Virtual Reality specialist: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Virtual Reality specialist: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Virtual Reality specialist. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Virtual Reality specialist nodig heeft.Wat doet een Virtual Reality specialist? Lees de functieomschrijving.

Wat is een Virtual Reality specialist?

De Virtual Reality specialist beschikt over veel kennis op het gebied van virtual reality. Virtual reality betekent een virtuele werkelijkheid, een schijnwerkelijkheid, een werkelijkheid die eigenlijk niet echt is. Dit is vaak een op de computer gestimuleerde werkelijkheid. Geprobeerd wordt om met deze schijnwerkelijkheid de zintuigen te prikkelen en de gebruiker te laten denken dat het de echte werkelijkheid is.

 

Ervaring

De virtuele werkelijkheid kan op veel manieren weergegeven worden. Via een computerspel, de internetomgeving of via een speciale bril. De gebruiker wordt hierbij als het ware uit de echte werkelijkheid getrokken en in de virtuele werkelijkheid geplaatst. De techniek ontwikkelt zich steeds verder en zorgt ervoor dat deze ervaring steeds realistische wordt. De gebruiker vergeet steeds makkelijker de wereld om zich heen. De Virtual Reality specialist weet precies hoe dit proces werkt en is hierin gespecialiseerd.

 

Toepassingen

De Virtual Reality specialist heeft veel kennis over deze virtuele werkelijkheid. Hij kent de inns en outs en kan om deze reden anderen adviseren over deze schijnwerkelijkheid en over de mogelijke toepassingen van virtual reality. Dit wordt namelijk ook steeds meer in het bedrijfsleven toegepast. Denk aan het via een virtual reality bril bekijken van je nieuwe woning of kinderen dingen leren door een spel in een virtuele werkelijkheid. Het is de taak van de specialist om hierin te adviseren en de juiste toepassingen te laten ontwikkelen.

Past het beroep Virtual Reality specialist bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Andere namen het beroep Virtual Reality specialist

Andere namen die voor dit beroep gebruikt worden zijn: VR specialist


Vacatures Virtual Reality specialist

Op zoek naar een nieuwe baan als Virtual Reality specialist? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Virtual Reality specialist. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vindt zal je doorklikken naar onze vacaturepartner.

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...

Vacatures Virtual Reality specialist per ervaringsniveau

junior Virtual Reality specialist vacatures startend Virtual Reality specialist vacatures senior Virtual Reality specialist vacatures beginnend Virtual Reality specialist vacatures trainee Virtual Reality specialist vacatures leidinggevend Virtual Reality specialist vacatures medior Virtual Reality specialist vacatures aankomend Virtual Reality specialist vacatures ervaren Virtual Reality specialist vacatures leerling Virtual Reality specialist vacatures vacatures omscholen tot Virtual Reality specialist vacatures opleiding tot Virtual Reality specialist

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Virtual Reality specialist

Wat verdient een Virtual Reality specialist?

Over het salaris van de Virtual Reality specialist is maar weinig informatie bekend. Het is afhankelijk van de organisatie waar de specialist werkt en welke verantwoordelijkheden de specialist hier heeft.

Salarisschaal Virtual Reality specialist

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Bekijk het salaris Virtual Reality specialist per ervaringsniveau

Salaris junior Virtual Reality specialist Wat verdient een startend Virtual Reality specialist? Wat is het loon senior Virtual Reality specialist? beginnend Virtual Reality specialist salaris Maximaal salaris trainee Virtual Reality specialist Hoeveel verdient een leidinggevend Virtual Reality specialist? Wat is het salaris van een medior Virtual Reality specialist? Salaris aankomend Virtual Reality specialist Wat verdient een ervaren Virtual Reality specialist? Welk salaris krijgt een leerling Virtual Reality specialist?


Virtual Reality specialist worden: Opleidingen tot Virtual Reality specialist

Wil je Virtual Reality specialist worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Virtual Reality specialist.

Hoe word je een Virtual Reality specialist? 

Om aan de slag te kunnen als Virtual Reality specialist hoef je geen specifieke opleiding te volgen, al zijn er wel steeds meer cursussen en opleidingen die zich ook richten op virtual reality. Vaak heeft de Virtual Reality specialist wel een opleiding in de ICT gevolgd en daardoor ook de benodigde technische kennis.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Virtual Reality specialist

Er zijn geen opleidingen Virtual Reality specialist aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Virtual Reality specialist in werkt

Bekijk alle opleidingen ICT


Virtual Reality specialist worden: Omscholen tot Virtual Reality specialist

Als je je wilt omscholen tot Virtual Reality specialist is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Virtual Reality specialist zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Virtual Reality specialist dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Virtual Reality specialist

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Virtual Reality specialist

Als je Virtual Reality specialist wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Virtual Reality specialist zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Virtual Reality specialist

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Virtual Reality specialist?


Competenties en Vaardigheden Virtual Reality specialist:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Virtual Reality specialist.

Welke competenties heeft een Virtual Reality specialist nodig?

Een Virtual Reality specialist heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Creativiteit
Creativiteit

Steekwoorden: durf, lateraal denken, initiatief, verfrissend

Omschrijving

Bij een project of opdracht is het handig om er een creatieveling bij te hebben. Deze mensen komen vaak met verfrissende ideeën input. Wanneer werkzaamheden vastlopen, kan deze creatieveling met goede oplossingen komen. Creatievelingen kunnen omspringen met veranderende omstandigheden op de werkvloer.

Sterke punten
Deze mensen zijn goed in out-of-the-box denken, zij kunnen vaste patronen of ideeën loslaten en komen met een compleet nieuw perspectief. Deze mensen hebben vaak lef en zijn initiatiefrijk. Zij komen vaak zelf met andere oplossingen.

Zwakke punten
Creatieve mensen hebben vaak veel verschillende ideeën, maar dit kunnen er ook teveel zijn. Deze mensen kunnen dan ook vaker nogal chaotisch overkomen. Hun ideeën bestaan voor het overgrote deel uit losse flodders en duidelijkheid ontbreekt dan. Deze mensen hebben vaak wel een goede sfeer of inspiratie nodig. Ontbreekt het hieraan, dan kan de creatieveling nog weleens vastlopen. Bepaalde creatievelingen kunnen erg eigenwijs zijn, zij hebben dan het idee dat hun plan het beste is.

Klantgerichtheid
Klantgerichtheid

Steekwoorden: servicegericht, relatiegericht, luisteren, begripvol, helpend

Omschrijving

Mensen die beschikken over deze competentie kunnen goed inspelen op de verwachtingen en behoeften van klanten. Dit kunnen zowel uitgesproken als onuitgesproken behoeften zijn. Dit is dan ook aan deze persoon om dit uit te zoeken. Zij voelen zich betrokken bij de klant en zetten zich vaak voor 100% in voor deze klant. Tevens toont deze persoon respect naar de klant. Een bekend spreekwoord wat past bij deze competentie is ‘De klant is koning’. Verder weet deze persoon de verschillende groepen klanten en hun behoeften te onderscheiden.

Sterke punten
Een sterk punt van deze klantgerichte persoon is de betrokkenheid. Deze mensen zullen altijd actief op zoek gaan naar datgene wat de klant wilt hebben. Ze hebben inlevingsvermogen en kunnen goed luisteren. Daarnaast kunnen deze mensen meestal goed overtuigen.

Zwakke punten
Sommige klantgerichte mensen verliezen het resultaat uit het oog. Ze zijn zo gefocust op de klant, dat het resultaat wordt vergeten. Ook te veel willen kan een valkuil zijn voor deze mensen, ze willen dan zo graag helpen dat ze zich opdringen bij klanten. Of er zijn meerdere klanten en deze moeten lang wachten voordat ze geholpen worden.

Overtuigen
Overtuigen

Steekwoorden: aanzetten tot actie, luisteren, sensitiviteit, resultaatgericht

Omschrijving

Deze mensen weten op een bepaalde manier anderen te overtuigen van hun opvattingen. Zij gebruiken hiervoor argumenten, maar kunnen ook emoties gebruiken om hun verhaal kracht bij te zetten. Zij proberen hiermee anderen bijvoorbeeld aan te zetten tot actie. Overtuigers houden rekening met hun eigen belangen en dat van een ander.

Sterke punten
Overtuigers kunnen over het algemeen duidelijk en helder communiceren. Zij hebben van te voren bedacht wat ze willen vertellen en hoe ze de anderen willen overtuigen. Ze hebben een bepaalde structuur in het verhaal. Om mensen te overtuigen, luisteren deze personen ook goed. Zij proberen achterliggende opvattingen te achterhalen en baseren hierop hun argumenten. Deze mensen hebben vaak een goede balans tussen argumenten met feiten en argumenten met emotie.

Zwakke punten
Sommige overtuigers willen zo graag anderen overtuigen van hun gelijk, dat ze zich opdringen. Hierdoor wordt er een bepaalde weerstand opgebouwd, waardoor de boodschap niet meer overkomt op het publiek. Daarnaast zijn er overtuigers die teveel gebruik maken van zogenaamde drogredenen, zij voeren argumenten aan die niet feitelijk juist zijn. Dit verpakken zij in een mooi verhaal en proberen op die manier anderen te overtuigen.

Visie
Visie

Steekwoorden: toekomst, zelfontwikkeling, resultaatgericht, zelfkennis

Omschrijving

Deze mensen hebben een duidelijk toekomstbeeld. Hierbij houden ze rekening met de verschillende mogelijkheden en wegen die zij kunnen bewandelen. Deze mensen kunnen zaken vanaf een afstand bekijken en objectieve besluiten nemen. Verder onderzoeken deze mensen vaak nieuwe dingen en willen ze graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen.

Sterke punten
Deze mensen hebben een duidelijke visie, die ze goed onder woorden kunnen brengen. Ze willen dit toekomstbeeld bereiken en zijn dus resultaatgericht. Bovendien hebben ze vaak een goede zelfkennis en zelfontwikkeling. 

Zwakke punten
Mensen kunnen een te abstracte of onrealistische visie hebben. Ze hebben dan niet helder in hun hoofd waar ze naar toe willen en hoe ze dit moeten bereiken. Ook kunnen ze koppig en eigenwijs overkomen omdat ze teveel aan hun visie vasthouden. Ze zijn er dan van overtuigd dat hun visie de beste is.

 

Vaardigheden Virtual Reality specialist

 • Analytisch vermogen
 • Kritisch denken
 • Methodisch werken
 • Nieuwe oplossingen bedenken
 • Out of the box denken
 • Durf
 • Klantvriendelijkheid
 • Begripvol
 • Dienstverlenend
 • Luisteren
 • Resultaatgerichtheid
 • Argumenteren
 • Doelgericht
 • Toekomstgericht
 • Probleem oplossen

Persoonlijkheid en Eigenschappen Virtual Reality specialist

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Virtual Reality specialist passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Virtual Reality specialist nodig? 

De Virtual Reality specialist moet veel kennis van de ICT wereld, computers en de virtuele werkelijkheid hebben. De Virtual Reality specialist moet zich hierin willen verdiepen en zich hierin blijven ontwikkelen (Succesvolle werker). Ook moet de Virtual Reality specialist goed advies kunnen geven en mee kunnen denken over creatieve oplossingen en nieuwe toepassingen (Levensgenieter).

Bekijk de persoonstypen voor Virtual Reality specialist


Eigenschappen Virtual Reality specialist

 • Optimistisch
 • Energiek
 • Vindingrijk
 • Enthousiast
 • Zelfverzekerd
 • OndernemendArbeidsmarktperspectief Virtual Reality specialist

Wat zijn de baankansen voor een Virtual Reality specialist?

Er is een redelijke vraag naar deskundige Virtual Reality specialisten. Het is een toepassingen die steeds vaker gebruikt wordt in het bedrijfsleven. In de toekomst zou de vraag naar specialisten op dit gebied dan ook verder kunnen stijgen.

De actuele kans op werk voor een Virtual Reality specialist

Het beroep Virtual Reality specialist is onderdeel van de beroepsfamilie Web- en multimediaontwikkelaars (technisch). De kans op werk voor de beroepsfamilie Web- en multimediaontwikkelaars (technisch) is in de huidige periode zeer goed

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Virtual Reality specialist

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Wil je weten wat jouw arbeidsmarktwaarde is?

Ben je benieuwd hoe (andere) werkgevers jou waarderen? Zet heel eenvoudig jouw CV op Monsterboard en wordt benaderd voor nieuwe banen!

Plaats je CV nu direct op Monsterboard

Doorgroei mogelijkheden Virtual Reality specialist

Je kunt als Virtual Reality specialist een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Virtual Reality specialist is onderdeel van de beroepsfamilie Web- en multimediaontwikkelaars (technisch). Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Virtual Reality specialist


Organisaties waar een Virtual Reality specialist werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Virtual Reality specialist meestal werkt.

Waar werkt een Virtual Reality specialist?

De Virtual Reality specialist kan bij een bedrijf in de ICT werken of bij een bedrijf dat zich specialiseer in de virtuele werkelijkheid. Ook kan de Virtual Reality specialist als zelfstandig ondernemer werken. De specialist is altijd werkzaam in de profit sector.

Meer weten over werken in de Creatief & Design?

Bekijk werken in Creatief & Design

Netwerk Virtual Reality specialist

Met wie werkt een Virtual Reality specialist samen? 

De Virtual Reality specialist werkt veel met klanten die hij advies geeft over toepassingen van virtual reality. Daarnaast werkt de Virtual Reality specialist soms samen met de Virtual Reality ontwerper. Hij kan helpen om toepassingen te ontwikkelen.


 • Virtual Reality Ontwerper
Virtual Reality specialist

Interview met een Virtual Reality specialist

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Alles over het beroep Virtual Reality specialist in één oogopslag

Sector:

Netwerk:

 • Virtual Reality Ontwerper

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van onbekend

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Ga direct naar