Directeur-Generaal Ministerie: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Directeur-Generaal Ministerie: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Dus je wilt misschien wel werken als Directeur-Generaal Ministerie? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je Directeur-Generaal Ministerie wilt worden.

Informatie over omscholing, wat je gaat doen als Directeur-Generaal Ministerie, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.

Alles over het werken als Directeur-Generaal Ministerie


Vacatures Directeur-Generaal Ministerie

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...


Wat is een Directeur-Generaal Ministerie?

Binnen elk ministerie zijn er afzonderlijke afdelingen, directoraten geheten. De Directeuren-Generaal geven leiding aan de deze directoraten die de Minister en Staatssecretaris op de verschillende beleidsterreinen ondersteunen. De Directeur-Generaal maakt zo deel uit van de ambtelijke top van een ministerie, tezamen met de Secretaris-Generaal en de plaatsvervangend Secretaris-Generaal. Bijvoorbeeld, binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er drie Directeuren-Generaal, één voor Europese samenwerking, één voor Internationale samenwerking en één voor Politieke zaken.

 

De Directeur-Generaal heeft dus een grote verantwoordelijkheid en zijn vaak ervaren personen die al veel bestuurlijke ervaring hebben. Hij staat direct onder de Secretaris-Generaal en is ook het aanspreekpunt voor allerlei vragen vanuit de politiek. De voorkeur voor een politieke partij is echter niet belangrijk en zal dus geen rol spelen bij het wel of niet kiezen van de Directeur-Generaal.

De ministeries zijn:

ministerie van Algemene Zaken (AZ)
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)
ministerie van Defensie
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)
ministerie van Financiën
ministerie van Infrastructuur en Milieu
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
ministerie van Veiligheid en Justitie
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

 


Past het beroep Directeur-Generaal Ministerie bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Bekijk actuele vacatures die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid.

Bekijk jouw baansuggesties

Heb je wel eens gedacht aan?

Omscholen naar een beroep met baankansen?
Nationale Beroepengids

Vacatures laden...Vacatures Directeur-Generaal Ministerie per stad

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Alkmaar

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Almelo

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Almere

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Alphen aan den Rijn

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Amersfoort

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Amstelveen

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Amsterdam

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Apeldoorn

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Arnhem

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Assen

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Bergen op Zoom

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Breda

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Capelle aan den IJssel

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Delft

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Den Bosch

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Den Haag

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Den Helder

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Deventer

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Doetinchem

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Dordrecht

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Ede

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Eindhoven

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Emmen

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Enschede

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Gouda

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Groningen

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Haarlem

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Haarlemmermeer

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Heerlen

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Helmond

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Hengelo

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Hilversum

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Hoogeveen

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Hoorn

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Katwijk

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Leeuwarden

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Leiden

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Lelystad

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Maastricht

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Middelburg

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Nieuwegein

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Nijmegen

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Oss

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Purmerend

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Roermond

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Roosendaal

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Rotterdam

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Schiedam

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Spijkenisse

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Terneuzen

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Tilburg

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Utrecht

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Veenendaal

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Venlo

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Vlaardingen

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Westland

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Zaanstad

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Zeist

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Zoetermeer

Vacatures Directeur-Generaal Ministerie Zwolle

Meer steden Minder steden

Salarisschaal Directeur-Generaal Ministerie

Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Wat verdient een Directeur-Generaal Ministerie?

In 2009 werd de zogeheten 'Balkenendenorm' vastgesteld, wat betekent dat ambtenaren niet meer mogen verdienen dan de Minister, €139.000 op jaarbasis. In de praktijk is dit niet helemaal waar, aangezien sommige topambtenaren (Secretarissen-Generaal en Directeuren-Generaal) soms meer dan 130% van het salaris van de minister verdienen. Na onderzoek is gebleken dat het maximum salaris voor een Directeur-Generaal in 2009 op €220.000 lag (bron: http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1974477/28-rijksambtenaren-verdienen-meer-dan-minister.html)


Meer weten over het salaris Directeur-Generaal Ministerie

Salaris aankomend Directeur-Generaal Ministerie Salaris junior Directeur-Generaal Ministerie Wat is het salaris van een medior Directeur-Generaal Ministerie? Welk salaris krijgt een senior Directeur-Generaal Ministerie?


Hoe word je een Directeur-Generaal Ministerie? 

Als topambtenaar heeft de Directeur-Generaal veelal een wetenschappelijke studie voltooid, of heeft zich in zijn latere carriere onderscheiden op het gebied van leidinggeven en beleid. De functie van Directeur-Generaal is er niet één waar je zomaar voor solliciteert, maar een functie waar je ingroeit.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Directeur-Generaal Ministerie

Er zijn geen opleidingen Directeur-Generaal Ministerie aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Directeur-Generaal Ministerie in werkt

Bekijk alle opleidingen Juridisch


Omscholen tot Directeur-Generaal Ministerie

Je kan op verschillende manieren omscholen tot Directeur-Generaal Ministerie. Zelfstandig of georganiseerd.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Directeur-Generaal Ministerie

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Directeur-Generaal Ministerie

Als je Directeur-Generaal Ministerie wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Directeur-Generaal Ministerie zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Directeur-Generaal Ministerie

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen.

Wat doet een Directeur-Generaal Ministerie?

Ga naar de omschoolwijzer


Competenties Directeur-Generaal Ministerie

Een Directeur-Generaal Ministerie heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Besluitvaardigheid
Besluitvaardigheid

Steekwoorden: beslissingen, argumenten, overtuigen, durf

Omschrijving

Deze personen durven beslissingen te nemen. Dit doen ze bijvoorbeeld door een bepaalde actie uit te voeren of een regel in te stellen. Deze besluitvaardige personen stellen hun beslissingen niet uit tot ze alle informatie hebben, zij proberen zo snel mogelijk de knoop door te maken. Bij eventuele consequenties kan hij terugkomen op de beslissing en een andere keuze maken. De persoon weet de beslissingen op een goede manier te onderbouwen.

Sterke punten
Deze personen weten anderen te overtuigen van hun besluit, ze gebruiken hierbij verschillende argumenten die passen bij hun standpunt. Voor het nemen van besluiten is lef nodig, hierover beschikt deze besluitvaardige persoon dan ook.

Zwakke punten
Aan het nemen van beslissingen zitten risico’s en deze risico’s kunnen gevolgen hebben. Op het moment dat deze persoon te snel teveel beslissingen neemt, kan hij roekeloos worden en zijn oog voor het resultaat verliezen. Het is dan ook van belang dat deze persoon op het juiste moment de juiste beslissing neemt en goed nadenkt over de voor- en nadelen ervan.

Financieel bewustzijn
Financieel bewustzijn

Steekwoorden: cijfers, onderhandelen, geld, bewustzijn, creativiteit

Omschrijving

Deze mensen hebben een goed beeld van de cijfers. Zij weten bijvoorbeeld wat de inkomsten en uitgaven zijn van de organisatie. Zij kunnen de waarden van geld realistisch schatten en weten ook hoe ze dit toe kunnen passen in hun werkzaamheden. Ze weten hoe ze de financiële situatie kunnen verbeteren.

Sterke punten
Mensen die financieel bewust zijn, zijn vaak ook creatief. Zij weten de waarde van geld en wat ze daarvoor kunnen krijgen. Op een creatieve manier proberen zij zoveel mogelijk voor een bepaald bedrag te krijgen. Bij deze competentie passen ook de competenties ‘overtuigen’ en ‘onderhandelen’. Over geld wordt altijd gepraat en deze personen willen zoveel mogelijk waar voor hun geld. Ze willen onderhandelen en de ander overtuigen van hun standpunten. Ook weten ze waar ze op kunnen besparen en waar winsten te behalen zijn. 

Zwakke punten
Mensen die teveel met cijfers bezig zijn, kunnen de aandacht voor andere zaken verliezen. Zo kan het gebeuren dat zij geen ruimte meer overlaten voor andere creatieve ideeën. Ook kunnen zij zodanig streven naar winst, dat bijvoorbeeld het welzijn van de werknemers wordt ondergesneeuwd.

Leiderschap
Leiderschap

Steekwoorden: delegeren, luisteren, overtuigen, taken verdelen

Omschrijving

Deze mensen kunnen individuen en groepen aansturen. De leiders maken een goede balans tussen delegeren en bijvoorbeeld regels opleggen. Deze personen leggen anderen uit wat er van hen wordt verwacht. Op die manier kunnen zij een project sturen. Daarbij kunnen leiders de verantwoordelijkheden bij anderen neerleggen.

Sterke punten
Een goede leider kan luisteren, iemand opfleuren, maar ook overtuigen. De leider maakt beslissingen en probeert ervoor iedereen het beste uit te halen. Een goede leider laat dingen los, maar probeert ook overzicht te houden. Ook kan een goede leider anderen inspireren en motiveren om gezamenlijk een doel te bereiken. Hij neemt hierbij het resultaat als uitgangspunt.

Zwakke punten
Sommige leiders willen teveel zelf doen, hierdoor krijgen werknemers niet de kans om zich te ontwikkelen. Ook kan dit voor frustratie en stress zorgen. Ook kunnen leiders het resultaat zo voorop stellen dat de omgeving wegvalt. 

Plannen en organiseren
Plannen en organiseren

Steekwoorden: structureel, kritisch, resultaat- en taakgericht, prioriteiten

Omschrijving

Voordat deze mensen beginnen aan de uitvoer van een bepaalde taak, hebben zij een goede werkplanning gemaakt. De complete opdracht staat structureel uitgewerkt in een plan van aanpak. Hierbij gebruiken deze mensen het doel van de opdracht als uitgangspunt, vervolgens hangen zij hier de verschillende taken aan op plus de daarbij behorende prioriteiten.

Sterke punten
Deze mensen werken structureel en kunnen hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Deze mensen zijn zowel resultaat- als taakgericht. Prioriteiten worden hierbij scherp in de gaten gehouden. Deze mensen zijn dan ook vaak kritisch en kijken afzonderlijk naar de verschillende deeltaken.

Zwakke punten
Mensen die teveel plannen en organiseren verliezen soms hun spontaniteit, hierdoor kan ook de creativiteit achteruit gaan. Het kan voor deze mensen moeilijk zijn om hun eigen ideeën los te laten en ook anderen input te laten geven. Daarnaast kunnen sommige mensen die van plannen en organiseren houden niet goed tegen verandering. Zij laten zich dan nog weleens van de wijs brengen. 

Resultaatgerichtheid
Resultaatgerichtheid

Steekwoorden: doorzetters, zorgvuldig, eigenwijs, ambitieus

Omschrijving

Bij deze mensen staat het resultaat centraal. Zij spannen zich in om dit resultaat te behalen. Zij laten zich niet van de wijs brengen door extra werk, tegenvallers of tijdsdruk. Onderweg weten ze problemen op te lossen en daarbij het resultaat voor ogen te houden.

Sterke punten
Deze mensen gaan net zo lang door totdat ze hun doel behaald hebben. Ze werken accuraat en zorgvuldig. Deze mensen hebben vaak ook veel discipline en doorzettingsvermogen, ze voelen zich goed wanneer het beoogde doel behaald is. Deze personen hebben een bepaalde mate van prestatiedrang, hierdoor kunnen ze zowel zichzelf als anderen goed motiveren.

Zwakke punten
De manier waarop deze mensen tot het resultaat komen is niet zo belangrijk. Hierdoor kunnen er wel fouten gemaakt worden. Andere mensen kunnen door deze persoon ook benadeeld worden. Deze resultaatgerichte mensen zijn teveel met het resultaat bezig, zodat ze hun omgeving vergeten. Maar ook bij henzelf kan de prestatiedrang leiden tot problemen. Zij willen zo graag presteren dat ze een verhoogd risico lopen op bijvoorbeeld een burn-out. 

Vaardigheden Directeur-Generaal Ministerie

 • Prioriteiten stellen
 • Beslissingen nemen
 • Afwegen
 • Voorbereiden
 • Gestructureerd werken
 • Cijfermatigheid
 • Onderhandelen
 • Rekenvaardigheid
 • Besluitvaardigheid
 • Delegeren
 • Motiveren
 • Doelgericht werken
 • Doorzettingsvermogen
 • Ambitie
Bekijk meer Bekijk minder

Wat voor persoonlijkheid heeft een Directeur-Generaal Ministerie nodig? 

De Directeur-Generaal is een leider, hij heeft immers een heel departement van ambtenaren onder zich. Hij moet organisatorisch en financieel sterk zijn, want hij maakt beslissingen over belastinggeld. Hij moet een teamspeler zijn, want hij werkt nauw samen met de Secretaris-Generaal en de andere Directeuren-Generaal.


Eigenschappen Directeur-Generaal Ministerie

 • Overwicht
 • Gedrevenheid
 • Zelfverzekerdheid
 • Idealistisch
 • Gedisciplineerdheid
 • PunctueelWat zijn de baankansen voor een Directeur-Generaal Ministerie?

Wanneer een Directeur-Generaal naar boven kijkt in de organisatie, is er één duidelijke positie waar hij naar kan doorgroeien: Secretaris-Generaal, de hoogste ambtenaar van een ministerie. De meeste Secretarissen-Generaal zijn ook in het verleden Directeur-Generaal geweest. De kans om Directeur-Generaal te worden is klein, aangezien het voor een select clubje ambtenaren is weggelegd, die zich hebben bewezen binnen de organisatie van de overheid.


Doorgroei mogelijkheden Directeur-Generaal Ministerie

Het beroep Directeur-Generaal Ministerie is onderdeel van de beroepsfamilie Beleidsvoerend ambtenaar: landelijk niveau.


Waar werkt een Directeur-Generaal Ministerie?

Ministeries vallen onder de overheid en de personeelsleden zijn dus ambtenaren. Ambtenaren hebben traditioneel goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Elk ministerie heeft zijn eigen vakgebied en de ambtenaren zijn dan veelal ook geschool op dat specifieke gebied.

 


Met wie werkt een Directeur-Generaal Ministerie samen? 

Als deel van de ambtelijke top van een ministerie, heeft de Directeur-Generaal intensief contact met de andere Directeuren-Generaal en de Secretaris-Generaal. Bij belangrijke beslissingen zal er ook overleg plaatsvinden met de Minister en de Staatssecretaris van het ministerie. Naar onder toe in de organisatie heeft de Directeur-Generaal natuurlijk contact met zijn eigen afdeling (directoraat), dus alle ambtenaren die daar werken.


 • Secretaris-Generaal
 • Minister
 • Staatssecretaris
Directeur-Generaal Ministerie

Alles over het beroep Directeur-Generaal Ministerie in één oogopslag

Persoonstype:

Netwerk:

 • Secretaris-Generaal
 • Minister
 • Staatssecretaris

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €9098 tot €11000

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Zoek een ander beroep

Bekijk ook

Ga direct naar