Militair: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Militair: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Militair. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Militair nodig heeft.Wat doet een Militair? Lees de functieomschrijving.

Wat is een Militair?

Een militair is iemand die diensten verricht voor een krijgsmacht van een erkende staat. Hiermee staat een militair tegenover mensen die in dienst zijn van een andersoortige krijgsmacht, bijvoorbeeld een rebellenleger of een terroristische organisatie. Militairen komen tegenwoordig in Nederland alleen als beroepsmilitair voor.

De beroepsmilitair heeft vrijwillig voor het beroep gekozen. De dienstplicht in Nederland is sinds 1997 opgeschort, maar vele landen kennen de dienstplicht (ook wel conscriptie) nog wel.

‘Beroepsmilitair’ is een term die gebruikt kan worden voor iedereen die vrijwillig bij het leger in dienst is, en staat dus los van de rang, klasse en of diegene bij de Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht of bij de Koninklijke Marechaussee in dienst is. Zie voor alle toepassingen van het beroep de sector Defensie op deze site.

Past het beroep Militair bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Wat doet een Militair?

De rol van een militair is heel breed. Er zijn verschillende fucties, van kok tot transport, tot nog veel meer.

De kerntaak van een Militair is het verdedigen van het eigen volk. De missie is werken voor vrede en veiligheid. 

Andere namen het beroep Militair

Andere namen die voor dit beroep gebruikt worden zijn: Beroepsmilitair , Korporaal , Sergeant , Luitenant , Majoor , Kolonel , Soldaat Landmacht , Soldaat Genie , Soldaat Verbindingsdienst


Vacatures Militair

Op zoek naar een nieuwe baan als Militair? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Militair. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vindt zal je doorklikken naar onze vacaturepartner.

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...

Vacatures Militair per ervaringsniveau

junior Militair vacatures startend Militair vacatures senior Militair vacatures beginnend Militair vacatures trainee Militair vacatures leidinggevend Militair vacatures medior Militair vacatures aankomend Militair vacatures ervaren Militair vacatures leerling Militair vacatures vacatures omscholen tot Militair vacatures opleiding tot Militair

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Militair

Wat verdient een Militair?

Het salaris voor een militair begint bij € 1019,39 per maand voor een soldaat 3e klasse, dit is de laagste functie voor starters.

De hogere salarissen zijn weggelegd voor de officiers, generaals en admiraals. Dit kan oplopen tot € 10.987,80 voor een Generaal

Voor de berekening van het gemiddelde salaris voor een militair laten wij de topofficier functies buiten beschouwing. Gezien de spreiding van de functies en rangen binnen de krijgsmacht  ligt het gemiddelde salaris onder de € 3.600,- per maand.

Naast het salaris verdienten militairen nog diverse toeslagen. Die toeslagen kunnen erg oplopen, vooral bij uitzending op missie.

Structurele toelages

Als militair binnen Defensie ontvang je structureel een VEB-toelage  (Vergoeding Extra Beslaglegging), een vakantie-uitkering van 8% van je brutosalaris én een salarisafhankelijke eindejaarsuitkering bovenop je basissalaris. Voor burgermedewerkers geldt de VEB-toelage niet.

Incidentele toelages

Bovenop je basissalaris en de standaard toelages kun je ook nog in aanmerking komen voor een uitzendtoelage, oefentoelage, onregelmatigheidstoeslag en andere vakspecifieke toelages. Ook draagt Defensie bij aan je ziektekosten, reiskosten, je pensioen en eventueel ouderschapsverlof. Dit kan betekenen dat je netto meer overhoudt dan je bruto basissalaris.

Salarisschaal Militair

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Militair

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Militair


Bekijk het salaris Militair per ervaringsniveau

Salaris junior Militair Wat verdient een startend Militair? Wat is het loon senior Militair? beginnend Militair salaris Maximaal salaris trainee Militair Hoeveel verdient een leidinggevend Militair? Wat is het salaris van een medior Militair? Salaris aankomend Militair Wat verdient een ervaren Militair? Welk salaris krijgt een leerling Militair?


Militair worden: Opleidingen tot Militair

Wil je Militair worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Militair.

Hoe word je een Militair? 

De opleidingen die nodig zijn voor militaire beroepen verschillen per specifieke functie. Voor soldaten (laagste rang) is slechts een diploma vbo-b of vmbo basis vereist, maar hogere functies zijn veeleisender. Van bijvoorbeeld een majoor wordt een werk- en denkhouding op hbo-niveau gevraagd. Qua opleiding kan dus bijna iedereen na de middelbare school wel door naar het leger.

Qua fysieke en mentale gezondheid echter niet. De eisen voor militairen zijn niet licht, en hoe veeleisender de functie hoe heftiger de keuringen. Een soldaat cavalerie landmacht, bijvoorbeeld, moet tussen de 1.55 en de 1.90 meter zijn, mag op een tank geen bril dragen (wel contactlenzen), en nog aan een aantal  eisen voldoen (betreffende gewicht, mentale aandoeningen, en dergelijke). Voor soldaten zijn deze eisen voor sommige mensen al relatief zwaar, en al helemaal de opleiding die erop volgt. Voor de zwaarste functie bij Defensie, die van commando, zijn de keuringen zo heftig dat slechts een heel klein percentage van de deelnemers ervoor slaagt. Voor deze functie moet uiteindelijk ook een test afgelegd worden waarbij de militair in vijf dagen een tocht van tweehonderd kilometer met obstakels moet afleggen.

Opleidingen Militair

Conflicthantering CAMERATRAINING !
CONSTRUCTIEF CONFLICTEN OPLOSSEN Hoe gaat u om met irritaties, onenigheid, verschil van mening, ruzie, 'gedoe'? Het heeft allemaal te maken met de vaardigheid om constructief om te gaan met conflicten. …
Conflicthantering CAMERATRAINING !
Conflicthantering - omgaan met conflicten
Je leert goed omgaan met conflicten. Je leert spanningsvelden en persoonlijke signalen die hierop duiden herkennen en bewust een conflicthanteringstijl te kiezen. Daarbij leer je vooral hoe je in gespannen …
Conflicthantering - omgaan met conflicten
Training Conflicthantering (HBO & MBO)
Conflicthantering: Mensen verschillen van elkaar. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een verschil in opvatting of van tegenstrijdige belangen. Soms zijn de verschillen echter zo groot dat dit leidt …
Training Conflicthantering (HBO & MBO)
Conflicthantering
Het leven zit vol conflictmatigheden. De tegengestelde belangen die wij hebben en de druk waaronder wij soms staan, maakt dat wij allemaal wel eens in een conflict verzeild raken. De …
Conflicthantering
Conflicthantering met de TKI
Leer in slechts een halve dag hoe je conflicten snel en gemakkelijk kunt oplossen aan de hand van het Thomas–Kilmann Conflict Mode Instrument. Overzicht Tijdens deze workshop leer je het …
Conflicthantering met de TKIMilitair worden: Omscholen tot Militair

Als je je wilt omscholen tot Militair is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Militair zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Militair dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Militair

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Militair

Als je Militair wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Militair zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Militair

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Militair?


Competenties en Vaardigheden Militair:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Militair.

Welke competenties heeft een Militair nodig?

Een Militair heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Aanpassingsvermogen
Aanpassingsvermogen

Steekwoorden: inlevingsvermogen, veranderingen, flexibiliteit 

Omschrijving

Deze mensen blijven doorwerken en presenteren ondanks veranderende omstandigheden. Op het moment van een verandering zijn deze mensen in staat om snel om te schakelen van de oude naar de nieuwe situatie. Daarbij houden deze mensen het overzicht en in crisissituaties weten ze hun taken goed af te ronden.

Sterke punten
Deze mensen hebben vaak een goede discipline en ze zijn stressbestendig. Veranderingen kunnen behoorlijk grote gevolgen hebben en zij weten hier goed mee om te gaan. Daarnaast zijn deze mensen flexibel en kunnen ze zich goed inleven in de situatie. Dat laatste zorgt ervoor dat aanpassen gemakkelijker wordt. Flexibiliteit laten zij zien wanneer zij binnen een verandering zich gemakkelijk aanpassen aan de nieuwe situatie.

Zwakke punten
Teveel aanpassen zorgt ervoor dat je onzeker overkomt. In de zakelijke sfeer kan het voorkomen dat mensen niet meer naar de mening van deze mensen vragen. Het is van belang dat deze personen af en toe van zich laten horen, zo is het duidelijk dat zij ook een mening hebben.

Conflicten beheersen
Conflicten beheersen

Steekwoorden: zelfbewust, integriteit, beheersing, luisteren

Omschrijving

Deze personen herkennen en erkennen een conflict. Door te erkennen dat er een conflict is ontstaan, zetten zij de eerste stap om het conflict op te lossen. Ze bepalen wat de inhoud van het conflict is en hoe deze opgelost kan worden. Ze communiceren hierover met alle betrokken partijen en uiteindelijk zorgen ze ervoor dat het conflict op een nette manier wordt opgelost.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak integer. Tijdens een conflict proberen zij te allen tijde het moraal hoog te houden. Daarbij zijn ze onpartijdig en willen ze het beste resultaat behalen voor alle partijen. Deze personen kunnen vaak ook goed luisteren en overtuigen.

Zwakke punten
Het gevaar van conflictbeheersing is dat de personen die zich hiermee bezighouden als ‘meningloos’ worden bestempeld. Ze bemiddelen tijdens conflicten tussen meerdere partijen, maar nemen soms geen duidelijk standpunt in.

Discipline
Discipline

Steekwoorden: aanpassingsvermogen, flexibiliteit, overtuigen, luisteren

Omschrijving

De regels en procedures die gelden bij een bedrijf volgen deze mensen zonder moeite. Gedisciplineerde mensen houden zich aan de regels die er gelden, deze regels kunnen ze zelf opgesteld hebben of ze kunnen opgelegd zijn door anderen. Bij veranderingen volgen deze mensen ze over het algemeen op, maar deze mensen kunnen ook ontevredenheden aankaarten.

Sterke punten
De regels volgen, vergt wat flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Meestal zijn gedisciplineerde mensen structureel, ze weten de regels en procedures en kunnen hierdoor dan ook goed gestructureerd werken. Mensen met een ijzersterke discipline zijn meestal goede overtuigers, als zij het ergens niet mee eens zijn, kunnen ze dit op een goede overtuigende manier duidelijk maken. Maar daarnaast zijn deze mensen vaak ook goede luisteraars, zij luisteren naar de regels en passen zich hierop aan.  

Zwakke punten
Mensen die overgediscplineerd zijn kunnen soms stug zijn, ze zijn de flexibiliteit kwijt en houden zich vast aan de regels. Mensen die hard meewerken aan de procedures binnen een bedrijf, kunnen daarin ook doorslaan. Te veel discipline en perfectionisme kan vermoeiend zijn en leiden tot een burn-out.

Doorzettingsvermogen
Doorzettingsvermogen

Steekwoorden: durf, motiveren, stressbestendig, resultaatgericht, optimistisch

Omschrijving

In moeilijke tijden weten deze mensen de moed vast te houden en ondanks de omstandigheden toch door te gaan. Deze doorzetters houden vast aan hun ideeën en laten zich niet van de wijs brengen door tegenslagen. Zij houden het resultaat voor ogen en proberen daar op een zo efficiënt mogelijke manier naar toe te werken.

Sterke punten
Deze mensen zetten door en motiveren daarbij zichzelf en anderen. Op die manier proberen deze mensen zowel hun persoonlijke als het gezamenlijke doel te behalen. Om het doel te behalen is behoorlijk wat energie nodig. Daarnaast zijn zij vaak stressbestendig en optimistisch. Ze laten zich niet uit het veld slaan.

Zwakke punten
Deze mensen willen zo graag de eindstreep behalen, dat de omgeving er soms niet meer toe doet. Ook worden deze doorzetters weleens bestempeld als koppig en eigenwijs. Dit heeft als reden dat zij vasthouden aan ideeën en niet willen afwijken van de bedachte paden.

Durf
Durf

Steekwoorden Competentie Durf / Lef / Moed:

lef, doorzetten, confrontatie, risico's, resultaatgericht, ambitie, flexibiliteit, moed 

Omschrijving

Deze mensen nemen risico’s en nemen beslissingen. Hiermee proberen ze een voordeel te behalen. In discussies hoor je deze persoon regelmatig en ze zijn niet bang om confrontaties aan te gaan. Bij tegenslagen komen ze met een, soms niet populaire maar noodzakelijke, oplossing. 

Sterke punten
Deze mensen houden van een uitdaging en gaan graag een discussie aan. Durfals zijn meestal resultaatgericht en nemen risico’s en beslissingen om hun doel te behalen. Beslissingen kunnen onbekende gevolgen hebben, deze mensen zijn dan vaak ook flexibel. Ze passen zich makkelijk aan en laten zich niet uit het veld slaan. Het zijn dan ook doorzetters die sterk in hun schoenen staan.

Zwakke punten
Soms kan het zijn dat deze mensen te gewaagde beslissingen nemen. Ze nemen dan door hun impulsiviteit te grote risico’s. Durfals kunnen dan ook onbetrouwbaar overkomen. 

Integriteit
Integriteit

Steekwoorden: discipline, betrouwbaar, structureel, loyaal

Omschrijving

Integere mensen voeren zorgvuldig hun taken uit. Ze houden hierbij rekening met de geldende sociale en ethische normen ten aanzien van gevoelige informatie, contact met anderen en posities en belangen. Deze mensen houden zichzelf verantwoordelijk voor hun werkzaamheden. Moraliteit staat hoog in het vaandel bij deze mensen.

Sterke punten
Deze mensen zijn eerlijk, betrouwbaar en bekijken alles vanuit een moreel oogpunt. Verder zijn integere mensen vaak erg gestructureerd en raken ze bij tegenslag niet van hun stuk. Bovendien zijn deze mensen vaak erg beheerst. Deze mensen worden ook wel vaak loyaal genoemd.

Zwakke punten
Integere mensen hebben vaak moeite met zeggen wat ze bedoelen. Ze hebben moeite met de informatie helder en duidelijk te verspreiden. Verder laten zij zich snel afleiden van hun werkzaamheden. Sommige integere mensen zijn goed in het manipuleren van anderen. Ze houden bewust informatie achter, of ze zijn loslippig met betrekking tot vertrouwelijke informatie. Dit gebeurt vaak met het oog op het eigenbelang.

Samenwerken
Samenwerken

Steekwoorden: samenwerken, resultaten, assertiviteit

Omschrijving

Goed samenwerken is bijdragen aan het samenwerkingsproces, de resultaten en de harmonie binnen een team. Deze personen willen niet alleen een goede bijdrage leveren aan de opdracht, maar ook aan de sfeer binnen het team. Onder deze competentie vallen verschillende aspecten: respect hebben voor andere groepsgenoten, elkaar helpen met taken en meedenken.

Sterke punten
Een sterk punt is dat deze personen vaak een goede mensenkennis hebben, zij kunnen anderen goed inschatten en houden daarbij het resultaat en de taken in het achterhoofd. Deze mensen zijn vaak assertief, zij houden hun persoonlijke doel en het doel van de ander goed in de gaten. Ook goed kunnen netwerken is te benoemen als sterk punt.

Zwakke punten
Mensen die teveel samenwerken, kunnen hun onafhankelijkheid verliezen. Ze vinden het moeilijk om nog alleen te werken, omdat ze altijd reactie/feedback krijgen van groepsgenoten. Ook zijn de relaties van deze mensen soms belangrijker dan de werkzaamheden. Het moet vooral gezellig zijn.

Vaardigheden Militair

 • Bemiddelen
 • Emotionele intelligentie
 • Sensitiviteit
 • Gezamenlijk resultaat
 • Integriteit
 • Flexibel gedrag
 • Vasthoudendheid
 • Methodisch werken
 • Zelfmanagement
 • Zelfmotivatie
 • Inlevingsvermogen
 • Stressbestendig
 • Kansen zien
 • Zelfvertrouwen
 • Positiviteit
 • Betrouwbaar
 • Verantwoording
 • Geheimhouding
 • Omgaan met veranderingen
 • Veerkracht
Bekijk meer Bekijk minder

Persoonlijkheid en Eigenschappen Militair

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Militair passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Militair nodig? 

De militair is ten eerste een Loyalist: hij of zij moet in alle gevallen trouw zijn aan het land waar hij of zij voor vecht, en moet ook geloof hebben in de rechtvaardigheid van de missies. Daarnaast moet de militair met zijn verantwoordelijkheid kunnen omgaan oftewel een sterk moreel kompas hebben.

Dit maakt de militair tevens een Perfectionist, en mogelijk ook een Bemiddelaar (conflicten willen en kunnen oplossen). Hiernaast heeft de militair eigenschappen die passen bij de Succesvolle werker: een doelgerichte, efficiënte mentaliteit. Uiteindelijk zal de militair ook direct, realistisch en zelfverzekerd moeten zijn, oftewel over het persoonstype Baas moeten beschikken.

Bekijk de persoonstypen voor Militair


Eigenschappen Militair

 • Trouw
 • Integriteit
 • Punctueel
 • Enthousiast
 • Zelfverzekerd
 • OndernemendArbeidsmarktperspectief Militair

Wat zijn de baankansen voor een Militair?

Het arbeidsmarktperspectief voor de beroepsmilitair is redelijk goed. Hoewel er in de jaren veel bezuinigd is bij Defensie zijn er nog steeds veel vacatures. Doorgroeimogelijkheden zijn er ook. Bij Defensie zijn er tal van functies, en wie er de mentale en fysieke gesteldheid, motivatie, kennis en ervaring voor heeft zijn doorgroeimogelijkheden altijd bespreekbaar, dit is een van de speerpunten van Defensie als werkgever.

De actuele kans op werk voor een Militair

De kans op werk voor het beroep Militair is op dit moment onbekend.

Huidige aantal vacatures

13

Baankans Militair

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Wil je weten wat jouw arbeidsmarktwaarde is?

Ben je benieuwd hoe (andere) werkgevers jou waarderen? Zet heel eenvoudig jouw CV op Monsterboard en wordt benaderd voor nieuwe banen!

Plaats je CV nu direct op Monsterboard

Organisaties waar een Militair werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Militair meestal werkt.

Waar werkt een Militair?

Een militair is werkzaam bij een krijgsmacht van een erkende staat. In Nederland is dit Defensie, waaronder de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee vallen.


Netwerk Militair

Met wie werkt een Militair samen? 

De militair staat in contact met andere militairen. Voor de toepassingen van dit beroep, zie wederom de pagina van de sector Defensie op deze site.


Militair

Interview met een Militair

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Alles over het beroep Militair in één oogopslag

Sector:

Beroepsgroep:

Netwerk:

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €1019 tot €6080

Baankans:

Aantal vacatures:

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

13Ga direct naar