Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht worden: Competenties, Opleidingen, Vacatures en Salaris

Wat doet een onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht? Lees de functieomschrijving.

De Onderofficier Inlichtingen en Veiligheid kan na afronding van de opleiding kiezen tussen twee werkplaatsen binnen de Luchtmacht. Hij kan medewerker Bureau Inlichtingen en Veiligheid worden óf Onderofficier Intelligence bij een operationele eenheid van de Luchtmacht.

Aangezien de Onderofficier doorgaans in contact komt met de meest geheime stukken binnen ons land, moet hij accuraat, stressbestendig, analytisch en gedisciplineerd te werk kunnen gaan. Tijdens en buiten zijn werkzaamheden mag er bovendien niet gesproken worden over de werkzaamheden of zaken die behandeld zijn tijdens het werk. De Onderofficier wordt belast met het verzamelen van informatie over EU-Bondgenoten die niet bij de NAVO horen. De Onderofficier wordt geacht kennis te hebben over de wapensystemen van deze bondgenoten. Tevens is het van belang dat er actuele kennis over troepenverplaatsingen van deze landen wordt verkregen.

De Onderofficier van het Bureau Intell wordt belast met uitgave van de onderdeelspas, toezicht houden op de discipline binnen het bureau, het beoordelen van rapporten, adviseren van de commandanten, het archiveren van stukken en het verwerken van antecedentenonderzoeken.

De Onderofficier Intell wordt belast met het achterhalen van informatie van EU-Bondgenoten, het verlenen van relevante vluchtinformatie aan Vliegers en het verzamelen van actuele informatie bij terugkomst van de Vliegers.

Aangezien de Onderofficier een verantwoordelijke functie heeft in de maatschappij dient hij zich representatief te gedragen. Tot slot moet er rekening worden gehouden met onregelmatige werktijden en omstandigheden, alsmede de mogelijkheid om uitgezonden te worden.

Mensen vonden ons op: Job Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Baan Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht Worden, Functie-eisen Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Verantwoordelijkheden Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Functieprofiel Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Wat doet een Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Werken als Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht.

Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht worden: Opleiding tot onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht

Om toegelaten te worden tot de opleiding tot Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid dient de gegadigde minimaal in het bezit te zijn van een VMBO-diploma Gemengde of Theoretische Leerweg in alle richtingen. Een buitenlands vergelijkbaar diploma wordt ook goedgekeurd indien men de vakken Nederlands en Engels heeft gehad (een Nederlands als Tweede Taal diploma op niveau 3 wordt ook geaccepteerd).

Tevens geldt er een maximum instapleeftijd van 29 jaar op de dag dat de opleiding begint. In sommige gevallen is het ook mogelijk om boven deze leeftijd toe te treden tot de Luchtmacht, maar hier wordt per geval naar gekeken.

Na afronding van de Onderofficiersvormende en vaktechnische opleiding geldt er een dienverplichting van vier jaar.

Opleidingen, cursussen en trainingen:

Vind een cursus of training. In samenwerking met Springest
Staat de opleiding, cursus of training die je zoekt er niet tussen? Kijk dan bij onze partner Springest.nl.
Staat de opleiding, cursus of training die je zoekt er niet tussen? Kijk dan bij onze partner Springest.nl.
Mensen vonden ons op: Studeren voor Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht Worden, Opleidingsniveau Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Scholing Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Studie Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Bijscholing Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Omscholing Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht.

Organisaties waar een onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht doorgaans werkzaam is

Na afronding van de opleiding tot Onderofficier Inlichtingen en Veiligheid wordt de Onderofficier werkzaam bij het 'Bureau Inlichtingen en Veiligheid' of bij een operationele eenheid van de Luchtmacht. De luchtmachtbases waar de Onderofficier geplaatst kan worden liggen verspreid over heel Nederland.

Met de eenheid wordt deelgenomen aan internationale oefeningen en uitzendingen

Mensen vonden ons op: Studeren voor Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht Worden, Opleidingsniveau Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Scholing Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Studie Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Bijscholing Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Omscholing Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht.

Salaris en Arbeidsvoorwaarden onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht

De Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid begint zodra de opleiding begint met het ontvangen van loon. Aanvankelijk heeft de toekomstige Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid nog een lage rang en krijgt naar die rang betaald. Naarmate de opleiding vordert, en er een hogere rang behaald wordt, stijgt het loon mee. Bij de bepaling van het loon wordt rekening gehouden met ervaring en leeftijd. Het loon ligt tussen de €1197 en maximaal €2866.

Bovenop het salaris worden toeslagen toegekend bij onregelmatige diensten (uitzendingen en oefeningen). Tevens worden de opleiding, het uniform en de studieboeken betaald. Daarnaast is er sprake van geregelde gezondheidszorg, een reis- en onkostenvergoedingsregeling en zijn er gratis te gebruiken sportfaciliteiten. Bovendien is er op kosten van de Luchtmacht na afronding van de opleiding tot Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid een studie of opleiding te volgen naar keuze. Tevens kan er na afronding van de opleiding tegen vergoeding gebruikt gemaakt worden van defensiefaciliteiten als de reistijd tussen huis en werk te lang is om dagelijks op en neer te reizen. Tot slot is er een ABP pensioen.

Mensen vonden ons op: Salaris Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Loon Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Wat verdien je als Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Salarisschaal Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Salarisindicatie Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Bonus Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, CAO Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Brutoloon Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Nettoloon Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Vakantiedagen Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Pensioen Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht.

Competenties, skills & vaardigheden onderofficier inlichtingen & veiligheid luchtmacht

 • Integriteit
 • Analytisch
 • Stressbestendigheid
 • Discipline
 • Accuratesse
Mensen vonden ons op: Kennis Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Vaardigheden Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Attitude Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Kwalificaties Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Competentieprofiel Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht.

Boeken voor het beroep onderofficier inlichtingen & veiligheid luchtmacht

Wil je meer weten over het beroep onderofficier inlichtingen & veiligheid luchtmacht? Hieronder vind je diverse boeken, Ebooks of DVD's waarin je meer te weten kan komen over de functie en de inhoud. Ook kunnen er boeken tussen staan die interessant zijn wanneer je onderofficier inlichtingen & veiligheid luchtmacht bent en jezelf verder wilt ontwikkelen binnen je vakgebied.

Als je tussen de hieronderstaande boeken geen geschikte kan vinden, klik dan op de link onderaan dit kader om op de pagina met meer boeken onderofficier inlichtingen & veiligheid luchtmacht te komen.

Mensen vonden ons op: boeken voor Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht ebooks, boek Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht.

Persoonstypen onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht

De Onderofficier Inlichtingen en Veiligheid is een zelfverzekerde, ijverige, gedreven, energieke, praktische en volhardende persoon (Succesvolle werker). Daarnaast is hij scherpzinnig, objectief en analytisch. Deze aspecten zullen over het algemeen positief worden gewaardeerd (Waarnemer).

De Onderofficier is in staat om de goede en 'minder goede' persoonlijkheidskenmerken te combineren. Zo kan hij gedreven en soms zelfs koppig, praktisch, analytisch en prestatiegericht te werk gaan bij het vergaren van inlichtingen die het werk van de Koninklijke Luchtmacht mogelijk maken.

Mensen vonden ons op: Persoonlijkheid Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Karakter Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht.

Netwerk onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht

De Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid werkt onder leiding van Officieren Inlichtingen en Veiligheid bij het verzamelen van relevante inlichtingen voor de Vliegers. Voorafgaand aan de vluchten wordt de informatie gedeeld met de Vliegers om de vluchten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bij terugkomst wordt er door een Onderofficier of Officier een vraaggesprek gehouden met de Vliegers omtrent eventuele nieuwe relavante informatie.

Buiten de organisatie van de Luchtmacht zal er sprake zijn van contact met EU-Bondgenoten die niet bij de NAVO horen. NAVO leden delen onderling informatie. Tevens zal er contact worden onderhouden met burgers, aangezien zij vaak beschikken over actuele informatie.

Mensen vonden ons op: Collega’s Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Medewerkers Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht.

Is het beroep onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht iets voor jou?

Zou je graag onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht willen worden? Of weet je nog niet welk beroep bij jou past? Als je wilt weten hoe je jouw eigenschappen en competenties kunt gebruiken op de arbeidsmarkt, vul dan onze beroepskeuze test in en kom erachter of een baan als onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht bij jou past.

Mensen vonden ons op: beroepskeuze Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, beroepskeuzetest Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, beroep Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht kiezen.

Arbeidsmarktperspectief en Doorgroeimogelijkheden onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht

Binnen de organisatie van de Luchtmacht is het mogelijk om na afronding van een dienstperiode bij te tekenen voor eenzelfde functie of om door te groeien naar hogere (Onder)Officiersrangen. Hierbij geldt wel dat er voldaan moet worden aan de instroomeisen voor Officiersopleidingen. Deze kunnen behaald worden op kosten van de Luchtmacht.

Buiten de Luchtmacht, maar binnen overheidsinstanties, is het mogelijk om voor de AIVD, MIVD of specialistische eenheden van de Politie te gaan werken.

Buiten Defensie is het voor oud-Onderofficieren mogelijk om werkzaam te worden in het middenkader van het bedrijfsleven.

Momenteel heeft de Luchtmacht nog vacatures openstaan voor de functie van Onderofficier Inlichtingen en Veiligheid. De eerst volgende opleiding zal in 2011 plaats vinden.

Arbeidsmarktperspectief score onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht

Hieronder vind je de score voor het arbeidsmarktperspectief voor het beroep onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht. We hebben 5 scores: Zeer Goed, Goed, Redelijk, Matig en Slecht.

Matig
Powered by arbeidsmarktkansen.nl & Intelligence Group
Mensen vonden ons op: Vooruitzichten Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Promotie mogelijkheden Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, Carriere Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht.

Solliciteren op de functie onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht

Wanneer je gaat solliciteren voor een baan als onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht dien je te letten op welke zaken er voor dit beroep specifiek gelden. Per beroepsgroep en functie verschilt bijvoorbeeld het taalgebruik en zijn bepaalde vaardigheden voor onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht belangrijker dan voor een ander beroep. Bij een sollicitatie is jouw CV een van de belangrijkste punten waar naar wordt gekeken, naast ook jouw motivatiebrief. Sta je op het punt te gaan solliciteren als onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht. Bekijk dan onze tips.

Mensen vonden ons op: solliciteren als Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, CV Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht, sollicitatie Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht.

Interviews met onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht

Er zijn nog geen interviews geplaatst. Wil je worden geïnterviewd en jezelf of je bedrijf onder de aandacht brengen? Laat het ons weten en stuur een mail.

Verwante beroepen onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht

 • Officier Inlichtingen en Veiligheid
 • Intelligence Officer AIVD

Overzicht

Vacatures onderofficier inlichtingen & veiligheid luchtmacht

Op zoek naar een nieuwe baan als Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht? Samen met onze vacature partners bieden wij je een groot aanbod aan actuele vacatures voor Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht. Wanneer je hieronder een voor jou geschikte vacature vind zal je doorklikken naar de vacaturepartner. De Onderofficier Inlichtingen en Veiligheid kan na afronding van de opleiding kiezen tussen twee werkplaatsen binnen de Luchtmacht. Hij kan medewerker Bureau Inlichtingen en Veiligheid worden óf Onderofficier Intelligence bij een operationele eenheid van de Luchtmacht. Aangezien de Onderofficier doorgaans in contact komt met de meest geheime stukken binnen ons land, moet hij accuraat, stressbestendig, analytisch en gedisciplineerd te werk kunnen gaan.

Beoordeling Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht

Lees hoe onze bezoekers dit beroep beoordelen. Nog geen beoordeling? Help onze bezoekers en geef je mening bij het blok 'Beoordeel zelf het beroep Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht' hieronder.

 • Functie-inhoud
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden
 • Doorgroeimogelijkeden
 • Arbeidsmarktperspectief

Beoordeel zelf het beroep Onderofficier Inlichtingen & Veiligheid Luchtmacht

Geef een score van 1 ster (zeer slecht) tot 5 sterren (zeer goed) door met je muis te klikken bij de 4 keuzeopties die worden getoond.
 • Functie-inhoud
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden
 • Doorgroeimogelijkeden
 • Arbeidsmarktperspectief

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageer op dit beroep