Kinderfysiotherapeut worden: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Wat doet een Kinderfysiotherapeut? Lees de functieomschrijving.

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Kinderfysiotherapeut, zoals: "Wat doet een Kinderfysiotherapeut?", of "Wat verdient een Kinderfysiotherapeut? of "Hoe word je een Kinderfysiotherapeut?".

Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Kinderfysiotherapeut nodig heeft.Wat is een Kinderfysiotherapeut?

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich specifiek gericht op de behandeling van kinderen. Meestal wordt er een onderscheiding gemaakt tussen leeftijdsgroepen: van 0-4 jaar en van 4-16 jaar. Een Kinderfysiotherapeut behandelt kinderen met lichamelijke klachten (over houding, beweging en evenwicht),  motorische problemen en/of lichamelijke ontwikkelingsachterstanden.

Nadat de problemen van een kind zijn onderzocht, wordt samen met de ouders en eventueel het kind zelf, een behandelplan opgesteld. Het is belangrijk dat de Kinderfysiotherapeut inzicht heeft in passende behandelmethodes voor kinderen, omdat elk kind anders op bepaalde methoden reageert. Daarnaast moet hij ook in staat zijn om het plan (bij uitblijven van het gewenste effect) te wijzigen of zelfs te verwerpen. Door therapie (bijvoorbeeld massagetherapie, oefentherapie en elektrotherapie) en het gebruik  van fitnessapparatuur en spelletjes moeten de klachten afnemen of verdwijnen. Het streven is om lichamelijke en motorische achterstanden weg te nemen en de algemene ontwikkeling te stimuleren. 

Een Kinderfysiotherapeut kan allerlei soorten kinderen tegenkomen, bijvoorbeeld kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap, chronisch zieke kinderen of kinderen met acute problemen die aangepakt moeten worden (zoals het mogelijk schreef groeien van de heupen). Bij de behandeling van kinderen is het belangrijk dat de Fysiotherapeut in staat is de kinderen op hun gemak te laten voelen, ze te stimuleren, te motiveren en een vertrouwensband met ze op te bouwen.

De Kinderfysiotherapeut kan gaan werken in een eigen praktijk, een instelling (als een ziekenhuis) of in het speciaal onderwijs.

Past het beroep Kinderfysiotherapeut bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Vacatures Kinderfysiotherapeut

Er zijn geen vacatures Kinderfysiotherapeut aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Kinderfysiotherapeut in werkt.

Meer weten over de sector waar een Kinderfysiotherapeut in werkt

Bekijk werken in Gezondheidszorg & Farmacie

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Kinderfysiotherapeut

Wat verdient een Kinderfysiotherapeut?

Het salaris van een Kinderfysiotherapeut ligt tussen de €1895 en €3690 per maand.

De meeste Kinderfysiotherapeuten werken in loondienst. Het salaris hangt meestal af van het type instelling waar je werkt. Dit komt omdat de salarissen afhankelijk zijn van CAO's.

Met een eigen praktijk ben je afhankelijk van het aantal patiënten dat je krijgt en van de behandelingen die je uitvoert. Het bruto jaarsalaris zal ongeveer op €70.000 liggen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • 8% vakantie toeslag
 • Eindejaarsuitkering

Salarisschaal Kinderfysiotherapeut

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Kinderfysiotherapeut

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Kinderfysiotherapeut


Kinderfysiotherapeut worden: Opleidingen tot Kinderfysiotherapeut

Wil je Kinderfysiotherapeut worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Kinderfysiotherapeut.

Hoe word je een Kinderfysiotherapeut? 

Als je Kinderfysiotherapeut wilt worden moet je de HBO opleiding Fysiotherapie doen. Deze opleiding duurt vier jaar. Daarna moet je je specialiseren in Kinderfysiotherapie via de tweejarige Master Kinderfysiotherapie.

De verplichte registraties die je nodig hebt zijn:

 • BIG registratie, wat recht geeft op een erkende en beschermde titel
 • Registratie in het Centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Verder zal je op de hoogte moeten blijven van ontwikkelingen binnen de zorg, bijvoorbeeld nieuwe manieren om patiënten te behandelen. Om dit te doen kan je vakliteratuur lezen of bijscholingen en cursussen volgen.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Kinderfysiotherapeut

Er zijn geen opleidingen Kinderfysiotherapeut aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Kinderfysiotherapeut in werkt

Bekijk alle opleidingen Gezondheidszorg & Farmacie


Kinderfysiotherapeut worden: Omscholen tot Kinderfysiotherapeut

Als je je wilt omscholen tot Kinderfysiotherapeut is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Kinderfysiotherapeut zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Kinderfysiotherapeut dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Kinderfysiotherapeut

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Kinderfysiotherapeut

Als je Kinderfysiotherapeut wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Kinderfysiotherapeut zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Kinderfysiotherapeut

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Kinderfysiotherapeut?


Competenties en Vaardigheden Kinderfysiotherapeut:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Kinderfysiotherapeut.

Welke competenties heeft een Kinderfysiotherapeut nodig?

Een Kinderfysiotherapeut heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Aanpassingsvermogen
Aanpassingsvermogen

Steekwoorden: inlevingsvermogen, veranderingen, flexibiliteit 

Omschrijving

Deze mensen blijven doorwerken en presenteren ondanks veranderende omstandigheden. Op het moment van een verandering zijn deze mensen in staat om snel om te schakelen van de oude naar de nieuwe situatie. Daarbij houden deze mensen het overzicht en in crisissituaties weten ze hun taken goed af te ronden.

Sterke punten
Deze mensen hebben vaak een goede discipline en ze zijn stressbestendig. Veranderingen kunnen behoorlijk grote gevolgen hebben en zij weten hier goed mee om te gaan. Daarnaast zijn deze mensen flexibel en kunnen ze zich goed inleven in de situatie. Dat laatste zorgt ervoor dat aanpassen gemakkelijker wordt. Flexibiliteit laten zij zien wanneer zij binnen een verandering zich gemakkelijk aanpassen aan de nieuwe situatie.

Zwakke punten
Teveel aanpassen zorgt ervoor dat je onzeker overkomt. In de zakelijke sfeer kan het voorkomen dat mensen niet meer naar de mening van deze mensen vragen. Het is van belang dat deze personen af en toe van zich laten horen, zo is het duidelijk dat zij ook een mening hebben.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Luisteren
Luisteren

Steekwoorden: inzicht in omgeving, overtuigen, motiveren, onderhandelen

Omschrijving

Deze mensen luisteren goed naar andere mensen. Ze zijn oprecht geïnteresseerd en willen anderen graag helpen. Ze zijn overal van op de hoogte en hebben dus overzicht. Ook luisteren deze mensen goed naar de taken die zij krijgen toegewezen en voeren deze daarom meestal goed uit. 

Sterke punten
Goede luisteraars stellen vaak goede vragen of geven feedback op de verkregen informatie. Daarnaast kunnen zij met de verkregen informatie anderen overtuigen en eventueel onderhandelen over verschillende zaken. Een goede luisteraar houdt ook rekening met de dingen die juist niet worden gezegd, de zogenaamde non-verbale communicatie. Ook hier kan hij informatie uithalen.

Zwakke punten
Goed luisteren betekent niet dat je niets mag zeggen. Mensen die alleen maar luisteren kunnen verlegen of teruggetrokken overkomen. Sommige mensen luisteren enkel om dingen voor elkaar te krijgen, zij proberen hun voordeel te doen met de informatie die ze krijgen. Het ontbreekt hen dan aan oprechte interesse.

Motiveren
Motiveren

Steekwoorden: optimistisch, ambitieus, luisteren, overtuigen

Omschrijving

Deze mensen kunnen anderen aanzetten tot actie. Dit kan gebeuren op verschillende manieren, bijvoorbeeld door macht of verbondenheid met een team. Ze willen het werkplezier van anderen vergroten. Ze stellen vaak een gezamenlijk doel centraal en de motivator probeert met het hele team dit doel te behalen.

Sterke punten
In zware tijden blijven deze mensen optimistisch en kijken met een positieve blik naar de toekomst. Ze kunnen zichzelf goed motiveren, maar ook anderen nieuwe zin geven. De meeste motivators zijn goede luisteraars en hebben een goed inlevingsvermogen. Daarnaast past de competentie overtuigen ook goed bij deze competentie. Om mensen te motiveren is overtuiging op bepaalde momenten hard nodig. 

Zwakke punten
Een motivator kan doorslaan. Hij kan zo optimistisch zijn, dat hij de realiteit verliest. Dit kan samenhangen met de competentie ambitie, motivators stellen bepaalde doelen en willen deze behalen en ook bij tegenslagen doorgaan. De geloofwaardigheid van de motivator wordt dan aangetast.

Plannen en organiseren
Plannen en organiseren

Steekwoorden: structureel, kritisch, resultaat- en taakgericht, prioriteiten

Omschrijving

Voordat deze mensen beginnen aan de uitvoer van een bepaalde taak, hebben zij een goede werkplanning gemaakt. De complete opdracht staat structureel uitgewerkt in een plan van aanpak. Hierbij gebruiken deze mensen het doel van de opdracht als uitgangspunt, vervolgens hangen zij hier de verschillende taken aan op plus de daarbij behorende prioriteiten.

Sterke punten
Deze mensen werken structureel en kunnen hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Deze mensen zijn zowel resultaat- als taakgericht. Prioriteiten worden hierbij scherp in de gaten gehouden. Deze mensen zijn dan ook vaak kritisch en kijken afzonderlijk naar de verschillende deeltaken.

Zwakke punten
Mensen die teveel plannen en organiseren verliezen soms hun spontaniteit, hierdoor kan ook de creativiteit achteruit gaan. Het kan voor deze mensen moeilijk zijn om hun eigen ideeën los te laten en ook anderen input te laten geven. Daarnaast kunnen sommige mensen die van plannen en organiseren houden niet goed tegen verandering. Zij laten zich dan nog weleens van de wijs brengen. 

Vaardigheden Kinderfysiotherapeut

 • Methodisch werken
 • Analytisch vermogen
 • Kritisch denken
 • Voorbereiden
 • Prioriteiten stellen
 • Inlevingsvermogen
 • Omgaan met veranderingen
 • Flexibel gedrag
 • Luisteren
 • Geduld
 • Vragen stellen
 • Stimuleren
 • Overtuigingskracht
 • Positiviteit

Persoonlijkheid en Eigenschappen Kinderfysiotherapeut

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Kinderfysiotherapeut passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Kinderfysiotherapeut nodig? 

Je moet als Kinderfysiotherapeut betrokken en verzorgend naar je patiënten toe zijn en je moet je aan kunnen passen aan behoeftes van anderen (Gever).

Ook moet je verantwoordelijk, betrouwbaar en loyaal zijn (Loyalist).

Bekijk de persoonstypen voor Kinderfysiotherapeut


Eigenschappen Kinderfysiotherapeut

 • Empatisch
 • Behulpzaam
 • Vriendelijk
 • Trouw
 • Integriteit
 • PunctueelArbeidsmarktperspectief Kinderfysiotherapeut

Wat zijn de baankansen voor een Kinderfysiotherapeut?

Het vooruitzicht is dat 88% van de Kinderfysiotherapeuten een baan zal krijgen.:

Je kan je laten bijscholen of eventueel nog specialiseren in een andere richting (sportfysiotherapie, manueel therapie). Je kan ook een eigen praktijk beginnen.

De actuele kans op werk voor een Kinderfysiotherapeut

Het beroep Kinderfysiotherapeut is onderdeel van de beroepsfamilie Fysio- en oefentherapeuten. De kans op werk voor de beroepsfamilie Fysio- en oefentherapeuten is in de huidige periode goed

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Kinderfysiotherapeut

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Doorgroei mogelijkheden Kinderfysiotherapeut

Je kunt als Kinderfysiotherapeut een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Kinderfysiotherapeut is onderdeel van de beroepsfamilie Fysio- en oefentherapeuten. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Kinderfysiotherapeut


Organisaties waar een Kinderfysiotherapeut werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Kinderfysiotherapeut meestal werkt.

Waar werkt een Kinderfysiotherapeut?

Als Kinderfysiotherapeut kom je onder andere te werken in of bij:

 • Een gezondheidscentrum
 • Een eigen bedrijf
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Ziekenhuizen
 • Revalidatiecentra
 • Sportverenigingen
 • Het Speciaal onderwijs

Meer weten over werken in de Gezondheidszorg?

Bekijk werken in Gezondheidszorg

Netwerk Kinderfysiotherapeut

Met wie werkt een Kinderfysiotherapeut samen? 

Je komt in aanraking met allerlei beroepsbehoefenaars die ook betrokken zijn bij de ontwikkeling en gezondheid van het kind, zoals de huisarts, de kinderarts en leerkrachten. Met hen wordt zo nodig overleg gepleegd. De Kinderfysiotherapeut werkt met kinderen van 0-4 of 4-16 jaar oud en komt hierbij ook in contact met de ouders.


 • Huisarts
 • Kinderarts
 • Ergotherapeut
 • Logopedist
 • Leraar
Kinderfysiotherapeut

Interview met een Kinderfysiotherapeut

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Kinderfysiotherapeut:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Kinderfysiotherapeut verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Kinderfysiotherapeut?

De beroepen die verwant zijn aan Kinderfysiotherapeut zijn:
Ergotherapeut
Salaris: €1900 tot €3570
Opleiding: HBO
Baankans: Zeer goed

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s, zoals: "Wat doet een %1$s?", of "Wat verdient een %1$s? of "Hoe word je een %1$s?". Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.
Fysiotherapeut
Salaris: €2533 tot €4200
Opleiding: HBO
Baankans: Goed

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s, zoals: "Wat doet een %1$s?", of "Wat verdient een %1$s? of "Hoe word je een %1$s?". Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Kinderfysiotherapeut in één oogopslag

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Huisarts
 • Kinderarts
 • Ergotherapeut
 • Logopedist
 • Leraar

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €1895 tot €3690

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Ga direct naar