Specialistisch Reservist: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Specialistisch Reservist: Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Specialistisch Reservist. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Specialistisch Reservist nodig heeft.Wat doet een Specialistisch Reservist? Lees de functieomschrijving.

Wat is een Specialistisch Reservist?

Naast de reguliere baan van de Specialistisch Reservist in de burgermaatschappij werkt de Reservist part-time voor de Koninklijke Landmacht. Aangezien de Specialistisch Reservist een representatieve functie bekleedt, dient hij/zij van onbesproken gedrag te zijn. Zo is het uit ten boze om 'verkeerde vrienden', grote schulden of drugs- en alcoholproblemen te hebben. Zowel binnen als buiten de werkzaamheden voor de Landmacht dient de gegadigde zich als 'voorbeeld' te gedragen.

De Specialistisch Reservist wordt werkzaam binnen een team van mede Reservisten (Bij de Specialistische Reservisten zijn geen full-time militairen werkzaam), waarmee hij/zij de beoogde taken tot goed gevolg zal pogen te brengen. De toekomstige Specialistische Reservist heeft de mogelijkheid om bij het Civiel Militaire Bataljon, het Geneeskundige Bataljon of de Operationele Analyse eenheid van de Natres werkzaam te worden.

Het Civiel Militaire Bataljon bestaat uit verschillende soorten 'specialisten' met een achtergrond in infrastructuur, bedrijfsleven economie & handel, openbaar bestuur, humanitaire zaken, culturele zaken of het onderwijs. Een team met diverse achtergronden zal zich bezig houden met de wederopbouw en/of ontwikkeling op regionaal niveau in een toegewezen gebied. Recentelijk zijn er bijvoorbeeld Cimic-leden werkzaam geweest in Afghanistan.

Het Geneeskundige Bataljon bestaat uit geneeskundig professionals, variërend van huisarts tot chirurg en van operatiekamer-assistent tot laborant, die naast hun baan in de civiele gezondheidssector óf zorg verlenen aan militairen (in binnen en buitenland) óf opleidingen verzorgen voor militairen met betrekking tot medische handelingen.

De Operationele Analisten worden toegewezen aan een operationele staf, aan wie zij ondersteuning bieden bij het plannen en analyseren van lopende, afgesloten en toekomstige operaties. Daarnaast dragen de Analisten zorg voor het vergaren van relevante informatie die gebruikt dient te worden om te controleren of de beoogde resultaten zijn behaald. Hierbij valt te denken aan zaken als gevechtssterkte, effectiviteit en efficiëntie.

De Specialistisch Reservist wordt getraind om geweld toe te kunnen passen, zodat hij/zij in noodgevallen weet hoe er adequaat gereageerd kan worden. Het behoort in de regel echter niet tot de standaard taken van de Specialistisch Reservist om gevechtstaken uit te voeren.

Past het beroep Specialistisch Reservist bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Vacatures Specialistisch Reservist

Op zoek naar een nieuwe baan als Specialistisch Reservist? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Specialistisch Reservist. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vindt zal je doorklikken naar onze vacaturepartner.

Nationale Beroepengids

Vacatures laden...

Vacatures Specialistisch Reservist per ervaringsniveau

junior Specialistisch Reservist vacatures startend Specialistisch Reservist vacatures senior Specialistisch Reservist vacatures beginnend Specialistisch Reservist vacatures trainee Specialistisch Reservist vacatures leidinggevend Specialistisch Reservist vacatures medior Specialistisch Reservist vacatures aankomend Specialistisch Reservist vacatures ervaren Specialistisch Reservist vacatures leerling Specialistisch Reservist vacatures vacatures omscholen tot Specialistisch Reservist vacatures opleiding tot Specialistisch Reservist

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Specialistisch Reservist

Wat verdient een Specialistisch Reservist?

Als Specialistisch Reservist bekleed je een 'parttime' functie, met de mogelijkheid om gedurende enkele maanden uitgezonden te worden (gedurende deze periode zal er wel fulltime gewerkt worden). Het loon van de Reservist wordt bepaald door zijn/haar rang en is gelijk aan het loon van een reguliere militair met dezelfde rang.

Binnen de functies van de Reservist bestaat er een minimumeis voor het aantal te werken uren per jaar. Voor soldaten is dit 112 uur, voor onderofficieren is dit 200 uur en voor officieren is dit 300 uur per jaar. Door het 'part-time'-karakter van de baan, zal er gewerkt (of getraind) worden in de avond- en weekenduren. Wanneer men uitgezonden wordt, zal er volgens reguliere militaire roosters worden gewerkt.

Salarisschaal Specialistisch Reservist

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Specialistisch Reservist

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Specialistisch Reservist


Bekijk het salaris Specialistisch Reservist per ervaringsniveau

Salaris junior Specialistisch Reservist Wat verdient een startend Specialistisch Reservist? Wat is het loon senior Specialistisch Reservist? beginnend Specialistisch Reservist salaris Maximaal salaris trainee Specialistisch Reservist Hoeveel verdient een leidinggevend Specialistisch Reservist? Wat is het salaris van een medior Specialistisch Reservist? Salaris aankomend Specialistisch Reservist Wat verdient een ervaren Specialistisch Reservist? Welk salaris krijgt een leerling Specialistisch Reservist?


Specialistisch Reservist worden: Opleidingen tot Specialistisch Reservist

Wil je Specialistisch Reservist worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Specialistisch Reservist.

Hoe word je een Specialistisch Reservist? 

Afhankelijk van het 'specialisme' (Civiel Militaire Samenwerking, Geneeskundig Bataljon, Operationeel Analist of Jurist) dient de gegadigde te beschikken over een HBO- of WO-diploma in de betreffende richting.

Als Reservist beschik je al vóór de korte opleiding bij de Landmacht, welke nodig is om bekend te worden met het militaire bedrijf, over de nodige werkervaring in de gekozen richting.

Sollicitanten voor Specialitische Reservisten Cimic functies dienen tussen de 30 en 55 jaar oud te zijn, mogen een bril dragen en moeten beschikken over zowel een gezonde mentale als fysieke gesteldheid. Voor de Analisten en Geneeskundigen geldt dat men nog geen 30 jaar oud hoeft te zijn.

De opleiding binnen de landmacht zal bestaan uit een verkorte cursus om de gegadigde militair te vormen, aangevuld met enige vaktechnische kennis. Aangezien de toekomstige Reservist al beschikt over een aanzienlijke hoeveelheid relevante kennis, duurt deze opleiding maar enkele weken. (twee weken voor de militaire vorming, aangevuld met avond- en/of weekendscursussen)

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Specialistisch Reservist

Er zijn geen opleidingen Specialistisch Reservist aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Specialistisch Reservist in werkt

Bekijk alle opleidingen Defensie


Specialistisch Reservist worden: Omscholen tot Specialistisch Reservist

Als je je wilt omscholen tot Specialistisch Reservist is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Specialistisch Reservist zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Specialistisch Reservist dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Specialistisch Reservist

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Specialistisch Reservist

Als je Specialistisch Reservist wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Specialistisch Reservist zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Specialistisch Reservist

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Specialistisch Reservist?


Competenties en Vaardigheden Specialistisch Reservist:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Specialistisch Reservist.

Welke competenties heeft een Specialistisch Reservist nodig?

Een Specialistisch Reservist heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Discipline
Discipline

Steekwoorden: aanpassingsvermogen, flexibiliteit, overtuigen, luisteren

Omschrijving

De regels en procedures die gelden bij een bedrijf volgen deze mensen zonder moeite. Gedisciplineerde mensen houden zich aan de regels die er gelden, deze regels kunnen ze zelf opgesteld hebben of ze kunnen opgelegd zijn door anderen. Bij veranderingen volgen deze mensen ze over het algemeen op, maar deze mensen kunnen ook ontevredenheden aankaarten.

Sterke punten
De regels volgen, vergt wat flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Meestal zijn gedisciplineerde mensen structureel, ze weten de regels en procedures en kunnen hierdoor dan ook goed gestructureerd werken. Mensen met een ijzersterke discipline zijn meestal goede overtuigers, als zij het ergens niet mee eens zijn, kunnen ze dit op een goede overtuigende manier duidelijk maken. Maar daarnaast zijn deze mensen vaak ook goede luisteraars, zij luisteren naar de regels en passen zich hierop aan.  

Zwakke punten
Mensen die overgediscplineerd zijn kunnen soms stug zijn, ze zijn de flexibiliteit kwijt en houden zich vast aan de regels. Mensen die hard meewerken aan de procedures binnen een bedrijf, kunnen daarin ook doorslaan. Te veel discipline en perfectionisme kan vermoeiend zijn en leiden tot een burn-out.

Doorzettingsvermogen
Doorzettingsvermogen

Steekwoorden: durf, motiveren, stressbestendig, resultaatgericht, optimistisch

Omschrijving

In moeilijke tijden weten deze mensen de moed vast te houden en ondanks de omstandigheden toch door te gaan. Deze doorzetters houden vast aan hun ideeën en laten zich niet van de wijs brengen door tegenslagen. Zij houden het resultaat voor ogen en proberen daar op een zo efficiënt mogelijke manier naar toe te werken.

Sterke punten
Deze mensen zetten door en motiveren daarbij zichzelf en anderen. Op die manier proberen deze mensen zowel hun persoonlijke als het gezamenlijke doel te behalen. Om het doel te behalen is behoorlijk wat energie nodig. Daarnaast zijn zij vaak stressbestendig en optimistisch. Ze laten zich niet uit het veld slaan.

Zwakke punten
Deze mensen willen zo graag de eindstreep behalen, dat de omgeving er soms niet meer toe doet. Ook worden deze doorzetters weleens bestempeld als koppig en eigenwijs. Dit heeft als reden dat zij vasthouden aan ideeën en niet willen afwijken van de bedachte paden.

Integriteit
Integriteit

Steekwoorden: discipline, betrouwbaar, structureel, loyaal

Omschrijving

Integere mensen voeren zorgvuldig hun taken uit. Ze houden hierbij rekening met de geldende sociale en ethische normen ten aanzien van gevoelige informatie, contact met anderen en posities en belangen. Deze mensen houden zichzelf verantwoordelijk voor hun werkzaamheden. Moraliteit staat hoog in het vaandel bij deze mensen.

Sterke punten
Deze mensen zijn eerlijk, betrouwbaar en bekijken alles vanuit een moreel oogpunt. Verder zijn integere mensen vaak erg gestructureerd en raken ze bij tegenslag niet van hun stuk. Bovendien zijn deze mensen vaak erg beheerst. Deze mensen worden ook wel vaak loyaal genoemd.

Zwakke punten
Integere mensen hebben vaak moeite met zeggen wat ze bedoelen. Ze hebben moeite met de informatie helder en duidelijk te verspreiden. Verder laten zij zich snel afleiden van hun werkzaamheden. Sommige integere mensen zijn goed in het manipuleren van anderen. Ze houden bewust informatie achter, of ze zijn loslippig met betrekking tot vertrouwelijke informatie. Dit gebeurt vaak met het oog op het eigenbelang.

Samenwerken
Samenwerken

Steekwoorden: samenwerken, resultaten, assertiviteit

Omschrijving

Goed samenwerken is bijdragen aan het samenwerkingsproces, de resultaten en de harmonie binnen een team. Deze personen willen niet alleen een goede bijdrage leveren aan de opdracht, maar ook aan de sfeer binnen het team. Onder deze competentie vallen verschillende aspecten: respect hebben voor andere groepsgenoten, elkaar helpen met taken en meedenken.

Sterke punten
Een sterk punt is dat deze personen vaak een goede mensenkennis hebben, zij kunnen anderen goed inschatten en houden daarbij het resultaat en de taken in het achterhoofd. Deze mensen zijn vaak assertief, zij houden hun persoonlijke doel en het doel van de ander goed in de gaten. Ook goed kunnen netwerken is te benoemen als sterk punt.

Zwakke punten
Mensen die teveel samenwerken, kunnen hun onafhankelijkheid verliezen. Ze vinden het moeilijk om nog alleen te werken, omdat ze altijd reactie/feedback krijgen van groepsgenoten. Ook zijn de relaties van deze mensen soms belangrijker dan de werkzaamheden. Het moet vooral gezellig zijn.

Stressbestendigheid
Stressbestendigheid

Steekwoorden: structureel werken, zakelijk en kalm, energie

Omschrijving

Deze personen kunnen blijven presteren in zware tijden. Ze laten zich niet aan de kant zetten door extra werk, tijdsdruk of tegenvallende resultaten. Het maakt deze personen niet uit hoeveel taken ze nog moeten doen, ze hebben doorzettingsvermogen om de taken af te ronden. Deze personen communiceren duidelijk over hun werkzaamheden en over wat zij wel/of niet willen.

Sterke punten
Ondanks de vele werkzaamheden en taken blijven deze personen rustig. Zij kunnen goed relativeren en hun energie goed verdelen over de verschillende werkzaamheden. Deze personen handelen vaak zakelijk en kalm en op deze manier weten zij ook het overzicht te bewaren. Ook structureel werken valt binnen deze competentie. Op die manier kunnen zij veel werkzaamheden naast elkaar uitvoeren. In zware tijden laten deze stressbestendige personen doorzettingsvermogen zien, ze willen graag de verschillende doelen behalen. Het resultaat staat bij deze personen dan ook centraal.

Zwakke punten
Er bestaat een gevaar dat deze mensen stress niet onderkennen. Hierdoor kan het gebeuren dat zij zichzelf voorbij lopen en lopen zij een verhoogd risico op gezondheidsklachten. De eigenschappen ‘zakelijk’ en ‘kalm’ kunnen ook een zwak punt zijn, deze personen kunnen afstandelijk overkomen naar hun omgeving.

Vaardigheden Specialistisch Reservist

 • Vasthoudendheid
 • Methodisch werken
 • Zelfmanagement
 • Zelfkennis
 • Rustig blijven
 • Zelfmotivatie
 • Veerkracht
 • Stressbestendig
 • Betrouwbaar
 • Verantwoording
 • Geheimhouding
 • Sensitiviteit
 • Bemiddelen
 • Gezamenlijk resultaat

Persoonlijkheid en Eigenschappen Specialistisch Reservist

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Specialistisch Reservist passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Specialistisch Reservist nodig? 

De Specialistisch Reservist is een Baas en een Succesvolle werker. De persoonlijkheid van de Reservist wordt gekenmerkt door prakticiteit, ijver, energiteit, zelfverzekerdheid, prestatiegerichtheid, gezag, loyalisme, dominantie en bescherming. Toch kan de Reservist op zijn tijd ook sceptisch, ongevoelig, ijdel, prestatiegericht, pretentieus en narcistisch zijn.

Tijdens de werkzaamheden van de Specialistisch Reservist kan er gebruikt worden gemaakt van een combinatie: loyaal, energiek, prestatiegericht en ijverig als de Reservist is, weet hij/zij zich in te zetten op velerlei manieren.

Bekijk de persoonstypen voor Specialistisch Reservist


Eigenschappen Specialistisch Reservist

 • Zelfverzekerd
 • Overwicht
 • Gedrevenheid
 • Enthousiast
 • OndernemendArbeidsmarktperspectief Specialistisch Reservist

Wat zijn de baankansen voor een Specialistisch Reservist?

Als Reservist bestaat er de mogelijkheid om, indien er genoeg vacatures beschikbaar zijn binnen de Krijgsmacht, om fulltime medewerker te worden. Door de opleiding tot Reservist kan de toekomstige fulltime-militair vrijstelling verkrijgen voor enkele onderdelen van zijn/haar opleiding. (Dit is zowel gunstig voor de Landmacht, aangezien zij hier opleidingskosten mee besparen, als voor de gegadigde, omdat zijn/haar opleiding hierdoor korter wordt). De Reservist maakt dus een grotere kans op een vaste baan bij de krijgsmacht dan een burger van buiten de organisatie.

Wanneer men geen voltijd militaire baan nastreeft, is het mogelijk om door te groeien binnen de part-time sector van het leger. Tevens is het mogelijk om de werkzaamheden voor de Nationale Reserve te gebruiken om bij functies waar enige representativiteit benodigd is binnen te komen. De Overheid, politie, maar ook het bedrijfsleven waarderen het wanneer men bekend is met het opvolgen van orders en wanneer men zowel zelfstandig als in teamverband kan werken.

Momenteel heeft Defensie, zelfs met het oog op de bezuinigingen, nog Reservisten nodig.

De actuele kans op werk voor een Specialistisch Reservist

De kans op werk voor het beroep Specialistisch Reservist is op dit moment onbekend.

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Specialistisch Reservist

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Wil je weten wat jouw arbeidsmarktwaarde is?

Ben je benieuwd hoe (andere) werkgevers jou waarderen? Zet heel eenvoudig jouw CV op Monsterboard en wordt benaderd voor nieuwe banen!

Plaats je CV nu direct op Monsterboard

Doorgroei mogelijkheden Specialistisch Reservist

Je kunt als Specialistisch Reservist een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Specialistisch Reservist is onderdeel van de beroepsfamilie Soldaten / korporaals landmacht. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Specialistisch Reservist

Verwante beroepen Specialistisch Reservist

Doorgroei beroepen voor een Specialistisch Reservist

Korporaal luchtverdediging koninklijke luchtmacht

soldaat der 3e klasse luchtverdediging luchtmacht

soldaat der 2e klasse luchtverdediging luchtmacht

soldaat der 1e klasse luchtverdediging luchtmacht

korporaal der 1e klasse luchtverdediging luchtmacht

korporaal luchtverdediging luchtmacht

Korporaal brandweer, medisch en sport koninklijke luchtmacht

soldaat der 3e klasse brandweer, medisch en sport luchtmacht

soldaat der 2e klasse brandweer, medisch en sport luchtmacht

soldaat der 1e klasse brandweer, medisch en sport luchtmacht

korporaal der 1e klasse brandweer, medisch en sport luchtmacht

korporaal brandweer, medisch en sport luchtmacht

Korporaal horeca, logistiek en transport koninklijke luchtmacht

soldaat der 3e klasse horeca, logistiek en transport luchtmacht

soldaat der 2e klasse horeca, logistiek en transport luchtmacht

soldaat der 1e klasse horeca, logistiek en transport luchtmacht

korporaal der 1e klasse horeca, logistiek en transport luchtmacht

korporaal horeca, logistiek en transport luchtmacht

Korporaal administratie, economie en personeel koninklijke luchtmacht

soldaat der 3e klasse administratie, economie en personeel luchtmacht

soldaat der 2e klasse administratie, economie en personeel luchtmacht

soldaat der 1e klasse administratie, economie en personeel luchtmacht

korporaal der 1e klasse administratie, economie en personeel luchtmacht

korporaal administratie, economie en personeel luchtmacht

dienstplichtig militair luchtmacht

Korporaal bewaking koninklijke luchtmacht

soldaat der 3e klasse bewaking luchtmacht

soldaat der 2e klasse bewaking luchtmacht

soldaat der 1e klasse bewaking luchtmacht

korporaal der 1e klasse bewaking luchtmacht

korporaal bewaking luchtmacht

Korporaal vliegerondersteunend koninklijke luchtmacht

soldaat der 3e klasse vliegerondersteunend luchtmacht

soldaat der 2e klasse vliegerondersteunend luchtmacht

soldaat der 1e klasse vliegerondersteunend luchtmacht

korporaal der 1e klasse vliegerondersteunend luchtmacht

korporaal vliegerondersteunend luchtmacht

Korporaal techniek koninklijke luchtmacht

soldaat der 3e klasse techniek luchtmacht

soldaat der 2e klasse techniek luchtmacht

soldaat der 1e klasse techniek luchtmacht

korporaal der 1e klasse techniek luchtmacht

korporaal techniek luchtmacht

Marechaussee

beveiligingsspecialist bij de marechaussee

marechaussee der 4e klasse

marechaussee der 3e klasse

marechaussee der 2e klasse

marechaussee der 1e klasse

Marinier

marinier der 3e klasse

marinier der 1e klasse

korporaal der mariniers

sergeant der mariniers

sergeant-majoor der mariniers

adjudant-onderofficier der mariniers

Matroos logistieke dienst verzorging (ldv) koninklijke marine

matroos der 2e klasse logistieke dienst verzorging (ldv) marine

matroos der 3e klasse logistieke dienst verzorging (ldv) marine

matroos der 1e klasse logistieke dienst verzorging (ldv) marine

Matroos bijzondere dienst algemeen (bdalg) koninklijke marine

matroos der 3e klasse bijzondere dienst (bdalg) marine

matroos der 2e klasse bijzondere dienst (bdalg) marine

matroos der 1e klasse bijzondere dienst (bdalg) marine

Matroos logistieke dienst goederenbeheer (ldgb) koninklijke marine

matroos der 2e klasse logistieke dienst goederenbeheer (ldgb) marine

matroos der 1e klasse logistieke dienst goederenbeheer (ldgb) marine

matroos der 3e klasse logistieke dienst goederenbeheer (ldgb) marine

Matroos bijzondere dienst tandartsassistent (bdt) koninklijke marine

matroos der 3e klasse bijzondere dienst tandartsassistent (bdt) marine

matroos der 2e klasse bijzondere dienst tandartsassistent (bdt) marine

matroos der 1e klasse bijzondere dienst tandartsassistent (bdt) marine

Matroos bijzondere dienst wasser (bdw) koninklijke marine

matroos der 3e klasse bijzondere dienst wasser (bdw) marine

matroos der 2e klasse bijzondere dienst wasser (bdw) marine

matroos der 1e klasse bijzondere dienst wasser (bdw) marine

Matroos logistieke dienst geneeskundige dienst (ldgd) koninklijke marine

matroos der 3e klasse logistieke dienst geneeskundige dienst (ldgd) marine

matroos der 2e klasse logistieke dienst geneeskundige dienst (ldgd) marine

matroos der 1e klasse logistieke dienst geneeskundige dienst (ldgd) marine

Matroos technische dienst elektrotechniek (tde) koninklijke marine

matroos der 3e klasse technische dienst elektrotechniek (tde) marine

matroos der 2e klasse technische dienst elektrotechniek (tde) marine

matroos der 1e klasse technische dienst elektrotechniek (tde) marine

Matroos technische dienst vliegtuigtechniek (tdv) koninklijke marine

matroos der 3e klasse technische dienst vliegtuigtechniek (tdv) marine

matroos der 2e klasse technische dienst vliegtuigtechniek (tdv) marine

matroos der 1e klasse technische dienst vliegtuigtechniek (tdv) marine

Matroos technische dienst werktuigtechniek (tdw) koninklijke marine

matroos der 2e klasse technische dienst werktuigtechniek (tdw) marine

matroos der 1e klasse technische dienst werktuigtechniek (tdw) marine

matroos der 3e klasse technische dienst werktuigtechniek (tdw) marine

Matroos operationele dienst algemeen (odalg) koninklijke marine

dienstplichtig militair marine

matroos der 3e klasse operationele dienst algemeen (odalg) marine

matroos der 2e klasse operationele dienst algemeen (odalg) marine

matroos der 1e klasse operationele dienst algemeen (odalg) marine

schepeling

Matroos wapentechnische dienst scheepssystemen (wds) koninklijke marine

matroos der 3e klasse wapentechnische dienst scheepssystemen (wds) marine

matroos der 2e klasse wapentechnische dienst scheepssystemen (wds) marine

matroos der 1e klasse wapentechnische dienst scheepssystemen (wds) marine

Matroos wapentechnische dienst vliegtuigtechniek (wdv) koninklijke marine

matroos der 2e klasse wapentechnische dienst vliegtuigtechniek (wdv) marine

matroos der 1e klasse wapentechnische dienst vliegtuigtechniek (wdv) marine

matroos der 3e klasse wapentechnische dienst vliegtuigtechniek (wds) marine

Matroos logistieke dienst administratie (lda) koninklijke marine

matroos der 3e klasse logistieke dienst administratie (lda) marine

matroos der 2e klasse logistieke dienst administratie (lda) marine

matroos der 1e klasse logistieke dienst administratie (lda) marine

Matroos operationele dienst verbindingen (odvb) koninklijke marine

matroos der 3e klasse operationele dienst verbindingen (odvb) marine

matroos der 2e klasse operationele dienst verbindingen (odvb) marine

matroos der 1e klasse operationele dienst verbindingen (odvb) marine

Bekijk meer beroepen Bekijk minder beroepen

Organisaties waar een Specialistisch Reservist werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Specialistisch Reservist meestal werkt.

Waar werkt een Specialistisch Reservist?

De Specialistisch Reservist wordt werkzaam binnen de organisatie van de Koninklijke Landmacht. Na afronding van de opleiding tot Reservist wordt de gegadigde geplaatst bij het 1e Civiel Militaire Bataljon, het 400e Geneeskundige Bataljon of bij de Analyse eenheid.

Binnen deze eenheden zal er worden deelgenomen aan oefeningen en (indien er plaats is en men bereid is om deel te nemen aan) uitzendingen binnen het kader van NAVO-, EU- of VN-missies.

Meer weten over werken in de Beveiliging & Bewaking?

Bekijk werken in Beveiliging & Bewaking

Netwerk Specialistisch Reservist

Met wie werkt een Specialistisch Reservist samen? 

Intern: Binnen de organisatie van de Koninklijke Landmacht zal er gewerkt worden in de gebruikelijke groepsverbanden (pelotons, compagnieën, bataljon, regiment etc.). Binnen deze groepsverbanden worden er afhankelijk van de rang (soldaat, onderofficier of officier) opdrachten uitgevoerd, wordt er sturing gegeven aan de toegewezen opdrachten en worden er opdrachten bedacht en toegewezen. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kan er contact zijn met reguliere (infanterie of cavalerie) eenheden. Dit contact kan bestaan uit samenwerking met, of het leveren van ondersteuning aan, deze reguliere eenheden.

Extern: Buiten de organisatie van de Landmacht kan er contact zijn met 'De Burger' en met 'De Vijand'. Afhankelijk van de Specialistische functie zal dit contact variëren van het leveren van medische hulp tot het analyseren van de gevechtssterkte van de vijand.


 • Collega Specialitisch Reservisten
 • Leidinggevenden
 • De Burger
 • De Vijand
 • Reguliere Militaire Eenheden
Specialistisch Reservist

Interview met een Specialistisch Reservist

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Specialistisch Reservist:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Specialistisch Reservist verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Specialistisch Reservist?

De beroepen die verwant zijn aan Specialistisch Reservist zijn:
Reservist Militaire Taken
Salaris: €885 tot €3464
Opleiding: Cursus / Bijscholing
Baankans: Onbekend

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s. Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Specialistisch Reservist in één oogopslag

Sector:

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Collega Specialitisch Reservisten
 • Leidinggevenden
 • De Burger
 • De Vijand
 • Reguliere Militaire Eenheden

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €1095 tot €2801

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Ga direct naar