Bestekschrijver: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Bestekschrijver: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Dus je wilt misschien wel werken als Bestekschrijver? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je Bestekschrijver wilt worden.

Informatie over omscholing, wat je gaat doen als Bestekschrijver, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.

Alles over het werken als Bestekschrijver


Vacatures Bestekschrijver

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...


Wat is een Bestekschrijver?

Een bestekschrijver is verantwoordelijk voor het maken van een bestek. Een bestek is een juridisch document, een contract, waarin alle werkzaamheden staan die een aannemer dient te verrichten voor een bepaalde bouwopdracht. In het bestek staan zaken zoals het ontwerp, de bouwtekeningen, voorwaarden en de begroting van het project overzichtelijk vermeld. Het bestek fungeert als een schriftelijke overeenkomst tussen de aannemer en de opdrachtgever van het bouwproject.

Er is veel overlap met de beroepen calculator bouw en werkvoorbereider bouw. Het komt ook voor dan een baan als bestekschrijver een combinatiefunctie van deze beroepen is. 

 


Past het beroep Bestekschrijver bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Bekijk actuele vacatures die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid.

Bekijk jouw baansuggesties

Wat doet een Bestekschrijver?

Een bestekschrijver wint voor een project allerlei soorten informatie in. Deze informatie krijgt de bestekschrijver van bijvoorbeeld de projectleider, de leveranciers van de bouwmaterialen en de tekenaars. Als de bestekschrijver de verzamelde informatie in heeft gezien dan bepaalt de bestekschrijver samen met de architect of projectleider de voorwaarden van het project. Hierbij valt te denken aan zaken zoals de bouwtijd en de opleverdatum van het project.

Het bestek wordt vervolgens geschreven zodat er tijdens de bouw een overzichtelijke samenvatting aanwezig is van de beschrijving van het werk dat verricht dient te worden, de daarbij behorende bouwtekeningen en de voorwaarden.

Een bestekschrijver dient technisch onderlegt te zijn, kennis van het bouwproces te hebben en de wet en regelgeving omtrent het bouwproces te begrijpen. Een bestekschrijver is doorgaands werkzaam bij een bouwkundig ingenieursbureau, of een advies- of architectenbureau

Het beroep van de Bestekschrijver is anno 2022 al redelijk verandert. Er heeft een verschuivinging plaats naar verdere digitalisering. Zo is er tegenwoordig eenkoppeling van informatie aan de BIM ontwerpmodellen. Verder zijn er nieuwe eisen en werkwijzen, zoals het specificeren van contracten met NL/Sfb codering.

Er is een werkstandaard onstaan waar aan voldaan dient te worden, zogeheten STABU. Dit betekent dat de bestekschijver bestekken schrijft die aan de STABU-voorwaarden dienen te voldoen. Verder heeft het beroep ook een grotere focus gekregen op contractvorming en wat daar bij komt kijken.

Heb je wel eens gedacht aan?

Omscholen naar een beroep met baankansen?
Nationale Beroepengids

Vacatures laden...Vacatures Bestekschrijver per stad

Vacatures Bestekschrijver Alkmaar

Vacatures Bestekschrijver Almelo

Vacatures Bestekschrijver Almere

Vacatures Bestekschrijver Alphen aan den Rijn

Vacatures Bestekschrijver Amersfoort

Vacatures Bestekschrijver Amstelveen

Vacatures Bestekschrijver Amsterdam

Vacatures Bestekschrijver Apeldoorn

Vacatures Bestekschrijver Arnhem

Vacatures Bestekschrijver Assen

Vacatures Bestekschrijver Bergen op Zoom

Vacatures Bestekschrijver Breda

Vacatures Bestekschrijver Capelle aan den IJssel

Vacatures Bestekschrijver Delft

Vacatures Bestekschrijver Den Bosch

Vacatures Bestekschrijver Den Haag

Vacatures Bestekschrijver Den Helder

Vacatures Bestekschrijver Deventer

Vacatures Bestekschrijver Doetinchem

Vacatures Bestekschrijver Dordrecht

Vacatures Bestekschrijver Ede

Vacatures Bestekschrijver Eindhoven

Vacatures Bestekschrijver Emmen

Vacatures Bestekschrijver Enschede

Vacatures Bestekschrijver Gouda

Vacatures Bestekschrijver Groningen

Vacatures Bestekschrijver Haarlem

Vacatures Bestekschrijver Haarlemmermeer

Vacatures Bestekschrijver Heerlen

Vacatures Bestekschrijver Helmond

Vacatures Bestekschrijver Hengelo

Vacatures Bestekschrijver Hilversum

Vacatures Bestekschrijver Hoogeveen

Vacatures Bestekschrijver Hoorn

Vacatures Bestekschrijver Katwijk

Vacatures Bestekschrijver Leeuwarden

Vacatures Bestekschrijver Leiden

Vacatures Bestekschrijver Lelystad

Vacatures Bestekschrijver Maastricht

Vacatures Bestekschrijver Middelburg

Vacatures Bestekschrijver Nieuwegein

Vacatures Bestekschrijver Nijmegen

Vacatures Bestekschrijver Oss

Vacatures Bestekschrijver Purmerend

Vacatures Bestekschrijver Roermond

Vacatures Bestekschrijver Roosendaal

Vacatures Bestekschrijver Rotterdam

Vacatures Bestekschrijver Schiedam

Vacatures Bestekschrijver Spijkenisse

Vacatures Bestekschrijver Terneuzen

Vacatures Bestekschrijver Tilburg

Vacatures Bestekschrijver Utrecht

Vacatures Bestekschrijver Veenendaal

Vacatures Bestekschrijver Venlo

Vacatures Bestekschrijver Vlaardingen

Vacatures Bestekschrijver Westland

Vacatures Bestekschrijver Zaanstad

Vacatures Bestekschrijver Zeist

Vacatures Bestekschrijver Zoetermeer

Vacatures Bestekschrijver Zwolle

Meer steden Minder steden

Salarisschaal Bestekschrijver

Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Wat verdient een Bestekschrijver?

Het loon van een bestekschrijver ligt tussen de circa €2500,- en €3800,- per maand. Afhankelijk van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de bestekschrijver. 

 

 
 
 
 
 

Meer weten over het salaris Bestekschrijver

Salaris aankomend Bestekschrijver Salaris junior Bestekschrijver Wat is het salaris van een medior Bestekschrijver? Welk salaris krijgt een senior Bestekschrijver?


Hoe word je een Bestekschrijver? 

Een bestekschrijver heeft doorgaands een technische (bouw) opleiding gevolgd. Dergelijke opleidingen zijn op meerdere niveau’s te volgen. Zo is er de MBO middenkaderfunctionaris bouw opleiding of de algemene MBO bouwkunde opleiding. Op het HBO worden ook bouwkundige opleidingen gegeven zoals HBO bouwkunde. Er zijn in Nederland ook enkele specifieke bestekschrijver cursussen te vinden. Bij deze cursussen wordt les over het gebruik van een specifiek bestekschrijf programma gegeven. Over het algemeen is de functie bestekschrijver een MBO functie. 

 

 
 
 
 
 

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Bestekschrijver

Er zijn geen opleidingen Bestekschrijver aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Bestekschrijver in werkt

Bekijk alle opleidingen Bouw


Omscholen tot Bestekschrijver

Je kan op verschillende manieren omscholen tot Bestekschrijver. Zelfstandig of georganiseerd.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Bestekschrijver

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Bestekschrijver

Als je Bestekschrijver wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Bestekschrijver zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Bestekschrijver

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen.

Wat doet een Bestekschrijver?

Ga naar de omschoolwijzer


Competenties Bestekschrijver

Een Bestekschrijver heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Besluitvaardigheid
Besluitvaardigheid

Steekwoorden: beslissingen, argumenten, overtuigen, durf

Omschrijving

Deze personen durven beslissingen te nemen. Dit doen ze bijvoorbeeld door een bepaalde actie uit te voeren of een regel in te stellen. Deze besluitvaardige personen stellen hun beslissingen niet uit tot ze alle informatie hebben, zij proberen zo snel mogelijk de knoop door te maken. Bij eventuele consequenties kan hij terugkomen op de beslissing en een andere keuze maken. De persoon weet de beslissingen op een goede manier te onderbouwen.

Sterke punten
Deze personen weten anderen te overtuigen van hun besluit, ze gebruiken hierbij verschillende argumenten die passen bij hun standpunt. Voor het nemen van besluiten is lef nodig, hierover beschikt deze besluitvaardige persoon dan ook.

Zwakke punten
Aan het nemen van beslissingen zitten risico’s en deze risico’s kunnen gevolgen hebben. Op het moment dat deze persoon te snel teveel beslissingen neemt, kan hij roekeloos worden en zijn oog voor het resultaat verliezen. Het is dan ook van belang dat deze persoon op het juiste moment de juiste beslissing neemt en goed nadenkt over de voor- en nadelen ervan.

Financieel bewustzijn
Financieel bewustzijn

Steekwoorden: cijfers, onderhandelen, geld, bewustzijn, creativiteit

Omschrijving

Deze mensen hebben een goed beeld van de cijfers. Zij weten bijvoorbeeld wat de inkomsten en uitgaven zijn van de organisatie. Zij kunnen de waarden van geld realistisch schatten en weten ook hoe ze dit toe kunnen passen in hun werkzaamheden. Ze weten hoe ze de financiële situatie kunnen verbeteren.

Sterke punten
Mensen die financieel bewust zijn, zijn vaak ook creatief. Zij weten de waarde van geld en wat ze daarvoor kunnen krijgen. Op een creatieve manier proberen zij zoveel mogelijk voor een bepaald bedrag te krijgen. Bij deze competentie passen ook de competenties ‘overtuigen’ en ‘onderhandelen’. Over geld wordt altijd gepraat en deze personen willen zoveel mogelijk waar voor hun geld. Ze willen onderhandelen en de ander overtuigen van hun standpunten. Ook weten ze waar ze op kunnen besparen en waar winsten te behalen zijn. 

Zwakke punten
Mensen die teveel met cijfers bezig zijn, kunnen de aandacht voor andere zaken verliezen. Zo kan het gebeuren dat zij geen ruimte meer overlaten voor andere creatieve ideeën. Ook kunnen zij zodanig streven naar winst, dat bijvoorbeeld het welzijn van de werknemers wordt ondergesneeuwd.

Omgaan met details
Omgaan met details

Steekwoorden: structureel, plannen en organiseren, resultaat, perfectionistisch

Omschrijving

Deze mensen hebben details en procedures goed in hun hoofd zitten. Deze personen letten bij opdrachten op de details, zij controleren bijvoorbeeld de spelling en houden zich bezig met de vormgeving. Daarnaast houden deze mensen zich vaak bezig met de planning en organisatie van werkzaamheden.

Sterke punten
Deze mensen zijn precies en werken structureel. Zij kijken met een kritisch oog naar opdrachten. Daarnaast beschikken deze mensen ook vaak over de competentie ‘plannen en organiseren’. Zij hebben een goed beeld in het hoofd van het resultaat en de taken die uitgevoerd moeten worden.

Zwakke punten
De kritische houding kan ervoor zorgen dat de omgeving hen ziet als ‘pietluttig’. Verder kan het zijn dat ze zo opgaan in details dat de creativiteit van deze mensen eronder lijdt. Ook kunnen ze doorslaan en hoofdzaken uit het oog verliezen.

Onafhankelijkheid
Onafhankelijkheid

Steekwoorden Competentie Onafhankelijkheid:

zelfverzekerd, zelfkennis, zelfontwikkeling, kritisch, zelfstandig

Omschrijving

Deze mensen nemen beslissingen op basis van hun eigen overtuigingen en niet zozeer op basis van overtuigingen van anderen. Deze mensen hebben vaak een duidelijke koers en laten zich niet zomaar van de wijs brengen. Zij werken zelfstandig en durven besluiten te nemen. Ze kijken kritisch naar het werk en hun functioneren, waardoor ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen.

Sterke punten
Over het algemeen zijn deze mensen zelfverzekerd en beschikken ze over een goede zelfkennis en –ontwikkeling. Zij zetten voor zichzelf een bepaalde koers uit en bewandelen zelfstandig de weg ernaar toe.

Zwakke punten
Onafhankelijke mensen kunnen afstandelijk overkomen. Ze doen vaak dingen zelfstandig en hierdoor kan het voor omgeving lijken alsof ze zich afsluiten. Nog een gevaar van zelfstandig werken is stress. Onafhankelijke mensen vinden het lastig om hulp te vragen, waardoor de werkdruk enorm kan oplopen. 

Oordeelsvorming
Oordeelsvorming

Steekwoorden: analytisch vermogen, structureel, zelfkennis, visie

Omschrijving

Deze mensen kunnen zuiver en helder redeneren. Deze personen houden rekening met feiten en gebruiken verschillende perspectieven om een oordeel te vormen over bijvoorbeeld een werksituatie. Daarnaast beoordelen zij bijvoorbeeld de haalbaarheid en de planning van een opdracht.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak erg gestructureerd en scheiden dan ook de hoofd- van de bijzaken. Verder hebben deze mensen over het algemeen vaak een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Zij bekijken zaken vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast beschikken deze mensen vaak over een goede zelfkennis, ze bekijken hun eigen presteren ook vanuit verschillende visies.

Zwakke punten
Wanneer er teveel wordt geoordeeld, kan dit demotivatie oproepen. Dit gebeurt met name dan bij anderen. Deze mensen oordelen dan overal over, ook wanneer het hen niet wordt gevraagd. Dit kan zorgen voor onderlinge irritaties. Als laatste kunnen deze mensen hun eigen oordeel op nummer één zetten, hierdoor kan het zijn dat de omgeving zich achtergesteld voelt.

Plannen en organiseren
Plannen en organiseren

Steekwoorden: structureel, kritisch, resultaat- en taakgericht, prioriteiten

Omschrijving

Voordat deze mensen beginnen aan de uitvoer van een bepaalde taak, hebben zij een goede werkplanning gemaakt. De complete opdracht staat structureel uitgewerkt in een plan van aanpak. Hierbij gebruiken deze mensen het doel van de opdracht als uitgangspunt, vervolgens hangen zij hier de verschillende taken aan op plus de daarbij behorende prioriteiten.

Sterke punten
Deze mensen werken structureel en kunnen hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Deze mensen zijn zowel resultaat- als taakgericht. Prioriteiten worden hierbij scherp in de gaten gehouden. Deze mensen zijn dan ook vaak kritisch en kijken afzonderlijk naar de verschillende deeltaken.

Zwakke punten
Mensen die teveel plannen en organiseren verliezen soms hun spontaniteit, hierdoor kan ook de creativiteit achteruit gaan. Het kan voor deze mensen moeilijk zijn om hun eigen ideeën los te laten en ook anderen input te laten geven. Daarnaast kunnen sommige mensen die van plannen en organiseren houden niet goed tegen verandering. Zij laten zich dan nog weleens van de wijs brengen. 

Resultaatgerichtheid
Resultaatgerichtheid

Steekwoorden: doorzetters, zorgvuldig, eigenwijs, ambitieus

Omschrijving

Bij deze mensen staat het resultaat centraal. Zij spannen zich in om dit resultaat te behalen. Zij laten zich niet van de wijs brengen door extra werk, tegenvallers of tijdsdruk. Onderweg weten ze problemen op te lossen en daarbij het resultaat voor ogen te houden.

Sterke punten
Deze mensen gaan net zo lang door totdat ze hun doel behaald hebben. Ze werken accuraat en zorgvuldig. Deze mensen hebben vaak ook veel discipline en doorzettingsvermogen, ze voelen zich goed wanneer het beoogde doel behaald is. Deze personen hebben een bepaalde mate van prestatiedrang, hierdoor kunnen ze zowel zichzelf als anderen goed motiveren.

Zwakke punten
De manier waarop deze mensen tot het resultaat komen is niet zo belangrijk. Hierdoor kunnen er wel fouten gemaakt worden. Andere mensen kunnen door deze persoon ook benadeeld worden. Deze resultaatgerichte mensen zijn teveel met het resultaat bezig, zodat ze hun omgeving vergeten. Maar ook bij henzelf kan de prestatiedrang leiden tot problemen. Zij willen zo graag presteren dat ze een verhoogd risico lopen op bijvoorbeeld een burn-out. 

Vaardigheden Bestekschrijver

 • Prioriteiten stellen
 • Gestructureerd werken
 • Beslissingen nemen
 • Afwegen
 • Accuratesse
 • Zorgvuldigheid
 • Voorbereiden
 • Analyseren
 • Systematisch denken
 • Problemen vanuit verschillende oogpunten bekijken
 • Cijfermatigheid
 • Onderhandelen
 • Rekenvaardigheid
 • Zelfsturing
 • Zelfontwikkeling
 • Durf
 • Analytisch vermogen
 • Inlevingsvermogen
 • Logisch redeneren
 • Doelgericht werken
 • Doorzettingsvermogen
 • Ambitie
Bekijk meer Bekijk minder

Wat voor persoonlijkheid heeft een Bestekschrijver nodig? 

Een bestekschrijver heeft een belangrijke rol in het bouwproces. Een goede bestekschrijver moet onderzoekend van nature zijn, goed kunnen luisteren en er van houden om kennis te verzamelen. Dit zijn allen eigenschappen die passen bij het persoonstype de waarnemer.

Verder hangt er veel af van het bestek dat de bestekschrijver maakt. Een project kan falen op het moment dat de bestekschrijver in het schrijfproces slordig te werk is gegaan. Discipline en een drang naar een zeker perfectionisme wordt dan ook gevraagd van de bestekschrijver. Eigenschappen die horen bij de perfectionist

 

 
 
 
 
 

Eigenschappen Bestekschrijver

 • Idealistisch
 • Gedisciplineerdheid
 • Punctueel
 • Waarnemendheid
 • Gedetailleerdheid
 • LeergierigheidWat zijn de baankansen voor een Bestekschrijver?

Het arbeidsperspectief van een bestekschrijver is doorgaands goed. Er zal in principe altijd gebouwd worden in Nederland dus naar mensen die het bouwproces in kader brengen en voorbereiden zal altijd behoefte zijn. Op het moment dat een bestekschrijver veel ervaring op heeft gedaan kan deze bijvoorbeeld projectleider worden. De doorgroeimogelijkheden zijn dan ook goed te noemen.

 

 
 
 
 
 

De actuele kans op werk voor een Bestekschrijver

Het beroep Bestekschrijver is onderdeel van de beroepsfamilie Werkvoorbereiders en calculators bouw en installatietechniek. De kans op werk voor de beroepsfamilie Werkvoorbereiders en calculators bouw en installatietechniek is in de huidige periode zeer goed

Huidige aantal vacatures

38

Baankans Bestekschrijver

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Doorgroei mogelijkheden Bestekschrijver

Het beroep Bestekschrijver is onderdeel van de beroepsfamilie Werkvoorbereiders en calculators bouw en installatietechniek.

Doorgroei beroepen voor een Bestekschrijver

Hoofd productieplanning

manager bedrijfsbureau

Medewerker bedrijfsbureau

planningsmedewerker (bedrijfsbureau)

medewerker administratieve werkvoorbereiding (bedrijfsbureau)

medewerker planning en coördinatie (bedrijfsbureau)

orderadministrateur

Projectplanner

Projectvoorbereider

Productieplanner

materiaalplanner

Werkvoorbereider cultuurtechniek

Calculator cultuurtechniek

Werkvoorbereider / calculator cultuurtechniek

calculator/werkvoorbereider groen

Werkvoorbereider elektrotechniek

junior-werkvoorbereider elektrotechniek

service coördinator elektrotechniek

werkvoorbereider elektronica

werkvoorbereider meet- en regeltechniek

technische planner elektrotechniek

Calculator elektrotechniek

begrotingscalculator elektrotechniek

calculator meet- en regeltechniek

cost-engineer elektrotechniek

hoofd begrotingscalculatie elektrotechniek

technisch calculator elektrotechniek

Bestekschrijver grond-, weg- en waterbouw (gww)

bestekschrijver civiele techniek

bestekschrijver infra

Werkvoorbereider grond-, weg- en waterbouw (gww)

projectvoorbereider grond-, weg- en waterbouw (gww)

werkvoorbereider infra

planning engineer infra

Werkvoorbereider / calculator grond-, weg- en waterbouw (gww)

werkvoorbereider/calculator infra

Glasvezel engineer

Calculator grond-, weg- en waterbouw (gww)

weg- en waterbouwkundig calculator

werkadministrateur infra

kostprijsdeskundige weg- en waterbouw

risicomanager infra

Werkvoorbereider / projectleider grond-, weg- en waterbouw (gww)

Calculator werktuigbouw

begrotingscalculator werktuigbouw

cost-engineer werktuigbouw

technisch calculator werktuigbouw

hoofd calculator werktuigbouw

Werkvoorbereider werktuigbouw

service coördinator werktuigbouw

technische planner werktuigbouw

Werkvoorbereider meubelindustrie

Werkvoorbereider interieurbouwbedrijf

Werkvoorbereider / calculator timmerfabriek

Grafisch intermediair

productiebegeleider (grafisch)

bedrijfsbureaumedewerker (grafisch)

trafficmanager (grafisch)

technisch calculator (grafische industrie)

planner (grafisch)

orderbegeleider (grafisch)

ordermanager (grafisch)

werkvoorbereider (grafisch)

werkvoorbereider-calculator (grafische industrie)

medewerker bedrijfsbureau (grafische)

operationsmedewerker (grafisch)

orderbeheerder (grafisch)

Traffic manager reclame

productiemanager reclame

Productiebegeleider uitgeverij

productiecoördinator uitgeverij

orderbehandelaar

Technisch calculator (procesindustrie)

werkvoorbereider-calculator (procesindustrie)

Meer steden Minder steden

Waar werkt een Bestekschrijver?

Een bestekschrijver werkt voor een architecten- of adviesbureau en dit zijn doorgaands profit organisaties.

 
 
 
 
 

Met wie werkt een Bestekschrijver samen? 

Een bestekschrijver werkt samen met de projectleider of architect samen. In sommige gevallen spreekt de bestekschrijver ook met de leveranciers van de bouwmaterialen. Een bestekschrijver heeft doorgaands veel extern contact met deze personen. 

 

 
 
 
 
 

 • Projectleider
 • Architect
Bestekschrijver

Verwante beroepen Bestekschrijver:

Projectleider
Salaris: €2800 tot €6000
Opleiding: HBO WO
Baankans: Onbekend

Baankans

Dus je wilt misschien wel werken als %1$s? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je %1$s wilt worden. Informatie over omscholing, wat je gaat doen als %1$s, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.
Architect
Salaris: €2107 tot €6396
Opleiding: WO
Baankans: Goed

Baankans

Dus je wilt misschien wel werken als %1$s? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je %1$s wilt worden. Informatie over omscholing, wat je gaat doen als %1$s, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.

Alles over het beroep Bestekschrijver in één oogopslag

Sector:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Projectleider
 • Architect

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €2500 tot €4000

Baankans:

Aantal vacatures:

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

38Zoek een ander beroep

Bekijk ook

Ga direct naar