Gemeentegriffier: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Gemeentegriffier: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Gemeentegriffier. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Gemeentegriffier nodig heeft.Wat doet een Gemeentegriffier? Lees de functieomschrijving.

Wat is een Gemeentegriffier?

Een ander woord voor griffier is secretaris. De Gemeentegriffier is dus eigenlijk een secretaris en werkt bij een gemeente. Bij een gemeente staat de griffier aan het hoofd van de griffie. Dit is de ondersteunende afdeling van de gemeenteraad. De Gemeentegriffier ondersteunt de gemeenteraad bij hun controlerende en kaderstellende taken.

Taken
De Gemeentegriffier geeft advies aan de gemeenteraad, de gemeenteraadsfracties en de gemeenteraadsleden. De griffier ondersteunt de gemeenteraad waar nodig bij zijn taken. Ook heeft de Gemeentegriffier een verbindende rol en fungeert als bewaker van de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces. De Gemeentegriffier geeft ook advies over het functioneren van de gemeenteraad en de ontwikkeling van procedures. Ook heeft de griffier een belangrijke rol bij moties, amendementen, voorstellen en vragen van de gemeenteraad. De Gemeentegriffier heeft dus een zeer uiteenlopend en gevarieerd takenpakket.

Verantwoording
De Gemeentegriffier  wordt aangesteld door de gemeenteraad en draagt ook verantwoording af aan de gemeenteraad. De Gemeentegriffier heeft een zelfstandige functie en moet beschikken over voldoende kennis van de processen binnen een gemeente en een gemeenteraad. De Gemeentegriffier moet aan kunnen voelen wat mensen nodig hebben en hier in kunnen voorzien. Maar de Gemeentegriffier moet ook eigen initiatief tonen en advies kunnen uitbrengen.

Past het beroep Gemeentegriffier bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Andere namen het beroep Gemeentegriffier

Andere namen die voor dit beroep gebruikt worden zijn: Griffier


Vacatures Gemeentegriffier

Op zoek naar een nieuwe baan als Gemeentegriffier? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Gemeentegriffier. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vindt zal je doorklikken naar onze vacaturepartner.

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...

Vacatures Gemeentegriffier per ervaringsniveau

junior Gemeentegriffier vacatures startend Gemeentegriffier vacatures senior Gemeentegriffier vacatures beginnend Gemeentegriffier vacatures trainee Gemeentegriffier vacatures leidinggevend Gemeentegriffier vacatures medior Gemeentegriffier vacatures aankomend Gemeentegriffier vacatures ervaren Gemeentegriffier vacatures leerling Gemeentegriffier vacatures vacatures omscholen tot Gemeentegriffier vacatures opleiding tot Gemeentegriffier

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Gemeentegriffier

Wat verdient een Gemeentegriffier?

De Gemeentegriffier verdient gemiddeld tussen de €3500,- en €8500,- per maand. Dit is afhankelijk van de exacte werkzaamheden, verantwoordelijkheid en de gemeente waar de griffier werkzaam is.

Salarisschaal Gemeentegriffier

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Gemeentegriffier

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Gemeentegriffier


Bekijk het salaris Gemeentegriffier per ervaringsniveau

Salaris junior Gemeentegriffier Wat verdient een startend Gemeentegriffier? Wat is het loon senior Gemeentegriffier? beginnend Gemeentegriffier salaris Maximaal salaris trainee Gemeentegriffier Hoeveel verdient een leidinggevend Gemeentegriffier? Wat is het salaris van een medior Gemeentegriffier? Salaris aankomend Gemeentegriffier Wat verdient een ervaren Gemeentegriffier? Welk salaris krijgt een leerling Gemeentegriffier?


Gemeentegriffier worden: Opleidingen tot Gemeentegriffier

Wil je Gemeentegriffier worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Gemeentegriffier.

Hoe word je een Gemeentegriffier? 

De Gemeentegriffier kan verschillende opleiding gevolgd hebben. Vaak heeft de griffier bijvoorbeeld Bestuurskunde of Politicologie gestudeerd. Ook kan de Gemeentegriffier een aparte opleiding of cursus volgen die alle aspecten van het werk van de griffier omvat.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Gemeentegriffier

Er zijn geen opleidingen Gemeentegriffier aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Gemeentegriffier in werkt

Bekijk alle opleidingen Overheid & Semi-overheid


Gemeentegriffier worden: Omscholen tot Gemeentegriffier

Als je je wilt omscholen tot Gemeentegriffier is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Gemeentegriffier zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Gemeentegriffier dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Gemeentegriffier

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Gemeentegriffier

Als je Gemeentegriffier wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Gemeentegriffier zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Gemeentegriffier

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Gemeentegriffier?


Competenties en Vaardigheden Gemeentegriffier:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Gemeentegriffier.

Welke competenties heeft een Gemeentegriffier nodig?

Een Gemeentegriffier heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Accuratesse
Accuratesse

Steekwoorden Competentie Accuratesse:

precies, netjes, oog voor detail, kritisch, perfectionisme

Omschrijving

Deze mensen leveren werk waarin geen fouten naar voren komen. Deze mensen werken gestructureerd en corrigeren meerdere malen het werk. In het werk van anderen, zien deze personen ook vaak de fouten. Deze personen hebben vaak oog voor detail en zien snel verbanden tussen zaken. Ook onder werkdruk blijven deze mensen accuraat werken.

Sterke punten
Hun oog voor detail zorgt voor foutloze documenten en goed voorbereide taken en gebeurtenissen.

Zwakke punten
Accuraat werken zorgt voor foutloos werk, maar kan ook veel tijd kosten. Dit kan voor de omgeving frustrerend zijn. Daarnaast wordt deze competentie weleens gekoppeld aan de term ‘muggenziften’.

 

Conceptueel denken
Conceptueel denken

Steekwoorden: creativiteit, analytisch vermogen, legt verbanden, concepten

Omschrijving

Deze mensen hebben het vermogen om in concepten te denken. Bij een probleem zien zij vrijwel meteen verschillende oplossingen en vormen ze hierbij een duidelijk beeld. Zij bekijken het probleem vanuit verschillende oogpunten en komen met die informatie tot de beste oplossing. Naderhand evalueren zij deze oplossing grondig en kijken ze wat er eventueel nog meer mogelijk is. Ze bedenken constant nieuwe concepten voor verschillende problemen.

Sterke punten
Een sterk punt van deze mensen is hun creativiteit. Daarnaast hebben ze over het algemeen een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Zij bekijken het probleem vanuit verschillende hoeken en komen dan met meerdere creatieve oplossingen.

Zwakke punten
De creatieve ideeën die deze mensen hebben, kunnen onpraktisch zijn. Zij hebben veel verschillende oplossingen en concepten in hun hoofd, maar deze zijn niet altijd uitvoerbaar. Deze creativiteit kan ook er ook voor zorgen dat deze mensen ‘zweverig’ overkomen.

Discipline
Discipline

Steekwoorden: aanpassingsvermogen, flexibiliteit, overtuigen, luisteren

Omschrijving

De regels en procedures die gelden bij een bedrijf volgen deze mensen zonder moeite. Gedisciplineerde mensen houden zich aan de regels die er gelden, deze regels kunnen ze zelf opgesteld hebben of ze kunnen opgelegd zijn door anderen. Bij veranderingen volgen deze mensen ze over het algemeen op, maar deze mensen kunnen ook ontevredenheden aankaarten.

Sterke punten
De regels volgen, vergt wat flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Meestal zijn gedisciplineerde mensen structureel, ze weten de regels en procedures en kunnen hierdoor dan ook goed gestructureerd werken. Mensen met een ijzersterke discipline zijn meestal goede overtuigers, als zij het ergens niet mee eens zijn, kunnen ze dit op een goede overtuigende manier duidelijk maken. Maar daarnaast zijn deze mensen vaak ook goede luisteraars, zij luisteren naar de regels en passen zich hierop aan.  

Zwakke punten
Mensen die overgediscplineerd zijn kunnen soms stug zijn, ze zijn de flexibiliteit kwijt en houden zich vast aan de regels. Mensen die hard meewerken aan de procedures binnen een bedrijf, kunnen daarin ook doorslaan. Te veel discipline en perfectionisme kan vermoeiend zijn en leiden tot een burn-out.

Flexibiliteit
Flexibiliteit

Steekwoorden competentie Flexibiliteit:

aanpassingsvermogen, assertiviteit, inlevingsvermogen, luisteren, omgaan met verandering

Omschrijving

Deze mensen passen zich aan aan veranderende omstandigheden. Een verandering in de werkzaamheden wordt vlot geaccepteerd door deze personen. Zij kunnen hun eigen denkpatronen loslaten en zich inleven in de gedachten van anderen. Tijdens discussies zijn flexibele personen vaak objectief en proberen ze de standpunten helder te krijgen.

Sterke punten
Deze mensen kunnen zich goed inleven in personen en zich aanpassen aan situaties. Verder zijn deze mensen assertief, zij hebben zelf een bepaald doel, maar kijken ook naar de doelen van anderen. Luisteren en analyseren zijn ook eigenschappen die passen bij de competentie flexibiliteit. Flexibele personen proberen te luisteren naar de meningen van anderen en kunnen deze vervolgens analyseren.

Zwakke punten
Iemand die te flexibel zijn, wordt ook weleens besluiteloos genoemd. Zij vinden alles goed en gaan overal mee akkoord. Er wordt dan snel vanuit gegaan dat deze persoon geen mening heeft en hij kan hierdoor buitengesloten worden.

Initiatief ontplooien
Initiatief ontplooien

Steekwoorden: proactief, ondernemend, toekomst, ambitieus

Omschrijving

Deze personen komen zelf met oplossingen of nieuwe ideeën. Ze zien bepaalde kansen en proberen hierop in te spelen. Met het oplossen van problemen of het maken van taken reageren deze personen proactief. Ze staan vooraan om iets te ondernemen.

Sterke punten
Proactiviteit is een eigenschap die direct wordt gekoppeld aan initiatiefnemende personen. Ze zijn ook ambitieus. Ze willen dingen verbeteren, problemen oplossen, doelen stellen en die ook bereiken. Daarnaast komen ze vaak met creatieve ideeën en kijken daarbij optimistisch naar de toekomst.

Zwakke punten
Deze personen kunnen overijverig overkomen. Ze hebben altijd ideeën en oplossingen. Deze competentie wordt dan ook weleens gekoppeld aan de term bemoeial. Een idee opperen wanneer dit niet gewenst is, kan voor veel mensen frustrerend zijn. Daarnaast kunnen iniatiefnemers betweterig overkomen, omdat zij altijd vooraan staan. Anderen krijgen dan minder kans hun ideeën op tafel te leggen.

 

Integriteit
Integriteit

Steekwoorden: discipline, betrouwbaar, structureel, loyaal

Omschrijving

Integere mensen voeren zorgvuldig hun taken uit. Ze houden hierbij rekening met de geldende sociale en ethische normen ten aanzien van gevoelige informatie, contact met anderen en posities en belangen. Deze mensen houden zichzelf verantwoordelijk voor hun werkzaamheden. Moraliteit staat hoog in het vaandel bij deze mensen.

Sterke punten
Deze mensen zijn eerlijk, betrouwbaar en bekijken alles vanuit een moreel oogpunt. Verder zijn integere mensen vaak erg gestructureerd en raken ze bij tegenslag niet van hun stuk. Bovendien zijn deze mensen vaak erg beheerst. Deze mensen worden ook wel vaak loyaal genoemd.

Zwakke punten
Integere mensen hebben vaak moeite met zeggen wat ze bedoelen. Ze hebben moeite met de informatie helder en duidelijk te verspreiden. Verder laten zij zich snel afleiden van hun werkzaamheden. Sommige integere mensen zijn goed in het manipuleren van anderen. Ze houden bewust informatie achter, of ze zijn loslippig met betrekking tot vertrouwelijke informatie. Dit gebeurt vaak met het oog op het eigenbelang.

Inzicht in omgeving
Inzicht in omgeving

Steekwoorden: luisteren, doelstellingen, motiveren, zelfontwikkeling, resultaatgericht

Omschrijving

Deze personen zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de organisatie en proberen hun kennis in te zetten waar dat mogelijk is.

Sterke punten
Mensen die inzicht hebben in de omgeving kunnen weloverwogen beslissingen nemen. Ze zijn resultaatgericht en maken beslissingen die helpen het doel te bereiken. Ze ontwikkelen zichtzelf en kunnen anderen motiveren zich ook te ontwikkelen. 

Zwakke punten
Soms hebben mensen zoveel informatie over hun omgeving, dat ze moeite hebben hoofd- en bijzaken te scheiden. Ze kunnen zich dan verliezen in details en geen heldere beslissingen nemen.  

Omgaan met details
Omgaan met details

Steekwoorden: structureel, plannen en organiseren, resultaat, perfectionistisch

Omschrijving

Deze mensen hebben details en procedures goed in hun hoofd zitten. Deze personen letten bij opdrachten op de details, zij controleren bijvoorbeeld de spelling en houden zich bezig met de vormgeving. Daarnaast houden deze mensen zich vaak bezig met de planning en organisatie van werkzaamheden.

Sterke punten
Deze mensen zijn precies en werken structureel. Zij kijken met een kritisch oog naar opdrachten. Daarnaast beschikken deze mensen ook vaak over de competentie ‘plannen en organiseren’. Zij hebben een goed beeld in het hoofd van het resultaat en de taken die uitgevoerd moeten worden.

Zwakke punten
De kritische houding kan ervoor zorgen dat de omgeving hen ziet als ‘pietluttig’. Verder kan het zijn dat ze zo opgaan in details dat de creativiteit van deze mensen eronder lijdt. Ook kunnen ze doorslaan en hoofdzaken uit het oog verliezen.

Onafhankelijkheid
Onafhankelijkheid

Steekwoorden Competentie Onafhankelijkheid:

zelfverzekerd, zelfkennis, zelfontwikkeling, kritisch, zelfstandig

Omschrijving

Deze mensen nemen beslissingen op basis van hun eigen overtuigingen en niet zozeer op basis van overtuigingen van anderen. Deze mensen hebben vaak een duidelijke koers en laten zich niet zomaar van de wijs brengen. Zij werken zelfstandig en durven besluiten te nemen. Ze kijken kritisch naar het werk en hun functioneren, waardoor ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen.

Sterke punten
Over het algemeen zijn deze mensen zelfverzekerd en beschikken ze over een goede zelfkennis en –ontwikkeling. Zij zetten voor zichzelf een bepaalde koers uit en bewandelen zelfstandig de weg ernaar toe.

Zwakke punten
Onafhankelijke mensen kunnen afstandelijk overkomen. Ze doen vaak dingen zelfstandig en hierdoor kan het voor omgeving lijken alsof ze zich afsluiten. Nog een gevaar van zelfstandig werken is stress. Onafhankelijke mensen vinden het lastig om hulp te vragen, waardoor de werkdruk enorm kan oplopen. 

Uitdrukkingsvaardigheid
Uitdrukkingsvaardigheid

Steekwoorden: to-the-point, structureel, verstaanbaar, helder, ordelijk

Omschrijving

Deze mensen kunnen hun gedachten goed onder woorden brengen. Dit kan zowel op papier als mondeling. Ze kunnen helder en duidelijk communiceren naar de lezer/luisteraar. Ze kunnen hun boodschap vertellen zonder teveel uit te weiden naar irrelevante informatie.

Sterke punten
Helderheid en duidelijkheid zijn twee sterke punten. Zowel mondeling als schriftelijk kunnen deze mensen een boodschap goed verwoorden. Ze passen hun tekst aan op de doelgroep en ze spreken dan ook vaak de taal van het publiek. Tevens kunnen ze op een goede manier vragen beantwoorden, ze maken dan vaak gebruik van heldere voorbeelden.

Zwakke punten
Bij mondelinge uitdrukkingsvaardigheid kan het voorkomen dat de spreker en andere non-verbale houding heeft. Hierdoor kan zijn boodschap verkeerd overkomen op de ontvanger. Sommige van deze mensen gebruiken veel vaktermen, hierdoor kan de boodschap verkeerd worden geïnterpreteerd.

Vaardigheden Gemeentegriffier

 • Methodisch werken
 • Aandacht voor details
 • Verbanden leggen
 • Vasthoudendheid
 • Zelfmanagement
 • Punctueel
 • Creatief denken
 • Verbeeldingskracht
 • Eigen mening
 • Controleren
 • Analytisch vermogen
 • Luisteren
 • Geheimhouding
 • Aanpassingsvermogen
 • Effectief communiceren
 • Ondernemend
 • Verantwoording
 • Betrouwbaar
 • Oplossingsgericht
 • Proactief
 • Flexibel gedrag
 • Wendbaarheid
 • Inlevingsvermogen
 • Taalkennis
Bekijk meer Bekijk minder

Persoonlijkheid en Eigenschappen Gemeentegriffier

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Gemeentegriffier passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Gemeentegriffier nodig? 

De Gemeentegriffier is gevoelig voor de behoefte  van de gemeenteraadsleden en adviseert en ondersteunt heen waar nodig (Gever). Daarnaast kan de Gemeentegriffier ook goed zelfstandig en onafhankelijk werken en de processen controleren (Succesvolle werker).

Bekijk de persoonstypen voor Gemeentegriffier


Eigenschappen Gemeentegriffier

 • Empatisch
 • Behulpzaam
 • Vriendelijk
 • Enthousiast
 • Zelfverzekerd
 • OndernemendArbeidsmarktperspectief Gemeentegriffier

Wat zijn de baankansen voor een Gemeentegriffier?

Elke gemeente heeft een griffie en dus een Gemeentegriffier in dienst. Er is daarom voldoende vraag naar Gemeentegriffiers. Een Griffier kan op de eigen griffie niet meer doorgroeien maar doorgroei naar een grotere gemeente is wel mogelijk. Binnen de gemeentelijke organisatie kan een Griffier doorgroeien naar Gemeentesecretaris of Manager.

De actuele kans op werk voor een Gemeentegriffier

De kans op werk voor het beroep Gemeentegriffier is op dit moment onbekend.

Huidige aantal vacatures

2

Baankans Gemeentegriffier

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Wil je weten wat jouw arbeidsmarktwaarde is?

Ben je benieuwd hoe (andere) werkgevers jou waarderen? Zet heel eenvoudig jouw CV op Monsterboard en wordt benaderd voor nieuwe banen!

Plaats je CV nu direct op Monsterboard

Doorgroei mogelijkheden Gemeentegriffier

Je kunt als Gemeentegriffier een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Gemeentegriffier is onderdeel van de beroepsfamilie Beleidsvoerend ambtenaar: gemeentelijk en regionaal niveau. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Gemeentegriffier


Organisaties waar een Gemeentegriffier werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Gemeentegriffier meestal werkt.

Waar werkt een Gemeentegriffier?

De Gemeentegriffier werkt altijd bij een gemeente. Dit houdt in dat de Gemeentegriffier werkzaam is in de non-profit sector.

Meer weten over werken in de Beleid & Organisatie?

Bekijk werken in Beleid & Organisatie

Netwerk Gemeentegriffier

Met wie werkt een Gemeentegriffier samen? 

De Gemeentegriffier heeft veel contact met de gemeenteraad en de gemeenteraadsleden. Daarnaast heeft de griffier ook contact met de andere medewerkers van de gemeentelijke organisatie en het college van burgemeester en wethouders.


 • Gemeenteraadslid
 • Burgemeester
 • Wethouder
Gemeentegriffier

Interview met een Gemeentegriffier

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Alles over het beroep Gemeentegriffier in één oogopslag

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Gemeenteraadslid
 • Burgemeester
 • Wethouder

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €3500 tot €8500

Baankans:

Aantal vacatures:

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

2Ga direct naar