Radicaliseringsambtenaar Worden Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Wat doet een Radicaliseringsambtenaar? Lees de functieomschrijving.

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep radicaliseringsambtenaar. De functieomschrijving, over het loon, de baankans en hoe je radicaliseringsambtenaar wordt.Wat is een Radicaliseringsambtenaar?

Een Radicaliseringsambtenaar is binnen een aangesteld gebied (vaak een stad of gemeente) verantwoordelijk voor het in kaart brengen en zoveel mogelijk voorkomen en beperken van radicalisering in dat gebied. Dit gebeurt vaak ‘in het veld’: de Radicaliseringsambtenaar gaat af op signalen uit de samenleving van mogelijk opkomend extremisme en gaat met de betreffende personen in gesprek. Hierbij kan ook contact worden gezocht met betrokken instanties, ouders of religieuze instellingen.

Radicaliseringsambtenaar is een relatief nieuw beroep. In veel steden is er pas enkele jaren geld voor vrijgemaakt, vaak naar aanleiding van aanslagen die gepleegd waren vanuit een radicale ideologie. Nadat een Radicaliseringsambtenaar de radicalisering in zijn gebied zoveel mogelijk in kaart heeft gebracht en een actieplan heeft opgesteld, gaat hij op pad om dit plan uit te voeren. Hierbij zal hij veelal gebruik maken van andere (overheids)instanties.

 

Past het beroep Radicaliseringsambtenaar bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Vacatures Radicaliseringsambtenaar

Er zijn geen vacatures Radicaliseringsambtenaar aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Radicaliseringsambtenaar in werkt.

Meer weten over de sector waar een Radicaliseringsambtenaar in werkt

Bekijk werken in Gemeente

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Radicaliseringsambtenaar

Wat verdient een Radicaliseringsambtenaar?

De arbeidsvoorwaarden voor dit beroep zijn helaas onbekend.

Salarisschaal Radicaliseringsambtenaar

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Radicaliseringsambtenaar

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Radicaliseringsambtenaar


Radicaliseringsambtenaar worden: Opleidingen tot Radicaliseringsambtenaar

Wil je Radicaliseringsambtenaar worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Radicaliseringsambtenaar.

Hoe word je een Radicaliseringsambtenaar? 

Er zijn geen speciale opleidingen beschikbaar om als Radicaliseringsambtenaar aan de slag te kunnen. Het kan een pré zijn om opgeleid te zijn in de richting van sociaal- of maatschappelijk werk.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Radicaliseringsambtenaar

Er zijn geen opleidingen Radicaliseringsambtenaar aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Radicaliseringsambtenaar in werkt

Bekijk alle opleidingen Gemeente


Radicaliseringsambtenaar worden: Omscholen tot Radicaliseringsambtenaar

Als je je wilt omscholen tot Radicaliseringsambtenaar is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Radicaliseringsambtenaar zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Radicaliseringsambtenaar dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Radicaliseringsambtenaar

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Radicaliseringsambtenaar

Als je Radicaliseringsambtenaar wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Radicaliseringsambtenaar zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Radicaliseringsambtenaar

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Radicaliseringsambtenaar?


Competenties en Vaardigheden Radicaliseringsambtenaar:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Radicaliseringsambtenaar.

Welke competenties heeft een Radicaliseringsambtenaar nodig?

Een Radicaliseringsambtenaar heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Kritisch
Kritisch

Steekwoorden: analytisch vermogen, overtuigen, vragen stellen, accuratesse 

Omschrijving

Deze mensen beoordelen en analyseren opdrachten op hun eigen manier. Ze leggen een lijst met criteria langs de opdracht en bekijken zo bijvoorbeeld de haalbaarheid van de opdracht. Bij iedere taak stellen zij zichzelf verschillende vragen en plaatsen vervolgens kanttekeningen. Over het algemeen beschikken deze mensen over een brede kennis en zijn ze goed op de hoogte van hun omgeving.

Sterke punten
Deze mensen kunnen vaak ook goed analyseren. Omdat ze erg precies zijn, bekijken ze taken vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast werken kritische mensen accuraat en netjes. Ook overtuigen is een eigenschap die past bij kritisch zijn. Kritische mensen bekijken opdrachten vanuit verschillende perspectieven en stellen vervolgens argumenten op. Deze argumenten gebruiken ze vervolgens om anderen op een goede manier te overtuigen.

Zwakke punten
Mensen die te kritisch zijn, kunnen overkomen als de zogenaamde ‘pietlutten’. Verder kunnen deze mensen weleens star overkomen. Zij zijn te kritisch en willen hun mening niet bijstellen. Hierdoor kan een discussie weleens lastig zijn.

Luisteren
Luisteren

Steekwoorden: inzicht in omgeving, overtuigen, motiveren, onderhandelen

Omschrijving

Deze mensen luisteren goed naar andere mensen. Ze zijn oprecht geïnteresseerd en willen anderen graag helpen. Ze zijn overal van op de hoogte en hebben dus overzicht. Ook luisteren deze mensen goed naar de taken die zij krijgen toegewezen en voeren deze daarom meestal goed uit. 

Sterke punten
Goede luisteraars stellen vaak goede vragen of geven feedback op de verkregen informatie. Daarnaast kunnen zij met de verkregen informatie anderen overtuigen en eventueel onderhandelen over verschillende zaken. Een goede luisteraar houdt ook rekening met de dingen die juist niet worden gezegd, de zogenaamde non-verbale communicatie. Ook hier kan hij informatie uithalen.

Zwakke punten
Goed luisteren betekent niet dat je niets mag zeggen. Mensen die alleen maar luisteren kunnen verlegen of teruggetrokken overkomen. Sommige mensen luisteren enkel om dingen voor elkaar te krijgen, zij proberen hun voordeel te doen met de informatie die ze krijgen. Het ontbreekt hen dan aan oprechte interesse.

Plannen en organiseren
Plannen en organiseren

Steekwoorden: structureel, kritisch, resultaat- en taakgericht, prioriteiten

Omschrijving

Voordat deze mensen beginnen aan de uitvoer van een bepaalde taak, hebben zij een goede werkplanning gemaakt. De complete opdracht staat structureel uitgewerkt in een plan van aanpak. Hierbij gebruiken deze mensen het doel van de opdracht als uitgangspunt, vervolgens hangen zij hier de verschillende taken aan op plus de daarbij behorende prioriteiten.

Sterke punten
Deze mensen werken structureel en kunnen hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Deze mensen zijn zowel resultaat- als taakgericht. Prioriteiten worden hierbij scherp in de gaten gehouden. Deze mensen zijn dan ook vaak kritisch en kijken afzonderlijk naar de verschillende deeltaken.

Zwakke punten
Mensen die teveel plannen en organiseren verliezen soms hun spontaniteit, hierdoor kan ook de creativiteit achteruit gaan. Het kan voor deze mensen moeilijk zijn om hun eigen ideeën los te laten en ook anderen input te laten geven. Daarnaast kunnen sommige mensen die van plannen en organiseren houden niet goed tegen verandering. Zij laten zich dan nog weleens van de wijs brengen. 

Samenwerken
Samenwerken

Steekwoorden: samenwerken, resultaten, assertiviteit

Omschrijving

Goed samenwerken is bijdragen aan het samenwerkingsproces, de resultaten en de harmonie binnen een team. Deze personen willen niet alleen een goede bijdrage leveren aan de opdracht, maar ook aan de sfeer binnen het team. Onder deze competentie vallen verschillende aspecten: respect hebben voor andere groepsgenoten, elkaar helpen met taken en meedenken.

Sterke punten
Een sterk punt is dat deze personen vaak een goede mensenkennis hebben, zij kunnen anderen goed inschatten en houden daarbij het resultaat en de taken in het achterhoofd. Deze mensen zijn vaak assertief, zij houden hun persoonlijke doel en het doel van de ander goed in de gaten. Ook goed kunnen netwerken is te benoemen als sterk punt.

Zwakke punten
Mensen die teveel samenwerken, kunnen hun onafhankelijkheid verliezen. Ze vinden het moeilijk om nog alleen te werken, omdat ze altijd reactie/feedback krijgen van groepsgenoten. Ook zijn de relaties van deze mensen soms belangrijker dan de werkzaamheden. Het moet vooral gezellig zijn.

Vaardigheden Radicaliseringsambtenaar

 • Analytisch vermogen
 • Methodisch werken
 • Kritisch denken
 • Beoordelen
 • Aandacht voor details
 • Voorbereiden
 • Prioriteiten stellen
 • Luisteren
 • Geduld
 • Vragen stellen
 • Sensitiviteit
 • Bemiddelen
 • Gezamenlijk resultaat

Persoonlijkheid en Eigenschappen Radicaliseringsambtenaar

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Radicaliseringsambtenaar passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Radicaliseringsambtenaar nodig? 

Persoonstypen die passen bij een Radicaliseringsambtenaar zijn de Waarnemer en de Bemiddelaar.
 
Als Radicaliseringsambtenaar moet je de samenleving in jouw aangewezen gebied goed kunnen analyseren en inzichtelijk kunnen maken, om te kunnen onderzoeken waar mogelijke radicalisering op kan treden en waarom (de Waarnemer).
 
Om als Radicaliseringsambtenaar aan de slag te kunnen moet je je als een vis in het water voelen binnen een samenleving. Je moet veel in contact blijven met verschillende groepen binnen die samenleving en op tijd signalen opvangen van mogelijke radicalisering. Daarnaast moet je in staat zijn deze radicalisering te bevechten door de betrokken personen te helpen (de Bemiddelaar).
 

Bekijk de persoonstypen voor Radicaliseringsambtenaar

Arbeidsmarktperspectief Radicaliseringsambtenaar

Wat zijn de baankansen voor een Radicaliseringsambtenaar?

Je zult niet in elke stad of gemeente een Radicaliseringsambtenaar vinden. Het is een relatief nieuw beroep en niet alle steden hebben het geld en/of de behoefte om een Radicaliseringsambtenaar in te zetten. Dat betekent dat er niet of nauwelijks vacatures voor Radicaliseringsambtenaren te vinden zijn.

Vaak groeien ambtenaren binnen hun gebied door naar een functie als Radicaliseringsambtenaar. Daarna zijn er nog  veel doorgroeimogelijkheden binnen de overheid.

De actuele kans op werk voor een Radicaliseringsambtenaar

Het beroep Radicaliseringsambtenaar is onderdeel van de beroepsfamilie Sociaal-cultureel werkers. De kans op werk voor de beroepsfamilie Sociaal-cultureel werkers is in de huidige periode matig

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Radicaliseringsambtenaar

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Doorgroei mogelijkheden Radicaliseringsambtenaar

Je kunt als Radicaliseringsambtenaar een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Radicaliseringsambtenaar is onderdeel van de beroepsfamilie Sociaal-cultureel werkers. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Radicaliseringsambtenaar

Mogelijke specialisaties voor een Radicaliseringsambtenaar

preventiemedewerker jeugdzorg preventiemedewerker geestelijke gezondheidszorg preventiemedewerker verslavingszorg preventiemedewerker ouderen preventiemedewerker jeugdhulpverlening Straatcoach buurthuiswerker consulent buurthuiswerk consulent vormingswerk consulent vrije tijd en vorming
Bekijk meer beroepen Bekijk minder beroepen

Doorgroei beroepen voor een Radicaliseringsambtenaar

Gezinshuisouder gezinsouder Groepsleider justitiële jeugdinrichting senior groepsleider justitiële jeugdinrichting medior groepsleider justitiële jeugdinrichting Woonbegeleider gezinsvervangend huis, wooncentrum groepsleider gezinsvervangend huis/wooncentrum jeugdleider inrichting, woonhuis woonbegeleider lichamelijk gehandicapten woonbegeleider verstandelijk gehandicapten
groepsleider begeleiding ongehuwde moeders groepsbegeleider dagcentrum schoolgaande jeugd opvangmedewerker wonen asielzoekerscentrum groepsleider psychiatrie begeleider gezinsvervangend huis jeugd groepsleider begeleid wonen groepsleider jeugdzorg groepsleider kinderen (inrichtingen, kinderhuizen) groepsleider lichamelijk gehandicapten ambulant begeleider gehandicaptenzorg persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg groepsleider verstandelijk gehandicapten heilpedagogisch groepsleider pedagogisch medewerker jeugdzorginstelling woonbegeleider psychiatrie woonbegeleider thuislozeninternaat slaapwacht groepsleider maatschappelijke opvang groepsleider thuislozeninternaat heilpedagoog woonbegeleider project kamerbewoning groepsleider begeleiding buitenlandse gastarbeiders groepsleider woonwagenwerk ervaringsdeskundige, (woon) begeleider (ggz) Sociaal Pedagogisch Hulpverlener Pedagogisch Medewerker (Niveau B) Pedagogisch Medewerker (Niveau A) Sociotherapeut leerling-sociotherapeut coördinator sociotherapeut ervaringsdeskundige, sociotherapeut (ggz) Coördinator begeleider gezinsvervangend huis, wooncentrum coördinator begeleider lichamelijk gehandicapten coördinator begeleider verstandelijk gehandicapten coördinator dagactiviteitencentrum Activiteitenbegeleider activiteitenbegeleider jeugdhulpverlening activiteitenbegeleider dagopvang medewerker activiteitenbegeleiding thuiszorg welfare werker activiteitentherapeut welfare leider activiteitenbegeleider gehandicapten Assistent-woonbegeleider gezinsvervangend huis / wooncentrum assistent-woonbegeleider maatschappelijke opvang assistent-woonbegeleider lichamelijk gehandicapten assistent-woonbegeleider verstandelijk gehandicapten assistent-woonbegeleider jeugd assistent-woonbegeleider psychiatrie kinderverzorger inrichtingen, tehuizen ervaringsdeskundige, assistent-begeleider (ggz) Wijkmanager wijkcoördinator procesmanager (gemeente) Adviseur woondiensten Coördinator woondiensten coördinator bewonerszaken woondiensten coördinator verhuur woondiensten coördinator wijk- en buurtbeheer woondiensten Werk- en leermeester penitentiaire inrichting, revalidatiecentrum werkmeester arbeid penitentiaire inrichting medior medewerker arbeid penitentiaire inrichting senior medewerker arbeid penitentiaire inrichting medewerker arbeid penitentiaire inrichting chef werkplaats revalidatiecentrum hoofd arbeid in instellingen en tehuizen baas werkplaats revalidatiecentrum werkmeester revalidatiecentrum hoofd arbeid in gevangenis of inrichting Werkleider sociale werkvoorziening bouw en hout assistent-werkleider sociale werkvoorziening bouw en hout hoofdwerkleider sociale werkvoorziening bouw en hout Werkleider sociale werkvoorziening grafische industrie assistent-werkleider sociale werkvoorziening grafische industrie hoofdwerkleider sociale werkvoorziening grafische industrie Werkleider sociale werkvoorziening metaal assistent-werkleider sociale werkvoorziening metaal hoofdwerkleider sociale werkvoorziening metaal Werkleider sociale werkvoorziening schoonmaak assistent-werkleider sociale werkvoorziening schoonmaak hoofdwerkleider sociale werkvoorziening schoonmaak Werkleider sociale werkvoorziening verpakking assistent-werkleider sociale werkvoorziening verpakking hoofdwerkleider sociale werkvoorziening verpakking Werkleider sociale werkvoorziening groenvoorziening assistent-werkleider sociale werkvoorziening groenvoorziening hoofdwerkleider sociale werkvoorziening groenvoorziening Werkleider sociale werkvoorziening textiel assistent-werkleider sociale werkvoorziening textiel hoofdwerkleider sociale werkvoorziening textiel
Bekijk meer beroepen Bekijk minder beroepen

Organisaties waar een Radicaliseringsambtenaar werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Radicaliseringsambtenaar meestal werkt.

Waar werkt een Radicaliseringsambtenaar?

Radicaliseringsambtenaars zijn enkel werkzaam voor de overheid, dus in non-profit organisaties.

Meer weten over werken in de Beveiliging & Bewaking?

Bekijk werken in Beveiliging & Bewaking

Netwerk Radicaliseringsambtenaar

Met wie werkt een Radicaliseringsambtenaar samen? 

Als Radicaliseringsambtenaar zal je contact onderhouden met de bevolking en diverse overheidsinstanties. Denk hierbij aan de politie, jongerenwerkers, wethouders en maatschappelijk werkers. Ook heb je contact met scholen, religieuze instellingen en radicaliseringsambtenaren uit andere regio’s.


 • Bevolking
 • Politie
 • Jongerenwerkers
 • Wethouders
 • Maatschappelijk werkers
 • Scholen
 • Religieuze instellingen
 • Radicaliseringsambtenaren uit andere regio's
Radicaliseringsambtenaar

Interview met een Radicaliseringsambtenaar

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Alles over het beroep Radicaliseringsambtenaar in één oogopslag

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Bevolking
 • Politie
 • Jongerenwerkers
 • Wethouders
 • Maatschappelijk werkers
 • Scholen
 • Religieuze instellingen
 • Radicaliseringsambtenaren uit andere regio's

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van onbekend

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Ga direct naar