Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg worden: Competenties, Opleidingen, Vacatures en Salaris

Wat doet een prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg? Lees de functieomschrijving.

De Praktijkondersteuner draagt in een huisartsenpraktijk de zorg voor specifieke patiëntengroepen. Dit zijn voornamelijk patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes, astma/COPD, en hart- en vaatziekten. De zorg voor deze patiëntgroepen wordt protocollaire zorg genoemd. De werkzaamheden van de Praktijkondersteuner bestaan uit het begeleiden van deze patiënten en de preventie van verdere complicaties. De taken van de Praktijkondersteuner bestaan uit het bewaken van de medicatie, begeleiding van de patiënt bij het omgaan met de aandoening en het adviseren en voorlichten van de patiënt. Chronische patiënten worden regelmatig onderzocht om hun aandoening te controleren. De Praktijkondersteuner verleent zelfstandig medisch inhoudelijke huisartsgeneeskundige zorg en bewaakt de kwaliteit van de zorgverlening. Dit zijn de grootste verantwoordelijkheden van de Praktijkondersteuner. Hierbij is de Praktijkondersteuner niet bevoegd om nieuwe medicatie voor te schrijven of om diagnoses te stellen. Dit kan alleen de Huisarts zelf doen, die eindverantwoordelijk is. Goede samenwerking en veel overleg met de Huisarts is daarom van belang.

De Praktijkondersteuner inventariseert de klachten van de patiënt en bepaalt op welke manier de kwaliteit van leven kan worden verbeterd en verergering kan worden voorkomen, bijvoorbeeld door verbetering van de leefstijl. Patiënten motiveren en begeleiden bij het stoppen met roken, afvallen en meer bewegen behoort daarom ook tot de werkzaamheden. Een Praktijkondersteuner bezoekt ook chronisch zieke en oude mensen thuis, om zorg en sociale hulp te bieden. De Praktijkondersteuner organiseert in de praktijk de verdeling van taken en de te volgen protocollen bij de zorgverlening. Onder de taken van de Praktijkondersteuner valt ook het informeren van de patiënt over de aandoening en het reageren op omgevingsfactoren die de gezondheid van de patiënt beïnvloeden, zoals emotionele of psychosociale problemen. Het is daarom van belang dat de Praktijkondersteuner goed communiceert met de patiënt en hierbij een vertrouwensband creëert  en betrokkenheid toont.

Mensen vonden ons op: Job Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Baan Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg Worden, Functie-eisen Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Verantwoordelijkheden Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Functieprofiel Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Wat doet een Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Werken als Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg.

Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg worden: Opleiding tot prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg

Een vooropleiding tot Doktersassistent of Verpleegkundige (MBO of HBO) is nodig om de opleiding tot Praktijkondersteuner te kunnen volgen. Doktersassistenten of MBO Verpleegkundigen kunnen een 2-jarige opleiding tot Praktijkondersteuner volgen. Voor Verpleegkundigen op HBO-niveau is er een 1-jarige variant. De precieze ingangseisen voor de opleiding verschillen per instelling. Soms moet de student al werkervaring in een huisartsenpraktijk hebben en/of een werk- of stageovereenkomst hebben met een huisartsenpraktijk. Naast de post-MBO en post-HBO opleiding tot Praktijkondersteuner bestaat de afstudeerrichting Huisartsenzorg van de HBO opleiding Verpleegkunde.

Opleidingen, cursussen en trainingen:

Vind een cursus of training. In samenwerking met Springest
Staat de opleiding, cursus of training die je zoekt er niet tussen? Kijk dan bij onze partner Springest.nl.
Staat de opleiding, cursus of training die je zoekt er niet tussen? Kijk dan bij onze partner Springest.nl.
Mensen vonden ons op: Studeren voor Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg Worden, Opleidingsniveau Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Scholing Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Studie Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Bijscholing Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Omscholing Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg.

Organisaties waar een prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg doorgaans werkzaam is

Een Praktijkondersteuner is in dienst bij een huisartsenpraktijk, of wordt gedetacheerd door een thuiszorgorganisatie. De Praktijkondersteuner kan voor één of meerdere huisartsen werken. De Praktijkondersteuner is werkzaam in de huisartsenpraktijk en bezoekt patiënten thuis. Een Verpleeghuisarts in een verpleeghuis kan ook ondersteund worden door een Praktijkondersteuner.

Mensen vonden ons op: Studeren voor Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg Worden, Opleidingsniveau Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Scholing Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Studie Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Bijscholing Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Omscholing Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg.

Salaris en Arbeidsvoorwaarden prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg

De arbeidsvoorwaarden van een Praktijkondersteuner worden bepaald door de CAO Huisartsenzorg. De Praktijkondersteuner valt in schaal 6, of in schaal 7 indien er ook managementtaken worden uitgevoerd. Het salaris van de Praktijkondersteuner wordt, naast het takenpakket, bepaald door opleiding en ervaring. Er zijn veel mogelijkheden voor bijscholingen en cursussen. Er is onder andere een vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding en een vergoeding voor overwerk.

Mensen vonden ons op: Salaris Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Loon Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Wat verdien je als Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Salarisschaal Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Salarisindicatie Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Bonus Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, CAO Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Brutoloon Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Nettoloon Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Vakantiedagen Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Pensioen Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg.

Competenties, skills & vaardigheden prakijk ondersteuner huisartsenzorg

 • Integriteit
 • Samenwerken
 • Coachen
 • Motiveren
 • Sensitiviteit
 • Luisteren
Mensen vonden ons op: Kennis Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Vaardigheden Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Attitude Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Kwalificaties Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Competentieprofiel Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg.

Boeken voor het beroep prakijk ondersteuner huisartsenzorg

Wil je meer weten over het beroep prakijk ondersteuner huisartsenzorg? Hieronder vind je diverse boeken, Ebooks of DVD's waarin je meer te weten kan komen over de functie en de inhoud. Ook kunnen er boeken tussen staan die interessant zijn wanneer je prakijk ondersteuner huisartsenzorg bent en jezelf verder wilt ontwikkelen binnen je vakgebied.

Als je tussen de hieronderstaande boeken geen geschikte kan vinden, klik dan op de link onderaan dit kader om op de pagina met meer boeken prakijk ondersteuner huisartsenzorg te komen.

Mensen vonden ons op: boeken voor Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg ebooks, boek Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg.

Persoonstypen prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg

Een Praktijkondersteuner is verzorgend, kan zich goed in andere mensen inleven, is hulpvaardig en sociaal (Gever). Betrouwbaar, verantwoordelijk en betrokken omschrijven het karakter van een Praktijkondersteuner. Een Praktijkondersteuner moet goed zelfstandig kunnen werken en het eigen werk kunnen beoordelen, terwijl er ook goed overlegd moet worden met de Huisarts. Een Praktijkondersteuner moet empathisch zijn (Bemiddelaar), maar ook een natuurlijk overwicht hebben om patiënten te overtuigen en te motiveren.

Mensen vonden ons op: Persoonlijkheid Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Karakter Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg.

Netwerk prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg

De Praktijkondersteuner werkt samen met de Huisarts(en) in de praktijk waar hij werkzaam is. Omdat de Huisarts eindverantwoordelijk is voor de behandeling van patiënten moet de Praktijkondersteuner aan de Huisarts rapporteren. Ook overlegt de Praktijkondersteuner met de Huisarts over de behandeling, de medicatie en eventuele doorverwijzingen. Wanneer er meerdere praktijkondersteuners in een praktijk zijn, wordt er intensief tussen hen samengewerkt. Zij verdelen onderling de patiënten, eventueel aan de hand van de specialisatie van de Praktijkondersteuner. Ook werkt de Praktijkondersteuner intern samen met de Doktersassistent(en). Zij maken onderling afspraken over taakverdeling en planning van bijvoorbeeld het spreekuur van de Praktijkondersteuner en de huisbezoeken. De Praktijkondersteuner werkt ook samen met externen zoals de wijkverpleging, apothekers, laboratoria en diëtisten. Met de wijkverpleging wordt de zorg afgestemd voor mensen thuis, met apothekers wordt over medicatie en doses overlegd, laboranten geven uitslagen van onderzoeken door en met diëtisten wordt overlegd wanneer afvallen tot het behandelplan behoort.

Mensen vonden ons op: Collega’s Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Medewerkers Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg.

Is het beroep prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg iets voor jou?

Zou je graag prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg willen worden? Of weet je nog niet welk beroep bij jou past? Als je wilt weten hoe je jouw eigenschappen en competenties kunt gebruiken op de arbeidsmarkt, vul dan onze beroepskeuze test in en kom erachter of een baan als prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg bij jou past.

Mensen vonden ons op: beroepskeuze Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, beroepskeuzetest Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, beroep Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg kiezen.

Arbeidsmarktperspectief en Doorgroeimogelijkheden prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg

Praktijkondersteuner is een vrij nieuw beroep. In korte tijd is het aantal huisartspraktijken met een praktijkondersteuner snel gestegen, onder andere vanwege de vergrijzing en het daardoor toegenomen aantal chronisch patiënten. Dit aantal groeit nog steeds, er is daardoor een grote vraag naar praktijkondersteuners die de zorg voor deze patiënten overneemt van de huisarts. Een opleiding tot Praktijkondersteuner biedt dus veel zekerheid op een baan. Er is meestal wel een voorkeur voor een ouder iemand die ervaring heeft in de zorg en die, door ervaring, overwicht heeft. Een praktijkondersteuner kan doorleren voor nurse practioner. Dit is een gespecialiseerd verpleegkundige die zelf diagnoses mag stellen en medicatie voor mag schrijven.

Arbeidsmarktperspectief score prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg

Hieronder vind je de score voor het arbeidsmarktperspectief voor het beroep prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg. We hebben 5 scores: Zeer Goed, Goed, Redelijk, Matig en Slecht.

Zeer goed
Powered by arbeidsmarktkansen.nl & Intelligence Group
Mensen vonden ons op: Vooruitzichten Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Promotie mogelijkheden Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, Carriere Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg.

Solliciteren op de functie prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg

Wanneer je gaat solliciteren voor een baan als prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg dien je te letten op welke zaken er voor dit beroep specifiek gelden. Per beroepsgroep en functie verschilt bijvoorbeeld het taalgebruik en zijn bepaalde vaardigheden voor prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg belangrijker dan voor een ander beroep. Bij een sollicitatie is jouw CV een van de belangrijkste punten waar naar wordt gekeken, naast ook jouw motivatiebrief. Sta je op het punt te gaan solliciteren als prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg. Bekijk dan onze tips.

Mensen vonden ons op: solliciteren als Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, CV Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg, sollicitatie Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg.

Interviews met prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.

Verwante beroepen prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg

 • Verpleegkundige
 • Longverpleegkundige
 • Diabetesverpleegkundige
 • Hart- en vaatverpleegkundige
 • Nurse Practioner

Vacatures prakijk ondersteuner huisartsenzorg

Op zoek naar een nieuwe baan als Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner. De Praktijkondersteuner draagt in een huisartsenpraktijk de zorg voor specifieke patiëntengroepen. Dit zijn voornamelijk patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes, astma/COPD, en hart- en vaatziekten. De zorg voor deze patiëntgroepen wordt protocollaire zorg genoemd.

Beoordeling Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg

Lees hoe onze bezoekers dit beroep beoordelen. Nog geen beoordeling? Help onze bezoekers en geef je mening bij het blok 'Beoordeel zelf het beroep Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg' hieronder.

 • Functie-inhoud
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden
 • Doorgroeimogelijkeden
 • Arbeidsmarktperspectief

Beoordeel zelf het beroep Prakijk Ondersteuner Huisartsenzorg

Geef een score van 1 ster (zeer slecht) tot 5 sterren (zeer goed) door met je muis te klikken bij de 4 keuzeopties die worden getoond.
 • Functie-inhoud
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden
 • Doorgroeimogelijkeden
 • Arbeidsmarktperspectief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageer op dit beroep