Directeur Onderzoeksinstituut Worden Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Wat doet een Directeur Onderzoeksinstituut? Lees de functieomschrijving.

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Directeur Onderzoeksinstituut, zoals: "Wat doet een Directeur Onderzoeksinstituut?", of "Wat verdient een Directeur Onderzoeksinstituut? of "Hoe word je een Directeur Onderzoeksinstituut?".

Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Directeur Onderzoeksinstituut nodig heeft.Wat is een Directeur Onderzoeksinstituut?

De Directeur Onderzoeksinstituut is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het onderzoeksprogramma van en de organisatie van onderzoeksondersteuning binnen een Universitair Onderzoeksinstituut. Doel van zijn werkzaamheden is kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek leveren om zo de positie van het instituut - en de Universiteit - (internationaal) te versterken. Algemene taken van de Directeur Onderzoeksinstituut zijn bijdragen aan het faculteitsplan, de bedrijfsvoering binnen het instituut, implementatie van het HRM-beleid en het onderzoeken en aangaan van (internationale) samenwerkingsverbanden.

Meer specifiek draagt hij bij aan de ontwikkeling van onderzoek door het signaleren en toepassen van (externe) ontwikkelingen, voorziet hij in de benodigde onderzoeksfaciliteiten, draagt hij zorg voor de uitvoering van het promovendibeleid, vertegenwoordigt hij het instituut naar diverse media (om opdrachten binnen te halen) en ziet hij toe op de uitvoering van het onderzoeksprogramma. Verder waarborgt de Directeur Onderzoeksinstituut de kwaliteit en voortgang van het wetenschappelijk onderzoek en levert hij bijdragen aan relevante maatschappelijke discussies. Zijn functie heeft dus een heel inhoudelijke kant, maar ook een heel representatieve, zowel naar wetenschappers als leken.

De functie is op drie niveaus beschikbaar, afhankelijk van het aantal promovendi en leerstoelen dat aan het instituut verbonden is en het budget. Afhankelijk van het soort instituut, facultair, interfacultair, interuniversitair, legt de Directeur verantwoording af aan een Decaan of College van Bestuur.

(UFO)

Past het beroep Directeur Onderzoeksinstituut bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Andere namen het beroep Directeur Onderzoeksinstituut

Andere namen die voor dit beroep gebruikt worden zijn: Instituutsmanager


Vacatures Directeur Onderzoeksinstituut

Op zoek naar een nieuwe baan als Directeur Onderzoeksinstituut? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Directeur Onderzoeksinstituut. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vindt zal je doorklikken naar onze vacaturepartner.

De top 5 Directeur Onderzoeksinstituut vacatures

Vacature Instituutsmanager Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde
Universiteit van Amsterdam
Voor het Anton Pannenkoek Instituut voor Sterrenkunde (API) van de Universiteit Amsterdam (UvA), zoeken wij een organisatorisch sterke instituutsmanager, met een proactieve en dienstverlenende instelling. Een afwisselende, brede en verantwoordelijke …

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Directeur Onderzoeksinstituut

Wat verdient een Directeur Onderzoeksinstituut?

Een Directeur Onderzoeksinstituut zit afhankelijk van de zwaarte van zijn functie in schaal 15, 16 of 17 (CAO Universiteiten). Dit betekent een bruto maandsalaris van tussen de €5068 en €6541, €5495 en €7188 of €5953 en €7900. Daarnaast is er een eindejaarsuitkering van 8,3%, een vakantietoeslag van 8% en kan de medewerker rekenen op 41 vakantiedagen per jaar (bij volledige aanstelling). Ook bestaan er gunstige regelingen rond een sabbatical of ouderschapsverlof.

Salarisschaal Directeur Onderzoeksinstituut

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Directeur Onderzoeksinstituut

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Directeur Onderzoeksinstituut


Directeur Onderzoeksinstituut worden: Opleidingen tot Directeur Onderzoeksinstituut

Wil je Directeur Onderzoeksinstituut worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Directeur Onderzoeksinstituut.

Hoe word je een Directeur Onderzoeksinstituut? 

De Directeur Onderzoeksinstituut is na een Universitaire opleiding gepromoveerd in de richting van de faculteit en het instituut waaraan hij verbonden is. Directeuren van een onderzoeksinstituut hebben vaak al een lange wetenschappelijke carrière achter de rug, als onderzoeker en vaak ook als (hoofd)docent en hebben wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Sommigen waren/zijn hoogleraar.

Een mogelijk carrièreverloop van een Directeur Onderzoeksinstituut:

Universitaire Bachelor en Master, promovendus, Universitair Docent, Universitair Hoofddocent, Hoogleraar/Directeur Onderzoeksinstituut.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Directeur Onderzoeksinstituut

Er zijn geen opleidingen Directeur Onderzoeksinstituut aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Directeur Onderzoeksinstituut in werkt

Bekijk alle opleidingen Onderwijs


Directeur Onderzoeksinstituut worden: Omscholen tot Directeur Onderzoeksinstituut

Als je je wilt omscholen tot Directeur Onderzoeksinstituut is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Directeur Onderzoeksinstituut zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Directeur Onderzoeksinstituut dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Directeur Onderzoeksinstituut

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Directeur Onderzoeksinstituut

Als je Directeur Onderzoeksinstituut wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Directeur Onderzoeksinstituut zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Directeur Onderzoeksinstituut

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Directeur Onderzoeksinstituut?


Competenties en Vaardigheden Directeur Onderzoeksinstituut:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Directeur Onderzoeksinstituut.

Welke competenties heeft een Directeur Onderzoeksinstituut nodig?

Een Directeur Onderzoeksinstituut heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Inzicht in omgeving
Inzicht in omgeving

Steekwoorden: luisteren, doelstellingen, motiveren, zelfontwikkeling, resultaatgericht

Omschrijving

Deze personen zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de organisatie en proberen hun kennis in te zetten waar dat mogelijk is.

Sterke punten
Mensen die inzicht hebben in de omgeving kunnen weloverwogen beslissingen nemen. Ze zijn resultaatgericht en maken beslissingen die helpen het doel te bereiken. Ze ontwikkelen zichtzelf en kunnen anderen motiveren zich ook te ontwikkelen. 

Zwakke punten
Soms hebben mensen zoveel informatie over hun omgeving, dat ze moeite hebben hoofd- en bijzaken te scheiden. Ze kunnen zich dan verliezen in details en geen heldere beslissingen nemen.  

Overtuigen
Overtuigen

Steekwoorden: aanzetten tot actie, luisteren, sensitiviteit, resultaatgericht

Omschrijving

Deze mensen weten op een bepaalde manier anderen te overtuigen van hun opvattingen. Zij gebruiken hiervoor argumenten, maar kunnen ook emoties gebruiken om hun verhaal kracht bij te zetten. Zij proberen hiermee anderen bijvoorbeeld aan te zetten tot actie. Overtuigers houden rekening met hun eigen belangen en dat van een ander.

Sterke punten
Overtuigers kunnen over het algemeen duidelijk en helder communiceren. Zij hebben van te voren bedacht wat ze willen vertellen en hoe ze de anderen willen overtuigen. Ze hebben een bepaalde structuur in het verhaal. Om mensen te overtuigen, luisteren deze personen ook goed. Zij proberen achterliggende opvattingen te achterhalen en baseren hierop hun argumenten. Deze mensen hebben vaak een goede balans tussen argumenten met feiten en argumenten met emotie.

Zwakke punten
Sommige overtuigers willen zo graag anderen overtuigen van hun gelijk, dat ze zich opdringen. Hierdoor wordt er een bepaalde weerstand opgebouwd, waardoor de boodschap niet meer overkomt op het publiek. Daarnaast zijn er overtuigers die teveel gebruik maken van zogenaamde drogredenen, zij voeren argumenten aan die niet feitelijk juist zijn. Dit verpakken zij in een mooi verhaal en proberen op die manier anderen te overtuigen.

Resultaatgerichtheid
Resultaatgerichtheid

Steekwoorden: doorzetters, zorgvuldig, eigenwijs, ambitieus

Omschrijving

Bij deze mensen staat het resultaat centraal. Zij spannen zich in om dit resultaat te behalen. Zij laten zich niet van de wijs brengen door extra werk, tegenvallers of tijdsdruk. Onderweg weten ze problemen op te lossen en daarbij het resultaat voor ogen te houden.

Sterke punten
Deze mensen gaan net zo lang door totdat ze hun doel behaald hebben. Ze werken accuraat en zorgvuldig. Deze mensen hebben vaak ook veel discipline en doorzettingsvermogen, ze voelen zich goed wanneer het beoogde doel behaald is. Deze personen hebben een bepaalde mate van prestatiedrang, hierdoor kunnen ze zowel zichzelf als anderen goed motiveren.

Zwakke punten
De manier waarop deze mensen tot het resultaat komen is niet zo belangrijk. Hierdoor kunnen er wel fouten gemaakt worden. Andere mensen kunnen door deze persoon ook benadeeld worden. Deze resultaatgerichte mensen zijn teveel met het resultaat bezig, zodat ze hun omgeving vergeten. Maar ook bij henzelf kan de prestatiedrang leiden tot problemen. Zij willen zo graag presteren dat ze een verhoogd risico lopen op bijvoorbeeld een burn-out. 

Visie
Visie

Steekwoorden: toekomst, zelfontwikkeling, resultaatgericht, zelfkennis

Omschrijving

Deze mensen hebben een duidelijk toekomstbeeld. Hierbij houden ze rekening met de verschillende mogelijkheden en wegen die zij kunnen bewandelen. Deze mensen kunnen zaken vanaf een afstand bekijken en objectieve besluiten nemen. Verder onderzoeken deze mensen vaak nieuwe dingen en willen ze graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen.

Sterke punten
Deze mensen hebben een duidelijke visie, die ze goed onder woorden kunnen brengen. Ze willen dit toekomstbeeld bereiken en zijn dus resultaatgericht. Bovendien hebben ze vaak een goede zelfkennis en zelfontwikkeling. 

Zwakke punten
Mensen kunnen een te abstracte of onrealistische visie hebben. Ze hebben dan niet helder in hun hoofd waar ze naar toe willen en hoe ze dit moeten bereiken. Ook kunnen ze koppig en eigenwijs overkomen omdat ze teveel aan hun visie vasthouden. Ze zijn er dan van overtuigd dat hun visie de beste is.

 

Vaardigheden Directeur Onderzoeksinstituut

 • Analytisch vermogen
 • Luisteren
 • Doelgericht
 • Kritisch denken
 • Methodisch werken
 • Verbanden leggen
 • Resultaatgerichtheid
 • Argumenteren
 • Vasthoudendheid
 • Ambitie
 • Toekomstgericht
 • Probleem oplossen

Persoonlijkheid en Eigenschappen Directeur Onderzoeksinstituut

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Directeur Onderzoeksinstituut passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Directeur Onderzoeksinstituut nodig? 

Een Directeur Onderzoeksinstituut is meer onderzoeker dan manager. Hij is nieuwsgierig, opmerkzaam en geïnteresseerd. Zijn beschouwende houding maakt dat hij dingen van alle kanten kan bekijken en zijn intelligentie geeft hem het vermogen de dingen anders te bekijken dan anderen. Hij is innovatief en origineel (Waarnemer). Ook is hij scherpzinnig en werkt hij beheerst en gestructureerd naar een duidelijk doel toe. Hij is rationeel, objectief en principieel. Hij heeft een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel en is niet vrij van idealisme (Perfectionist)

Bekijk de persoonstypen voor Directeur Onderzoeksinstituut


Eigenschappen Directeur Onderzoeksinstituut

 • Idealistisch
 • Gedisciplineerd
 • Punctueel
 • Waarnemend
 • Gedetailleerd
 • LeergierigArbeidsmarktperspectief Directeur Onderzoeksinstituut

Wat zijn de baankansen voor een Directeur Onderzoeksinstituut?

Het aantal wetenschappelijke functies neemt de laatste jaren toe ten opzichte van ondersteundende functies bij Universiteiten. De functie van Directeur Onderzoeksinstituut is echter voor weinig mensen bereikbaar en de posities zijn beperkt. De functie is de laatste in een lange rij van functies in de wetenschap. De enige managementfunctie die hoger is is die van Decaan. Groei is voor Directeuren van Onderzoeksinstituten voornamelijk binnen de functie mogelijk, naar dezelfde positie met meer promovendi en een groter budget, eventueel bij een andere instelling.

De actuele kans op werk voor een Directeur Onderzoeksinstituut

Het beroep Directeur Onderzoeksinstituut is onderdeel van de beroepsfamilie Managers wetenschappelijke educatie en onderzoek. De kans op werk voor de beroepsfamilie Managers wetenschappelijke educatie en onderzoek is in de huidige periode matig

Huidige aantal vacatures

1

Baankans Directeur Onderzoeksinstituut

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Doorgroei mogelijkheden Directeur Onderzoeksinstituut

Je kunt als Directeur Onderzoeksinstituut een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Directeur Onderzoeksinstituut is onderdeel van de beroepsfamilie Managers wetenschappelijke educatie en onderzoek. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Directeur Onderzoeksinstituut

Doorgroei beroepen voor een Directeur Onderzoeksinstituut


Organisaties waar een Directeur Onderzoeksinstituut werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Directeur Onderzoeksinstituut meestal werkt.

Waar werkt een Directeur Onderzoeksinstituut?

De Directeur Onderzoeksinstituut werkt bij een instelling voor wetenschappelijk onderwijs. Universiteiten behoren tot de publieke en dus non-profit sector.

Meer weten over werken in de Beleid & Organisatie?

Bekijk werken in Beleid & Organisatie

Netwerk Directeur Onderzoeksinstituut

Met wie werkt een Directeur Onderzoeksinstituut samen? 

Het netwerk van de Directeur Onderzoeksinstituut is uitgebreid. Hij adviseert de Decaan en legt aan hem verantwoording af. In het uitvoeren van het HRM-beleid van het instituut komt hij in aanraking met alle medewerkers, van ondersteunend personeel tot onderzoekers, docenten en Universitair (hoofd)Docenten, Hoogleraren en promovendi. Hij is nauw betrokken bij laatstgenoemden, bepaalt het instroomniveau en controleert de voortgang van promotieprojecten. Verder voert hij overleg met de Voorzitter Capaciteitsgroep over de inzet van wetenschappelijk personeel. 


 • Promovendus
 • Decaan
Directeur Onderzoeksinstituut

Interview met een Directeur Onderzoeksinstituut

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Directeur Onderzoeksinstituut:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Directeur Onderzoeksinstituut verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Directeur Onderzoeksinstituut?

De beroepen die verwant zijn aan Directeur Onderzoeksinstituut zijn:
Directeur Onderwijsinstituut
Salaris: €4673 tot €7188
Opleiding: WO Postdoc
Baankans: Matig

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s, zoals: "Wat doet een %1$s?", of "Wat verdient een %1$s? of "Hoe word je een %1$s?". Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Directeur Onderzoeksinstituut in één oogopslag

Persoonstype:

Netwerk:

 • Promovendus
 • Decaan

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €5068 tot €7900

Baankans:

Aantal vacatures:

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

1Ga direct naar