Speechschrijver: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Speechschrijver: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Dus je wilt misschien wel werken als Speechschrijver? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je Speechschrijver wilt worden.

Informatie over omscholing, wat je gaat doen als Speechschrijver, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.

Alles over het werken als Speechschrijver


Vacatures Speechschrijver

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...


Wat is een Speechschrijver?

Een Speechschrijver is iemand die speeches, voorwoorden en soms ook columns en artikelen schrijft voor bewindspersonen van ministeries of voor bijvoorbeeld gemeentes.

Een Speechschrijver schrijft teksten in afstemming met woordvoerders en beleidsdirecties. Dit hoeven niet alleen maar speeches te zijn, maar ook andere strategische teksten. De Speechschrijver analyseert altijd eerst zijn publiek. Hoe kan hij zijn doelgroep het beste bereiken? Welke schrijfstijl is nodig? Hoe saai het onderwerp ook is, de Speechschrijver moet er toch voor zorgen dat de tekst aansprekend is voor het publiek. Dan schrijft hij de tekst en laat het controleren door de beleidsdirecties en de woordvoerders. Een Speechschrijver in dienst van een gemeente schrijft toespraken voor de burgemeester en de wethouders.

Het is als Speechschrijver van de overheid belangrijk om een brede kennis te hebben van de maatschappelijke nationale en internationale ontwikkelingen. Ook is het zaak flexibel, nieuwsgierig, perfectionistisch en analytisch te zijn.


Past het beroep Speechschrijver bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Bekijk actuele vacatures die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid.

Bekijk jouw baansuggesties

Heb je wel eens gedacht aan?

Omscholen naar een beroep met baankansen?
Nationale Beroepengids

Vacatures laden...Vacatures Speechschrijver per stad

Vacatures Speechschrijver Alkmaar

Vacatures Speechschrijver Almelo

Vacatures Speechschrijver Almere

Vacatures Speechschrijver Alphen aan den Rijn

Vacatures Speechschrijver Amersfoort

Vacatures Speechschrijver Amstelveen

Vacatures Speechschrijver Amsterdam

Vacatures Speechschrijver Apeldoorn

Vacatures Speechschrijver Arnhem

Vacatures Speechschrijver Assen

Vacatures Speechschrijver Bergen op Zoom

Vacatures Speechschrijver Breda

Vacatures Speechschrijver Capelle aan den IJssel

Vacatures Speechschrijver Delft

Vacatures Speechschrijver Den Bosch

Vacatures Speechschrijver Den Haag

Vacatures Speechschrijver Den Helder

Vacatures Speechschrijver Deventer

Vacatures Speechschrijver Doetinchem

Vacatures Speechschrijver Dordrecht

Vacatures Speechschrijver Ede

Vacatures Speechschrijver Eindhoven

Vacatures Speechschrijver Emmen

Vacatures Speechschrijver Enschede

Vacatures Speechschrijver Gouda

Vacatures Speechschrijver Groningen

Vacatures Speechschrijver Haarlem

Vacatures Speechschrijver Haarlemmermeer

Vacatures Speechschrijver Heerlen

Vacatures Speechschrijver Helmond

Vacatures Speechschrijver Hengelo

Vacatures Speechschrijver Hilversum

Vacatures Speechschrijver Hoogeveen

Vacatures Speechschrijver Hoorn

Vacatures Speechschrijver Katwijk

Vacatures Speechschrijver Leeuwarden

Vacatures Speechschrijver Leiden

Vacatures Speechschrijver Lelystad

Vacatures Speechschrijver Maastricht

Vacatures Speechschrijver Middelburg

Vacatures Speechschrijver Nieuwegein

Vacatures Speechschrijver Nijmegen

Vacatures Speechschrijver Oss

Vacatures Speechschrijver Purmerend

Vacatures Speechschrijver Roermond

Vacatures Speechschrijver Roosendaal

Vacatures Speechschrijver Rotterdam

Vacatures Speechschrijver Schiedam

Vacatures Speechschrijver Spijkenisse

Vacatures Speechschrijver Terneuzen

Vacatures Speechschrijver Tilburg

Vacatures Speechschrijver Utrecht

Vacatures Speechschrijver Veenendaal

Vacatures Speechschrijver Venlo

Vacatures Speechschrijver Vlaardingen

Vacatures Speechschrijver Westland

Vacatures Speechschrijver Zaanstad

Vacatures Speechschrijver Zeist

Vacatures Speechschrijver Zoetermeer

Vacatures Speechschrijver Zwolle

Meer steden Minder steden

Salarisschaal Speechschrijver

Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Wat verdient een Speechschrijver?

Een Speechschrijver in dienst van de Rijksoverheid kan rekenen op zo’n €3300,- tot €5000,- bruto per maand, afhankelijk van zijn leeftijd en ervaring.

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld vakantiegeld, een eindejaarsuitkering, studiemogelijkhede, deels betaald ouderschapsverlof en een volledige reiskostenvergoeding. Als je voor de Rijksoverheid werkt, heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van jouw arbeidsvoorwaardenpakket.


Meer weten over het salaris Speechschrijver

Salaris aankomend Speechschrijver Salaris junior Speechschrijver Wat is het salaris van een medior Speechschrijver? Welk salaris krijgt een senior Speechschrijver?


Hoe word je een Speechschrijver? 

Een journalistieke of politieke opleiding biedt een goede basis voor een baan als Speechschrijver. Vaak wordt gevraagd naar iemand met een academisch niveau. Afhankelijk van het ministerie is een bepaald vakgebied, zoals economie, een pre. De Speechschrijver heeft een brede maatschappeliijke kennis van en affiniteit met alle terreinen waarmee het ministerie/de gemeente zich bezighoudt. Ook moet de Speechschrijver een goede kennis van internationale ontwikkelingen op het gebied van speeches en retoriek hebben.

Opleidingen Speechschrijver

Professioneel tekstschrijven
Je eigen bureau starten, als zzp’er aan de slag of in loondienst. Jij weet het zeker: jij wordt professioneel tekstschrijver! In de opleiding Professioneel tekstschrijven leer je alles wat je …
Professioneel tekstschrijvenOmscholen tot Speechschrijver

Je kan op verschillende manieren omscholen tot Speechschrijver. Zelfstandig of georganiseerd.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Speechschrijver

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Speechschrijver

Als je Speechschrijver wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Speechschrijver zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Speechschrijver

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen.

Wat doet een Speechschrijver?

Ga naar de omschoolwijzer


Competenties Speechschrijver

Een Speechschrijver heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Flexibiliteit
Flexibiliteit

Steekwoorden competentie Flexibiliteit:

aanpassingsvermogen, assertiviteit, inlevingsvermogen, luisteren, omgaan met verandering

Omschrijving

Deze mensen passen zich aan aan veranderende omstandigheden. Een verandering in de werkzaamheden wordt vlot geaccepteerd door deze personen. Zij kunnen hun eigen denkpatronen loslaten en zich inleven in de gedachten van anderen. Tijdens discussies zijn flexibele personen vaak objectief en proberen ze de standpunten helder te krijgen.

Sterke punten
Deze mensen kunnen zich goed inleven in personen en zich aanpassen aan situaties. Verder zijn deze mensen assertief, zij hebben zelf een bepaald doel, maar kijken ook naar de doelen van anderen. Luisteren en analyseren zijn ook eigenschappen die passen bij de competentie flexibiliteit. Flexibele personen proberen te luisteren naar de meningen van anderen en kunnen deze vervolgens analyseren.

Zwakke punten
Iemand die te flexibel zijn, wordt ook weleens besluiteloos genoemd. Zij vinden alles goed en gaan overal mee akkoord. Er wordt dan snel vanuit gegaan dat deze persoon geen mening heeft en hij kan hierdoor buitengesloten worden.

Overtuigen
Overtuigen

Steekwoorden: aanzetten tot actie, luisteren, sensitiviteit, resultaatgericht

Omschrijving

Deze mensen weten op een bepaalde manier anderen te overtuigen van hun opvattingen. Zij gebruiken hiervoor argumenten, maar kunnen ook emoties gebruiken om hun verhaal kracht bij te zetten. Zij proberen hiermee anderen bijvoorbeeld aan te zetten tot actie. Overtuigers houden rekening met hun eigen belangen en dat van een ander.

Sterke punten
Overtuigers kunnen over het algemeen duidelijk en helder communiceren. Zij hebben van te voren bedacht wat ze willen vertellen en hoe ze de anderen willen overtuigen. Ze hebben een bepaalde structuur in het verhaal. Om mensen te overtuigen, luisteren deze personen ook goed. Zij proberen achterliggende opvattingen te achterhalen en baseren hierop hun argumenten. Deze mensen hebben vaak een goede balans tussen argumenten met feiten en argumenten met emotie.

Zwakke punten
Sommige overtuigers willen zo graag anderen overtuigen van hun gelijk, dat ze zich opdringen. Hierdoor wordt er een bepaalde weerstand opgebouwd, waardoor de boodschap niet meer overkomt op het publiek. Daarnaast zijn er overtuigers die teveel gebruik maken van zogenaamde drogredenen, zij voeren argumenten aan die niet feitelijk juist zijn. Dit verpakken zij in een mooi verhaal en proberen op die manier anderen te overtuigen.

Uitdrukkingsvaardigheid
Uitdrukkingsvaardigheid

Steekwoorden: to-the-point, structureel, verstaanbaar, helder, ordelijk

Omschrijving

Deze mensen kunnen hun gedachten goed onder woorden brengen. Dit kan zowel op papier als mondeling. Ze kunnen helder en duidelijk communiceren naar de lezer/luisteraar. Ze kunnen hun boodschap vertellen zonder teveel uit te weiden naar irrelevante informatie.

Sterke punten
Helderheid en duidelijkheid zijn twee sterke punten. Zowel mondeling als schriftelijk kunnen deze mensen een boodschap goed verwoorden. Ze passen hun tekst aan op de doelgroep en ze spreken dan ook vaak de taal van het publiek. Tevens kunnen ze op een goede manier vragen beantwoorden, ze maken dan vaak gebruik van heldere voorbeelden.

Zwakke punten
Bij mondelinge uitdrukkingsvaardigheid kan het voorkomen dat de spreker en andere non-verbale houding heeft. Hierdoor kan zijn boodschap verkeerd overkomen op de ontvanger. Sommige van deze mensen gebruiken veel vaktermen, hierdoor kan de boodschap verkeerd worden geïnterpreteerd.

Vaardigheden Speechschrijver

 • Inlevingsvermogen
 • Aanpassingsvermogen
 • Lichtvoetigheid
 • Helder communiceren
 • Taalkennis
 • Analyseren
 • Systematisch denken
 • Problemen vanuit verschillende oogpunten bekijken
 • Luistervaardigheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Argumentatiekracht
Bekijk meer Bekijk minder

Wat voor persoonlijkheid heeft een Speechschrijver nodig? 

Persoonstypen die goed passen bij een Speechschrijver zijn Perfectionist en Succesvolle Werker.

De Speechschrijver hoort niet alleen perfect te kunnen formuleren en spellen, hij moet ook creatief met taal om kunnen gaan. De Speechschrijver moet een speech kunnen schrijven die past bij het publiek en effectief is (Perfectionist).

Daarnaast moet elke speech van de Speechschrijver een bepaald doel bereiken. Het moet bijvoorbeeld mensen aansporen tot iets of mensen ergens van overtuigen. Als een Speechschrijver een speech moeten schrijven over een saai politiek onderwerp, moet hij er toch voor zorgen dat het publiek toch gepakt wordt door de tekst. De Speechschrijver is gedreven, analytisch, flexibel en doelgericht (Succesvolle Werker).


Eigenschappen Speechschrijver

 • Idealistisch
 • Gedisciplineerdheid
 • Punctueel
 • Enthousiasme
 • Zelfverzekerdheid
 • OndernemendheidWat zijn de baankansen voor een Speechschrijver?

De werkgelegenheid voor een Speechschrijver is niet heel goed. Er zijn niet heel veel Speechschrijvers nodig. Vaak combineert een Speechschrijver zijn werk daarom met het schrijven van andere teksten.

Bij goed functioneren kan een Speechschrijver bij steeds grotere en belangrijkere ministeries of gemeentes aan de slag. 


Doorgroei mogelijkheden Speechschrijver

Het beroep Speechschrijver is onderdeel van de beroepsfamilie Auteurs en tekstschrijvers.


Waar werkt een Speechschrijver?

Een Speechschrijver werkt in de meeste gevallen voor de overheid. Hij werkt voor een ministerie, bepaalde politici of bijvoorbeeld een gemeente. 


Met wie werkt een Speechschrijver samen? 

Een Speechschrijver schrijft voor bepaalde mensen en met hen heeft hij dus contact. De Speechschrijver schrijft teksten in overeenstemming met Woordvoerders en de Beleidsdirectie. Ook komt de Speechschrijver in aanraking met andere medewerkers op de communicatieafdeling.


 • Opdrachtgever
 • Woordvoerder
 • Beleidsdirectie
 • Collega’s Communicatieafdeling
Speechschrijver

Verwante beroepen Speechschrijver:

Tekstschrijver
Salaris: €2000 tot €3500
Opleiding: Cursus / Bijscholing HBO WO
Baankans: Onbekend

Baankans

Dus je wilt misschien wel werken als %1$s? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je %1$s wilt worden. Informatie over omscholing, wat je gaat doen als %1$s, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.

Alles over het beroep Speechschrijver in één oogopslag

Netwerk:

 • Opdrachtgever
 • Woordvoerder
 • Beleidsdirectie
 • Collega’s Communicatieafdeling

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €3300 tot €5000

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Zoek een ander beroep

Bekijk ook

Ga direct naar