Algemeen Directeur Primair Onderwijs: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Algemeen Directeur Primair Onderwijs: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Dus je wilt misschien wel werken als Algemeen Directeur Primair Onderwijs? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je Algemeen Directeur Primair Onderwijs wilt worden.

Informatie over omscholing, wat je gaat doen als Algemeen Directeur Primair Onderwijs, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.

Alles over het werken als Algemeen Directeur Primair Onderwijs


Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...


Wat is een Algemeen Directeur Primair Onderwijs?

In het primair en speciaal (voortgezet) onderwijs wordt de functie van Directeur op verscheidene manieren ingevuld. De functie van Algemeen Directeur van een stichting of regionaal orgaan voor primair onderwijs wordt vormgegeven aan de hand van twee criteria: het karakter van het bestuur en daarmee het mandaat van de directeur en de grootte van de stichting of de instelling. De Algemeen Directeur geeft hoe dan ook leiding aan schooldirecteuren, verzorgt organisatiebrede meerjarenplannen en begroting, vertegenwoordigt de stichting naar externe contacten en onderhoudt contacten met politiek en hulperlening e.d.

De beleidskant van zijn functie is afhankelijk van het soort bestuur: beleidsbepalend of toezichthoudend. In geval van een beleidsbepalend bestuur heeft de Algemeen Directeur een uitvoerende, adviserende functie. Hij draagt bij aan de beleidsontwikkeling door het bestuur door gegevens te verstrekken, voorstellen te doen en met name te adviseren. Verder vertaalt hij het strategisch beleid naar uitvoerbare uitgangspunten voor scholen. Heeft het bestuur een toezichthoudend karakter, dan ligt de verantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling bij de Algemeen Directeur. Deze ontwikkelt schooloverstijgende beleidsdoelstellingen en draagt zorg voor het onderwijsbeleid, van ontwikkeling tot evaluatie. De omvang van de stichting bepaalt of de directeur alleen beleid ontwikkelt, of ook de strategische beleidsdoelen -en kaders vaststelt. Ook vertaalt hij het integrale of strategische beleid naar beleidsuitgangspunten -en kaders voor scholen. De Algemeen Directeur is het gezicht van de organisatie.

De Algemeen Directeur stuurt dus niet alleen personeel aan, maar draagt in belangrijke mate bij aan de invulling van het onderwijs. Door de zwaarte van de beleidsaspecten van zijn functie en de veelheid aan betrokken partijen - diverse scholen en directeuren, maatschappelijke instanties, hulpverleners - lijken de werzaamheden van een Algemeen Directeur soms op die van een politicus.

 

(FUWA-PO)


Past het beroep Algemeen Directeur Primair Onderwijs bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Bekijk actuele vacatures die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid.

Bekijk jouw baansuggesties

Heb je wel eens gedacht aan?

Omscholen naar een beroep met baankansen?
Nationale Beroepengids

Vacatures laden...Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs per stad

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Alkmaar

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Almelo

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Almere

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Alphen aan den Rijn

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Amersfoort

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Amstelveen

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Amsterdam

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Apeldoorn

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Arnhem

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Assen

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Bergen op Zoom

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Breda

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Delft

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Den Bosch

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Den Haag

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Den Helder

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Deventer

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Doetinchem

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Dordrecht

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Ede

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Eindhoven

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Emmen

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Enschede

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Gouda

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Groningen

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Haarlem

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Haarlemmermeer

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Heerlen

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Helmond

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Hengelo

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Hilversum

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Hoogeveen

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Hoorn

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Katwijk

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Leeuwarden

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Leiden

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Lelystad

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Maastricht

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Middelburg

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Nieuwegein

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Nijmegen

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Oss

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Purmerend

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Roermond

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Roosendaal

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Rotterdam

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Schiedam

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Spijkenisse

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Terneuzen

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Tilburg

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Utrecht

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Veenendaal

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Venlo

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Vlaardingen

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Westland

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Zaanstad

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Zeist

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Zoetermeer

Vacatures Algemeen Directeur Primair Onderwijs Zwolle

Meer steden Minder steden

Salarisschaal Algemeen Directeur Primair Onderwijs

Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Wat verdient een Algemeen Directeur Primair Onderwijs?

Een Algemeen Directeur zit afhankelijk van opleiding, ervaring en takenpakket in schaal DD of DE (vroeger 13 of 14). Zijn bruto maandloon ligt dan tussen de €2854 en €5198 of €2961 en €5713. Verder zijn in het onderwijs gunstige regelingen omtrent ouderschapsverlof en parttime werken van toepassing en krijgen werknemers voldoende (bij)scholingsmogelijkheden. Naast een bruto maandloon worden ook een vakantietoeslag en eindejaarsuitkering uitgekeerd.


Meer weten over het salaris Algemeen Directeur Primair Onderwijs

Salaris aankomend Algemeen Directeur Primair Onderwijs Salaris junior Algemeen Directeur Primair Onderwijs Wat is het salaris van een medior Algemeen Directeur Primair Onderwijs? Welk salaris krijgt een senior Algemeen Directeur Primair Onderwijs?


Hoe word je een Algemeen Directeur Primair Onderwijs? 

Van een Algemeen Directeur wordt academisch werk- en denkniveau gevraagd. Hij is een topmanager met (leidinggevende) ervaring in het onderwijs.

Er is geen opleiding die opleidt tot Algemeen Directeur. Als de Algemeen Directeur zich heeft opgewerkt vanuit lagere managementfuncties is het waarschijnlijk dat hij een opleiding tot schoolleider heeft gevolgd. Dit is een tweejarige post-HBO opleiding. Voor deze functies is ook een lesbevoegdheid verplicht. Een Algemeen Directeur is bovenschools actief, wat betekent dat hij geen lesbevoegdheid hóeft te hebben.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Algemeen Directeur Primair Onderwijs

Er zijn geen opleidingen Algemeen Directeur Primair Onderwijs aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Algemeen Directeur Primair Onderwijs in werkt

Bekijk alle opleidingen Onderwijs


Omscholen tot Algemeen Directeur Primair Onderwijs

Je kan op verschillende manieren omscholen tot Algemeen Directeur Primair Onderwijs. Zelfstandig of georganiseerd.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Algemeen Directeur Primair Onderwijs

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Algemeen Directeur Primair Onderwijs

Als je Algemeen Directeur Primair Onderwijs wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Algemeen Directeur Primair Onderwijs zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Algemeen Directeur Primair Onderwijs

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen.

Wat doet een Algemeen Directeur Primair Onderwijs?

Ga naar de omschoolwijzer


Competenties Algemeen Directeur Primair Onderwijs

Een Algemeen Directeur Primair Onderwijs heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Ambitie
Ambitie

Steekwoorden: investeren, toekomst, doelen, durf

Omschrijving

Deze mensen investeren in zichzelf en in de toekomst. Ze willen steeds hogerop komen en stellen hierbij doelen en prioriteiten. Vaak weten deze mensen precies wat ze willen bereiken. Ze gaan hier dan ook voor de volle 100% voor. Ambitieuze mensen zijn vaak op zoek naar de grenzen en nemen hierbij dan ook vaak verschillende risico’s.

Sterke punten
Deze mensen hebben vaak lef en nemen verschillende risico’s. Omdat ze helder voor ogen hebben waar ze naar toe willen, zijn ze vaak ook initiatiefrijk en creatief. Ze bewandelen verschillende paden om hun doelen te bereiken. Ze zijn resultaatgericht en hun doelen staan dan ook altijd centraal. Ambitieuze mensen zijn doorzetters en hebben daarbij vaak ook een hoog energieniveau.

Zwakke punten
Teveel ambitie hebben kan ook verschillende valkuilen met zich meebrengen. Sommige mensen kunnen dan als een ‘kip zonder kop’ te werk gaan en verliezen bijvoorbeeld oog voor detail. Bepaalde doelstellingen kunnen onrealistisch worden en wanneer dan wordt vastgehouden aan de doelen kan stress een gevaar vormen. Ambitieuze mensen zijn niet altijd prettig voor de omgeving. Ze begrijpen het bijvoorbeeld soms niet als iemand andere prioriteiten heeft.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Initiatief ontplooien
Initiatief ontplooien

Steekwoorden: proactief, ondernemend, toekomst, ambitieus

Omschrijving

Deze personen komen zelf met oplossingen of nieuwe ideeën. Ze zien bepaalde kansen en proberen hierop in te spelen. Met het oplossen van problemen of het maken van taken reageren deze personen proactief. Ze staan vooraan om iets te ondernemen.

Sterke punten
Proactiviteit is een eigenschap die direct wordt gekoppeld aan initiatiefnemende personen. Ze zijn ook ambitieus. Ze willen dingen verbeteren, problemen oplossen, doelen stellen en die ook bereiken. Daarnaast komen ze vaak met creatieve ideeën en kijken daarbij optimistisch naar de toekomst.

Zwakke punten
Deze personen kunnen overijverig overkomen. Ze hebben altijd ideeën en oplossingen. Deze competentie wordt dan ook weleens gekoppeld aan de term bemoeial. Een idee opperen wanneer dit niet gewenst is, kan voor veel mensen frustrerend zijn. Daarnaast kunnen iniatiefnemers betweterig overkomen, omdat zij altijd vooraan staan. Anderen krijgen dan minder kans hun ideeën op tafel te leggen.

 

Leiderschap
Leiderschap

Steekwoorden: delegeren, luisteren, overtuigen, taken verdelen

Omschrijving

Deze mensen kunnen individuen en groepen aansturen. De leiders maken een goede balans tussen delegeren en bijvoorbeeld regels opleggen. Deze personen leggen anderen uit wat er van hen wordt verwacht. Op die manier kunnen zij een project sturen. Daarbij kunnen leiders de verantwoordelijkheden bij anderen neerleggen.

Sterke punten
Een goede leider kan luisteren, iemand opfleuren, maar ook overtuigen. De leider maakt beslissingen en probeert ervoor iedereen het beste uit te halen. Een goede leider laat dingen los, maar probeert ook overzicht te houden. Ook kan een goede leider anderen inspireren en motiveren om gezamenlijk een doel te bereiken. Hij neemt hierbij het resultaat als uitgangspunt.

Zwakke punten
Sommige leiders willen teveel zelf doen, hierdoor krijgen werknemers niet de kans om zich te ontwikkelen. Ook kan dit voor frustratie en stress zorgen. Ook kunnen leiders het resultaat zo voorop stellen dat de omgeving wegvalt. 

Netwerken
Netwerken

Steekwoorden: spontaan, relaties, nieuwe contacten, sociabiliteit

Omschrijving

Deze mensen bouwen relaties en netwerken op met verschillende mensen. En deze netwerken en relaties gebruiken ze om in de toekomst zaken voor elkaar te krijgen. Deze netwerkers zijn vaak in het gezelschap van anderen en leggen vaak gemakkelijk contact met mensen. Ook vinden deze mensen het leuk om nieuwe dingen uit te proberen om op die manier nieuwe contacten te leggen. Ze brengen mensen binnen in hun netwerk met elkaar in contact zodat zij hier hun voordeel mee kunnen doen.

Sterke punten
Deze mensen nemen vaak initiatief op verschillende gebieden. Op een proactieve manier proberen ze nieuwe relaties te leggen. Deze mensen kunnen vaak goed luisteren en zich inleven in andere personen. Deze netwerkers zijn hulpvaardig, spontaan en erg sociaal.

Zwakke punten
Mensen die te graag willen netwerken kunnen ‘gemaakt’ overkomen en opdringerig overkomen. Het lijkt ze niet meer te gaan om de persoon maar puur om hun netwerk uit te breiden. Daarnaast kunnen ze zich ook teveel inleven in anderen. Het lijkt dan of ze zich overal mee willen bemoeien.

Vaardigheden Algemeen Directeur Primair Onderwijs

 • Motivatie
 • Doelmatig werken
 • Doorzettingsvermogen
 • Analyseren
 • Systematisch denken
 • Problemen vanuit verschillende oogpunten bekijken
 • Proactiviteit
 • Ondernemendheid
 • Oplossingsgerichtheid
 • Besluitvaardigheid
 • Delegeren
 • Motiveren
 • Luistervaardigheid
 • Kansen zien
 • Contacten leggen
Bekijk meer Bekijk minder

Wat voor persoonlijkheid heeft een Algemeen Directeur Primair Onderwijs nodig? 

Een Algemeen Directeur heeft een sterke interne drive tot het doen van wat in zijn ogen juist is en streeft altijd naar verbetering en perfectie. Hij is idealistisch maar ook realistisch, hij werkt georganiseerd en ordelijk, binnen strakke kaders en doelgericht (Perfectionist). Hij kan slecht tegen onrechtvaardigheid en oneerlijkheid. Hij heeft een sterke persoonlijkheid, onafhankelijk en zelfverzekerd, waardoor hij een voorbeeld kan zijn en mensen aan zich kan binden. Hij is ook beschermend. Dit maakt hem een betrouwbare leidinggevende (Baas).


Eigenschappen Algemeen Directeur Primair Onderwijs

 • Overwicht
 • Gedrevenheid
 • Zelfverzekerdheid
 • Idealistisch
 • Gedisciplineerdheid
 • PunctueelWat zijn de baankansen voor een Algemeen Directeur Primair Onderwijs?

Er is nog altijd sprake van een licht overschot aan directiefuncties in het primair onderwijs. De functie van Algemeen Directeur is echter ook interessant voor mensen van buiten het onderwijs. Vacatures hiervoor zullen makkelijk worden opgevuld. Doorgroeien is er niet bij aangezien de Algemeen Directeur aan te top zit van het management in primair onderwijs. Met deze ervaring is het echter niet ondenkbaar dat een Algemeen Directeur buiten het onderwijs terecht kan in managementfuncties. Ook kan hij zich richten op andere vormen van onderwijs en aan het werk bij instellingen voor voortgezet onderwijs of op het MBO of HBO.

De actuele kans op werk voor een Algemeen Directeur Primair Onderwijs

Het beroep Algemeen Directeur Primair Onderwijs is onderdeel van de beroepsfamilie Managers basis- en speciaalonderwijs. De kans op werk voor de beroepsfamilie Managers basis- en speciaalonderwijs is in de huidige periode zeer goed

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Algemeen Directeur Primair Onderwijs

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Doorgroei mogelijkheden Algemeen Directeur Primair Onderwijs

Het beroep Algemeen Directeur Primair Onderwijs is onderdeel van de beroepsfamilie Managers basis- en speciaalonderwijs.

Doorgroei beroepen voor een Algemeen Directeur Primair Onderwijs

Manager landbouw-, natuur-, milieu-educatieve organisaties

manager landbouweducatieve organisatie

manager milieu-educatieve organisatie

manager natuureducatieve organisatie

Hoofd landbouwonderwijs en -wetenschappen

Manager onderwijskundig onderzoeksbureau

manager ontwikkeling leermiddelen

manager leerplanontwikkeling

manager leerstofontwikkeling

Lector Kenniskring

Meer steden Minder steden

Waar werkt een Algemeen Directeur Primair Onderwijs?

De Algemeen Directeur geeft leiding aan een stichting of regionaal orgaan voor primair onderwijs. Onderwijs maakt deel uit van de publieke sector en valt dus onder de non-profit sector.


Met wie werkt een Algemeen Directeur Primair Onderwijs samen? 

De Algemeen Directeur is actief in een groot netwerk, met name buiten de stichting. Hij stuurt directeuren van scholen van zijn stichting en voert overleg met plaatselijke politici, hulpverleners en collega's bij diverse organisaties in het onderwijsveld.


 • Algemeen Directeur
 • Maatschappelijk Werker
 • Directeur Basisschool
 • Directeur Primair Onderwijs
Algemeen Directeur Primair Onderwijs

Verwante beroepen Algemeen Directeur Primair Onderwijs:

Directeur Primair Onderwijs
Salaris: €2811 tot €5067
Opleiding: Cursus / Bijscholing HBO
Baankans: Zeer goed

Baankans

Dus je wilt misschien wel werken als %1$s? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je %1$s wilt worden. Informatie over omscholing, wat je gaat doen als %1$s, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.

Alles over het beroep Algemeen Directeur Primair Onderwijs in één oogopslag

Sector:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Algemeen Directeur
 • Maatschappelijk Werker
 • Directeur Basisschool
 • Directeur Primair Onderwijs

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €2854 tot €5713

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Zoek een ander beroep

Bekijk ook

Ga direct naar