligheid van de vrijwilligers te waarborgen zal de Arts-onderzoeker in de gaten houden dat de belangrijkste taken worden uitgevoerd. Dat bestaat uit voor- en nakeuringen, contacten met de vrijwilligers. de medische begeleiding van vrijwilligers in ambulante projecten en het beoordelen van de geschiktheid van vrijwilligers voor bepaalde onderzoeken.

De Arts-onderzoeker kan een brugfunctie vervullen tussen wetenschappelijk medisch onderzoek en de medische praktijk. Bovendien kan hij een rol spelen bij het toepassen van wetenschappelijke kennis en kunde in de directe patiëntenzorg. 

 

 

Mensen vonden ons op: Job Arts-onderzoeker, Baan Arts-onderzoeker, Arts-onderzoeker Worden, Functie-eisen Arts-onderzoeker, Verantwoordelijkheden Arts-onderzoeker, Functieprofiel Arts-onderzoeker, Wat doet een Arts-onderzoeker, Werken als Arts-onderzoeker.

Arts-onderzoeker worden: Opleiding tot arts-onderzoeker

De Arts-onderzoeker is in principe een Basisarts. Vaak wordt er gevraagd naar enkele jaren klinische ervaring of enkele jaren ervaring in klinisch onderzoek. Het opleidingstraject is in principe hetzelfde als die van een Basisarts. Waar de Basisarts na zijn studie geneeskunde (WO) aan de slag gaat in de patiëntenzorg kiest de Arts-onderzoeker ervoor om zijn kennis te gebruiken voor de wetenschap. De opleiding geneeskunde (WO) bestaat uit een driejarige bachelor en een driejarige masterstudie. 

Tegenwoordig is het ook mogelijk om een mastervariant Arts-onderzoeker te volgen. Dat is een vierjarige masteropleiding tot Basisarts én Arts-onderzoeker. Voor diegene die na drie jaar een bacheloropleiding in de life sciences heeft gevolgd en als Basisarts of Arts-onderzoeker aan de slag wilt gaan is dit een ideale oplossing. De opleiding is specifieker gericht op het wetenschappelijke onderzoek en geeft dus meer bagage aan de beginnende Arts-onderzoeker. De opleiding heeft een uitgebreidere onderzoekscomponent en er is een koppeling van patiëntpraktijk aan onderzoek. Na deze master is het ook nog mogelijk om verder te specialiseren in bijvoorbeeld huisartsgeneeskunde, kindergeneeskunde of chirurgie.  Een dergelijke studie is te volgen aan de universiteiten in Utrecht of Maastricht. 

Als Basisarts is het dus mogelijk na de studie aan de slag te gaan als Arts-onderzoeker. Met een masteropleiding Arts-onderzoeker en enkele jaren ervaring in klinisch onderzoek kan de Clinical trial arts direct gaan werken. Belangrijk is tevens dat er gevraagd wordt naar een doorleefde kennis van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

Opleidingen, cursussen en trainingen:

Vind een cursus of training. In samenwerking met Springest
Staat de opleiding, cursus of training die je zoekt er niet tussen? Kijk dan bij onze partner Springest.nl.
Staat de opleiding, cursus of training die je zoekt er niet tussen? Kijk dan bij onze partner Springest.nl.
Mensen vonden ons op: Studeren voor Arts-onderzoeker, Arts-onderzoeker Worden, Opleidingsniveau Arts-onderzoeker, Scholing Arts-onderzoeker, Studie Arts-onderzoeker, Bijscholing Arts-onderzoeker, Omscholing Arts-onderzoeker.

Organisaties waar een arts-onderzoeker doorgaans werkzaam is

De Arts-onderzoeker is zowel in de profit sector als in de non-profit sector werkzaam. Wanneer hij verbonden is aan een ziekenhuis zal hij vaak door de overheid gesubsidieerd onderzoek doen. Het streven is dan naar wetenschappelijke resultaten en niet naar goede jaarcijfers. In de farmaceutische industrie is de ontwikkeling van geneesmiddelen ook een financiële kwestie. De farmaceut wil geld verdienen en wilt dus resultaten zien. De Clinical trial arts zal daar dan ook mee te maken krijgen. Voor het beroep zelf blijft het streven naar goede kwalitatieve geneesmiddelen een prioriteit. De zorg en welzijn van patiënten die de medicijnen gebruiken staat voorop. 

Mensen vonden ons op: Studeren voor Arts-onderzoeker, Arts-onderzoeker Worden, Opleidingsniveau Arts-onderzoeker, Scholing Arts-onderzoeker, Studie Arts-onderzoeker, Bijscholing Arts-onderzoeker, Omscholing Arts-onderzoeker.

Salaris en Arbeidsvoorwaarden arts-onderzoeker

De Arts-onderzoeker kan werken in een ziekenhuis of bij een wetenschappelijk bureau of onderzoekscentra. Wanneer hij werkzaam is in een ziekenhuis geldt de cao ziekenhuizen. Wanneer de Arts-onderzoeker werkzaam is voor een wetenschappelijk bureau of onderzoekscentra kan het cao en loon sterk wisselen. 

Voor de Arts-onderzoeker verbonden aan een ziekenhuis geldt dezelfde cao inschaling als die van Basisarts. De Arts-onderzoeker kan instromen in de aanloopschaal van €3026. Dat kan oplopen tot een eindsalaris van €4749 in de functionele schaal. 

De Arts-onderzoeker die een vol jaar werkzaam is geweest heeft recht op een eindejaarsuitkering. Eind 2011 is dat 7,33 procent van het jaarsalaris. In 2012 bedraagt het 7,83 procent en in 2013 8,33 procent. Daarnaast heeft de Clinical trial arts recht op vakantiebijslag. Dat is een uitkering van 8 procent van het jaarsalaris, mits hij een vol jaar in dienst is geweest. Mocht de Arts-onderzoeker niet een heel jaar werkzaam zijn geweest dan wordt zijn vakantieuitkering naar rato uitgekeerd. 

Mensen vonden ons op: Salaris Arts-onderzoeker, Loon Arts-onderzoeker, Wat verdien je als Arts-onderzoeker, Salarisschaal Arts-onderzoeker, Salarisindicatie Arts-onderzoeker, Bonus Arts-onderzoeker, CAO Arts-onderzoeker, Brutoloon Arts-onderzoeker, Nettoloon Arts-onderzoeker, Vakantiedagen Arts-onderzoeker, Pensioen Arts-onderzoeker.

Competenties, skills & vaardigheden arts-onderzoeker

 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Organiseren
 • Accuratesse
 • Presenteren
 • alertheid
Mensen vonden ons op: Kennis Arts-onderzoeker, Vaardigheden Arts-onderzoeker, Attitude Arts-onderzoeker, Kwalificaties Arts-onderzoeker, Competentieprofiel Arts-onderzoeker.

Boeken voor het beroep arts-onderzoeker

Wil je meer weten over het beroep arts-onderzoeker? Hieronder vind je diverse boeken, Ebooks of DVD's waarin je meer te weten kan komen over de functie en de inhoud. Ook kunnen er boeken tussen staan die interessant zijn wanneer je arts-onderzoeker bent en jezelf verder wilt ontwikkelen binnen je vakgebied.

Als je tussen de hieronderstaande boeken geen geschikte kan vinden, klik dan op de link onderaan dit kader om op de pagina met meer boeken arts-onderzoeker te komen.

Kanker....Als Het In De Genen Zit | A. Krabben

Patienten, Onderzoekers En Artsen Aan Het Woord Over Genen En 'Fout' Dna - Nederlands | Druk: 1 | Paperback | 9789085710639 | 192 pagina's

Kanker ..als het in de genen zit laat u op een toegankelijke wijze kennis maken met de snelle ontwikkelingen op het terrein van gentetica en kenker. Voorspellende geneeskunde is bij families met erfelijke borstkanker of darmkenker al lang geen 'science fi...

Mensen vonden ons op: boeken voor Arts-onderzoeker, Arts-onderzoeker ebooks, boek Arts-onderzoeker.

Persoonstypen arts-onderzoeker

De Arts-onderzoeker is zoals zijn functienaam al luidt onderzoekend ingesteld. Hij is er op gericht om zoveel mogelijk kennis te verzamelen. Hij heeft veel kennis van zijn vakgebied en weet dit in de onderzoekspraktijk te brengen. Hij is intellectueel, oafhankelijk en is alert op wat er gebeurd tijdens onderzoeken en studies. De Arts-onderzoeker is specialist op zijn gebied en probeert met zijn kennis goede resultaten te behalen. Om tot goede onderzoeksresultaten te komen is het voor hem belangrijk om objectief en immer onderzoekend te blijven. (Waarnemer

De Arts-onderzoeker is zeer precies in zijn werk. Accuratesse is ook een van de belangrijkste competenties voor de Arts-onderzoeker. Naast zijn vermogen om te presenteren en zijn flexibiliteit is de Arts-onderzoeker vooral een streber. Hij wilt resultaten halen die nauwkeurig wetenschappelijk onderbouwd zijn. De Arts-onderzoeker zet zich volledig in om die onderzoeksresultaten te behalen. Hij is veeleisend en een gedisciplineerd persoon. (Perfectionist

Mensen vonden ons op: Persoonlijkheid Arts-onderzoeker, Karakter Arts-onderzoeker.

Netwerk arts-onderzoeker

Het netwerk van de Arts-onderzoeker bestaat vooral uit collega's. Vaak werkt hij in een team van meerdere Arts-onderzoekers. Hij rapporteert naar de klant toe. Dat kan zijn werkgever zijn of een farmaceutisch bedrijf die het onderzoeksteam een opdracht heeft gegeven. Om specifieke dingen te raadplegen komt de Arts-onderzoeker ook in contact met de Medisch specialist op een bepaald gebied. Daarnaast staat de Clinical trial arts uiteraard voortdurend in contact met de deelnemers aan het geneesmiddelenonderzoek. De patiënten verdienen veel aandacht omdat zij zich vrijwillig (echter vaak wel tegen een redelijke beloning) blootstellen aan mogelijke medische gevaren. De Arts-onderzoeker besteedt dus veel van zijn tijd in het onderhouden van contacten met de vrijwilligers. 

Mensen vonden ons op: Collega’s Arts-onderzoeker, Medewerkers Arts-onderzoeker.

Is het beroep arts-onderzoeker iets voor jou?

Zou je graag arts-onderzoeker willen worden? Of weet je nog niet welk beroep bij jou past? Als je wilt weten hoe je jouw eigenschappen en competenties kunt gebruiken op de arbeidsmarkt, vul dan onze beroepskeuze test in en kom erachter of een baan als arts-onderzoeker bij jou past.

Mensen vonden ons op: beroepskeuze Arts-onderzoeker, beroepskeuzetest Arts-onderzoeker, beroep Arts-onderzoeker kiezen.

Arbeidsmarktperspectief en Doorgroeimogelijkheden arts-onderzoeker

De Arts-onderzoeker heeft veel perspectief op de arbeidsmarkt. Er is voldoende vraag naar Arts-onderzoekers vanuit zowel de kant van de ziekenhuizen als de farmaceutische industrie. Evenals bij de Basisartsen worden er nog niet genoeg Arts-onderzoekers opgeleid. Een voordeel voor de beginnend Arts-onderzoeker

Er zijn twee manieren voor de Clinical trial arts om door te groeien. Dat kan binnen zijn functie zijn maar ook het overstappen naar aanverwante functies is een mogelijkheid voor de Arts-onderzoeker. Binnen het werkveld kan de Arts-onderzoeker doorstromen naar research arts of medical director. Dat zijn hogere functies maar het werk zal niet veel anders zijn. Daarnaast is het mogelijk voor de Arts-onderzoeker om na en paar jaar over te stappen richting Basisarts of met een specialisatie in bijvoorbeeld de huisartsgeneeskunde als Huisarts aan de slag te gaan. Net als de Basisarts is er voor de Arts-onderzoeker voldoende mogelijkheden om aan de ene kant door te groeien tot een hogere functie als Arts-onderzoeker anderzijds om over te stappen naar een andere zorgtak. De Basisarts kan bijvoorbeeld als Arts-onderzoeker aan de slag gaan. De Arts-onderzoeker kan op zijn beurt na enkele jaren overstappen naar de patiëntenzorg. 

Arbeidsmarktperspectief score arts-onderzoeker

Hieronder vind je de score voor het arbeidsmarktperspectief voor het beroep arts-onderzoeker. We hebben 5 scores: Zeer Goed, Goed, Redelijk, Matig en Slecht.

Zeer goed
Powered by arbeidsmarktkansen.nl & Intelligence Group
Mensen vonden ons op: Vooruitzichten Arts-onderzoeker, Promotie mogelijkheden Arts-onderzoeker, Carriere Arts-onderzoeker.

Solliciteren op de functie arts-onderzoeker

Wanneer je gaat solliciteren voor een baan als arts-onderzoeker dien je te letten op welke zaken er voor dit beroep specifiek gelden. Per beroepsgroep en functie verschilt bijvoorbeeld het taalgebruik en zijn bepaalde vaardigheden voor arts-onderzoeker belangrijker dan voor een ander beroep. Bij een sollicitatie is jouw CV een van de belangrijkste punten waar naar wordt gekeken, naast ook jouw motivatiebrief. Sta je op het punt te gaan solliciteren als arts-onderzoeker. Bekijk dan onze tips.

Mensen vonden ons op: solliciteren als Arts-onderzoeker, CV Arts-onderzoeker, sollicitatie Arts-onderzoeker.

Interviews met arts-onderzoeker

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.

Verwante beroepen arts-onderzoeker

Vacatures arts-onderzoeker

Op zoek naar een nieuwe baan als Arts-onderzoeker? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Arts-onderzoeker. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner. De Arts-onderzoeker is betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwste generatie geneesmiddelen. Hij zorgt voor een medisch-wetenschappelijke voorbereiding, uitvoering en evaluatie van geneesmiddelenstudies. De Arts-onderzoeker doet dit ten aanzien van vrijwilligers, klinische faciliteiten en paramedisch personeel.

Beoordeling Arts-onderzoeker

Lees hoe onze bezoekers dit beroep beoordelen. Nog geen beoordeling? Help onze bezoekers en geef je mening bij het blok 'Beoordeel zelf het beroep Arts-onderzoeker' hieronder.

 • Functie-inhoud
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden
 • Doorgroeimogelijkeden
 • Arbeidsmarktperspectief

Beoordeel zelf het beroep Arts-onderzoeker

Geef een score van 1 ster (zeer slecht) tot 5 sterren (zeer goed) door met je muis te klikken bij de 4 keuzeopties die worden getoond.
 • Functie-inhoud
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden
 • Doorgroeimogelijkeden
 • Arbeidsmarktperspectief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageer op dit beroep