Letterkundige Worden Salaris, Opleiding, Taken & Vaardigheden

Wat doet een Letterkundige? Lees de functieomschrijving.

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep Letterkundige, zoals: "Wat doet een Letterkundige?", of "Wat verdient een Letterkundige? of "Hoe word je een Letterkundige?".

Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een Letterkundige nodig heeft.Wat is een Letterkundige?

Letterkundige’ is een vage term voor iemand die zich op enige manier (beroepsmatig, althans) bezig houdt met letteren. Dit gaat meestal over iemand die zich bezighoudt met letterkunde vanuit het oogpunt van de schrijver (dus met het doel kennis op te doen om toe te passen op eigen werk) of juist vanuit het oogpunt van de wetenschapper (dus vanuit een meer objectief oogpunt).

Hoewel er in de universitaire wereld genoeg onderzoekers rondlopen op het gebied van letterkunde (zie ook literatuuronderzoeker) en Nederland ook genoeg schrijvers kent, kan toch niet gezegd worden dat deze allen letterkundigen zijn, of dat alle letterkundigen noodzakelijk schrijvers of onderzoekers moeten zijn. Kortom: het is als beroep uit te oefenen, maar veel conventies kent het als zodanig niet.

Past het beroep Letterkundige bij jou?

Wil je een baan vinden die echt bij jou past? Wil je omscholen maar weet je nog niet wat? Met baansuggestie krijg je actuele vacatures te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je kunt Kansrijke banen en omschoolvacatures de voorrang geven. Na 3 stappen zie je gelijk jouw unieke baansuggesties op basis van jouw baanprofiel!

Bekijk jouw persoonlijke baansuggesties

Andere namen het beroep Letterkundige

Andere namen die voor dit beroep gebruikt worden zijn: Wetenschappelijk onderzoeker taal- en letterkunde


Vacatures Letterkundige

Er zijn geen vacatures Letterkundige aanwezig. Je kan wel meer informatie vinden over de branche waar een Letterkundige in werkt.

Meer weten over de sector waar een Letterkundige in werkt

Bekijk werken in Kunst & Cultuur & Entertainment

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Letterkundige

Wat verdient een Letterkundige?

Vanwege de vage aard van het beroep is hier niets over te zeggen. Een nationaal of internationaal bekend schrijver zal een bedrag verdienen van een aard waarvan hier geen indicatie te geven is, een onderzoeker aan de universiteit verdient nog niet weinig, maar is wel gebonden aan het maximumsalaris in het onderwijs. En natuurlijk kan een letterkundige ook gewoon voor zijn eigen plezier literatuuronderzoek doen, en er helemaal niets aan verdienen.

Salarisschaal Letterkundige

 • Maximaal
 • Gemiddeld
 • Minimaal
Bovenstaande bedragen zijn bruto maandsalarissen.

Meer weten over het salaris Letterkundige

Bekijk dan de verdere salaris informatie zoals gemiddeld jaarsalaris en uurloon Letterkundige


Letterkundige worden: Opleidingen tot Letterkundige

Wil je Letterkundige worden? Hieronder vind je de eisen, het ontwikkelingspad en de opleidingen voor de Letterkundige.

Hoe word je een Letterkundige? 

Hoewel zoals hierboven gezegd conventies ontbreken, ligt voor zowel schrijver als voor onderzoeker voor de hand minimaal een hbo-opleiding te hebben voltooid op enig aan de Nederlandse taal verwant vakgebied. Voorbeelden hiervan zijn de wo-studies taalwetenschap, literatuurwetenschap, Nederlandse taal & cultuur, enzovoorts.

Opleidingen, cursussen en trainingen tot Letterkundige

Er zijn geen opleidingen Letterkundige aanwezig. Je kan wel verder kijken naar de opleidingen van de sector waar een Letterkundige in werkt

Bekijk alle opleidingen Kunst & Cultuur & Entertainment


Letterkundige worden: Omscholen tot Letterkundige

Als je je wilt omscholen tot Letterkundige is het mogelijk dat er meerdere wegen zijn. Het komt namelijk steeds vaker voor dat er specifieke vacatures met omscholing zijn. Op dat moment wordt het leertraject hiervoor door de werkgever georganiseerd. Als er op dit moment omschoolvacatures voor Letterkundige zijn vind je die hieronder.

Bepaal jouw omschoolkeuze met Baansuggestie

Met baansuggestie krijg je kansrijke banen te zien die passen bij jouw interesse, competenties en persoonlijkheid. Je vindt ook direct omschoolvacatures als deze er zijn. Je kunt nu inspiratie op doen en jouw omschoolkeuze bepalen op basis van wat bij jou past! Bekijk jouw baansuggesties!

Vacatures met (Om)scholing

Omscholen met salaris is natuurlijk wel zo prettig, je verdient gelijk vanaf het begin van je nieuwe baan. Ook worden vaak de opleidingskosten door de werkgever betaald. Wij kennen totaal 4 verschillende typen (om)scholingsvacatures. Directe omscholing, Opleidingsvacatures (BBL, Beroepsbegeleidende Leerweg), Leerling vacatures en Traineeships. Als er voor Letterkundige dit type vacatures zijn vind je ze hieronder.

Op dit moment zijn er geen omschoolvacatures voor Letterkundige

Zelfstandig omscholen of doorgroeien tot Letterkundige

Als je Letterkundige wilt worden vanuit een bestaande baan, dus je wilt omscholen of doorgroeien naar Letterkundige zijn de volgende zaken belangrijk:

Interesse en Motivatie Letterkundige

Om je werk goed te kunnen doen moet je het leuk vinden. Je moet jouw beroep inhoudelijk interessant vinden en het moet bij jouw motivatie passen. De inhoudelijke beschrijving van het beroep vind je bij Wat doet een Letterkundige?


Competenties en Vaardigheden Letterkundige:

Voor ieder beroep heb je specifieke vaardigheden en kennis nodig, dat geldt ook voor een Letterkundige.

Welke competenties heeft een Letterkundige nodig?

Een Letterkundige heeft de volgende competenties nodig om zijn of haar beroep goed te kunnen uitoefenen.

Accuratesse
Accuratesse

Steekwoorden Competentie Accuratesse:

precies, netjes, oog voor detail, kritisch, perfectionisme

Omschrijving

Deze mensen leveren werk waarin geen fouten naar voren komen. Deze mensen werken gestructureerd en corrigeren meerdere malen het werk. In het werk van anderen, zien deze personen ook vaak de fouten. Deze personen hebben vaak oog voor detail en zien snel verbanden tussen zaken. Ook onder werkdruk blijven deze mensen accuraat werken.

Sterke punten
Hun oog voor detail zorgt voor foutloze documenten en goed voorbereide taken en gebeurtenissen.

Zwakke punten
Accuraat werken zorgt voor foutloos werk, maar kan ook veel tijd kosten. Dit kan voor de omgeving frustrerend zijn. Daarnaast wordt deze competentie weleens gekoppeld aan de term ‘muggenziften’.

 

Conceptueel denken
Conceptueel denken

Steekwoorden: creativiteit, analytisch vermogen, legt verbanden, concepten

Omschrijving

Deze mensen hebben het vermogen om in concepten te denken. Bij een probleem zien zij vrijwel meteen verschillende oplossingen en vormen ze hierbij een duidelijk beeld. Zij bekijken het probleem vanuit verschillende oogpunten en komen met die informatie tot de beste oplossing. Naderhand evalueren zij deze oplossing grondig en kijken ze wat er eventueel nog meer mogelijk is. Ze bedenken constant nieuwe concepten voor verschillende problemen.

Sterke punten
Een sterk punt van deze mensen is hun creativiteit. Daarnaast hebben ze over het algemeen een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Zij bekijken het probleem vanuit verschillende hoeken en komen dan met meerdere creatieve oplossingen.

Zwakke punten
De creatieve ideeën die deze mensen hebben, kunnen onpraktisch zijn. Zij hebben veel verschillende oplossingen en concepten in hun hoofd, maar deze zijn niet altijd uitvoerbaar. Deze creativiteit kan ook er ook voor zorgen dat deze mensen ‘zweverig’ overkomen.

Discipline
Discipline

Steekwoorden: aanpassingsvermogen, flexibiliteit, overtuigen, luisteren

Omschrijving

De regels en procedures die gelden bij een bedrijf volgen deze mensen zonder moeite. Gedisciplineerde mensen houden zich aan de regels die er gelden, deze regels kunnen ze zelf opgesteld hebben of ze kunnen opgelegd zijn door anderen. Bij veranderingen volgen deze mensen ze over het algemeen op, maar deze mensen kunnen ook ontevredenheden aankaarten.

Sterke punten
De regels volgen, vergt wat flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Meestal zijn gedisciplineerde mensen structureel, ze weten de regels en procedures en kunnen hierdoor dan ook goed gestructureerd werken. Mensen met een ijzersterke discipline zijn meestal goede overtuigers, als zij het ergens niet mee eens zijn, kunnen ze dit op een goede overtuigende manier duidelijk maken. Maar daarnaast zijn deze mensen vaak ook goede luisteraars, zij luisteren naar de regels en passen zich hierop aan.  

Zwakke punten
Mensen die overgediscplineerd zijn kunnen soms stug zijn, ze zijn de flexibiliteit kwijt en houden zich vast aan de regels. Mensen die hard meewerken aan de procedures binnen een bedrijf, kunnen daarin ook doorslaan. Te veel discipline en perfectionisme kan vermoeiend zijn en leiden tot een burn-out.

Kritisch
Kritisch

Steekwoorden: analytisch vermogen, overtuigen, vragen stellen, accuratesse 

Omschrijving

Deze mensen beoordelen en analyseren opdrachten op hun eigen manier. Ze leggen een lijst met criteria langs de opdracht en bekijken zo bijvoorbeeld de haalbaarheid van de opdracht. Bij iedere taak stellen zij zichzelf verschillende vragen en plaatsen vervolgens kanttekeningen. Over het algemeen beschikken deze mensen over een brede kennis en zijn ze goed op de hoogte van hun omgeving.

Sterke punten
Deze mensen kunnen vaak ook goed analyseren. Omdat ze erg precies zijn, bekijken ze taken vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast werken kritische mensen accuraat en netjes. Ook overtuigen is een eigenschap die past bij kritisch zijn. Kritische mensen bekijken opdrachten vanuit verschillende perspectieven en stellen vervolgens argumenten op. Deze argumenten gebruiken ze vervolgens om anderen op een goede manier te overtuigen.

Zwakke punten
Mensen die te kritisch zijn, kunnen overkomen als de zogenaamde ‘pietlutten’. Verder kunnen deze mensen weleens star overkomen. Zij zijn te kritisch en willen hun mening niet bijstellen. Hierdoor kan een discussie weleens lastig zijn.

Omgaan met details
Omgaan met details

Steekwoorden: structureel, plannen en organiseren, resultaat, perfectionistisch

Omschrijving

Deze mensen hebben details en procedures goed in hun hoofd zitten. Deze personen letten bij opdrachten op de details, zij controleren bijvoorbeeld de spelling en houden zich bezig met de vormgeving. Daarnaast houden deze mensen zich vaak bezig met de planning en organisatie van werkzaamheden.

Sterke punten
Deze mensen zijn precies en werken structureel. Zij kijken met een kritisch oog naar opdrachten. Daarnaast beschikken deze mensen ook vaak over de competentie ‘plannen en organiseren’. Zij hebben een goed beeld in het hoofd van het resultaat en de taken die uitgevoerd moeten worden.

Zwakke punten
De kritische houding kan ervoor zorgen dat de omgeving hen ziet als ‘pietluttig’. Verder kan het zijn dat ze zo opgaan in details dat de creativiteit van deze mensen eronder lijdt. Ook kunnen ze doorslaan en hoofdzaken uit het oog verliezen.

Onafhankelijkheid
Onafhankelijkheid

Steekwoorden Competentie Onafhankelijkheid:

zelfverzekerd, zelfkennis, zelfontwikkeling, kritisch, zelfstandig

Omschrijving

Deze mensen nemen beslissingen op basis van hun eigen overtuigingen en niet zozeer op basis van overtuigingen van anderen. Deze mensen hebben vaak een duidelijke koers en laten zich niet zomaar van de wijs brengen. Zij werken zelfstandig en durven besluiten te nemen. Ze kijken kritisch naar het werk en hun functioneren, waardoor ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen.

Sterke punten
Over het algemeen zijn deze mensen zelfverzekerd en beschikken ze over een goede zelfkennis en –ontwikkeling. Zij zetten voor zichzelf een bepaalde koers uit en bewandelen zelfstandig de weg ernaar toe.

Zwakke punten
Onafhankelijke mensen kunnen afstandelijk overkomen. Ze doen vaak dingen zelfstandig en hierdoor kan het voor omgeving lijken alsof ze zich afsluiten. Nog een gevaar van zelfstandig werken is stress. Onafhankelijke mensen vinden het lastig om hulp te vragen, waardoor de werkdruk enorm kan oplopen. 

Oordeelsvorming
Oordeelsvorming

Steekwoorden: analytisch vermogen, structureel, zelfkennis, visie

Omschrijving

Deze mensen kunnen zuiver en helder redeneren. Deze personen houden rekening met feiten en gebruiken verschillende perspectieven om een oordeel te vormen over bijvoorbeeld een werksituatie. Daarnaast beoordelen zij bijvoorbeeld de haalbaarheid en de planning van een opdracht.

Sterke punten
Deze mensen zijn vaak erg gestructureerd en scheiden dan ook de hoofd- van de bijzaken. Verder hebben deze mensen over het algemeen vaak een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Zij bekijken zaken vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast beschikken deze mensen vaak over een goede zelfkennis, ze bekijken hun eigen presteren ook vanuit verschillende visies.

Zwakke punten
Wanneer er teveel wordt geoordeeld, kan dit demotivatie oproepen. Dit gebeurt met name dan bij anderen. Deze mensen oordelen dan overal over, ook wanneer het hen niet wordt gevraagd. Dit kan zorgen voor onderlinge irritaties. Als laatste kunnen deze mensen hun eigen oordeel op nummer één zetten, hierdoor kan het zijn dat de omgeving zich achtergesteld voelt.

Vaardigheden Letterkundige

 • Aandacht voor details
 • Methodisch werken
 • Vasthoudendheid
 • Zelfmanagement
 • Analytisch vermogen
 • Punctueel
 • Beoordelen
 • Controleren
 • Eigen mening
 • Inlevingsvermogen
 • Afwegen
 • Verbanden leggen
 • Creatief denken
 • Verbeeldingskracht

Persoonlijkheid en Eigenschappen Letterkundige

De meeste beroepen passen alleen bij bepaalde persoonlijkheden. Bekijk welke persoonstypen volgens het enneagram er bij Letterkundige passen.

Wat voor persoonlijkheid heeft een Letterkundige nodig? 

De letterkundige is een onderzoeker, en daarmee iemand van het persoonstype Waarnemer. Hij of zij is geduldig, nieuwsgierig maar heeft ook de discipline om iets tot op de bodem uit te zoeken. Ook gaan beroepen die met taal en literatuur te maken hebben vaak samen met een hoge kwaliteitsnorm en een sterk moreel kompas, eigenschappen van de Perfectionist.

Bekijk de persoonstypen voor Letterkundige


Eigenschappen Letterkundige

 • Idealistisch
 • Gedisciplineerd
 • Punctueel
 • Waarnemend
 • Gedetailleerd
 • LeergierigArbeidsmarktperspectief Letterkundige

Wat zijn de baankansen voor een Letterkundige?

Natuurlijk kan iedereen in principe op zolder letterkunde gaan onderzoeken, maar qua beroep is er niet zo veel van te maken. Nergens zul je ooit een vacature letterkundige zien: in de universitaire wereld is doorgaans al meer aanbod dan vraag, en het bedrijfsleven heeft niet zo veel op met letterkundig onderzoek. Het arbeidsmarktperspectief mag dan ook best als slecht worden bestempeld.

De actuele kans op werk voor een Letterkundige

Het beroep Letterkundige is onderdeel van de beroepsfamilie Linguïsten. De kans op werk voor de beroepsfamilie Linguïsten is in de huidige periode matig

Huidige aantal vacatures

0

Baankans Letterkundige

logo uwv

Deze indicatie is gebaseerd op de spanningsindicator van het UWV. De kans op werk voor de afzonderlijke beroepen binnen deze beroepsfamilie kan verschillen


Doorgroei mogelijkheden Letterkundige

Je kunt als Letterkundige een beter salaris verdienen wanneer je doorgroeit binnen jouw beroepsgroep. Je kunt stapsgewijs doorgroeien naar beroepen die dichtbij jou beroep liggen door steeds kleine stappen bij te leren.

Het beroep Letterkundige is onderdeel van de beroepsfamilie Linguïsten. Hieronder vind je verschillende dichtbij liggende doorgroeimogelijkheden voor een Letterkundige

Doorgroei beroepen voor een Letterkundige

Tolk Pasjtoe Congrestolk consecutieftolk fluistertolk simultaantolk Audiotolk Gerechtstolk Tolk Finoegrische talen tolk estisch tolk fins
Bekijk meer beroepen Bekijk minder beroepen

Organisaties waar een Letterkundige werkzaam is

Veel beroepen vind je vaak terug bij gelijksoortige bedrijven. Bekijk hieronder bij wat voor type organisatie een Letterkundige meestal werkt.

Waar werkt een Letterkundige?

De letterkundig onderzoeker werkt voor de universiteit. Iedereen die elders letterkundig onderzoek doet, doet dat of in zijn vrije tijd, of haalt elders zijn inkomsten (bijvoorbeeld met een baan als schrijver, uitgever, redacteur, journalist, enzovoorts).

Meer weten over werken in de Onderzoek & Wetenschap?

Bekijk werken in Onderzoek & Wetenschap

Netwerk Letterkundige

Met wie werkt een Letterkundige samen? 

Het netwerk van de letterkundige is moeilijk te specificeren, maar beroepen die eveneens met de Nederlandse taal te doen hebben zullen naar waarschijnlijkheid behoren tot zijn of haar netwerk. Onderzoekers hebben vaak contacten met mede-onderzoekers (literatuuronderzoeker, onderzoeker, hoogleraar), vaak over de hele wereld, en schrijvers kennen veel mensen in het schrijverswereldje (schrijver, uitgever, illustrator).


 • Hoogleraar
 • Onderzoeker
 • Schrijver
 • Uitgever
Letterkundige

Interview met een Letterkundige

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.


Verwante beroepen Letterkundige:

Er zijn best wel wat beroepen die op elkaar lijken of tot dezelfde "beroepsfamilie" of beroepsgroep horen. Bekijk hieronder aam wat voor beroepen een Letterkundige verwant is.

Wat zijn soortgelijke beroepen als Letterkundige?

De beroepen die verwant zijn aan Letterkundige zijn:
Onderzoeker
Salaris: €2495 tot €4295
Opleiding: WO Postdoc
Baankans: Onbekend

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s, zoals: "Wat doet een %1$s?", of "Wat verdient een %1$s? of "Hoe word je een %1$s?". Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.
Literatuuronderzoeker
Salaris: €2300 tot €4200
Opleiding: WO Postdoc
Baankans: Gemiddeld

Baankans

Vind het antwoord op al jouw vragen over het beroep %1$s, zoals: "Wat doet een %1$s?", of "Wat verdient een %1$s? of "Hoe word je een %1$s?". Je vindt ook de vaardigheden, competenties en eigenschappen die een %1$s nodig heeft.

Alles over het beroep Letterkundige in één oogopslag

Beroepsgroep:

Persoonstype:

Netwerk:

 • Hoogleraar
 • Onderzoeker
 • Schrijver
 • Uitgever

Opleidingsniveau:

Salarisindicatie:

 • Van onbekend

Baankans:

Aantal vacatures:

0

Aantal opleidingen:

Baankans

Huidige aantal vacatures

0Ga direct naar