Politiekundige Worden Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Wat doet een Politiekundige? Lees de functieomschrijving.

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep politiekundige. De functieomschrijving, over het loon, de baankans en hoe je politiekundige wordt.Wat is een Politiekundige?

Als Politiekundige heb je een afwisselend beroep. De Politiekundige staat midden in de samenleving, waardoor hij zich representatief moet gedragen. Hij dient te weten wat er speelt in de maatschappij, omdat dit toegepast kan worden bij zijn taken. Dankzij je opleiding ben je in staat om problemen in de samenleving anaylitisch te benaderen. Het is jouw taak om oplossingen te bedenken, die je vervolgens met een team kan uitvoeren. Als Politiekundige werk je niet alleen met diverse mensen, maar krijg je ook te maken met uiteenlopende kwesties. Zo kan het zijn dat je met milieu, zeden of geweldsmisdrijven te maken krijgt, maar ook het voorkomen van mogelijke rellen kan tot je takenpakket behoren. Kortom; de Politiekundige is multi-inzetbaar.

Als Politiekundige is het zeer handig om op de hoogte te zijn van de gebeurtenissen, poltieke ontwikkelingen en heersende opvattingen in de samenleving, omdat je deze kunt gebruiken in de afwegingen en oplossingen die je maakt.

De Politiekundige heeft bij het verrichten van zijn taken de vrijheid zijn plannen zelf vorm te geven, maar moet soms op korte termijn oplossingen presenteren om bijvoorbeeld (verdere) escalatie van een situatie te voorkomen. Zoals bij de meeste functies bij de politie krijgt de Politiekundige te maken met onregelmatige werktijden. 

De Politiekundige werkt met verschillende teams en kan specialistische hulp inroepen wanneer dat nodig is.

Past het beroep Politiekundige bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Andere namen het beroep Politiekundige

Andere namen die voor dit beroep gebruikt worden zijn: Politiekundige master


Vacatures Politiekundige

Er zijn geen vacatures Politiekundige aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Politiekundige in werkt.

Meer weten over de sector waar een Politiekundige in werkt

Bekijk werken in Overheid & Semi-overheid

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Politiekundige

Wat verdient een Politiekundige?

De Politiekundige gaat gelijk verdienen bij aanvang van zijn of haar opleiding. De eerste zes maanden bedraagt dit €1399, de tweede zes maanden €1457. Het tweede jaar €1567, het derde jaar €1884 en na drie jaar €2099. Na de opleiding verdien je tussen de €2209 en €3347. Tijdens de theorieblokken verdien je 50% van je salaris.  Wanneer je vanuit de politie doorstroomt, wordt er rekening gehouden met je eerdere salaris waarbij een maximum van €2724 geldt.

 Bovenop je salaris krijg je toeslagen bij onregelmatige diensten (nacht-, weekend- of bereikbaarheidsdiensten), een betaalde opleiding, uniform, sportkleding, en boeken. Daarnaast kun je eventueel na je opleiding parttime gaan werken. Tevens krijg je een 13e maand en 8% vakantiegeld, een ABP pensioen, reiskostenvergoeding, betaald ouderschapsverlof en een mogelijkheid tot een collectieve ziektekostenverzekering van CZ.

Salarisschaal Politiekundige

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Politiekundige

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Politiekundige


Politiekundige worden: Opleidingen tot Politiekundige

Wil je Politiekundige worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Politiekundige.

Hoe word je een Politiekundige? 

Je dient minimaal in het bezit te zijn van een Havo of MBO niveau-4 diploma om toegelaten te kunnen worden voor de opleiding tot Politiekundige. De opleiding Bachelor of Policing duurt vier jaar, maar is voor mensen met een HBO of WO opleiding en politiemedewerkers in twee jaar af te ronden.

Tijdens de Opleiding worden theorie en praktijk afgewisseld in blokken van 12 weken. De Theorie wordt gegeven aan de Politieacademie in Apeldoorn, de praktijk doe je in het korps waarbij je bent aangenomen.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Politiekundige

Er zijn geen opleidingen Politiekundige aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Politiekundige in werkt

Bekijk alle opleidingen Overheid & Semi-overheid


Politiekundige worden: Omscholen tot Politiekundige

Als je je wilt omscholen tot Politiekundige is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Politiekundige zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Politiekundige dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Politiekundige

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Politiekundige

Als je Politiekundige wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Politiekundige zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Politiekundige

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Politiekundige?


Competenties en Vaardigheden Politiekundige:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Politiekundige.

Welke competenties heeft een Politiekundige nodig?

Een Politiekundige heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Analytisch
Analytisch

Steekwoorden Competentie Analytisch:

analyseren, systematisch denken, problemen bekijken vanuit verschillende oogpunten, kritisch 

Omschrijving

Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, dat ligt deze mensen wel. Zij pakken de kern van het probleem aan en bekijken dit vanuit verschillende oogpunten. Daarnaast leggen zij verbanden tussen deze verschillende perspectieven. Deze analytische mensen beginnen bij de hoofdzaak en pakken vervolgens de bijzaken aan. Hierbij worden gevolgen op korte en op lange termijn in de gaten gehouden. Uiteindelijk komen zij met een duidelijke conclusie.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak pro-actief. Als zij een probleem constateren, pakken zij dit aan en proberen dit op een goede manier op te lossen. Verder zijn deze mensen vaak gestructureerd. Ze bekijken eerst de hoofdlijnen, de details komen later aan bod. Daarnaast zijn deze mensen in staat om zaken duidelijk te beoordelen. Ze bekijken problemen vanuit verschillende perspectieven en trekken daaruit een heldere conclusie.  

Zwakke punten
Een valkuil kan de hoeveelheid aan hoofd- en bijzaken zijn. Soms kunnen deze personen dan door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast kan de hoeveelheid aan analyses teveel zijn, deze analist verliest dan het resultaat uit het oog. Als laatste kan deze persoon behoorlijk theoretisch zijn, dit kan soms leiden tot een langdradig verhaal met lange stukken tekst.

Conflicten beheersen
Conflicten beheersen

Steekwoorden: zelfbewust, integriteit, beheersing, luisteren

Omschrijving

Deze personen herkennen en erkennen een conflict. Door te erkennen dat er een conflict is ontstaan, zetten zij de eerste stap om het conflict op te lossen. Ze bepalen wat de inhoud van het conflict is en hoe deze opgelost kan worden. Ze communiceren hierover met alle betrokken partijen en uiteindelijk zorgen ze ervoor dat het conflict op een nette manier wordt opgelost.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak integer. Tijdens een conflict proberen zij te allen tijde het moraal hoog te houden. Daarbij zijn ze onpartijdig en willen ze het beste resultaat behalen voor alle partijen. Deze personen kunnen vaak ook goed luisteren en overtuigen.

Zwakke punten
Het gevaar van conflictbeheersing is dat de personen die zich hiermee bezighouden als ‘meningloos’ worden bestempeld. Ze bemiddelen tijdens conflicten tussen meerdere partijen, maar nemen soms geen duidelijk standpunt in.

Discipline
Discipline

Steekwoorden: aanpassingsvermogen, flexibiliteit, overtuigen, luisteren

Omschrijving

De regels en procedures die gelden bij een bedrijf volgen deze mensen zonder moeite. Gedisciplineerde mensen houden zich aan de regels die er gelden, deze regels kunnen ze zelf opgesteld hebben of ze kunnen opgelegd zijn door anderen. Bij veranderingen volgen deze mensen ze over het algemeen op, maar deze mensen kunnen ook ontevredenheden aankaarten.

Sterke punten
De regels volgen, vergt wat flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Meestal zijn gedisciplineerde mensen structureel, ze weten de regels en procedures en kunnen hierdoor dan ook goed gestructureerd werken. Mensen met een ijzersterke discipline zijn meestal goede overtuigers, als zij het ergens niet mee eens zijn, kunnen ze dit op een goede overtuigende manier duidelijk maken. Maar daarnaast zijn deze mensen vaak ook goede luisteraars, zij luisteren naar de regels en passen zich hierop aan.  

Zwakke punten
Mensen die overgediscplineerd zijn kunnen soms stug zijn, ze zijn de flexibiliteit kwijt en houden zich vast aan de regels. Mensen die hard meewerken aan de procedures binnen een bedrijf, kunnen daarin ook doorslaan. Te veel discipline en perfectionisme kan vermoeiend zijn en leiden tot een burn-out.

Integriteit
Integriteit

Steekwoorden: discipline, betrouwbaar, structureel, loyaal

Omschrijving

Integere mensen voeren zorgvuldig hun taken uit. Ze houden hierbij rekening met de geldende sociale en ethische normen ten aanzien van gevoelige informatie, contact met anderen en posities en belangen. Deze mensen houden zichzelf verantwoordelijk voor hun werkzaamheden. Moraliteit staat hoog in het vaandel bij deze mensen.

Sterke punten
Deze mensen zijn eerlijk, betrouwbaar en bekijken alles vanuit een moreel oogpunt. Verder zijn integere mensen vaak erg gestructureerd en raken ze bij tegenslag niet van hun stuk. Bovendien zijn deze mensen vaak erg beheerst. Deze mensen worden ook wel vaak loyaal genoemd.

Zwakke punten
Integere mensen hebben vaak moeite met zeggen wat ze bedoelen. Ze hebben moeite met de informatie helder en duidelijk te verspreiden. Verder laten zij zich snel afleiden van hun werkzaamheden. Sommige integere mensen zijn goed in het manipuleren van anderen. Ze houden bewust informatie achter, of ze zijn loslippig met betrekking tot vertrouwelijke informatie. Dit gebeurt vaak met het oog op het eigenbelang.

Stressbestendigheid
Stressbestendigheid

Steekwoorden: structureel werken, zakelijk en kalm, energie

Omschrijving

Deze personen kunnen blijven presteren in zware tijden. Ze laten zich niet aan de kant zetten door extra werk, tijdsdruk of tegenvallende resultaten. Het maakt deze personen niet uit hoeveel taken ze nog moeten doen, ze hebben doorzettingsvermogen om de taken af te ronden. Deze personen communiceren duidelijk over hun werkzaamheden en over wat zij wel/of niet willen.

Sterke punten
Ondanks de vele werkzaamheden en taken blijven deze personen rustig. Zij kunnen goed relativeren en hun energie goed verdelen over de verschillende werkzaamheden. Deze personen handelen vaak zakelijk en kalm en op deze manier weten zij ook het overzicht te bewaren. Ook structureel werken valt binnen deze competentie. Op die manier kunnen zij veel werkzaamheden naast elkaar uitvoeren. In zware tijden laten deze stressbestendige personen doorzettingsvermogen zien, ze willen graag de verschillende doelen behalen. Het resultaat staat bij deze personen dan ook centraal.

Zwakke punten
Er bestaat een gevaar dat deze mensen stress niet onderkennen. Hierdoor kan het gebeuren dat zij zichzelf voorbij lopen en lopen zij een verhoogd risico op gezondheidsklachten. De eigenschappen ‘zakelijk’ en ‘kalm’ kunnen ook een zwak punt zijn, deze personen kunnen afstandelijk overkomen naar hun omgeving.

Vaardigheden Politiekundige

 • Methodisch werken
 • Vasthoudendheid
 • Analytisch vermogen
 • Kritisch denken
 • Zelfmanagement
 • Zelfkennis
 • Rustig blijven
 • Integriteit
 • Emotionele intelligentie
 • Bemiddelen
 • Betrouwbaar
 • Verantwoording
 • Geheimhouding

Persoonlijkheid en Eigenschappen Politiekundige

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Politiekundige passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Politiekundige nodig? 

De Politiekundige is een lyaal persoon. Hij is op veiligheid gericht, verantwoordelijk en gelooft niet zomaar alles (Loyalist). Daarnaast  weet hij met zijn krachtige, dominerende en zelfverzekerde persoonlijkheid  autoriteit uit te stralen (Baas).

Bekijk de persoonstypen voor Politiekundige


Eigenschappen Politiekundige

 • Overwicht
 • Gedrevenheid
 • Zelfverzekerd
 • Trouw
 • Integriteit
 • PunctueelArbeidsmarktperspectief Politiekundige

Wat zijn de baankansen voor een Politiekundige?

De politie heeft de komende jaren veel mensen nodig. Zo worden er elk jaar 1600 agenten aangenomen en gaan er binnen vier jaar veel agenten met pensioen.

Als hogeropgeleide binnen de politie kun je doorstromen naar leidinggevende functies. Je kan bijvoorbeeld brigadier, inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris of zelfs hoofd-commissaris worden. Je kunt er echter ook voor kiezen om je buiten de reguliere politietaken te specialiseren in bijvoorbeeld terrorisme, fraude en management & beleid.

Met een HBO opleiding van en werkervaring bij de politie kun je bovendien terecht bij particuliere bedrijven in leidinggevende functies.

De actuele kans op werk voor een Politiekundige

De kans op werk voor het beroep Politiekundige is op dit moment onbekend.

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Politiekundige

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Doorgroei mogelijkheden Politiekundige

Je kunt als Politiekundige een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Politiekundige is onderdeel van de beroepsfamilie Politie-inspecteurs en rechercheurs. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Politiekundige

Verwante beroepen Politiekundige


Organisaties waar een Politiekundige werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Politiekundige meestal werkt.

Waar werkt een Politiekundige?

Je wordt werkzaam bij een van de 26 Politiekorpsen in Nederland.

Meer weten over werken in de Beveiliging & Bewaking?

Bekijk werken in Beveiliging & Bewaking

Netwerk Politiekundige

Met wie werkt een Politiekundige samen? 

De Politiekundige heeft contact met zijn directe collega's: zijn leidinggevenden, zijn mede Politiekundigen en de gewone agenten.

Je werkt midden in de samenleving en daarom kom je natuurlijk in contact met gewone burgers, maar ook met gemeenten, bedrijven en met criminelen.


 • (Hoofd)Agenten
 • Politiekundige
 • Burger
 • Criminelen
Politiekundige

Interview met een Politiekundige

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Politiekundige:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Politiekundige verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Politiekundige?

De beroepen die verwant zijn aan Politiekundige zijn:
Hoofdagent
Salaris: €1399 tot €2953
Opleiding: MBO
Baankans: Onbekend

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep hoofdagent. De functieomschrijving, over het loon, de baankans en hoe je hoofdagent wordt.

Alles over het beroep Politiekundige in één oogopslag

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

 • (Hoofd)Agenten
 • Politiekundige
 • Burger
 • Criminelen

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van €1399 tot €3347

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Ga direct naar