Orthoptist worden: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Wat doet een Orthoptist? Lees de functieomschrijving.

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Orthoptist, zoals: "Wat doet een Orthoptist?", of "Wat verdient een Orthoptist? of "Hoe word je een Orthoptist?".

Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Orthoptist nodig heeft.Wat is een Orthoptist?

Een Orthoptist helpt cliënten die kampen met oogafwijkingen en/of -aandoeningen of een visuele beperking. Er wordt onderzoek gedaan naar aandoeningen of mankementen van het oog (zoals in de oogbeweging of dat de twee ogen niet goed samenwerken) en ter controle van het oog worden er verschillende metingen en testen gedaan. Dit onderzoek vindt meestal plaats tijdens spreekuren. Over de procedure moet uitleg worden gegeven aan de cliënt zodat deze goed begrijpt wat er gaande is.

Na het stellen van de diagnose geeft de Orthoptist advies over de behandeling. Deze kan door de Orthoptist zelf uitgevoerd worden (zoals het afplakken van een oog of het geven van oogdruppel) of hij verwijst de cliënt naar een oogarts (zoals bij een oogoperatie) of opticien (voor het aanmeten van een bril of lenzen). Ook kan de Orthoptist oefeningen meegeven zodat cliënten thuis kunnen werken aan het verbeteren van hun zicht. Na de behandeling is het ook de taak van de Orthoptist om regelmatig controles bij de cliënten uit te voeren om te kijken of de behandeling aanslaat.

De Orthoptist komt cliënten tegen die vaak zijn doorverwezen door een huisarts of optometrist. De cliënten kampen vaak met klachten als scheel kijken, dubbelzien, hoofdpijn, een lui oog of slechtziendheid. De cliënten kunnen zijn van alle leeftijden maar het zijn vooral kinderen en ouderen die de Orthoptist te zien krijgt.

Het is voor een Orthoptist belangrijk om nauwkeurig te werken, aangezien ogen erg kwetsbaar  zijn. Goede hygiëne en administratie bevorderen de behandelingen.  Een Orthoptist werkt met verschillende apparaten, waaronder computers (zowel voor metingen als bij het administratieve werk). Daarvoor is enig technisch inzicht nodig.

Past het beroep Orthoptist bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Vacatures Orthoptist

Er zijn geen vacatures Orthoptist aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Orthoptist in werkt.

Meer weten over de sector waar een Orthoptist in werkt

Bekijk werken in Gezondheidszorg & Farmacie

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Orthoptist

Wat verdient een Orthoptist?

Het salaris van Orthoptist ligt tussen de €1686 en €3114 per maand.

Je salaris is afhankelijk van CAO schalen en van de instelling of het bedrijf waar je werkt.

Als je een eigen praktijk hebt is je inkomen onder andere afhankelijk van het aantal cliënten en van de behandelingen die je uitvoert.

 

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • 8% vakantietoeslag
 • eindejaarsuitkering

Salarisschaal Orthoptist

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Orthoptist

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Orthoptist


Orthoptist worden: Opleidingen tot Orthoptist

Wil je Orthoptist worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Orthoptist.

Hoe word je een Orthoptist? 

Om Orthoptist te worden moet je de opleiding Orthoptie (HBO) doen. Deze opleiding duurt vier jaar.

 

Je kunt ook nog een Universitaire vervolgopleiding gaan volgen.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Orthoptist

Er zijn geen opleidingen Orthoptist aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Orthoptist in werkt

Bekijk alle opleidingen Gezondheidszorg & Farmacie


Orthoptist worden: Omscholen tot Orthoptist

Als je je wilt omscholen tot Orthoptist is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Orthoptist zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Orthoptist dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Orthoptist

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Orthoptist

Als je Orthoptist wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Orthoptist zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Orthoptist

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Orthoptist?


Competenties en Vaardigheden Orthoptist:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Orthoptist.

Welke competenties heeft een Orthoptist nodig?

Een Orthoptist heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Integriteit
Integriteit

Steekwoorden: discipline, betrouwbaar, structureel, loyaal

Omschrijving

Integere mensen voeren zorgvuldig hun taken uit. Ze houden hierbij rekening met de geldende sociale en ethische normen ten aanzien van gevoelige informatie, contact met anderen en posities en belangen. Deze mensen houden zichzelf verantwoordelijk voor hun werkzaamheden. Moraliteit staat hoog in het vaandel bij deze mensen.

Sterke punten
Deze mensen zijn eerlijk, betrouwbaar en bekijken alles vanuit een moreel oogpunt. Verder zijn integere mensen vaak erg gestructureerd en raken ze bij tegenslag niet van hun stuk. Bovendien zijn deze mensen vaak erg beheerst. Deze mensen worden ook wel vaak loyaal genoemd.

Zwakke punten
Integere mensen hebben vaak moeite met zeggen wat ze bedoelen. Ze hebben moeite met de informatie helder en duidelijk te verspreiden. Verder laten zij zich snel afleiden van hun werkzaamheden. Sommige integere mensen zijn goed in het manipuleren van anderen. Ze houden bewust informatie achter, of ze zijn loslippig met betrekking tot vertrouwelijke informatie. Dit gebeurt vaak met het oog op het eigenbelang.

Klantgerichtheid
Klantgerichtheid

Steekwoorden: servicegericht, relatiegericht, luisteren, begripvol, helpend

Omschrijving

Mensen die beschikken over deze competentie kunnen goed inspelen op de verwachtingen en behoeften van klanten. Dit kunnen zowel uitgesproken als onuitgesproken behoeften zijn. Dit is dan ook aan deze persoon om dit uit te zoeken. Zij voelen zich betrokken bij de klant en zetten zich vaak voor 100% in voor deze klant. Tevens toont deze persoon respect naar de klant. Een bekend spreekwoord wat past bij deze competentie is ‘De klant is koning’. Verder weet deze persoon de verschillende groepen klanten en hun behoeften te onderscheiden.

Sterke punten
Een sterk punt van deze klantgerichte persoon is de betrokkenheid. Deze mensen zullen altijd actief op zoek gaan naar datgene wat de klant wilt hebben. Ze hebben inlevingsvermogen en kunnen goed luisteren. Daarnaast kunnen deze mensen meestal goed overtuigen.

Zwakke punten
Sommige klantgerichte mensen verliezen het resultaat uit het oog. Ze zijn zo gefocust op de klant, dat het resultaat wordt vergeten. Ook te veel willen kan een valkuil zijn voor deze mensen, ze willen dan zo graag helpen dat ze zich opdringen bij klanten. Of er zijn meerdere klanten en deze moeten lang wachten voordat ze geholpen worden.

Omgaan met details
Omgaan met details

Steekwoorden: structureel, plannen en organiseren, resultaat, perfectionistisch

Omschrijving

Deze mensen hebben details en procedures goed in hun hoofd zitten. Deze personen letten bij opdrachten op de details, zij controleren bijvoorbeeld de spelling en houden zich bezig met de vormgeving. Daarnaast houden deze mensen zich vaak bezig met de planning en organisatie van werkzaamheden.

Sterke punten
Deze mensen zijn precies en werken structureel. Zij kijken met een kritisch oog naar opdrachten. Daarnaast beschikken deze mensen ook vaak over de competentie ‘plannen en organiseren’. Zij hebben een goed beeld in het hoofd van het resultaat en de taken die uitgevoerd moeten worden.

Zwakke punten
De kritische houding kan ervoor zorgen dat de omgeving hen ziet als ‘pietluttig’. Verder kan het zijn dat ze zo opgaan in details dat de creativiteit van deze mensen eronder lijdt. Ook kunnen ze doorslaan en hoofdzaken uit het oog verliezen.

Resultaatgerichtheid
Resultaatgerichtheid

Steekwoorden: doorzetters, zorgvuldig, eigenwijs, ambitieus

Omschrijving

Bij deze mensen staat het resultaat centraal. Zij spannen zich in om dit resultaat te behalen. Zij laten zich niet van de wijs brengen door extra werk, tegenvallers of tijdsdruk. Onderweg weten ze problemen op te lossen en daarbij het resultaat voor ogen te houden.

Sterke punten
Deze mensen gaan net zo lang door totdat ze hun doel behaald hebben. Ze werken accuraat en zorgvuldig. Deze mensen hebben vaak ook veel discipline en doorzettingsvermogen, ze voelen zich goed wanneer het beoogde doel behaald is. Deze personen hebben een bepaalde mate van prestatiedrang, hierdoor kunnen ze zowel zichzelf als anderen goed motiveren.

Zwakke punten
De manier waarop deze mensen tot het resultaat komen is niet zo belangrijk. Hierdoor kunnen er wel fouten gemaakt worden. Andere mensen kunnen door deze persoon ook benadeeld worden. Deze resultaatgerichte mensen zijn teveel met het resultaat bezig, zodat ze hun omgeving vergeten. Maar ook bij henzelf kan de prestatiedrang leiden tot problemen. Zij willen zo graag presteren dat ze een verhoogd risico lopen op bijvoorbeeld een burn-out. 

Vaardigheden Orthoptist

 • Methodisch werken
 • Analytisch vermogen
 • Kritisch denken
 • Aandacht voor details
 • Controleren
 • Betrouwbaar
 • Verantwoording
 • Geheimhouding
 • Klantvriendelijkheid
 • Begripvol
 • Dienstverlenend
 • Doelgericht
 • Vasthoudendheid
 • Ambitie

Persoonlijkheid en Eigenschappen Orthoptist

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Orthoptist passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Orthoptist nodig? 

Je moet verantwoordelijk kunnen werken (aangezien het oog heel kwetsbaar is) en je moet betrouwbaar naar je cliënten toe zijn (Loyalist).

Je moet analytisch en inzichtelijk zijn en nauwkeurig kunnen werken (Waarnemer).

Bekijk de persoonstypen voor Orthoptist


Eigenschappen Orthoptist

 • Trouw
 • Integriteit
 • Punctueel
 • Waarnemend
 • Gedetailleerd
 • LeergierigArbeidsmarktperspectief Orthoptist

Wat zijn de baankansen voor een Orthoptist?

Op het moment is de werkgelegenheid goed; er zijn voldoende banen te vinden.

 

Doorgroeimogelijkheden:

Je kunt binnen het bedrijf waar je werkt een hogere functie gaan bekleden in bijvoorbeeld management. Je kunt ook gaan lesgeven (daarvoor moet je wel een lesbevoegdheid halen). Als je in loondienst start met werken, kan je ook nog voor jezelf beginnen.

De actuele kans op werk voor een Orthoptist

Het beroep Orthoptist is onderdeel van de beroepsfamilie Optometristen en orthoptisten. De kans op werk voor de beroepsfamilie Optometristen en orthoptisten is in de huidige periode zeer goed

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Orthoptist

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Doorgroei mogelijkheden Orthoptist

Je kunt als Orthoptist een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Orthoptist is onderdeel van de beroepsfamilie Optometristen en orthoptisten. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Orthoptist

Verwante beroepen Orthoptist


Organisaties waar een Orthoptist werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Orthoptist meestal werkt.

Waar werkt een Orthoptist?

 • Ziekenhuis (oogheelkundig centrum)
 • Eigen praktijk
 • Gehandicaptenzorg (centrum voor blinden en slechtzienden)
 • Ouderenzorg
 • Orthoptische kliniek
 • Oogartsen praktijk

Meer weten over werken in de Gezondheidszorg?

Bekijk werken in Gezondheidszorg

Netwerk Orthoptist

Met wie werkt een Orthoptist samen? 

Over het algemeen werkt een Orthoptist zelfstandig maar er wordt wel regelmatig overleg gepleegd met oogartsen, neurologen en huisartsen. Een Orthoptist komt vaak in aanraking met cliënten die door optometristen of huisartsen zijn doorgestuurd met bepaalde klachten aan het oog. Op zijn beurt verwijst de Orthoptist regelmatig cliënten naar de oogarts of neuroloog. Als een Orthoptist het advies geeft aan een cliënt voor een oogoperatie wordt er eerst overleg gepleegd met de oogarts voordat de operatie wordt uitgevoerd.

De cliënten van de Orthoptist kunnen mensen van verschillende leeftijden zijn, maar voornamelijk zijn het kinderen en ouderen.


 • Oogarts
 • Huisarts
 • Neuroloog
 • Optometrist
 • Cliënt
Orthoptist

Interview met een Orthoptist

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Orthoptist:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Orthoptist verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Orthoptist?

De beroepen die verwant zijn aan Orthoptist zijn:
Opticien
Salaris: €1450 tot €2150
Opleiding: HBO
Baankans: Zeer goed

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s, zoals: "Wat doet een %1$s?", of "Wat verdient een %1$s? of "Hoe word je een %1$s?". Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.
Optometrist
Salaris: €1650 tot €3460
Opleiding: HBO WO
Baankans: Zeer goed

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s, zoals: "Wat doet een %1$s?", of "Wat verdient een %1$s? of "Hoe word je een %1$s?". Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.
Oogarts
Salaris: €5833 tot €10833
Opleiding: WO
Baankans: Goed

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s, zoals: "Wat doet een %1$s?", of "Wat verdient een %1$s? of "Hoe word je een %1$s?". Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Orthoptist in één oogopslag

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Oogarts
 • Huisarts
 • Neuroloog
 • Optometrist
 • Cliënt

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €1686 tot €3114

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Ga direct naar