Hoofdagent: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Hoofdagent: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Hoofdagent. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Hoofdagent nodig heeft.Wat doet een Hoofdagent? Lees de functieomschrijving.

Wat is een Hoofdagent?

De Hoofdagent heeft een uitgebreider takenpakket dan de surveillant en agent. Hij is in staat om leiding te geven aan een team, om plannen te bedenken m.b.t. het dagelijks werk en deze uit te voeren, om naar meldingen te gaan en daar problemen op te lossen en om risico’s in te schatten en hierop adequaat te reageren. Het zou hierbij kunnen gaan het terugbrengen van diefstal in een bepaald gebied waar dit de laatste tijd is gestegen of om het signaleren van een verdachte situatie. De Hoofdagent is in zulke situaties vrij om zijn eigen praktische oplossing te bedenken en uit te voeren. In sommige gevallen, waarin snel gehandeld dient te worden, heb je ook ruimte om te improviseren.

Een Hoofdagent staat net als de surveillant en agent midden in de samenleving en hij of zij dient zich dan ook buiten de werkzaamheden om representatief te gedragen. De Hoofdagent heeft draait onregelmatige diensten en heeft geen ‘9 tot 5’ mentaliteit.

Als Hoofdagent ben je ook in staat om zaken op te lossen waar surveillanten en agenten niet uitkomen. Je kunt deze collega’s advies en sturing geven. Daarnaast heeft de Hoofdagent ook de mogelijkheid om specialisten te betrekken bij zaken waarvoor hij niet geschikt is of waarover afspraken zijn gemaakt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het inschakelen van de Recherche of ME.

De Hoofdagent komt te werken in een van de 26 politiekorpsen van Nederland of bij de overkoepelende organisatie van het Korps Landelijke Politie Diensten.

In Nederland dragen Hoofdagenten een pistool, wapenstok en pepperspray. De Hoofdagent, agent en surveillant zijn allemaal opsporingsambtenaren die allen de bevoegdheden uit strafvordering dragen. Het verschil is dat de surveillant minder geweldmiddelen tot zijn beschikking heeft. Hoofdagent en agent staan gelijk, al heeft de Hoofdagent doorgaans meer ervaring en dus een aansturende rol.

 

Past het beroep Hoofdagent bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Andere namen het beroep Hoofdagent

Andere namen die voor dit beroep gebruikt worden zijn: Allround Politiemedewerker, hoofdagent basispolitiezorg


Vacatures Hoofdagent

Op zoek naar een nieuwe baan als Hoofdagent? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Hoofdagent. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vindt zal je doorklikken naar onze vacaturepartner.

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...

Vacatures Hoofdagent per ervaringsniveau

junior Hoofdagent vacatures startend Hoofdagent vacatures senior Hoofdagent vacatures beginnend Hoofdagent vacatures trainee Hoofdagent vacatures leidinggevend Hoofdagent vacatures medior Hoofdagent vacatures aankomend Hoofdagent vacatures ervaren Hoofdagent vacatures leerling Hoofdagent vacatures vacatures omscholen tot Hoofdagent vacatures opleiding tot Hoofdagent

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Hoofdagent

Wat verdient een Hoofdagent?

Je krijgt vanaf het begin van de opleiding betaald. Instroomleeftijd en ervaring bepalen de hoogte van het inkomen. Dit varieert tussen de €1399 en €2284 bruto per maand. Na je opleiding verdien je maximaal €2953 per maand (vastgelegd in CAO).

Je krijgt flexibele arbeidstijden, toeslagen op het inkomen bij diensten buiten de reguliere 9 tot 5 tijden. Daarnaast wordt de opleiding, het uniform, de leerboeken en de benodigde sportkleding vergoed door de politie. Ook krijg je een 13de maand, een ABP-pensioen, reiskostenvergoeding, betaald ouderschapsverlof, een mogelijkheid tot deelname aan een collectieve zorgverzekering met korting bij CZ en gratis toegang tot de sportfaciliteiten van het korps waar je bij werkt.

Salarisschaal Hoofdagent

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Hoofdagent

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Hoofdagent


Bekijk het salaris Hoofdagent per ervaringsniveau

Salaris junior Hoofdagent Wat verdient een startend Hoofdagent? Wat is het loon senior Hoofdagent? beginnend Hoofdagent salaris Maximaal salaris trainee Hoofdagent Hoeveel verdient een leidinggevend Hoofdagent? Wat is het salaris van een medior Hoofdagent? Salaris aankomend Hoofdagent Wat verdient een ervaren Hoofdagent? Welk salaris krijgt een leerling Hoofdagent?


Hoofdagent worden: Opleidingen tot Hoofdagent

Wil je Hoofdagent worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Hoofdagent.

Hoe word je een Hoofdagent? 

Als vooropleiding, afhankelijk van bij welk korps je wilt gaan werken aangezien voor sommige korpsen strengere eisen gelden, wordt MBO niveau 4 gevraagd, of een HAVO diploma.

Je krijgt een opleiding waarbij werken en leren wordt afgewisseld in achtereenvolgende blokken waarin je twaalf weken leert en vervolgens twaalf weken werkt. Deze opleiding krijg je aan de politieacademie en duurt vier jaar. Bij sommige korpsen is het mogelijk een verkorte opleiding te volgen, wanneer je in het bezit bent van een gepaste afgeronde MBO opleiding.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Hoofdagent

Er zijn geen opleidingen Hoofdagent aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Hoofdagent in werkt

Bekijk alle opleidingen Overheid & Semi-overheid


Hoofdagent worden: Omscholen tot Hoofdagent

Als je je wilt omscholen tot Hoofdagent is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Hoofdagent zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Hoofdagent dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Hoofdagent

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Hoofdagent

Als je Hoofdagent wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Hoofdagent zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Hoofdagent

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Hoofdagent?


Competenties en Vaardigheden Hoofdagent:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Hoofdagent.

Welke competenties heeft een Hoofdagent nodig?

Een Hoofdagent heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Besluitvaardigheid
Besluitvaardigheid

Steekwoorden: beslissingen, argumenten, overtuigen, durf

Omschrijving

Deze personen durven beslissingen te nemen. Dit doen ze bijvoorbeeld door een bepaalde actie uit te voeren of een regel in te stellen. Deze besluitvaardige personen stellen hun beslissingen niet uit tot ze alle informatie hebben, zij proberen zo snel mogelijk de knoop door te maken. Bij eventuele consequenties kan hij terugkomen op de beslissing en een andere keuze maken. De persoon weet de beslissingen op een goede manier te onderbouwen.

Sterke punten
Deze personen weten anderen te overtuigen van hun besluit, ze gebruiken hierbij verschillende argumenten die passen bij hun standpunt. Voor het nemen van besluiten is lef nodig, hierover beschikt deze besluitvaardige persoon dan ook.

Zwakke punten
Aan het nemen van beslissingen zitten risico’s en deze risico’s kunnen gevolgen hebben. Op het moment dat deze persoon te snel teveel beslissingen neemt, kan hij roekeloos worden en zijn oog voor het resultaat verliezen. Het is dan ook van belang dat deze persoon op het juiste moment de juiste beslissing neemt en goed nadenkt over de voor- en nadelen ervan.

Conflicten beheersen
Conflicten beheersen

Steekwoorden: zelfbewust, integriteit, beheersing, luisteren

Omschrijving

Deze personen herkennen en erkennen een conflict. Door te erkennen dat er een conflict is ontstaan, zetten zij de eerste stap om het conflict op te lossen. Ze bepalen wat de inhoud van het conflict is en hoe deze opgelost kan worden. Ze communiceren hierover met alle betrokken partijen en uiteindelijk zorgen ze ervoor dat het conflict op een nette manier wordt opgelost.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak integer. Tijdens een conflict proberen zij te allen tijde het moraal hoog te houden. Daarbij zijn ze onpartijdig en willen ze het beste resultaat behalen voor alle partijen. Deze personen kunnen vaak ook goed luisteren en overtuigen.

Zwakke punten
Het gevaar van conflictbeheersing is dat de personen die zich hiermee bezighouden als ‘meningloos’ worden bestempeld. Ze bemiddelen tijdens conflicten tussen meerdere partijen, maar nemen soms geen duidelijk standpunt in.

Discipline
Discipline

Steekwoorden: aanpassingsvermogen, flexibiliteit, overtuigen, luisteren

Omschrijving

De regels en procedures die gelden bij een bedrijf volgen deze mensen zonder moeite. Gedisciplineerde mensen houden zich aan de regels die er gelden, deze regels kunnen ze zelf opgesteld hebben of ze kunnen opgelegd zijn door anderen. Bij veranderingen volgen deze mensen ze over het algemeen op, maar deze mensen kunnen ook ontevredenheden aankaarten.

Sterke punten
De regels volgen, vergt wat flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Meestal zijn gedisciplineerde mensen structureel, ze weten de regels en procedures en kunnen hierdoor dan ook goed gestructureerd werken. Mensen met een ijzersterke discipline zijn meestal goede overtuigers, als zij het ergens niet mee eens zijn, kunnen ze dit op een goede overtuigende manier duidelijk maken. Maar daarnaast zijn deze mensen vaak ook goede luisteraars, zij luisteren naar de regels en passen zich hierop aan.  

Zwakke punten
Mensen die overgediscplineerd zijn kunnen soms stug zijn, ze zijn de flexibiliteit kwijt en houden zich vast aan de regels. Mensen die hard meewerken aan de procedures binnen een bedrijf, kunnen daarin ook doorslaan. Te veel discipline en perfectionisme kan vermoeiend zijn en leiden tot een burn-out.

Integriteit
Integriteit

Steekwoorden: discipline, betrouwbaar, structureel, loyaal

Omschrijving

Integere mensen voeren zorgvuldig hun taken uit. Ze houden hierbij rekening met de geldende sociale en ethische normen ten aanzien van gevoelige informatie, contact met anderen en posities en belangen. Deze mensen houden zichzelf verantwoordelijk voor hun werkzaamheden. Moraliteit staat hoog in het vaandel bij deze mensen.

Sterke punten
Deze mensen zijn eerlijk, betrouwbaar en bekijken alles vanuit een moreel oogpunt. Verder zijn integere mensen vaak erg gestructureerd en raken ze bij tegenslag niet van hun stuk. Bovendien zijn deze mensen vaak erg beheerst. Deze mensen worden ook wel vaak loyaal genoemd.

Zwakke punten
Integere mensen hebben vaak moeite met zeggen wat ze bedoelen. Ze hebben moeite met de informatie helder en duidelijk te verspreiden. Verder laten zij zich snel afleiden van hun werkzaamheden. Sommige integere mensen zijn goed in het manipuleren van anderen. Ze houden bewust informatie achter, of ze zijn loslippig met betrekking tot vertrouwelijke informatie. Dit gebeurt vaak met het oog op het eigenbelang.

Leiderschap
Leiderschap

Steekwoorden: delegeren, luisteren, overtuigen, taken verdelen

Omschrijving

Deze mensen kunnen individuen en groepen aansturen. De leiders maken een goede balans tussen delegeren en bijvoorbeeld regels opleggen. Deze personen leggen anderen uit wat er van hen wordt verwacht. Op die manier kunnen zij een project sturen. Daarbij kunnen leiders de verantwoordelijkheden bij anderen neerleggen.

Sterke punten
Een goede leider kan luisteren, iemand opfleuren, maar ook overtuigen. De leider maakt beslissingen en probeert ervoor iedereen het beste uit te halen. Een goede leider laat dingen los, maar probeert ook overzicht te houden. Ook kan een goede leider anderen inspireren en motiveren om gezamenlijk een doel te bereiken. Hij neemt hierbij het resultaat als uitgangspunt.

Zwakke punten
Sommige leiders willen teveel zelf doen, hierdoor krijgen werknemers niet de kans om zich te ontwikkelen. Ook kan dit voor frustratie en stress zorgen. Ook kunnen leiders het resultaat zo voorop stellen dat de omgeving wegvalt. 

Motiveren
Motiveren

Steekwoorden: optimistisch, ambitieus, luisteren, overtuigen

Omschrijving

Deze mensen kunnen anderen aanzetten tot actie. Dit kan gebeuren op verschillende manieren, bijvoorbeeld door macht of verbondenheid met een team. Ze willen het werkplezier van anderen vergroten. Ze stellen vaak een gezamenlijk doel centraal en de motivator probeert met het hele team dit doel te behalen.

Sterke punten
In zware tijden blijven deze mensen optimistisch en kijken met een positieve blik naar de toekomst. Ze kunnen zichzelf goed motiveren, maar ook anderen nieuwe zin geven. De meeste motivators zijn goede luisteraars en hebben een goed inlevingsvermogen. Daarnaast past de competentie overtuigen ook goed bij deze competentie. Om mensen te motiveren is overtuiging op bepaalde momenten hard nodig. 

Zwakke punten
Een motivator kan doorslaan. Hij kan zo optimistisch zijn, dat hij de realiteit verliest. Dit kan samenhangen met de competentie ambitie, motivators stellen bepaalde doelen en willen deze behalen en ook bij tegenslagen doorgaan. De geloofwaardigheid van de motivator wordt dan aangetast.

Oordeelsvorming
Oordeelsvorming

Steekwoorden: analytisch vermogen, structureel, zelfkennis, visie

Omschrijving

Deze mensen kunnen zuiver en helder redeneren. Deze personen houden rekening met feiten en gebruiken verschillende perspectieven om een oordeel te vormen over bijvoorbeeld een werksituatie. Daarnaast beoordelen zij bijvoorbeeld de haalbaarheid en de planning van een opdracht.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak erg gestructureerd en scheiden dan ook de hoofd- van de bijzaken. Verder hebben deze mensen over het algemeen vaak een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Zij bekijken zaken vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast beschikken deze mensen vaak over een goede zelfkennis, ze bekijken hun eigen presteren ook vanuit verschillende visies.

Zwakke punten
Wanneer er teveel wordt geoordeeld, kan dit demotivatie oproepen. Dit gebeurt met name dan bij anderen. Deze mensen oordelen dan overal over, ook wanneer het hen niet wordt gevraagd. Dit kan zorgen voor onderlinge irritaties. Als laatste kunnen deze mensen hun eigen oordeel op nummer één zetten, hierdoor kan het zijn dat de omgeving zich achtergesteld voelt.

Stressbestendigheid
Stressbestendigheid

Steekwoorden: structureel werken, zakelijk en kalm, energie

Omschrijving

Deze personen kunnen blijven presteren in zware tijden. Ze laten zich niet aan de kant zetten door extra werk, tijdsdruk of tegenvallende resultaten. Het maakt deze personen niet uit hoeveel taken ze nog moeten doen, ze hebben doorzettingsvermogen om de taken af te ronden. Deze personen communiceren duidelijk over hun werkzaamheden en over wat zij wel/of niet willen.

Sterke punten
Ondanks de vele werkzaamheden en taken blijven deze personen rustig. Zij kunnen goed relativeren en hun energie goed verdelen over de verschillende werkzaamheden. Deze personen handelen vaak zakelijk en kalm en op deze manier weten zij ook het overzicht te bewaren. Ook structureel werken valt binnen deze competentie. Op die manier kunnen zij veel werkzaamheden naast elkaar uitvoeren. In zware tijden laten deze stressbestendige personen doorzettingsvermogen zien, ze willen graag de verschillende doelen behalen. Het resultaat staat bij deze personen dan ook centraal.

Zwakke punten
Er bestaat een gevaar dat deze mensen stress niet onderkennen. Hierdoor kan het gebeuren dat zij zichzelf voorbij lopen en lopen zij een verhoogd risico op gezondheidsklachten. De eigenschappen ‘zakelijk’ en ‘kalm’ kunnen ook een zwak punt zijn, deze personen kunnen afstandelijk overkomen naar hun omgeving.

Vaardigheden Hoofdagent

 • Vasthoudendheid
 • Methodisch werken
 • Zelfkennis
 • Zelfmanagement
 • Rustig blijven
 • Emotionele intelligentie
 • Stimuleren
 • Keuzes maken
 • Afwegen
 • Inlevingsvermogen
 • Analytisch vermogen
 • Positiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Motiveren
 • Bemiddelen
 • Plannen
 • Leiding geven
 • Beslissen
 • Verantwoording
 • Betrouwbaar
 • Zelfvertrouwen
 • Integriteit
 • Geheimhouding
Bekijk meer Bekijk minder

Persoonlijkheid en Eigenschappen Hoofdagent

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Hoofdagent passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Hoofdagent nodig? 

Een Hoofdagent is een toegeweide, op veiligheid gerichte, verantwoordelijke en niet te goedgelovige persoon (Loyalist). Daarnaast weet de Hoofdagent zelfverzekerd en confronterend op te treden met enige dominantie en kracht daar waar dat nodig is (Baas). Deze persoonlijkheid stelt hem in staat om zijn werk goed uit te voeren. Ook heeft de Hoofdagent zelfbeheersing en aanpassingsvermogen en is hij geruststellend en innovatief.

Bekijk de persoonstypen voor Hoofdagent


Eigenschappen Hoofdagent

 • Overwicht
 • Gedrevenheid
 • Zelfverzekerd
 • Trouw
 • Integriteit
 • PunctueelArbeidsmarktperspectief Hoofdagent

Wat zijn de baankansen voor een Hoofdagent?

Bij de politiekorpsen worden jaarlijks 1600 Agenten aangenomen. Daarnaast gaan er binnen vier jaar veel Agenten met pensioen

Je kunt binnen de politie doorgroeien tot brigadier. Als brigadier krijg je een meer coördinerende taak binnen jouw ambtsgebied naast het werk van Hoofdagent. Ook is er de mogelijkheid om te specialiseren binnen de politie als bijvoorbeeld groepscommandant bij de ME, politiehondbegeleider, lid van een arrestatieteam, verkeersagent, waterpolitieagent, spoorweg agent, lid van de vreemdelingenpolitie of rechercheur.

De actuele kans op werk voor een Hoofdagent

De kans op werk voor het beroep Hoofdagent is op dit moment onbekend.

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Hoofdagent

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Wil je weten wat jouw arbeidsmarktwaarde is?

Ben je benieuwd hoe (andere) werkgevers jou waarderen? Zet heel eenvoudig jouw CV op Monsterboard en wordt benaderd voor nieuwe banen!

Plaats je CV nu direct op Monsterboard

Doorgroei mogelijkheden Hoofdagent

Je kunt als Hoofdagent een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Hoofdagent is onderdeel van de beroepsfamilie Politieagenten. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Hoofdagent

Mogelijke specialisaties voor een Hoofdagent

agent basispolitiezorg

medewerker basispolitiezorg

agent zeehavenpolitie

agent spoorwegpolitie

agent verkeerspolitie

motorsurveillant politie

agent waterpolitie

politiemedewerker verkeersdienst

agent havenpolitie

motoragent politie

Bekijk meer beroepen Bekijk minder beroepen

Organisaties waar een Hoofdagent werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Hoofdagent meestal werkt.

Waar werkt een Hoofdagent?

Je wordt werkzaam binnen een regionaal politiekorps of bij de overkoepelende organisatie van het Korps Landelijke Politie Diensten. Deze horen in de non-profit sector.

Meer weten over werken in de Beveiliging & Bewaking?

Bekijk werken in Beveiliging & Bewaking

Netwerk Hoofdagent

Met wie werkt een Hoofdagent samen? 

Je werkt samen met agenten, surveillanten en met andere Hoofdagenten. Daarnaast kan een Hoofdagent ook specialisten inroepen wanneer dat nodig is. Je kunt aan agenten en surveillanten leiding geven en je bent verantwoording schuldig aan je teamleider.

De Hoofdagent is werkzaam in de samenleving en komt daardoor ook allerlei mensen tegen. Welk contact je met de mensen hebt hangt af van de taak die je op dat moment uitvoert.


 • Hoofdagent
 • Surveillant
 • Specialist
 • Burger
 • Crimineel
Hoofdagent

Interview met een Hoofdagent

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Hoofdagent:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Hoofdagent verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Hoofdagent?

De beroepen die verwant zijn aan Hoofdagent zijn:
Surveillant
Salaris: €1399 tot €1911
Opleiding: MBO
Baankans: Onbekend

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Hoofdagent in één oogopslag

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Hoofdagent
 • Surveillant
 • Specialist
 • Burger
 • Crimineel

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €1399 tot €2953

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Ga direct naar