Basisarts: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Basisarts: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Dus je wilt misschien wel werken als Basisarts? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je Basisarts wilt worden.

Informatie over omscholing, wat je gaat doen als Basisarts, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.

Alles over het werken als Basisarts


Heb je wel eens gedacht aan?

Omscholen naar een beroep met baankansen?
Nationale Beroepengids

Vacatures laden...


Wat is een Basisarts?

Veel studenten geneeskunde studeren na hun masteropleiding door in een bepaalde specialisatie. Met een bepaalde vervolgopleiding worden zij dan bijvoorbeeld Huisarts of Medisch specialist. Wie echter meteen na zijn afstuderen en co-schappen aan de slag wilt kan als Basisarts gaan werken. 

De Basisarts werkt in de patiëntenzorg meestal onder supervisie van een Medisch specialist. Hij werkt in diverse zorginstellingen waar hij bevoegd is om geneeskundige, heelkundig en verloskundige handelingen zelfstandig uit te voeren. De Basisarts kan ook aan de slag als Assistent geneeskundige in een ziekenhuis. Zijn parate kennis op medisch gebied is ook heel bruikbaar voor onderzoekscentra, de farmaceutische industrie en het bedrijfsleven. De Basisarts kan er dus ook voor kiezen om als onderzoeker te gaan werken. Hij kan dan wetenschappelijk onderzoeken en medicijnonderzoeken uit voeren. 

De Basisarts wordt ook wel ANIOS genoemd. ANIOS staat voor Arts Niet In Opleiding tot Specialist. De meeste Basisartsen werken echter als Basisarts totdat zij de vervolgopleiding van hun keuze kunnen volgen of kunnen beginnen met hun gewilde functie.  


Past het beroep Basisarts bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Bekijk actuele vacatures die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid.

Bekijk jouw baansuggesties

Vacatures Basisarts

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...Vacatures Basisarts per stad

Vacatures Basisarts Alkmaar

Vacatures Basisarts Almelo

Vacatures Basisarts Almere

Vacatures Basisarts Alphen aan den Rijn

Vacatures Basisarts Amersfoort

Vacatures Basisarts Amstelveen

Vacatures Basisarts Amsterdam

Vacatures Basisarts Apeldoorn

Vacatures Basisarts Arnhem

Vacatures Basisarts Assen

Vacatures Basisarts Bergen op Zoom

Vacatures Basisarts Breda

Vacatures Basisarts Capelle aan den IJssel

Vacatures Basisarts Delft

Vacatures Basisarts Den Bosch

Vacatures Basisarts Den Haag

Vacatures Basisarts Den Helder

Vacatures Basisarts Deventer

Vacatures Basisarts Doetinchem

Vacatures Basisarts Dordrecht

Vacatures Basisarts Ede

Vacatures Basisarts Eindhoven

Vacatures Basisarts Emmen

Vacatures Basisarts Enschede

Vacatures Basisarts Gouda

Vacatures Basisarts Groningen

Vacatures Basisarts Haarlem

Vacatures Basisarts Haarlemmermeer

Vacatures Basisarts Heerlen

Vacatures Basisarts Helmond

Vacatures Basisarts Hengelo

Vacatures Basisarts Hilversum

Vacatures Basisarts Hoogeveen

Vacatures Basisarts Hoorn

Vacatures Basisarts Katwijk

Vacatures Basisarts Leeuwarden

Vacatures Basisarts Leiden

Vacatures Basisarts Lelystad

Vacatures Basisarts Maastricht

Vacatures Basisarts Middelburg

Vacatures Basisarts Nieuwegein

Vacatures Basisarts Nijmegen

Vacatures Basisarts Oss

Vacatures Basisarts Purmerend

Vacatures Basisarts Roermond

Vacatures Basisarts Roosendaal

Vacatures Basisarts Rotterdam

Vacatures Basisarts Schiedam

Vacatures Basisarts Spijkenisse

Vacatures Basisarts Terneuzen

Vacatures Basisarts Tilburg

Vacatures Basisarts Utrecht

Vacatures Basisarts Veenendaal

Vacatures Basisarts Venlo

Vacatures Basisarts Vlaardingen

Vacatures Basisarts Westland

Vacatures Basisarts Zaanstad

Vacatures Basisarts Zeist

Vacatures Basisarts Zoetermeer

Vacatures Basisarts Zwolle

Meer steden Minder steden

Salarisschaal Basisarts

Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Wat verdient een Basisarts?

Als beginnend Basisarts start je met een bruto maandsalaris van €3026. Zonder specialisatie kan de Basisarts tot maximaal €4749 verdienen. Wanneer de Basisarts zich specialiseert en opgeschaald wordt zal hij uiteraard meer gaan verdienen. 

De Basisarts die een vol jaar werkzaam is geweest heeft recht op een eindejaarsuitkering. Eind 2011 is dat 7,33 procent van het jaarsalaris. In 2012 bedraagt het 7,83 procent en in 2013 8,33 procent. Daarnaast heeft de ANIOS recht op vakantiebijslag. Dat is een uitkering van 8 procent van het jaarsalaris, mits hij een vol jaar in dienst is geweest. Mocht de Basisarts niet een heel jaar werkzaam zijn geweest dan wordt zijn vakantieuitkering naar rato uitgekeerd. 


Meer weten over het salaris Basisarts

Salaris aankomend Basisarts Salaris junior Basisarts Wat is het salaris van een medior Basisarts? Welk salaris krijgt een senior Basisarts?


Hoe word je een Basisarts? 

De opleiding tot Basisarts (WO) beslaat een driejarige Bachelor en een driejarige Mastervariant. Om toegelaten te worden tot de opleiding geneeskunde (WO) moet het VWO-diploma gehaald worden met het profiel natuur en gezondheid (met natuurkunde) of het profiel natuur en techniek (met biologie). 

Na de opleiding geneeskunde (WO) en het behalen van alle co-schappen kan men zich inschrijven in het BIG-register. BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Met deze inschrijving en zijn diploma kan de Basisarts aan de slag in een ziekenhuis of wetenschappelijk bureau. Het grootste deel van de Basisartsen wacht echter tot hij een specialiserende opleiding kan volgen tot Medisch specialist of Huisarts. Door zich te specialiseren vergroot de Basisarts zijn kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk. Hij zal dan in een hoger salarisschaal zitten en meer doorgroeimogelijkheden hebben tot verschillende hoge functies in de medische wereld. 

Opleidingen Basisarts

Chinese Geneeskunde
In de opleiding Chinese geneeskunde maak je kennis met de oorsprong van traditionele Chinese geneeswijzen en de therapievormen die hieruit zijn voortgekomen. Je zult merken dat de Chinese geneeskunde sterk …
Chinese Geneeskunde
Basis Chinese Geneeskunde
Deze module reikt je de fundamentele kennis aan van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). We trainen je in de essentiële vaardigheden van de klassieke vier TCG Diagnostische Methoden, en leren …
Basis Chinese Geneeskunde
Cursus Energetische Geneeskunde - geaccrediteerd
De cursus Energetische Geneeskunde is niet voor niets naamgenoot van de academie. Deze cursus gaat de diepte in en geeft je een gedegen begrip van de theorie en praktijk. De …
Cursus Energetische Geneeskunde - geaccrediteerd
Chakra Massage Cursus
Wat is het? In deze cursus leer je om te gaan met en gebruik te maken van energie. Een chakra reiki massage ontspant de spieren, bevordert de bloedsomloop en brengt …
Chakra Massage Cursus
Masterclass Pijnbestrijding
Hypnose wordt al vele eeuwen gebruikt als een hulpmiddel om pijn te bestrijden.  Ook in de moderne geneeskunde past men steeds vaker hypnose toe als aanvulling bij de reguliere anesthesie, vooral bij …
Masterclass PijnbestrijdingOmscholen tot Basisarts

Je kan op verschillende manieren omscholen tot Basisarts. Zelfstandig of georganiseerd.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Basisarts

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Basisarts

Als je Basisarts wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Basisarts zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Basisarts

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen.

Wat doet een Basisarts?

Ga naar de omschoolwijzer


Competenties Basisarts

Een Basisarts heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Accuratesse
Accuratesse

Steekwoorden Competentie Accuratesse:

precies, netjes, oog voor detail, kritisch, perfectionisme

Omschrijving

Deze mensen leveren werk waarin geen fouten naar voren komen. Deze mensen werken gestructureerd en corrigeren meerdere malen het werk. In het werk van anderen, zien deze personen ook vaak de fouten. Deze personen hebben vaak oog voor detail en zien snel verbanden tussen zaken. Ook onder werkdruk blijven deze mensen accuraat werken.

Sterke punten
Hun oog voor detail zorgt voor foutloze documenten en goed voorbereide taken en gebeurtenissen.

Zwakke punten
Accuraat werken zorgt voor foutloos werk, maar kan ook veel tijd kosten. Dit kan voor de omgeving frustrerend zijn. Daarnaast wordt deze competentie weleens gekoppeld aan de term ‘muggenziften’.

 

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Besluitvaardigheid
Besluitvaardigheid

Steekwoorden: beslissingen, argumenten, overtuigen, durf

Omschrijving

Deze personen durven beslissingen te nemen. Dit doen ze bijvoorbeeld door een bepaalde actie uit te voeren of een regel in te stellen. Deze besluitvaardige personen stellen hun beslissingen niet uit tot ze alle informatie hebben, zij proberen zo snel mogelijk de knoop door te maken. Bij eventuele consequenties kan hij terugkomen op de beslissing en een andere keuze maken. De persoon weet de beslissingen op een goede manier te onderbouwen.

Sterke punten
Deze personen weten anderen te overtuigen van hun besluit, ze gebruiken hierbij verschillende argumenten die passen bij hun standpunt. Voor het nemen van besluiten is lef nodig, hierover beschikt deze besluitvaardige persoon dan ook.

Zwakke punten
Aan het nemen van beslissingen zitten risico’s en deze risico’s kunnen gevolgen hebben. Op het moment dat deze persoon te snel teveel beslissingen neemt, kan hij roekeloos worden en zijn oog voor het resultaat verliezen. Het is dan ook van belang dat deze persoon op het juiste moment de juiste beslissing neemt en goed nadenkt over de voor- en nadelen ervan.

Initiatief ontplooien
Initiatief ontplooien

Steekwoorden: proactief, ondernemend, toekomst, ambitieus

Omschrijving

Deze personen komen zelf met oplossingen of nieuwe ideeën. Ze zien bepaalde kansen en proberen hierop in te spelen. Met het oplossen van problemen of het maken van taken reageren deze personen proactief. Ze staan vooraan om iets te ondernemen.

Sterke punten
Proactiviteit is een eigenschap die direct wordt gekoppeld aan initiatiefnemende personen. Ze zijn ook ambitieus. Ze willen dingen verbeteren, problemen oplossen, doelen stellen en die ook bereiken. Daarnaast komen ze vaak met creatieve ideeën en kijken daarbij optimistisch naar de toekomst.

Zwakke punten
Deze personen kunnen overijverig overkomen. Ze hebben altijd ideeën en oplossingen. Deze competentie wordt dan ook weleens gekoppeld aan de term bemoeial. Een idee opperen wanneer dit niet gewenst is, kan voor veel mensen frustrerend zijn. Daarnaast kunnen iniatiefnemers betweterig overkomen, omdat zij altijd vooraan staan. Anderen krijgen dan minder kans hun ideeën op tafel te leggen.

 

Integriteit
Integriteit

Steekwoorden: discipline, betrouwbaar, structureel, loyaal

Omschrijving

Integere mensen voeren zorgvuldig hun taken uit. Ze houden hierbij rekening met de geldende sociale en ethische normen ten aanzien van gevoelige informatie, contact met anderen en posities en belangen. Deze mensen houden zichzelf verantwoordelijk voor hun werkzaamheden. Moraliteit staat hoog in het vaandel bij deze mensen.

Sterke punten
Deze mensen zijn eerlijk, betrouwbaar en bekijken alles vanuit een moreel oogpunt. Verder zijn integere mensen vaak erg gestructureerd en raken ze bij tegenslag niet van hun stuk. Bovendien zijn deze mensen vaak erg beheerst. Deze mensen worden ook wel vaak loyaal genoemd.

Zwakke punten
Integere mensen hebben vaak moeite met zeggen wat ze bedoelen. Ze hebben moeite met de informatie helder en duidelijk te verspreiden. Verder laten zij zich snel afleiden van hun werkzaamheden. Sommige integere mensen zijn goed in het manipuleren van anderen. Ze houden bewust informatie achter, of ze zijn loslippig met betrekking tot vertrouwelijke informatie. Dit gebeurt vaak met het oog op het eigenbelang.

Leervermogen
Leervermogen

Steekwoorden: analytisch, zelfontwikkeling, zelfsturing, resultaatgericht, netwerken

Omschrijving

Deze personen weten op een effectieve manier nieuwe informatie tot zich te nemen. Hierbij maken ze gebruik van verschillende middelen, zoals eigen ervaring, informatie van hun netwerk en theoretische kennis. Verder leggen ze verbanden tussen de verschillende informatiestromen. Ze houden zich bezig met veranderingen en de oorzaken en de gevolgen daarvan.

Sterke punten
Deze mensen werken zelfstandig en zijn dan ook onafhankelijk. Ze hebben een duidelijk doel voor ogen en ze kunnen deze nieuwe informatie tot zich nemen en toepassen. Deze personen beschikken dan ook over voldoende zelfontwikkeling en zelfsturing. Deze personen weten wat ze kunnen en wat ze niet kunnen en werken aan verbetering.

Zwakke punten
Mensen die teveel leren kunnen zich verliezen in details en de belangrijke zaken en prioriteiten daardoor uit het oog verliezen.

Luisteren
Luisteren

Steekwoorden: inzicht in omgeving, overtuigen, motiveren, onderhandelen

Omschrijving

Deze mensen luisteren goed naar andere mensen. Ze zijn oprecht geïnteresseerd en willen anderen graag helpen. Ze zijn overal van op de hoogte en hebben dus overzicht. Ook luisteren deze mensen goed naar de taken die zij krijgen toegewezen en voeren deze daarom meestal goed uit. 

Sterke punten
Goede luisteraars stellen vaak goede vragen of geven feedback op de verkregen informatie. Daarnaast kunnen zij met de verkregen informatie anderen overtuigen en eventueel onderhandelen over verschillende zaken. Een goede luisteraar houdt ook rekening met de dingen die juist niet worden gezegd, de zogenaamde non-verbale communicatie. Ook hier kan hij informatie uithalen.

Zwakke punten
Goed luisteren betekent niet dat je niets mag zeggen. Mensen die alleen maar luisteren kunnen verlegen of teruggetrokken overkomen. Sommige mensen luisteren enkel om dingen voor elkaar te krijgen, zij proberen hun voordeel te doen met de informatie die ze krijgen. Het ontbreekt hen dan aan oprechte interesse.

Resultaatgerichtheid
Resultaatgerichtheid

Steekwoorden: doorzetters, zorgvuldig, eigenwijs, ambitieus

Omschrijving

Bij deze mensen staat het resultaat centraal. Zij spannen zich in om dit resultaat te behalen. Zij laten zich niet van de wijs brengen door extra werk, tegenvallers of tijdsdruk. Onderweg weten ze problemen op te lossen en daarbij het resultaat voor ogen te houden.

Sterke punten
Deze mensen gaan net zo lang door totdat ze hun doel behaald hebben. Ze werken accuraat en zorgvuldig. Deze mensen hebben vaak ook veel discipline en doorzettingsvermogen, ze voelen zich goed wanneer het beoogde doel behaald is. Deze personen hebben een bepaalde mate van prestatiedrang, hierdoor kunnen ze zowel zichzelf als anderen goed motiveren.

Zwakke punten
De manier waarop deze mensen tot het resultaat komen is niet zo belangrijk. Hierdoor kunnen er wel fouten gemaakt worden. Andere mensen kunnen door deze persoon ook benadeeld worden. Deze resultaatgerichte mensen zijn teveel met het resultaat bezig, zodat ze hun omgeving vergeten. Maar ook bij henzelf kan de prestatiedrang leiden tot problemen. Zij willen zo graag presteren dat ze een verhoogd risico lopen op bijvoorbeeld een burn-out. 

Samenwerken
Samenwerken

Steekwoorden: samenwerken, resultaten, assertiviteit

Omschrijving

Goed samenwerken is bijdragen aan het samenwerkingsproces, de resultaten en de harmonie binnen een team. Deze personen willen niet alleen een goede bijdrage leveren aan de opdracht, maar ook aan de sfeer binnen het team. Onder deze competentie vallen verschillende aspecten: respect hebben voor andere groepsgenoten, elkaar helpen met taken en meedenken.

Sterke punten
Een sterk punt is dat deze personen vaak een goede mensenkennis hebben, zij kunnen anderen goed inschatten en houden daarbij het resultaat en de taken in het achterhoofd. Deze mensen zijn vaak assertief, zij houden hun persoonlijke doel en het doel van de ander goed in de gaten. Ook goed kunnen netwerken is te benoemen als sterk punt.

Zwakke punten
Mensen die teveel samenwerken, kunnen hun onafhankelijkheid verliezen. Ze vinden het moeilijk om nog alleen te werken, omdat ze altijd reactie/feedback krijgen van groepsgenoten. Ook zijn de relaties van deze mensen soms belangrijker dan de werkzaamheden. Het moet vooral gezellig zijn.

Sensitiviteit
Sensitiviteit

Steekwoorden: inlevingsvermogen, gevoeligheid, sociabiliteit, waardering, respect

Omschrijving

Deze mensen houden rekening met meningen, gedachten en gevoelens van anderen. Ze zijn zich bewust van hun gedrag en ze letten op hoe ze overkomen bij anderen. Deze mensen geven in een gesprek altijd ruimte aan de ander en ze tonen waardering voor wat een ander te zeggen heeft.

Sterke punten
Deze mensen zijn goede luisteraars, zij tonen oprecht interesse in de meningen en gevoelens van anderen. Ze proberen te helpen waar dat kan en zullen zich te allen tijde respectvol gedragen. Bij deze competentie past ook de competentie ‘integriteit’. Deze mensen houden rekening met anderen en zichzelf en kijken altijd naar verschillende morele opvattingen.

Zwakke punten
Sommige mensen houden teveel rekening met anderen, waardoor ze zichzelf kunnen verliezen. Op die manier kunnen anderen hen bestempelen als onzeker of als iemand die ‘met alle winden mee waait’. Ook kunnen deze mensen overkomen als onduidelijk en onzeker. Ze willen graag alle meningen van anderen meenemen en vinden het dan lastig om een duidelijk standpunt in te nemen.

Vaardigheden Basisarts

 • Oog voor detail
 • Zorgvuldigheid
 • Nauwkeurigheid
 • Analyseren
 • Systematisch denken
 • Problemen vanuit verschillende oogpunten bekijken
 • Beslissingen nemen
 • Afwegen
 • Prioriteiten stellen
 • Proactiviteit
 • Ondernemendheid
 • Oplossingsgerichtheid
 • Betrouwbaarheid
 • Consequent handelen
 • Loyaliteit
 • Zelfontwikkeling
 • Concentratievermogen
 • Resultaatgerichtheid
 • Luistervaardigheid
 • Belangstelling hebben
 • Vragen stellen
 • Doelgericht werken
 • Doorzettingsvermogen
 • Ambitie
 • Sensitiviteit
 • Harmonie creëren
 • Gezamenlijk resultaat bereiken
 • Inlevingsvermogen
 • Respectvol
 • Gevoeligheid
Bekijk meer Bekijk minder

Wat voor persoonlijkheid heeft een Basisarts nodig? 

De Basisarts is werkzaam met andere mensen en is sociaal zeer sterk. Hij is zeer empathisch en praktisch ingesteld. Zijn geduld raakt niet snel op en hij komt bij anderen over als een aardig persoon (Bemiddelaar). Door zijn geduldige karakter en goed inlevingsvermogen zorgt de Basisarts voor een goede sfeer en relatie tussen hem en de patiënt.  

De Basisarts is een warm persoon en kan goed samenwerken met anderen. Hij is sociaal gevoelig, houdt van mensen en is zeer ondersteunend niet alleen in zijn werk maar van nature. Een van de belangrijkste eigenschappen van een Basisarts is dat hij behulpzaam is. Door zijn sociale vaardigheden kan een Basisarts anderen goed helpen en in het bijzonder uiteraard zijn patiënten (Gever). 


Eigenschappen Basisarts

 • Empathie
 • Diplomatiek
 • Zorgzaamheid
 • Behulpzaamheid
 • Vriendelijkheid

Wat zijn de baankansen voor een Basisarts?

Als Basisarts sta je dus onder supervisie van een Medisch specialist. Dit zal niet veranderen tenzij de Basisarts doorstudeert voor Medisch specialist. Er zijn verschillende richtingen waarin de Basisarts kan doorstuderen. Als Basisarts zelf is er voldoende plek op de arbeidsmarkt. Doorgroeimogelijkheden zijn er echter niet voor de ANIOS. Die functie is zijn plafond mits hij een vervolgopleiding gaat doen. De meeste Basisartsen werken dan ook als ANIOS om ervaring op te doen in afwachting van hun vervolgopleiding. Door de krapte gaat de doorstroom naar de vervolgopleidingen steeds sneller. Daardoor zijn er steeds minder Basisartsen werkzaam. Er is nog wel voldoende vraag naar Basisartsen waardoor de afgestudeerde geneeskundige als hij het wilt snel aan de slag kan. 

De actuele kans op werk voor een Basisarts

Het beroep Basisarts is onderdeel van de beroepsfamilie Basisartsen. De kans op werk voor de beroepsfamilie Basisartsen is in de huidige periode goed

Huidige aantal vacatures

8

Baankans Basisarts

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Doorgroei mogelijkheden Basisarts

Het beroep Basisarts is onderdeel van de beroepsfamilie Basisartsen.

Doorgroei beroepen voor een Basisarts

Huisarts

huisarts in opleiding (haio)

militair arts

Ziekenhuisarts

arts niet in opleiding tot specialist (anios) ziekenhuisarts

arts in opleiding tot specialist (aios) ziekenhuisarts

Verzekeringsarts

sociaal-geneeskundige in opleiding (sgio) verzekeringsgeneeskunde

arts verzekeringsgeneeskunde

sociaal-geneeskundige verzekeringsgeneeskunde

Bedrijfsarts

arts arbeids- en bedrijfsgezondheidszorg

sociaal-geneeskundige arbeids- en bedrijfsgezondheidszorg

bedrijfsarts in opleiding

sociaal-geneeskundige in opleiding (sgio) arbeids- en bedrijfsgezondheidszorg

controlerend arts

keuringsarts

Arts sociaal-medische dienst

arts sociaal medische dienst (staffunctionaris)

sociaal-geneeskundige sociaal medische dienst

sociaal-geneeskundige in opleiding (sgio) sociaal medische dienst

Arts tuberculosebestrijding

sociaal-geneeskundige tuberculose bestrijding

sociaal-geneeskundige in opleiding (sgio) tuberculose bestrijding

arts in opleiding tot specialist (aios) arts tuberculosebestrijding

arts niet in opleiding tot specialist (anios) arts tuberculosebestrijding

Arts jeugdgezondheidszorg

districtsarts jeugdgezondheidszorg

schoolarts

sociaal-geneeskundige consultatiebureau

stafarts jeugdgezondheidszorg

sociaal-geneeskundige in opleiding (sgio) jeugdgezondheidszorg

arts opleidingsadviseur in speciaal onderwijs

medisch opleidingsadviseur in het speciaal onderwijs

sociaal-geneeskundige jeugdgezondheidszorg

arts in opleiding tot specialist (aios) arts jeugdgezondheidszorg

arts niet in opleiding tot specialist (anios) arts jeugdgezondheidszorg

consultatiebureau-arts

Jeugdgezondheidszorgarts (4-19 jaar)

Arts maatschappij en gezondheid

Donorarts

arts in opleiding tot specialist (aios) donorarts

arts niet in opleiding tot specialist (anios) donorarts

Arts beleid en advies

arts niet in opleiding tot specialist (anios) arts beleid en advies

arts in opleiding tot specialist (aios) arts beleid en advies

Arts sociaal medische indicatiestelling en advisering

arts in opleiding tot specialist (aios) arts sociaal medische indicatiestelling en advisering

arts niet in opleiding tot specialist (anios) arts sociaal medische indicatiestelling en advisering

Arts infectieziektebestrijding

arts in opleiding tot specialist (aios) arts infectieziektebestrijding

arts niet in opleiding tot specialist (anios) arts infectieziektebestrijding

Arts medische milieukunde

arts in opleiding tot specialist (aios) arts medische milieukunde

arts niet in opleiding tot specialist (anios) arts medische milieukunde

Forensisch arts

arts in opleiding tot specialist (aios) forensisch arts

arts niet in opleiding tot specialist (anios) forensisch arts

Meer steden Minder steden

Waar werkt een Basisarts?

De meeste Basisartsen werken in de patiëntensector. In het ziekenhuis is het merendeel van de Basisartsen te vinden. Hij kan ook bij een Bedrijfsarts of Huisarts werkzaam zijn. De patiëntensector is non-profit. Als de ANIOS werkt in de farmaceutische industrie dan werkt hij veelal in de profit sector. Voor de Basisarts staat echter de kwaliteit van de zorg voorop en niet het streven naar winsten. 


Met wie werkt een Basisarts samen? 

Een Basisarts in de patiëntenzorg werkt meestal onder supervisie van een Medisch specialist. Dat kan bijvoorbeeld een Huisarts, Bedrijfsarts of Ziekenhuis specialist zijn. De medische kennis die de Basisarts in huis heeft is ook zeer welkom in de farmaceutische industrie of in een onderzoekscentrum. De Basisarts kan werkzaam zijn op verschillende terreinen. De beroepen met wie hij veelvuldig in contact komt hangt dus ook af van waar de Basisarts werkt. Werkt hij bijvoorbeeld in de verzekeringsgeneeskunde dan zal hij samenwerken met Verzekerden en begeleid worden door de Verzekeringsarts. Werkt hij in een farmaceutisch laboratorium dan zal hij in contact staan met de onderzoeksleider en andere wetenschappelijke onderzoekers. De meeste Basisartsen werken echter in een ziekenhuis, waar hij het meeste te maken krijgt met de Medisch specialist. De ANIOS moet verantwoording afleggen aan de Medisch specialist. Uiteraard heeft de Basisarts contact met de patiënt en verpleegkundigen. 


 • Medisch specialist
 • Huisarts
 • Bedrijfsarts
 • Ziekenhuisspecialist
Basisarts

Verwante beroepen Basisarts:

Onderzoeker
Salaris: €2495 tot €4295
Opleiding: WO Postdoc
Baankans: Onbekend

Baankans

Dus je wilt misschien wel werken als %1$s? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je %1$s wilt worden. Informatie over omscholing, wat je gaat doen als %1$s, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.
Huisarts
Salaris: €7600 tot €8700
Opleiding: WO
Baankans: Gemiddeld

Baankans

Dus je wilt misschien wel werken als %1$s? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je %1$s wilt worden. Informatie over omscholing, wat je gaat doen als %1$s, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.
Bedrijfsarts
Salaris: €4000 tot €6000
Opleiding: WO
Baankans: Zeer goed

Baankans

Dus je wilt misschien wel werken als %1$s? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je %1$s wilt worden. Informatie over omscholing, wat je gaat doen als %1$s, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.

Alles over het beroep Basisarts in één oogopslag

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Medisch specialist
 • Huisarts
 • Bedrijfsarts
 • Ziekenhuisspecialist

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €3026 tot €4749

Baankans:

Aantal vacatures:

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

8


Heb je wel eens gedacht aan?

Omscholen naar een beroep met baankansen?
Nationale Beroepengids

Vacatures laden...


Zoek een ander beroep

Bekijk ook

Ga direct naar