Burgemeester: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Burgemeester: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Dus je wilt misschien wel werken als Burgemeester? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je Burgemeester wilt worden.

Informatie over omscholing, wat je gaat doen als Burgemeester, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.

Alles over het werken als Burgemeester


Vacatures Burgemeester

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...


Wat is een Burgemeester?

De Burgemeester is in Nederland niet het hoofd van de gemeente, dat is namelijk de gemeenteraad. De Burgemeester is voorzitter van het College van Burgemeester en Wethouders (College van B&W) en voorzitter van de gemeenteraad. Onder zijn taken vallen onder andere het bevorderen van de kwaliteit van het bestuur in de gemeente en het zorgen voor de nodige afstemming tussen diverse instanties binnen de gemeente.  

De Burgemeester is naast een onderdeel van een bestuursorgaan ook zelf een bestuursorgaan en heeft daarbij eigen bevoegdheden.Deze bevoegdheden hebben voornamelijk betrekking op het gebied van openbare orde en veiligheid. Zo heeft de Burgemeester het toezicht op openbare bijeenkomsten en op voor het publiek openstaande gebouwen, zoals horecagelegenheden. In geval van nood hij heeft hij de bevoegdheid om noodbevelen te geven en noodverordeningen af te kondigen. Ook heeft hij het opperbevel in geval van brand. 

Verder heeft de Burgemeester representatieve taken. Hij is de vertegenwoordiger van de gemeente "in en buiten rechte", dus wanneer de gemeente partij is in een rechtszaak maar ook als namens de gemeente stukken moeten worden ondertekend.


Past het beroep Burgemeester bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Bekijk actuele vacatures die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid.

Bekijk jouw baansuggesties

Heb je wel eens gedacht aan?

Omscholen naar een beroep met baankansen?
Nationale Beroepengids

Vacatures laden...Vacatures Burgemeester per stad

Vacatures Burgemeester Alkmaar

Vacatures Burgemeester Almelo

Vacatures Burgemeester Almere

Vacatures Burgemeester Alphen aan den Rijn

Vacatures Burgemeester Amersfoort

Vacatures Burgemeester Amstelveen

Vacatures Burgemeester Amsterdam

Vacatures Burgemeester Apeldoorn

Vacatures Burgemeester Arnhem

Vacatures Burgemeester Assen

Vacatures Burgemeester Bergen op Zoom

Vacatures Burgemeester Breda

Vacatures Burgemeester Capelle aan den IJssel

Vacatures Burgemeester Delft

Vacatures Burgemeester Den Bosch

Vacatures Burgemeester Den Haag

Vacatures Burgemeester Den Helder

Vacatures Burgemeester Deventer

Vacatures Burgemeester Doetinchem

Vacatures Burgemeester Dordrecht

Vacatures Burgemeester Ede

Vacatures Burgemeester Eindhoven

Vacatures Burgemeester Emmen

Vacatures Burgemeester Enschede

Vacatures Burgemeester Gouda

Vacatures Burgemeester Groningen

Vacatures Burgemeester Haarlem

Vacatures Burgemeester Haarlemmermeer

Vacatures Burgemeester Heerlen

Vacatures Burgemeester Helmond

Vacatures Burgemeester Hengelo

Vacatures Burgemeester Hilversum

Vacatures Burgemeester Hoogeveen

Vacatures Burgemeester Hoorn

Vacatures Burgemeester Katwijk

Vacatures Burgemeester Leeuwarden

Vacatures Burgemeester Leiden

Vacatures Burgemeester Lelystad

Vacatures Burgemeester Maastricht

Vacatures Burgemeester Middelburg

Vacatures Burgemeester Nieuwegein

Vacatures Burgemeester Nijmegen

Vacatures Burgemeester Oss

Vacatures Burgemeester Purmerend

Vacatures Burgemeester Roermond

Vacatures Burgemeester Roosendaal

Vacatures Burgemeester Rotterdam

Vacatures Burgemeester Schiedam

Vacatures Burgemeester Spijkenisse

Vacatures Burgemeester Terneuzen

Vacatures Burgemeester Tilburg

Vacatures Burgemeester Utrecht

Vacatures Burgemeester Veenendaal

Vacatures Burgemeester Venlo

Vacatures Burgemeester Vlaardingen

Vacatures Burgemeester Westland

Vacatures Burgemeester Zaanstad

Vacatures Burgemeester Zeist

Vacatures Burgemeester Zoetermeer

Vacatures Burgemeester Zwolle

Meer steden Minder steden

Salarisschaal Burgemeester

Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Wat verdient een Burgemeester?

De hoogte van het salaris van de Burgemeester is afhankelijk van de grootte van de gemeente. De gemeentes zijn hiertoe verdeeld in elf inwonersklassen.

De Burgemeester kan aanspraak maken op een eindejaarsuitkering en een vakantieuitkering.

Indien aan het personeel van het Rijk een eenmalige uitkering wordt toegekend, ontvangt de burgemeester deze uitkering ook.

Bijzondere omstandigheden met vergrote werkdruk, kunnen aanleiding zijn voor het indienen van een verzoek tot opclassificatie bij Gedeputeerde Staten. Dit houdt in dat de Burgemeester voor een bepaalde periode een hoger salaris krijgt dat hoort bij een gemeente in een hogere inwonersklasse.  

Ook kan de Burgemeester verschillende gratificaties ontvangen, bij bijvoorbeeld een dienstjubileum of ambtsjubileum.
 


 


Meer weten over het salaris Burgemeester

Salaris aankomend Burgemeester Salaris junior Burgemeester Wat is het salaris van een medior Burgemeester? Welk salaris krijgt een senior Burgemeester?


Hoe word je een Burgemeester? 

Er is geen speciale opleiding voor Burgemeesters


Een opleiding die redelijk aansluit bij het beroep Burgemeester zijn de universitaire opeidingen Bestuurskunde of Politicologie. Een Burgemeester moet vooral veel politieke ervaring hebben opgedaan in functies in gemeentelijke of landelijke politiek, of meer algemeen leidinggevende posities bij de overheid hebben bekleed.
 

Opleidingen Burgemeester

Basiscursus WvGGZ en Wzd
De inhoud van de wet in het kort De meldingsprocedure en verkennend onderzoek Samenloopproblematiek (psychiatrische stoornis en psychogeriatrische problematiek) De crisismaatregel en taken van de burgemeester Tijdelijk verplichte zorg in …
Basiscursus WvGGZ en Wzd
Opleiding Interne Auditor VIC
Wees voorbereid op je zelfstandige rol Als organisatie is het cruciaal om in control te zijn, om goede bedrijfsvoering te kunnen voeren. Deze urgentie neemt ook toe door de invoering …
Opleiding Interne Auditor VIC
Sluiten van drugspanden
Toepassing artikel 13b Opiumwet in de praktijk In 3 uur alles op een rij Overzicht actuele jurisprudentie Met praktijkcases  Inhoud Inleiding Sinds de introductie van artikel 13b in de Opiumwet heeft de burgemeester …
Sluiten van drugspanden
Mobility congres 2025
28 mei 2025 Mobility 2025 Ons land wordt steeds drukker met auto’s waarop we niet zijn gebouwd. Verkeersonveiligheid neemt toe, het stroomnet is vol en als we niet opletten, is …
Mobility congres 2025Omscholen tot Burgemeester

Je kan op verschillende manieren omscholen tot Burgemeester. Zelfstandig of georganiseerd.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Burgemeester

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Burgemeester

Als je Burgemeester wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Burgemeester zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Burgemeester

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen.

Wat doet een Burgemeester?

Ga naar de omschoolwijzer


Competenties Burgemeester

Een Burgemeester heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Besluitvaardigheid
Besluitvaardigheid

Steekwoorden: beslissingen, argumenten, overtuigen, durf

Omschrijving

Deze personen durven beslissingen te nemen. Dit doen ze bijvoorbeeld door een bepaalde actie uit te voeren of een regel in te stellen. Deze besluitvaardige personen stellen hun beslissingen niet uit tot ze alle informatie hebben, zij proberen zo snel mogelijk de knoop door te maken. Bij eventuele consequenties kan hij terugkomen op de beslissing en een andere keuze maken. De persoon weet de beslissingen op een goede manier te onderbouwen.

Sterke punten
Deze personen weten anderen te overtuigen van hun besluit, ze gebruiken hierbij verschillende argumenten die passen bij hun standpunt. Voor het nemen van besluiten is lef nodig, hierover beschikt deze besluitvaardige persoon dan ook.

Zwakke punten
Aan het nemen van beslissingen zitten risico’s en deze risico’s kunnen gevolgen hebben. Op het moment dat deze persoon te snel teveel beslissingen neemt, kan hij roekeloos worden en zijn oog voor het resultaat verliezen. Het is dan ook van belang dat deze persoon op het juiste moment de juiste beslissing neemt en goed nadenkt over de voor- en nadelen ervan.

Conflicten beheersen
Conflicten beheersen

Steekwoorden: zelfbewust, integriteit, beheersing, luisteren

Omschrijving

Deze personen herkennen en erkennen een conflict. Door te erkennen dat er een conflict is ontstaan, zetten zij de eerste stap om het conflict op te lossen. Ze bepalen wat de inhoud van het conflict is en hoe deze opgelost kan worden. Ze communiceren hierover met alle betrokken partijen en uiteindelijk zorgen ze ervoor dat het conflict op een nette manier wordt opgelost.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak integer. Tijdens een conflict proberen zij te allen tijde het moraal hoog te houden. Daarbij zijn ze onpartijdig en willen ze het beste resultaat behalen voor alle partijen. Deze personen kunnen vaak ook goed luisteren en overtuigen.

Zwakke punten
Het gevaar van conflictbeheersing is dat de personen die zich hiermee bezighouden als ‘meningloos’ worden bestempeld. Ze bemiddelen tijdens conflicten tussen meerdere partijen, maar nemen soms geen duidelijk standpunt in.

Integriteit
Integriteit

Steekwoorden: discipline, betrouwbaar, structureel, loyaal

Omschrijving

Integere mensen voeren zorgvuldig hun taken uit. Ze houden hierbij rekening met de geldende sociale en ethische normen ten aanzien van gevoelige informatie, contact met anderen en posities en belangen. Deze mensen houden zichzelf verantwoordelijk voor hun werkzaamheden. Moraliteit staat hoog in het vaandel bij deze mensen.

Sterke punten
Deze mensen zijn eerlijk, betrouwbaar en bekijken alles vanuit een moreel oogpunt. Verder zijn integere mensen vaak erg gestructureerd en raken ze bij tegenslag niet van hun stuk. Bovendien zijn deze mensen vaak erg beheerst. Deze mensen worden ook wel vaak loyaal genoemd.

Zwakke punten
Integere mensen hebben vaak moeite met zeggen wat ze bedoelen. Ze hebben moeite met de informatie helder en duidelijk te verspreiden. Verder laten zij zich snel afleiden van hun werkzaamheden. Sommige integere mensen zijn goed in het manipuleren van anderen. Ze houden bewust informatie achter, of ze zijn loslippig met betrekking tot vertrouwelijke informatie. Dit gebeurt vaak met het oog op het eigenbelang.

Leiderschap
Leiderschap

Steekwoorden: delegeren, luisteren, overtuigen, taken verdelen

Omschrijving

Deze mensen kunnen individuen en groepen aansturen. De leiders maken een goede balans tussen delegeren en bijvoorbeeld regels opleggen. Deze personen leggen anderen uit wat er van hen wordt verwacht. Op die manier kunnen zij een project sturen. Daarbij kunnen leiders de verantwoordelijkheden bij anderen neerleggen.

Sterke punten
Een goede leider kan luisteren, iemand opfleuren, maar ook overtuigen. De leider maakt beslissingen en probeert ervoor iedereen het beste uit te halen. Een goede leider laat dingen los, maar probeert ook overzicht te houden. Ook kan een goede leider anderen inspireren en motiveren om gezamenlijk een doel te bereiken. Hij neemt hierbij het resultaat als uitgangspunt.

Zwakke punten
Sommige leiders willen teveel zelf doen, hierdoor krijgen werknemers niet de kans om zich te ontwikkelen. Ook kan dit voor frustratie en stress zorgen. Ook kunnen leiders het resultaat zo voorop stellen dat de omgeving wegvalt. 

Uitdrukkingsvaardigheid
Uitdrukkingsvaardigheid

Steekwoorden: to-the-point, structureel, verstaanbaar, helder, ordelijk

Omschrijving

Deze mensen kunnen hun gedachten goed onder woorden brengen. Dit kan zowel op papier als mondeling. Ze kunnen helder en duidelijk communiceren naar de lezer/luisteraar. Ze kunnen hun boodschap vertellen zonder teveel uit te weiden naar irrelevante informatie.

Sterke punten
Helderheid en duidelijkheid zijn twee sterke punten. Zowel mondeling als schriftelijk kunnen deze mensen een boodschap goed verwoorden. Ze passen hun tekst aan op de doelgroep en ze spreken dan ook vaak de taal van het publiek. Tevens kunnen ze op een goede manier vragen beantwoorden, ze maken dan vaak gebruik van heldere voorbeelden.

Zwakke punten
Bij mondelinge uitdrukkingsvaardigheid kan het voorkomen dat de spreker en andere non-verbale houding heeft. Hierdoor kan zijn boodschap verkeerd overkomen op de ontvanger. Sommige van deze mensen gebruiken veel vaktermen, hierdoor kan de boodschap verkeerd worden geïnterpreteerd.

Vaardigheden Burgemeester

 • Beslissingen nemen
 • Afwegen
 • Prioriteiten stellen
 • Integriteit
 • Zelfbeheersing
 • Bemiddelingskracht
 • Betrouwbaarheid
 • Consequent handelen
 • Loyaliteit
 • Besluitvaardigheid
 • Delegeren
 • Motiveren
 • Helder communiceren
 • Inlevingsvermogen
 • Taalkennis
Bekijk meer Bekijk minder

Wat voor persoonlijkheid heeft een Burgemeester nodig? 

De Burgemeester moet een krachtige uitstraling hebben en mensen kunnen overtuigen van zijn standpunten, hij moet dus zelfverzekerd zijn. 
Hij is de gezaghebber en beschermer van de gemeente en moet snel beslissingen kunnen nemen in moelijke tijden (Baas).

De Burgemeester moet een sterkte behoefte hebben de vrede te bewaren binnen een gemeente en dus proberen om conflicten zoveel mogelijk te vermijden dan wel te bemiddelen bij conflicten (Bemiddelaar). 


Eigenschappen Burgemeester

 • Overwicht
 • Gedrevenheid
 • Zelfverzekerdheid
 • Empathie
 • Diplomatiek
 • ZorgzaamheidWat zijn de baankansen voor een Burgemeester?

Voor een Burgemeester zijn er niet veel doorgroeimogelijkheden. Het beroep is al een van de belangrijkste beroepen binnen een gemeente.
De Burgemeester zou er wel voor kunnen kiezen om eventueel op provinciaal niveau of nationaal niveau een politieke functie te gaan bekleden.


Doorgroei mogelijkheden Burgemeester

Het beroep Burgemeester is onderdeel van de beroepsfamilie Politieke bestuurders.


Waar werkt een Burgemeester?

De Burgmeester werkt voor een gemeente. De overheid valt binnen de non-profit sector.


Met wie werkt een Burgemeester samen? 

De Burgemeester zit samen met de wethouders in het College van Burgemeester en Wethouders en heeft hiermee dus intensief contact.

Daarnaast heeft hij als voorzitter van de gemeenteraad uitgebreid contact met de raadsleden.

In het kader van het waarborgen van openbare orde en veiligheid in de gemeente heeft de Burgemeester goede contacten met het hoofd van politie en brandweer.


 • Wethouder
 • Raadslid
Burgemeester

Verwante beroepen Burgemeester:

Raadslid
Salaris: €1047 tot €2567
Opleiding: Geen
Baankans: Onbekend

Baankans

Dus je wilt misschien wel werken als %1$s? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je %1$s wilt worden. Informatie over omscholing, wat je gaat doen als %1$s, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.
Wethouder
Salaris: €1561 tot €9098
Opleiding: Geen Cursus / Bijscholing
Baankans: Onbekend

Baankans

Dus je wilt misschien wel werken als %1$s? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je %1$s wilt worden. Informatie over omscholing, wat je gaat doen als %1$s, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.

Alles over het beroep Burgemeester in één oogopslag

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Wethouder
 • Raadslid

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €3340 tot €10325

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Zoek een ander beroep

Bekijk ook

Ga direct naar