Netwerkmanager Worden Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Wat doet een Netwerkmanager? Lees de functieomschrijving.

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Netwerkmanager, zoals: "Wat doet een Netwerkmanager?", of "Wat verdient een Netwerkmanager? of "Hoe word je een Netwerkmanager?".

Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Netwerkmanager nodig heeft.Wat is een Netwerkmanager?

De Netwerkmanager heeft de leiding over een team van netwerkbeheerders, dat er voor zorgt dat het netwerk te allen tijde goed blijft functioneren. De Netwerkmanager draagt de eindverantwoordelijkheid voor het netwerk en moet zijn team goed aansturen om het operationeel te houden. Omdat netwerkbeheerders doorgaans autonoom opereren is dit nog niet zo makkelijk als het lijkt.

Naast het onderhoud van het netwerk, heeft de Netwerkmanager ook de verantwoordelijkheid voor de implementatie van verbeteringen in het netwerk. Ook nieuwe ontwikkelingen moeten voortdurend vertaald worden naar updates van het netwerk, dat zo continu geoptimaliseerd wordt. De Netwerkmanager kan deze veranderingen uit eigen initiatief doorvoeren, maar krijgt soms ook opdrachten voor mutaties van hogerhand.

In de Netwerkmanager komen enerzijds de kennis en kunde van de netwerkbeheerder en anderzijds de competenties van een manager bijeen. Hij heeft actuele kennis van IT en beschikt over het vermogen hierover te communiceren met opdrachtgevers en werknemers. Hij kan een abstract iets als een netwerk goed verbinden aan de organisatie waarvoor hij werkt en het zo naadloos aan laten sluiten bij de behoefte en vraag van werknemers.

Past het beroep Netwerkmanager bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Vacatures Netwerkmanager

Op zoek naar een nieuwe baan als Netwerkmanager? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Netwerkmanager. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vindt zal je doorklikken naar onze vacaturepartner.

De top 5 Netwerkmanager vacatures

Vacature Netwerkmanager Financiën
Gemeente Vijfheerenlanden
Interesse? Solliciteer direct! Vijfheerenlanden, een nieuwe gemeente in het hart van Nederland. De 16 woonplaatsen hebben elk hun eigen identiteit. De gemeente vertrouwt op de kracht van de samenleving. De …

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Netwerkmanager

Wat verdient een Netwerkmanager?

Een Netwerkmanager kan een salaris verwachten van tussen de €2180 en €7160 per maand, afhankelijk van werkervaring en de aard van de functie. Daarnaast kan men over het algemeen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden rekenen, zoals vrije dagen en een goede pensioenregeling.

Salarisschaal Netwerkmanager

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Netwerkmanager

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Netwerkmanager


Netwerkmanager worden: Opleidingen tot Netwerkmanager

Wil je Netwerkmanager worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Netwerkmanager.

Hoe word je een Netwerkmanager? 

De Netwerkmanager heeft een HBO of WO opleiding afgerond in de richting van Informatica (bijv. Technische Informatica of Bedrijfskundige Informatica).

De positie van Netwerkmanager is geen startfunctie. Je zal eerst ervaring op moeten doen in netwerkbeheer en vanuit daar doorgroeien naar deze functie.

Opleidingen Netwerkmanager

Developing Solutions using Cisco IoT and Edge Platforms (DEVIOT)
Na het volgen van deze training zou je in staat moeten zijn om: Leg de basisprincipes van Cisco IoT uit en maak een lijst van veelvoorkomende apparaten Maak een lijst …
Developing Solutions using Cisco IoT and Edge Platforms (DEVIOT)Netwerkmanager worden: Omscholen tot Netwerkmanager

Als je je wilt omscholen tot Netwerkmanager is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Netwerkmanager zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Netwerkmanager dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Netwerkmanager

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Netwerkmanager

Als je Netwerkmanager wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Netwerkmanager zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Netwerkmanager

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Netwerkmanager?


Competenties en Vaardigheden Netwerkmanager:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Netwerkmanager.

Welke competenties heeft een Netwerkmanager nodig?

Een Netwerkmanager heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Anticiperen
Anticiperen

Steekwoorden: analytisch vermogen, initiatief ontplooien, inzicht in omgeving, inlevingsvermogen

Omschrijving

Deze personen lopen vaak voorop en herkennen situaties. Ze weten vervolgens hoe ze deze het beste kunnen aanpakken. Deze personen leggen verbanden tussen verleden, heden en proberen hier in de toekomst op in te spelen.

Sterke punten
Deze personen hebben over het algemeen een sterk ontwikkeld analytisch vermogen. Ze leggen verbanden en scheiden hoofd- en bijzaken. Daarnaast nemen deze personen vaak initiatief en proberen ze zich in te leven in de situatie en andere personen.

Zwakke punten
Doordat deze personen veel van te voren weren, kan ze voorspelbaar overkomen. Door sommige mensen wordt dit als saai ervaren. Verder kan deze competentie de creativiteit beperken. Doordat veel zaken van tevoren vast liggen, is er minder ruimte voor creatieve oplossingen.

Coachen
Coachen

Wat betekent de competentie coachen? De competentie coachen heeft de steekwoorden: motiveren, leiderschap, assertiviteit, luisteren

Omschrijving

In teamverband kunnen deze mensen ervoor zorgen dat taken voltooid worden. De coach motiveert anderen, op zowel persoonlijk als zakelijk vlak. De coach is betrokken en wil het beste voor zichzelf en voor de ander. Deze mensen luisteren goed en proberen de juiste vragen te stellen. Op die manier proberen ze anderen een bepaalde ontwikkeling door te laten maken.

Sterke punten
De coaches kunnen anderen vaak goed inspireren en motiveren. Bij tegenslagen zijn dit de mensen die het team en de werkzaamheden weer op gang krijgen. Ze motiveren niet alleen, maar zijn over het algemeen ook goede leiders. Ze kunnen mensen aansturen en begeleiden. Daarnaast zijn deze coaches over het algemeen betrouwbaar en willen ze iedereen graag helpen. Deze mensen zijn vaak zelfverzekerd en willen het beste voor zichzelf en voor de ander.

Zwakke punten
Het is mogelijk dat de betrokkenheid van de coach zo groot wordt, dat de prioriteiten op verkeerde aspecten komen te liggen. Deze grote betrokkenheid kan ervoor zorgen dat anderen zich gecontroleerd voelen.

Conceptueel denken
Conceptueel denken

Steekwoorden: creativiteit, analytisch vermogen, legt verbanden, concepten

Omschrijving

Deze mensen hebben het vermogen om in concepten te denken. Bij een probleem zien zij vrijwel meteen verschillende oplossingen en vormen ze hierbij een duidelijk beeld. Zij bekijken het probleem vanuit verschillende oogpunten en komen met die informatie tot de beste oplossing. Naderhand evalueren zij deze oplossing grondig en kijken ze wat er eventueel nog meer mogelijk is. Ze bedenken constant nieuwe concepten voor verschillende problemen.

Sterke punten
Een sterk punt van deze mensen is hun creativiteit. Daarnaast hebben ze over het algemeen een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Zij bekijken het probleem vanuit verschillende hoeken en komen dan met meerdere creatieve oplossingen.

Zwakke punten
De creatieve ideeën die deze mensen hebben, kunnen onpraktisch zijn. Zij hebben veel verschillende oplossingen en concepten in hun hoofd, maar deze zijn niet altijd uitvoerbaar. Deze creativiteit kan ook er ook voor zorgen dat deze mensen ‘zweverig’ overkomen.

Delegeren
Delegeren

Steekwoorden: overzicht, leiderschap, uitdrukkingsvaardig, luisteren, overtuigen, inzicht in omgeving

Omschrijving

Deze competentie valt voor een deel samen met leiderschap. Een goede leider moet kunnen delegeren. Deze mensen geven bepaalde taken uit handen en beslissen wie geschikt is voor welke taak. Hij behoudt hierbij het overzicht.

Sterke punten
Deze personen geven medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen. Ze krijgen hun eigen taak en moeten die goed uit zien te voeren. Verder zijn delegerende mensen resultaatgericht. Ze communiceren duidelijk en helder wat ze van iedereen verwachten. Ook kunnen deze personen goed luisteren en anderen overtuigen van de noodzaak van een taak. 

Zwakke punten
Delegerende mensen kunnen lui en gemakzuchtig overkomen. Anderen krijgen dan het idee dat deze persoon zelf niets meer hoeft te doen. Dit kan irritaties opwekken.

Plannen en organiseren
Plannen en organiseren

Steekwoorden: structureel, kritisch, resultaat- en taakgericht, prioriteiten

Omschrijving

Voordat deze mensen beginnen aan de uitvoer van een bepaalde taak, hebben zij een goede werkplanning gemaakt. De complete opdracht staat structureel uitgewerkt in een plan van aanpak. Hierbij gebruiken deze mensen het doel van de opdracht als uitgangspunt, vervolgens hangen zij hier de verschillende taken aan op plus de daarbij behorende prioriteiten.

Sterke punten
Deze mensen werken structureel en kunnen hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Deze mensen zijn zowel resultaat- als taakgericht. Prioriteiten worden hierbij scherp in de gaten gehouden. Deze mensen zijn dan ook vaak kritisch en kijken afzonderlijk naar de verschillende deeltaken.

Zwakke punten
Mensen die teveel plannen en organiseren verliezen soms hun spontaniteit, hierdoor kan ook de creativiteit achteruit gaan. Het kan voor deze mensen moeilijk zijn om hun eigen ideeën los te laten en ook anderen input te laten geven. Daarnaast kunnen sommige mensen die van plannen en organiseren houden niet goed tegen verandering. Zij laten zich dan nog weleens van de wijs brengen. 

Vaardigheden Netwerkmanager

 • Analytisch vermogen
 • Initiatief
 • Voorspellen
 • Luisteren
 • Feedback geven
 • Stimuleren
 • Verbanden leggen
 • Creatief denken
 • Verbeeldingskracht
 • Taken overdragen
 • Leiderschap
 • Effectief communiceren
 • Voorbereiden
 • Methodisch werken
 • Prioriteiten stellen

Persoonlijkheid en Eigenschappen Netwerkmanager

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Netwerkmanager passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Netwerkmanager nodig? 

De Netwerkmanager is verantwoordelijk voor zijn team en moet er voor zorgen dat iedereen op dezelfde lijn zit, op de goede plek ingezet wordt en goed ondersteund wordt om hun potentieel waar te kunnen maken. De Netwerkmanager moet een leider en begeleider zijn (Baas).

Natuurlijk is het belangrijk om het netwerk ten alle tijden goed te laten werken, en moet de Netwerkmanager dit doel niet uit het oog verliezen. Uiteindelijk is een goed functionerend netwerk het belangrijkste (Succesvolle werker).

Bekijk de persoonstypen voor Netwerkmanager


Eigenschappen Netwerkmanager

 • Zelfverzekerd
 • Overwicht
 • Gedrevenheid
 • Enthousiast
 • OndernemendArbeidsmarktperspectief Netwerkmanager

Wat zijn de baankansen voor een Netwerkmanager?

De Netwerkmanager wordt meestal aangenomen vanuit een andere functie. De makkelijkste weg is via de functie van netwerkbeheerder. Er is genoeg werk in de IT.

Vanuit de functie van Netwerkmanager kan men verder doorgroeien naar een positie in hoger management.

De actuele kans op werk voor een Netwerkmanager

Het beroep Netwerkmanager is onderdeel van de beroepsfamilie Managers ict (beheer). De kans op werk voor de beroepsfamilie Managers ict (beheer) is in de huidige periode gemiddeld

Huidige aantal vacatures

1

Baankans Netwerkmanager

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Doorgroei mogelijkheden Netwerkmanager

Je kunt als Netwerkmanager een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Netwerkmanager is onderdeel van de beroepsfamilie Managers ict (beheer). Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Netwerkmanager

Verwante beroepen Netwerkmanager


Organisaties waar een Netwerkmanager werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Netwerkmanager meestal werkt.

Waar werkt een Netwerkmanager?

De Netwerkmanager werkt bij grote bedrijven met meerdere werklocaties en een complex netwerk. Het type bedrijf kan vanalles zijn omdat er tegenwoordig in de meeste grote bedrijven wel een complex netwerk aanwezig is.

Meer weten over werken in de IT & Software Development?

Bekijk werken in IT & Software Development

Netwerk Netwerkmanager

Met wie werkt een Netwerkmanager samen? 

Het voornaamste contact dat de Netwerkmanager heeft is natuurlijk met zijn team van Netwerkbeheerders. Ook pleegt hij overleg met eventuele andere Netwerkmanagers.

De Netwerkmanager is als leidinggevende het aanspreekpunt voor gebruikers/klanten en moeten deze mensen vooral in geval van storingen goed op de hoogte houden.


 • Netwerkbeheerder
 • Netwerkmanager
 • Gebruiker
Netwerkmanager

Interview met een Netwerkmanager

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Netwerkmanager:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Netwerkmanager verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Netwerkmanager?

De beroepen die verwant zijn aan Netwerkmanager zijn:
Netwerkbeheerder
Salaris: €1650 tot €3200
Opleiding: MBO HBO
Baankans: Zeer goed

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s, zoals: "Wat doet een %1$s?", of "Wat verdient een %1$s? of "Hoe word je een %1$s?". Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Netwerkmanager in één oogopslag

Sector:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Netwerkbeheerder
 • Netwerkmanager
 • Gebruiker

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €2180 tot €7160

Baankans:

Aantal vacatures:

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

1Ga direct naar