Sales Director: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Sales Director: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Sales Director. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Sales Director nodig heeft.Wat doet een Sales Director? Lees de functieomschrijving.

Wat is een Sales Director?

Een Sales Director is verantwoordelijk voor het verkopen van producten en diensten en geeft leiding aan een team van andere salesmensen. Hij werkt nauw samen met de mensen van de marketingafdeling.

Werkzaamheden van een Sales Director zijn:
- Analyseren van de markt en in kaart brengen
- Formuleren van de strategische visie
- Vertalen van deze visie naar een operationeel salesplan en resultaatgerichte acties
- Focussen op professionalisering en optimalisatie van processen en procedures
- Bespreken en bewaken van de voortgang van salestrajecten en andere doelstellingen
- Leidinggeven aan het salesteam
- Rapporteren aan de directeur
- Relaties aanknopen en onderhouden met klanten

Past het beroep Sales Director bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Vacatures Sales Director

Op zoek naar een nieuwe baan als Sales Director? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Sales Director. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vindt zal je doorklikken naar onze vacaturepartner.

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...

Vacatures Sales Director per ervaringsniveau

junior Sales Director vacatures startend Sales Director vacatures senior Sales Director vacatures beginnend Sales Director vacatures trainee Sales Director vacatures leidinggevend Sales Director vacatures medior Sales Director vacatures aankomend Sales Director vacatures ervaren Sales Director vacatures leerling Sales Director vacatures vacatures omscholen tot Sales Director vacatures opleiding tot Sales Director

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Sales Director

Wat verdient een Sales Director?

Een Sales Director verdient tussen de €2500,- en €4500,-. Het bedrag hangt af van het bedrijf en van zijn ervaring en leeftijd.

Vaak gelden aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan:
- een mobiele telefoon
- een laptop
- een auto van de zaak
- pensioensregeling
- kinderopvangregeling
- een dertiende maand
- opleidingsmogelijkheden

Salarisschaal Sales Director

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Sales Director

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Sales Director


Bekijk het salaris Sales Director per ervaringsniveau

Salaris junior Sales Director Wat verdient een startend Sales Director? Wat is het loon senior Sales Director? beginnend Sales Director salaris Maximaal salaris trainee Sales Director Hoeveel verdient een leidinggevend Sales Director? Wat is het salaris van een medior Sales Director? Salaris aankomend Sales Director Wat verdient een ervaren Sales Director? Welk salaris krijgt een leerling Sales Director?


Sales Director worden: Opleidingen tot Sales Director

Wil je Sales Director worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Sales Director.

Hoe word je een Sales Director? 

Vaak wordt iemand gevraagd met een HBO Marketing- of soortgelijk diploma. Belangrijker is ervaring. Ook worden goede communicatieve vaardigheden gevraagd en een ondernemende persoonlijkheid. 

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Sales Director

Er zijn geen opleidingen Sales Director aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Sales Director in werkt

Bekijk alle opleidingen Marketing & Communicatie


Sales Director worden: Omscholen tot Sales Director

Als je je wilt omscholen tot Sales Director is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Sales Director zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Sales Director dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Sales Director

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Sales Director

Als je Sales Director wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Sales Director zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Sales Director

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Sales Director?


Competenties en Vaardigheden Sales Director:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Sales Director.

Welke competenties heeft een Sales Director nodig?

Een Sales Director heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Anticiperen
Anticiperen

Steekwoorden: analytisch vermogen, initiatief ontplooien, inzicht in omgeving, inlevingsvermogen

Omschrijving

Deze personen lopen vaak voorop en herkennen situaties. Ze weten vervolgens hoe ze deze het beste kunnen aanpakken. Deze personen leggen verbanden tussen verleden, heden en proberen hier in de toekomst op in te spelen.

Sterke punten
Deze personen hebben over het algemeen een sterk ontwikkeld analytisch vermogen. Ze leggen verbanden en scheiden hoofd- en bijzaken. Daarnaast nemen deze personen vaak initiatief en proberen ze zich in te leven in de situatie en andere personen.

Zwakke punten
Doordat deze personen veel van te voren weren, kan ze voorspelbaar overkomen. Door sommige mensen wordt dit als saai ervaren. Verder kan deze competentie de creativiteit beperken. Doordat veel zaken van tevoren vast liggen, is er minder ruimte voor creatieve oplossingen.

Coachen
Coachen

Wat betekent de competentie coachen? De competentie coachen heeft de steekwoorden: motiveren, leiderschap, assertiviteit, luisteren

Omschrijving

In teamverband kunnen deze mensen ervoor zorgen dat taken voltooid worden. De coach motiveert anderen, op zowel persoonlijk als zakelijk vlak. De coach is betrokken en wil het beste voor zichzelf en voor de ander. Deze mensen luisteren goed en proberen de juiste vragen te stellen. Op die manier proberen ze anderen een bepaalde ontwikkeling door te laten maken.

Sterke punten
De coaches kunnen anderen vaak goed inspireren en motiveren. Bij tegenslagen zijn dit de mensen die het team en de werkzaamheden weer op gang krijgen. Ze motiveren niet alleen, maar zijn over het algemeen ook goede leiders. Ze kunnen mensen aansturen en begeleiden. Daarnaast zijn deze coaches over het algemeen betrouwbaar en willen ze iedereen graag helpen. Deze mensen zijn vaak zelfverzekerd en willen het beste voor zichzelf en voor de ander.

Zwakke punten
Het is mogelijk dat de betrokkenheid van de coach zo groot wordt, dat de prioriteiten op verkeerde aspecten komen te liggen. Deze grote betrokkenheid kan ervoor zorgen dat anderen zich gecontroleerd voelen.

Conflicten beheersen
Conflicten beheersen

Steekwoorden: zelfbewust, integriteit, beheersing, luisteren

Omschrijving

Deze personen herkennen en erkennen een conflict. Door te erkennen dat er een conflict is ontstaan, zetten zij de eerste stap om het conflict op te lossen. Ze bepalen wat de inhoud van het conflict is en hoe deze opgelost kan worden. Ze communiceren hierover met alle betrokken partijen en uiteindelijk zorgen ze ervoor dat het conflict op een nette manier wordt opgelost.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak integer. Tijdens een conflict proberen zij te allen tijde het moraal hoog te houden. Daarbij zijn ze onpartijdig en willen ze het beste resultaat behalen voor alle partijen. Deze personen kunnen vaak ook goed luisteren en overtuigen.

Zwakke punten
Het gevaar van conflictbeheersing is dat de personen die zich hiermee bezighouden als ‘meningloos’ worden bestempeld. Ze bemiddelen tijdens conflicten tussen meerdere partijen, maar nemen soms geen duidelijk standpunt in.

Klantgerichtheid
Klantgerichtheid

Steekwoorden: servicegericht, relatiegericht, luisteren, begripvol, helpend

Omschrijving

Mensen die beschikken over deze competentie kunnen goed inspelen op de verwachtingen en behoeften van klanten. Dit kunnen zowel uitgesproken als onuitgesproken behoeften zijn. Dit is dan ook aan deze persoon om dit uit te zoeken. Zij voelen zich betrokken bij de klant en zetten zich vaak voor 100% in voor deze klant. Tevens toont deze persoon respect naar de klant. Een bekend spreekwoord wat past bij deze competentie is ‘De klant is koning’. Verder weet deze persoon de verschillende groepen klanten en hun behoeften te onderscheiden.

Sterke punten
Een sterk punt van deze klantgerichte persoon is de betrokkenheid. Deze mensen zullen altijd actief op zoek gaan naar datgene wat de klant wilt hebben. Ze hebben inlevingsvermogen en kunnen goed luisteren. Daarnaast kunnen deze mensen meestal goed overtuigen.

Zwakke punten
Sommige klantgerichte mensen verliezen het resultaat uit het oog. Ze zijn zo gefocust op de klant, dat het resultaat wordt vergeten. Ook te veel willen kan een valkuil zijn voor deze mensen, ze willen dan zo graag helpen dat ze zich opdringen bij klanten. Of er zijn meerdere klanten en deze moeten lang wachten voordat ze geholpen worden.

Onderhandelen
Onderhandelen

Steekwoorden: overtuigen, luisteren, creativiteit, durf, bemiddelen

Omschrijving

In bepaalde situaties is het nodig dat er onderhandeld wordt. Onderhandelaars proberen op een bepaalde manier te onderhandelen zodat het voor beide partijen een win-winsituatie is. Zij maken hierbij gebruik van argumenten, maar luisteren ook naar het verhaal van anderen. Tijdens onderhandelingen komt deze persoon met verschillende ideeën die het conflict op een goede manier kan oplossen.

Sterke punten
Onderhandelaars kunnen goed overtuigen, maar ook luisteren. Zij proberen voor beide partijen de beste oplossing te zoeken. Verder zijn deze mensen vaak creatief en durven ze ideeën te opperen.

Zwakke punten
Teveel willen onderhandelen, kan leiden tot frustratie. Er zijn onderhandelaars die overal een onderhandeling/wedstrijd van maken. Hierdoor kan het lijken alsof ze niet luisteren of niets aannemen van andere mensen. Dit wekt irritaties op. Tevens kunnen tijdens een onderhandeling de spanningen nog weleens oplopen, waardoor het kan zijn dat een onderhandelaar ‘op de man gaat spelen’. Hij wil inspelen op de emoties om zo de ander te overtuigen van zijn gelijk.

Overtuigen
Overtuigen

Steekwoorden: aanzetten tot actie, luisteren, sensitiviteit, resultaatgericht

Omschrijving

Deze mensen weten op een bepaalde manier anderen te overtuigen van hun opvattingen. Zij gebruiken hiervoor argumenten, maar kunnen ook emoties gebruiken om hun verhaal kracht bij te zetten. Zij proberen hiermee anderen bijvoorbeeld aan te zetten tot actie. Overtuigers houden rekening met hun eigen belangen en dat van een ander.

Sterke punten
Overtuigers kunnen over het algemeen duidelijk en helder communiceren. Zij hebben van te voren bedacht wat ze willen vertellen en hoe ze de anderen willen overtuigen. Ze hebben een bepaalde structuur in het verhaal. Om mensen te overtuigen, luisteren deze personen ook goed. Zij proberen achterliggende opvattingen te achterhalen en baseren hierop hun argumenten. Deze mensen hebben vaak een goede balans tussen argumenten met feiten en argumenten met emotie.

Zwakke punten
Sommige overtuigers willen zo graag anderen overtuigen van hun gelijk, dat ze zich opdringen. Hierdoor wordt er een bepaalde weerstand opgebouwd, waardoor de boodschap niet meer overkomt op het publiek. Daarnaast zijn er overtuigers die teveel gebruik maken van zogenaamde drogredenen, zij voeren argumenten aan die niet feitelijk juist zijn. Dit verpakken zij in een mooi verhaal en proberen op die manier anderen te overtuigen.

Resultaatgerichtheid
Resultaatgerichtheid

Steekwoorden: doorzetters, zorgvuldig, eigenwijs, ambitieus

Omschrijving

Bij deze mensen staat het resultaat centraal. Zij spannen zich in om dit resultaat te behalen. Zij laten zich niet van de wijs brengen door extra werk, tegenvallers of tijdsdruk. Onderweg weten ze problemen op te lossen en daarbij het resultaat voor ogen te houden.

Sterke punten
Deze mensen gaan net zo lang door totdat ze hun doel behaald hebben. Ze werken accuraat en zorgvuldig. Deze mensen hebben vaak ook veel discipline en doorzettingsvermogen, ze voelen zich goed wanneer het beoogde doel behaald is. Deze personen hebben een bepaalde mate van prestatiedrang, hierdoor kunnen ze zowel zichzelf als anderen goed motiveren.

Zwakke punten
De manier waarop deze mensen tot het resultaat komen is niet zo belangrijk. Hierdoor kunnen er wel fouten gemaakt worden. Andere mensen kunnen door deze persoon ook benadeeld worden. Deze resultaatgerichte mensen zijn teveel met het resultaat bezig, zodat ze hun omgeving vergeten. Maar ook bij henzelf kan de prestatiedrang leiden tot problemen. Zij willen zo graag presteren dat ze een verhoogd risico lopen op bijvoorbeeld een burn-out. 

Uitdrukkingsvaardigheid
Uitdrukkingsvaardigheid

Steekwoorden: to-the-point, structureel, verstaanbaar, helder, ordelijk

Omschrijving

Deze mensen kunnen hun gedachten goed onder woorden brengen. Dit kan zowel op papier als mondeling. Ze kunnen helder en duidelijk communiceren naar de lezer/luisteraar. Ze kunnen hun boodschap vertellen zonder teveel uit te weiden naar irrelevante informatie.

Sterke punten
Helderheid en duidelijkheid zijn twee sterke punten. Zowel mondeling als schriftelijk kunnen deze mensen een boodschap goed verwoorden. Ze passen hun tekst aan op de doelgroep en ze spreken dan ook vaak de taal van het publiek. Tevens kunnen ze op een goede manier vragen beantwoorden, ze maken dan vaak gebruik van heldere voorbeelden.

Zwakke punten
Bij mondelinge uitdrukkingsvaardigheid kan het voorkomen dat de spreker en andere non-verbale houding heeft. Hierdoor kan zijn boodschap verkeerd overkomen op de ontvanger. Sommige van deze mensen gebruiken veel vaktermen, hierdoor kan de boodschap verkeerd worden geïnterpreteerd.

Vaardigheden Sales Director

 • Luisteren
 • Bemiddelen
 • Argumenteren
 • Feedback geven
 • Stimuleren
 • Integriteit
 • Emotionele intelligentie
 • Overtuigingskracht
 • Creativiteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Aanpassingsvermogen
 • Effectief communiceren
 • Ambitie
 • Vasthoudendheid
 • Doelgericht
 • Dienstverlenend
 • Begripvol
 • Klantvriendelijkheid
 • Voorspellen
 • Initiatief
 • Analytisch vermogen
 • Taalkennis
Bekijk meer Bekijk minder

Persoonlijkheid en Eigenschappen Sales Director

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Sales Director passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Sales Director nodig? 

Persoonstypen die passen bij een Sales Director zijn Baas en Waarnemer.

Het is belangrijk dat een Sales Director goed leiding kan geven. Hij moet streng zijn, maar ook inspirerend en open voor problemen en vragen. Hij is zelfverzekerd en weet hoe te handelen (Baas).

Bovendien moet hij veel inzicht hebben in de markt en trends kunnen opmerken en analyseren. Ook moet hij goed weten waar zijn team mee bezig is en waar hij verbeteringen kan doorvoeren (Waarnemer).

Bekijk de persoonstypen voor Sales Director


Eigenschappen Sales Director

 • Overwicht
 • Gedrevenheid
 • Zelfverzekerd
 • Waarnemend
 • Gedetailleerd
 • LeergierigArbeidsmarktperspectief Sales Director

Wat zijn de baankansen voor een Sales Director?

Het arbeidsmarktperspectief voor een Sales Director is vrij goed. Er staan veel vacatures open voor deze functie. Wel moet je ervaring hebben, anders kom je er moeilijk tussen.

Er zijn niet altijd veel doorgroeimogelijkheden, omdat een Sales Director al een hoge positie heeft. Hij kan zijn kennis eventueel op peil houden of uitbreiden door middel van cursussen. Op die manier krijgt hij wellicht nog meer verantwoordelijkheden en een groter team onder zich.

De actuele kans op werk voor een Sales Director

Het beroep Sales Director is onderdeel van de beroepsfamilie Managers verkoop en marketing. De kans op werk voor de beroepsfamilie Managers verkoop en marketing is in de huidige periode goed

Huidige aantal vacatures

9

Baankans Sales Director

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Wil je weten wat jouw arbeidsmarktwaarde is?

Ben je benieuwd hoe (andere) werkgevers jou waarderen? Zet heel eenvoudig jouw CV op Monsterboard en wordt benaderd voor nieuwe banen!

Plaats je CV nu direct op Monsterboard

Doorgroei mogelijkheden Sales Director

Je kunt als Sales Director een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Sales Director is onderdeel van de beroepsfamilie Managers verkoop en marketing. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Sales Director


Organisaties waar een Sales Director werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Sales Director meestal werkt.

Waar werkt een Sales Director?

Een Sales Director werkt in de profitsector. In deze sector wordt gestreefd naar zo veel mogelijk winst. Dit kunnen bedrijven zijn uit allerlei sectoren. Vaak zijn het middelgrote of grote bedrijven, maar het kunnen ook kleinere bedrijven zijn. Voorbeelden van bedrijven waarvoor een Sales Director kan gaan werken zijn hotels, kledingzaken of verzekeringsorganisaties. 

Meer weten over werken in de Sales & Verkoop?

Bekijk werken in Sales & Verkoop

Netwerk Sales Director

Met wie werkt een Sales Director samen? 

Een Sales Director komt in aanraking met:
- Sales Medewerkers
- Marketing Medewerkers
- Algemeen Directeur
- Klanten
- Andere relaties 


 • Sales Medewerkers
 • Markering Medewerkers
 • Algemeen Directeur
 • Klanten
 • Andere relaties
Sales Director

Interview met een Sales Director

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Sales Director:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Sales Director verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Sales Director?

De beroepen die verwant zijn aan Sales Director zijn:
Sales Medewerker
Salaris: €1800 tot €2400
Opleiding: Cursus / Bijscholing HBO WO
Baankans: Goed

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.
Verkoper
Salaris: €1500 tot €3000
Opleiding: Geen
Baankans: Onbekend

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.
Marketing Manager
Salaris: €3700 tot €6500
Opleiding: HBO WO
Baankans: Goed

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Sales Director in één oogopslag

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Sales Medewerkers
 • Markering Medewerkers
 • Algemeen Directeur
 • Klanten
 • Andere relaties

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €2500 tot €4500

Baankans:

Aantal vacatures:

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

9Ga direct naar