Directeur IT: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Directeur IT: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Dus je wilt misschien wel werken als Directeur IT? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je Directeur IT wilt worden.

Informatie over omscholing, wat je gaat doen als Directeur IT, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.

Alles over het werken als Directeur IT


Vacatures Directeur IT

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...


Wat is een Directeur IT?

 

De directeur IT leidt de IT afdeling in een bedrijf. De directeur IT is verantwoordelijk dat zijn/haar werknemers ervoor zorgen dat de IT afdeling goed blijft functioneren zodat het bedrijf winst kan maken. De directeur IT heeft verschillende taken. Ten eerste stuurt de directeur IT de mensen aan die onder hem werken zodat het team goed functioneert. Het is mogelijk dat de directeur IT hier iemand opzet die een aantal zaken van hem of haar overneemt. Echter, de directeur IT is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het team op de IT afdeling dus het is aan hem of haar om het team zelf aan te sturen of er iemand voor in dienst te nemen.
Daarbij is het van het grootste belang dat de directeur IT goed is in het maken en halen van bedrijfsplannen. Het is aan de directeur IT om inzicht te hebben in de markt waarop gewerkt wordt en de lat dusdanig hoog te leggen dat er plannen gehaald kunnen worden maar het wel een uitdaging blijft.  De directeur IT bestudeert daarbij ook de concurrenten op de markt en neemt dit mee in zijn bedrijfsstrategie. Deze zal de directeur IT dan ook van tijd tot tijd moeten aanpassen. Ook is het aan de directeur IT om snel in te zien wanneer iemand of een team op de IT afdeling niet goed functioneert. De directeur IT wil ten alle tijden voorkomen dat het niet goed functioneren van iemand invloed heeft op de gang van zaken en zal dus voortijdig in moeten grijpen door iemand te waarschuwen, te instrueren of te ontslaan.
Tevens moet de directeur IT verstand hebben van de afdeling waarop hij/zij werkzaam is. De directeur IT moet zelf ook ervaring hebben opgedaan in de IT zodat hij/zij precies weet wat de valkuilen zijn en hoe iemand op de afdeling zich dient te ontwikkelen tot een goede werknemer. De directeur IT neemt ook mensen aan en moet snel kunnen merken of iemand de potentie heeft om goed te worden in de IT. Tot slot overlegt de directeur IT veel met andere leidinggevende in het bedrijf waar de IT bij hoort. 


Past het beroep Directeur IT bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Bekijk actuele vacatures die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid.

Bekijk jouw baansuggesties

Heb je wel eens gedacht aan?

Omscholen naar een beroep met baankansen?
Nationale Beroepengids

Vacatures laden...Vacatures Directeur IT per stad

Vacatures Directeur IT Alkmaar

Vacatures Directeur IT Almelo

Vacatures Directeur IT Almere

Vacatures Directeur IT Alphen aan den Rijn

Vacatures Directeur IT Amersfoort

Vacatures Directeur IT Amstelveen

Vacatures Directeur IT Amsterdam

Vacatures Directeur IT Apeldoorn

Vacatures Directeur IT Arnhem

Vacatures Directeur IT Assen

Vacatures Directeur IT Bergen op Zoom

Vacatures Directeur IT Breda

Vacatures Directeur IT Capelle aan den IJssel

Vacatures Directeur IT Delft

Vacatures Directeur IT Den Bosch

Vacatures Directeur IT Den Haag

Vacatures Directeur IT Den Helder

Vacatures Directeur IT Deventer

Vacatures Directeur IT Doetinchem

Vacatures Directeur IT Dordrecht

Vacatures Directeur IT Ede

Vacatures Directeur IT Eindhoven

Vacatures Directeur IT Emmen

Vacatures Directeur IT Enschede

Vacatures Directeur IT Gouda

Vacatures Directeur IT Groningen

Vacatures Directeur IT Haarlem

Vacatures Directeur IT Haarlemmermeer

Vacatures Directeur IT Heerlen

Vacatures Directeur IT Helmond

Vacatures Directeur IT Hengelo

Vacatures Directeur IT Hilversum

Vacatures Directeur IT Hoogeveen

Vacatures Directeur IT Hoorn

Vacatures Directeur IT Katwijk

Vacatures Directeur IT Leeuwarden

Vacatures Directeur IT Leiden

Vacatures Directeur IT Lelystad

Vacatures Directeur IT Maastricht

Vacatures Directeur IT Middelburg

Vacatures Directeur IT Nieuwegein

Vacatures Directeur IT Nijmegen

Vacatures Directeur IT Oss

Vacatures Directeur IT Purmerend

Vacatures Directeur IT Roermond

Vacatures Directeur IT Roosendaal

Vacatures Directeur IT Rotterdam

Vacatures Directeur IT Schiedam

Vacatures Directeur IT Spijkenisse

Vacatures Directeur IT Terneuzen

Vacatures Directeur IT Tilburg

Vacatures Directeur IT Utrecht

Vacatures Directeur IT Veenendaal

Vacatures Directeur IT Venlo

Vacatures Directeur IT Vlaardingen

Vacatures Directeur IT Westland

Vacatures Directeur IT Zaanstad

Vacatures Directeur IT Zeist

Vacatures Directeur IT Zoetermeer

Vacatures Directeur IT Zwolle

Meer steden Minder steden

Salarisschaal Directeur IT

Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Wat verdient een Directeur IT?

 

Het salaris is afhankelijk van ervaring, leeftijd en het aantal mensen dat de directeur IT onder zich heeft werken. Uitgaande van tussen de 50 en 500 mensen in dienst, verdient een directeur IT tussen de E 4500 en de E 6500  bruto per maand. Echter, dit salaris kan ook beginnen met minder en stijgen naarmate er goed werk wordt afgeleverd en de ervaring groeit.


Meer weten over het salaris Directeur IT

Salaris aankomend Directeur IT Salaris junior Directeur IT Wat is het salaris van een medior Directeur IT? Welk salaris krijgt een senior Directeur IT?


Hoe word je een Directeur IT? 

 

De directeur IT heeft meestal een hbo of universitaire opleiding genoten in de richting van Economie, Bedrijfskunde of marketing. Er is geen specifieke opleiding die aan sluit bij dit beroep maar een directeur IT dient wel kennis van zaken te hebben en in staat te zijn een bedrijfsstructuur te kennen en daarbij ook de markt waarop gewerkt wordt. Een economische achtergrond is dus wel een vereiste. Daarbij dient de directeur IT verstand te hebben van het gebied waar hij/zij leiding in geeft, namelijk de IT. Het is van belang dat de directeur IT een opleiding heeft genoten waarin hij/zij deze tak goed heeft leren kennen.
Echter, om een goede directeur te kunne zijn, zijn bepaalde eigenschappen het meest belangrijk. Het goed kunnen leiden en inzicht kunnen hebben in een bedrijf en de markt. Deze kwaliteiten kan iemand ook van nature in zich hebben. Dit is nog meer een vereiste dan de opleiding. Zonder hoge opleiding in de juiste richting maar met de juiste ervaring en kwaliteiten maakt de directeur IT een kans. Met een goede studie maar zonder ervaring en kwaliteiten niet. 

Opleidingen Directeur IT

Uitgelicht
Gratis infosessie omscholing naar de ITOmscholen tot Directeur IT

Je kan op verschillende manieren omscholen tot Directeur IT. Zelfstandig of georganiseerd.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Directeur IT

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Directeur IT

Als je Directeur IT wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Directeur IT zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Directeur IT

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen.

Wat doet een Directeur IT?

Ga naar de omschoolwijzer


Competenties Directeur IT

Een Directeur IT heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Anticiperen
Anticiperen

Steekwoorden: analytisch vermogen, initiatief ontplooien, inzicht in omgeving, inlevingsvermogen

Omschrijving

Deze personen lopen vaak voorop en herkennen situaties. Ze weten vervolgens hoe ze deze het beste kunnen aanpakken. Deze personen leggen verbanden tussen verleden, heden en proberen hier in de toekomst op in te spelen.

Sterke punten
Deze personen hebben over het algemeen een sterk ontwikkeld analytisch vermogen. Ze leggen verbanden en scheiden hoofd- en bijzaken. Daarnaast nemen deze personen vaak initiatief en proberen ze zich in te leven in de situatie en andere personen.

Zwakke punten
Doordat deze personen veel van te voren weren, kan ze voorspelbaar overkomen. Door sommige mensen wordt dit als saai ervaren. Verder kan deze competentie de creativiteit beperken. Doordat veel zaken van tevoren vast liggen, is er minder ruimte voor creatieve oplossingen.

Besluitvaardigheid
Besluitvaardigheid

Steekwoorden: beslissingen, argumenten, overtuigen, durf

Omschrijving

Deze personen durven beslissingen te nemen. Dit doen ze bijvoorbeeld door een bepaalde actie uit te voeren of een regel in te stellen. Deze besluitvaardige personen stellen hun beslissingen niet uit tot ze alle informatie hebben, zij proberen zo snel mogelijk de knoop door te maken. Bij eventuele consequenties kan hij terugkomen op de beslissing en een andere keuze maken. De persoon weet de beslissingen op een goede manier te onderbouwen.

Sterke punten
Deze personen weten anderen te overtuigen van hun besluit, ze gebruiken hierbij verschillende argumenten die passen bij hun standpunt. Voor het nemen van besluiten is lef nodig, hierover beschikt deze besluitvaardige persoon dan ook.

Zwakke punten
Aan het nemen van beslissingen zitten risico’s en deze risico’s kunnen gevolgen hebben. Op het moment dat deze persoon te snel teveel beslissingen neemt, kan hij roekeloos worden en zijn oog voor het resultaat verliezen. Het is dan ook van belang dat deze persoon op het juiste moment de juiste beslissing neemt en goed nadenkt over de voor- en nadelen ervan.

Motiveren
Motiveren

Steekwoorden: optimistisch, ambitieus, luisteren, overtuigen

Omschrijving

Deze mensen kunnen anderen aanzetten tot actie. Dit kan gebeuren op verschillende manieren, bijvoorbeeld door macht of verbondenheid met een team. Ze willen het werkplezier van anderen vergroten. Ze stellen vaak een gezamenlijk doel centraal en de motivator probeert met het hele team dit doel te behalen.

Sterke punten
In zware tijden blijven deze mensen optimistisch en kijken met een positieve blik naar de toekomst. Ze kunnen zichzelf goed motiveren, maar ook anderen nieuwe zin geven. De meeste motivators zijn goede luisteraars en hebben een goed inlevingsvermogen. Daarnaast past de competentie overtuigen ook goed bij deze competentie. Om mensen te motiveren is overtuiging op bepaalde momenten hard nodig. 

Zwakke punten
Een motivator kan doorslaan. Hij kan zo optimistisch zijn, dat hij de realiteit verliest. Dit kan samenhangen met de competentie ambitie, motivators stellen bepaalde doelen en willen deze behalen en ook bij tegenslagen doorgaan. De geloofwaardigheid van de motivator wordt dan aangetast.

Plannen en organiseren
Plannen en organiseren

Steekwoorden: structureel, kritisch, resultaat- en taakgericht, prioriteiten

Omschrijving

Voordat deze mensen beginnen aan de uitvoer van een bepaalde taak, hebben zij een goede werkplanning gemaakt. De complete opdracht staat structureel uitgewerkt in een plan van aanpak. Hierbij gebruiken deze mensen het doel van de opdracht als uitgangspunt, vervolgens hangen zij hier de verschillende taken aan op plus de daarbij behorende prioriteiten.

Sterke punten
Deze mensen werken structureel en kunnen hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Deze mensen zijn zowel resultaat- als taakgericht. Prioriteiten worden hierbij scherp in de gaten gehouden. Deze mensen zijn dan ook vaak kritisch en kijken afzonderlijk naar de verschillende deeltaken.

Zwakke punten
Mensen die teveel plannen en organiseren verliezen soms hun spontaniteit, hierdoor kan ook de creativiteit achteruit gaan. Het kan voor deze mensen moeilijk zijn om hun eigen ideeën los te laten en ook anderen input te laten geven. Daarnaast kunnen sommige mensen die van plannen en organiseren houden niet goed tegen verandering. Zij laten zich dan nog weleens van de wijs brengen. 

Samenwerken
Samenwerken

Steekwoorden: samenwerken, resultaten, assertiviteit

Omschrijving

Goed samenwerken is bijdragen aan het samenwerkingsproces, de resultaten en de harmonie binnen een team. Deze personen willen niet alleen een goede bijdrage leveren aan de opdracht, maar ook aan de sfeer binnen het team. Onder deze competentie vallen verschillende aspecten: respect hebben voor andere groepsgenoten, elkaar helpen met taken en meedenken.

Sterke punten
Een sterk punt is dat deze personen vaak een goede mensenkennis hebben, zij kunnen anderen goed inschatten en houden daarbij het resultaat en de taken in het achterhoofd. Deze mensen zijn vaak assertief, zij houden hun persoonlijke doel en het doel van de ander goed in de gaten. Ook goed kunnen netwerken is te benoemen als sterk punt.

Zwakke punten
Mensen die teveel samenwerken, kunnen hun onafhankelijkheid verliezen. Ze vinden het moeilijk om nog alleen te werken, omdat ze altijd reactie/feedback krijgen van groepsgenoten. Ook zijn de relaties van deze mensen soms belangrijker dan de werkzaamheden. Het moet vooral gezellig zijn.

Vaardigheden Directeur IT

 • Prioriteiten stellen
 • Beslissingen nemen
 • Afwegen
 • Voorbereiden
 • Gestructureerd werken
 • Analytisch vermogen
 • Initiatief ontplooien
 • Inzicht in omgeving
 • Stimuleren
 • Overtuigingskracht
 • Positiviteit
 • Sensitiviteit
 • Harmonie creëren
 • Gezamenlijk resultaat bereiken
Bekijk meer Bekijk minder

Wat voor persoonlijkheid heeft een Directeur IT nodig? 

 

De directeur IT dient een goed leidinggevende te zijn. Vaak heeft een directeur IT veel mensen onder zich werken en dient hij/zij een bepaald overwicht te hebben en uit te stralen zodat mensen hem of haar serieus nemen. De directeur IT moet deze leidinggevende rol ten alle tijden opzich nemen zodat het voor iedereen duidelijk is aan wie ze verantwoording af moeten leggen.
Tevens is het belangrijk dat de directeur IT een perfectionist is. Hij/zij moet als directeur perfect willen functioneren en moet ook willen dat iedereen waar de directeur verantwoordelijk is perfect functioneert. Dit dient dan ook het streven te zijn van de directeur IT. Uiteraard gaan er dingen mis die opgelost moeten worden maar het streven is om ten alle tijden perfect werk af te leveren. Zowel in het maken van bedrijfsplannen , als het halen ervan, als het aansturen van het team dat praktiseert. 


Eigenschappen Directeur IT

 • Overwicht
 • Gedrevenheid
 • Zelfverzekerdheid
 • Idealistisch
 • Gedisciplineerdheid
 • PunctueelWat zijn de baankansen voor een Directeur IT?

 

De directeur IT moet zich eerst heel erg bewijzen om voor deze baan in aanraking te komen. Er van uitgaande dat de directeur IT dit heeft gedaan en op verschillende plekken relevante ervaring heeft opgedaan, is het alsnog moeilijk om een dergelijke functie te bekleden. Dit omdat de concurrentie zeer groot is en deze functie binnen een bedrijf maar voor een of twee mensen is weggelegd.
Het is niet echt mogelijk om door te groeien omdat de functie van directeur IT al de hoogste functie is binnen de IT. Wel zou het kunnen dat de directeur IT begint met 50 mensen die onder hem of haar werken en dat dit na een tijd een groter aantal wordt als de directeur IT zich heeft bewezen. Het salaris zal dan ook stijgen. 

De actuele kans op werk voor een Directeur IT

Het beroep Directeur IT is onderdeel van de beroepsfamilie Managers ict (algemeen). De kans op werk voor de beroepsfamilie Managers ict (algemeen) is in de huidige periode zeer goed

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Directeur IT

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Doorgroei mogelijkheden Directeur IT

Het beroep Directeur IT is onderdeel van de beroepsfamilie Managers ict (algemeen).


Waar werkt een Directeur IT?

 

De directeur IT kan werken voor een profit maar ook voor een non profit organisatie. Beide organisaties kunnen een IT afdeling hebben. 


Met wie werkt een Directeur IT samen? 

 

 

Ten eerst heeft de directeur te maken met werknemers omdat de directeur IT deze werknemers aan neemt of ontslaat als dit nodig is. Er is dus ten alle tijden een contact moment met de werknemers op de afdeling. Daarbij is de directeur IT verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk van zijn/haar werknemers. Dit kan betekenen dat de directeur IT de werknemers zelf aanstuurt. In dat geval is er nog meer contact tijdens de werkuren.
Ook kan het zijn dat er leidinggevenden aangewezen worden die elk een team werknemers aansturen. In dat geval zal er veel contact zijn met de leidinggevenden op de afdeling.
Tot slot heeft de directeur IT contact met andere directeuren van het bedrijf. Zo zullen er dagelijks vergaderingen plaatsvinden waar de directeur IT aan deel zal nemen om zijn/haar afdeling te vertegenwoordigen. Het is goed mogelijk dat de directeur IT een secretaresse heeft die zaken voor de directeur IT regelt. Als dit het geval is, zal er veel contact zijn met hem of haar. 


 • Werknemers
 • Leidinggevenden
 • Andere directeuren
 • Secretaresse
Directeur IT

Verwante beroepen Directeur IT:

Directeur personeelszaken
Salaris: €4500 tot €6500
Opleiding: Geen Cursus / Bijscholing HBO MBA
Baankans: Goed

Baankans

Dus je wilt misschien wel werken als %1$s? Je vindt hier alles wat je moet weten wanneer je %1$s wilt worden. Informatie over omscholing, wat je gaat doen als %1$s, wat je gaat verdienen, wat je moet kunnen, nieuwe banen en omschoolvacatures.

Alles over het beroep Directeur IT in één oogopslag

Sector:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Werknemers
 • Leidinggevenden
 • Andere directeuren
 • Secretaresse

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €4500 tot €6500

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Zoek een ander beroep

Bekijk ook

Ga direct naar